Snabbstartsguide för Publisher

Skapa en publikation

Skapa en publikation i Publisher

Skärmbild av ett nyhetsbrev som skapats med en mall i Publisher.

Publisher är ett DTP-program som hjälper dig att skapa visuellt tilltalande och proffsiga publikationer.

Med Publisher på datorn kan du:

 • Ordna innehåll för utskrift eller publikation på Internet med en mängd fördefinierade mallar.

 • Skapa enkla objekt som gratulationskort och etiketter.

 • Skapa komplicerade projekt som årsböcker, kataloger och professionella nyhetsbrev.

Skapa med en mall

 1. Öppna Publisher.

  Om du redan befinner dig i Publisher väljer du Arkiv > Nytt.

 2. Välja eller söka efter en mall:

  • Välj en Aktuell mall.

  • Välj Inbyggda och välj en mall.

  • Sök efter en mall med hjälp av:

   • Sök efter onlinemallar Knappen Starta sökning eller

   • Föreslagna sökningar.

 3. Välj Skapa.

Skärmbild med mallar på startskärmen i Publisher.

Infoga en textruta

 1. Välj Start > Rita textruta.

 2. Rita en ruta där du vill lägga till text genom att dra i den korsformade markören.

 3. Skriv in text i textrutan.

  Om texten inte får plats i textrutan gör du textrutan större eller länkar den till en annan textruta.

Skärmbild av en textruta på en sida i en Publisher-fil.

Infoga en bild

Du kan infoga en bild från datorn eller infoga en onlinebild från OneDrive eller webben.

 1. Välj Infoga > Bilder eller

  Infoga > Onlinebilder.

 2. Leta reda på bilden du vill ha och markera den.

 3. Välj Infoga.

Skärmbild av fönstret Infoga bilder för onlinebilder.
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders