Skapa en radiell lista

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En radiell lista visas grafiskt delar som strålar samman för att bilda en huvudsaklig eller central idé. Du kan till exempel använda en radiell lista för att visa grupper som tillsammans bildar en helhet, till exempel de olika grupperna som behövs för att skapa en lyckad teater framställning: cast, personal och målgrupp. När du använder en radiell lista kan visa du en bild i den huvudsakliga cirkeln på grafiken. Med hjälp av SmartArt-grafik kan du skapa en radiell lista och inkludera det i kalkylbladet, e-postmeddelande, presentationen eller dokument.

Bild av layouten Radiell lista

 1. Klicka på fliken Infoga och klicka sedan på SmartArt.

  Klicka på fliken Infoga, klicka på SmartArt

 2. Dubbelklicka på Radiell listai galleriet Välj SmartArt-grafikrelation.

 3. Om du vill lägga till en bild på cirkeln i mitten, klicka på bild ikonen Bildikon , markera den bild som du vill ska visas i cirkeln i mitten och klicka sedan på Infoga.

 4. Infoga text på något av följande sätt:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i textfönstret och klistra in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

  • Klicka i en cirkel i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Obs!: Använd det här alternativet för bästa resultat när du har lagt till alla cirklar som du vill använda.

Lägga till en cirkel

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en cirkel till.

 2. Klicka på den befintliga cirkel som ligger närmast den plats där du vill lägga till den nya cirkeln.

 3. Klicka på fliken Design under SmartArt-verktygoch klicka sedan på pilen under Lägg till figur.

  Cliick Lägg till figur

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design , kontrollera att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en cirkel efter den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en cirkel före den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur före.

Ta bort en cirkel

Om du vill ta bort en cirkel, klicka på kantlinjen för den cirkel du vill ta bort och trycker på DELETE.

Meddelanden: 

 • När du behöver lägga till en cirkel i listan radiellt experimentera med att lägga till cirkeln före eller efter den markerade cirkeln att få önskad placering för den nya cirkeln. Det är enkelt att korrigera vanliga SmartArt-misstag.

 • Lägga till en cirkel från fönstret Text:

 1. Placera markören i slutet av texten där du vill lägga till en ny cirkel på cirkel-nivå.

 2. Tryck på RETUR och skriv sedan den text som du vill använda i din nya cirkeln.

 • Om du vill flytta en cirkel, klicka på cirkeln och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en cirkel mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

För att snabbt lägga till en designer kvalitet utseende och polska till SmartArt-grafik klickar ändra du färger eller använda ett SmartArt-format i listan radiellt. Du kan också lägga till effekter, exempelvis ljussken, mjuka kanter och 3D-effekter. I PowerPoint-presentationer kan du animera din radiell lista.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på cirklar i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik vars färger du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Design under SmartArt-verktygoch klicka sedan på Ändra färger.

  Klicka på Ändra färger

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik.

 3. Klicka på den färgkombination du vill använda.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra linjefärg eller linjeformat på en cirkels kant

 1. Högerklicka på kanten på den cirkel du vill ändra i SmartArt-grafiken, och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Om du vill ändra färg, tjocklek och utseende på cirkelns kant klickar du på konturoch klicka sedan på de alternativ du vill använda.

 3. Om du vill ändra format på cirkelns kant klickar du på Formatoch sedan välja ett linjeformat som du vill använda.

Ändra bakgrundsfärgen på en cirkel i din radiell lista

 1. Högerklicka på kanten av en cirkel, klicka på Formatera figuroch klicka sedan på fyllning.

 2. Klicka på den färg du vill ha.

 3. Välj toning att ange hur mycket du kan se igenom bakgrundsfärg. Du kan också variera hur stor procentandel av genomskinlighet från 0% (helt täckande standardinställningen) till 100% (helt genomskinlig) från fönstret fylla .

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på cirklar i SmartArt-grafiken att skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken vars SmartArt-format du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Design under SmartArt-verktygoch klicka sedan på det SmartArt-format du vill använda.

  Klicka på det SmartArt-formatet

  Klicka på pilen bredvid gruppen SmartArt-format för formatmallar som bäst motsvarar dokumentet och andra formatalternativ.

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design , kontrollera att du har markerat SmartArt-grafik.

  Meddelanden: 

Om du använder PowerPoint kan du animera din radiell lista om du vill framhäva varje cirkel.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik radiell lista som du vill animera.

 2. Klicka på animerapå fliken animeringar och klicka sedan på en i taget.

Obs!: Om du kopierar en radiell lista som har en animering till en annan bild, kopieras också animeringen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×