Skapa en referens som refererar till samma cell på flera kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En referens som refererar till samma cell eller område på flera blad kallas en 3D-referens. En 3D-referens är ett snabbt och bekvämt sätt att referera till flera kalkylblad som följer samma mönster och innehålla samma typ av data – till exempel när du konsoliderar budgetdata från olika avdelningar i din organisation.

Du kan använda en 3-D-referens för att lägga ihop budgetanslag från tre olika avdelningar, Försäljning, Personal och Marknadsföring, alla på olika kalkylblad, genom att använda följande 3D-referens:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Du kan även lägga till ett annat kalkylblad och flytta den till det område som formeln refererar till. Till exempel om du vill lägga till en referens till cell B3 i kalkylbladet anläggningar, flyttar du kalkylbladet anläggningar mellan Försäljning och HR kalkylblad genom att dra avsnittsfliken, enligt följande bild:

Infoga ett annat blad i en konsolidering

Eftersom formeln innehåller en 3D-referens till ett område med kalkylbladsnamn, Försäljning: marknadsföring! B3, alla kalkylblad i området är en del av den nya beräkningen.

Exemplen nedan förklarar vad som händer när du infogar, kopierar, ta bort eller flytta kalkylblad som ingår i en 3D-referens. Var och en av de här exemplen använder formeln = Summa (Sheet2:Sheet6! A2: a5) du lägger till cellerna A2 till och med A5 i kalkylblad 2 till 6:

 • Infoga eller kopiera    Om du infogar eller kopiera blad mellan Blad2 och Blad6 (slutpunkterna i detta exempel), Excel innehåller alla värden i cellerna A2 till och med A5 i ingående kalkylbladen i beräkningarna.

 • Ta bort    Om du tar bort kalkylblad mellan Blad2 och Blad6 tas deras värden bort från beräkningen.

 • Flytta    Om du flyttar kalkylblad som finns mellan Blad2 och Blad6 till en plats utanför det refererade bladområdet flyttas deras värden från beräkningen.

 • Flytta en slutpunkt    Om du flyttar Blad2 eller Blad6 till en annan plats i samma arbetsbok justeras beräkningen så att den omfattar de nya kalkylblad mellan dem om du i omvänd ordning slutpunkterna i arbetsboken. Om du ångrar ändpunkterna ändras 3D-referens slutpunkt kalkylbladet. Du kanske till exempel en referens till Sheet2:Sheet6. Om du flyttar Blad2 så att den hamnar efter Blad6 i arbetsboken, justera formeln pekar mot Sheet3:Sheet6. Om du flyttar Blad6 framför Blad2 justera formeln pekar mot Sheet2:Sheet5.

 • Ta bort en slutpunkt    Om du tar bort Blad2 eller Blad6 tas bort i Excel värdena på det kalkylbladet från beräkningen.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Klicka på cellen där du anger funktionen.

 2. Skriv en = (likhetstecken), följt av namnet på funktionen (se tabellen nedan), och sedan en inledande parentes.

 3. Klicka på fliken för det första kalkylbladet som du vill referera till.

 4. Håll ned SKIFT-tangenten och klicka sedan på fliken för det sista kalkylbladet som du vill referera till.

 5. Markera cellen eller det cellområde som du vill referera till.

 6. Gör färdigt formeln och tryck på Retur.

Du kan använda följande funktioner i en 3D-referens:

Funktion

Beskrivning

Funktionen MEDEL

Beräknar talens medel (aritmetiskt medelvärde).

Funktionen AVERAGEA

Beräknar talens medel (aritmetiskt medelvärde), inklusive text och logiska funktioner.

Funktionen ANTAL

Räknar celler som innehåller tal

Funktionen ANTALV

Räknar celler som inte är tomma.

Funktion HARMMEDEL

Returnerar det harmoniska medelvärdet för en datamängd med positiva tal, d.v.s. motsvarigheten av det aritmetriska medelvärdet av motsvarigheter.

Funktionen TOPPIGHET

Returnerar toppigheten av en mängd data.

Funktionen STÖRSTA

Returnerar det n:te värdet i storleksordning från en mängd data, t.ex. det femte största värdet.

Funktionen MAX

Hittar det största värdet i en uppsättning värden.

Funktionen MAXA

Hittar det största värdet i en uppsättning värden, inklusive text och logiska funktioner.

Funktionen MEDIAN

Returnerar medianvärdet, d.v.s. talet i mitten av en given ordnad mängd av tal.

Funktionen MIN

Hittar det minsta värdet i en uppsättning värden.

Funktionen MINA

Hittar det minsta värdet i en uppsättning värden, inklusive text och logiska funktioner.

Funktionen percentil

Returnerar den k:te percentilen av värden i ett område, där k ligger inom intervallet 0..1. Funktionen tillhandahålls för att ge kompatibilitet med tidigare versioner av Excel.

Funktionen PERCENTILE.EXC

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område, där n är i intervallet 0 till 1 (exklusive värdena 0 och 1).

Funktionen PERCENTILE.INC

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område, där n är i intervallet från 0 till och med 1.

Funktionen PROCENTRANG

Returnerar rangen för värdet i en datamängd som en procentandel (0..1) av datamängden. Funktionen tillhandahålls för att ge kompatibilitet med tidigare versioner av Excel.

Funktionen PERCENTRANK.EXC

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent av datamängden (ett värde i intervallet 0 till 1, exklusive värdena 0 och 1).

Funktionen PERCENTRANK.INC

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd (0..1, inklusive både 0 och 1) som procent av datamängden.

Funktionen KVARTIL

Returnerar kvartilen för en datamängd baserat på percentilvärden i intervallet 0 till 1. Funktionen tillhandahålls för att ge kompatibilitet med tidigare versioner av Excel.

Funktionen QUARTILE.EXC

Returnerar kvartilen för en datamängd baserat på percentilvärden i intervallet 0 till 1 (exklusive värdena 0 och 1).

Funktionen QUARTILE.INC

Returnerar kvartilen för en datamängd baserat på percentilvärden i intervallet 0 till 1.

Funktionen PRODUKT

Multiplicerar tal.

Funktionen RANG

Returnerar rangen för ett tal i en lista med tal, d.v.s. talets storlek relativt andra värden i listan. Funktionen tillhandahålls för att ge kompatibilitet med tidigare versioner av Excel.

Funktionen RANK.EQ

Returnerar rangen för ett tal i en lista med tal, d.v.s. talets storlek relativt andra värden i listan.

Funktionen RANK.AVG

Returnerar rangen för ett tal i en lista med tal, d.v.s. talets storlek relativt andra värden i listan.

Funktionen SNEDHET

Returnerar snedheten för en fördelning.

Funktionen MINSTA

Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data.

Funktionen STDEV.S

Beräknar standardavvikelse med utgångspunkt från ett prov.

Funktionen STDEV.P

Beräknar standardavvikelse på en hel population.

Funktionen STDEVA

Beräknar standardavvikelse med utgångspunkt från ett prov, inklusive text och logiska funktioner.

Funktionen STDEVPA

Beräknar standardavvikelse på en hel population, inklusive text och logiska funktioner.

Funktionen TRIMMEDEL

Returnerar medelvärdet av mittenpunkterna i en datamängd.

Funktionen SUM

Adderar tal.

Funktionen VAR.S

Beräknar variansen baserat på ett urval.

Funktionen VAR.P

Beräknar varians för en hel population.

Funktionen VARA

Beräknar variansen med utgångspunkt från ett prov, inklusive text och logiska funktioner.

Funktionen VARPA

Beräknar variansen för en hel population, inklusive text och logiska funktioner

Följ anvisningarna nedan:

 1. Klicka på Definiera namn (i gruppen Definierade namn ) på fliken formler.

 2. Ange namnet för referensen i popup-fönstret Nytt namn. Namn kan vara upp till 255 tecken.

 3. I listan refererar till väljer du ett likhetstecken (=) och referensen och tryck sedan på BACKSTEG.

 4. Klicka på fliken för det första kalkylbladet som du vill referera till.

 5. Håll ned SKIFT-tangenten och klicka på fliken blad för referensen.

 6. Markera cellen eller det cellområde som du vill referera till.

Läs mer

Mer information om hur du flyttar ett kalkylblad i en arbetsbok finns i Flytta eller kopiera ett kalkylblad. Om du vill veta mer om hur du skapar och använda definierade namn, finns i definiera och använda namn i formler.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×