Skapa en projektrapport

Med Project kan du skapa och anpassa snygga grafiska rapporter med vilka projektdata du vill utan att behöva använda någon annan programvara. När du arbetar på projektet ändras rapporten så att den senaste informationen visas – ingen manuell uppdatering krävs. Visa en lista med alla rapporter och hur du kan använda dem.

 1. Klicka på fliken Rapport.

 2. Klicka på den typ av rapport du vill ha i rutan Visa rapporter och välj sedan en viss rapport.

Om du till exempel vill öppna projektöversiktsrapporten klickar du på Rapport > Instrumentpaneler > Projektöversikt.

Menyn Instrumentpanel på fliken Projekt

I rapporten Projektöversikt kombineras diagram och tabeller för att visa var de olika faserna i projektet befinner sig, kommande milstolpar och aktiviteter som förfallit.

Rapporten Projektöversikt

I Project finns dussintals rapporter som du kan använda på en gång, men du behöver inte begränsa dig till dem. Du kan anpassa innehållet och utseendet på alla rapporter, eller bygga upp en ny från grunden.

Arbeta med rapporten

Ändra data i en rapport

Exempel

Ändra hur en rapport ser ut

Exempel

Skapa din egen rapport

Dela en rapport

Göra en ny rapport tillgänglig för kommande projekt

Fler sätt att rapportera projektinformation

Ändra data i en rapport

Du kan välja vilka data som visas i delarna av en rapport i Project.

 1. Klicka på den tabell eller det diagram du vill ändra.

 2. Använd fönsterrutan Fältlista till höger på skärmen och välj vilka fält som ska visas och vilken information som ska filtreras.

Tips: När du klickar på ett diagram visas också tre knappar direkt till höger om diagrammet. Använd knapparna Diagramelement Knappen Diagramelement och Diagramfilter Knappen Diagramfilter om du snabbt vill välja element som dataetiketter och filtrera vilken information som ska visas i diagrammet.

Exempel

I rapporten Projektöversikt kan du ändra diagrammet Procent färdigt och visa kritiska underaktiviteter i stället för sammanfattningsaktiviteter på den högsta nivån:

 1. Klicka någonstans i diagrammet Procent färdigt.

 2. I fönsterrutan Fältlista går du till rutan Filter och markerar Kritisk.

 3. Välj Nivå 2 i rutan Dispositionsnivå. I det här exemplet är det den första dispositionsnivån som har underaktiviteter i stället för sammanfattningsaktiviteter.

  Diagrammet ändras när du gör dina val.

  Rapporten Projektöversikt med fönsterrutan Diagramdata öppen

Överst på sidan

Ändra hur en rapport ser ut

I Project kan du styra hur rapporterna ser ut, och välja en enkel svartvit design eller en explosion av färger och effekter.

Tips: Du kan visa en rapport i en delad vy så att du ser hur rapporten ändras samtidigt som du arbetar med projektdata. Mer information finns i Dela en vy.

Klicka någonstans i rapporten och sedan på Verktyg för rapportdesign om du vill visa vilka alternativ du kan använda för att ändra utseendet för hela rapporten. På den här fliken kan du ändra teckensnitt, färg och tema för hela rapporten. Dessutom kan du lägga till nya bilder (även foton), former, diagram och tabeller.

Fliken Design under Rapportverktyg

När du klickar på ett enskilt element (diagram, tabeller och så vidare) i en rapport visas nya flikar högst upp på skärmen med formateringsalternativ för den delen.

Gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg

 • Fliken Format under Ritverktyg. Formatera figurer och textrutor.

 • Fliken Format under Bildverktyg. Lägg till effekter i bilder.

 • Flikarna Verktyg för tabelldesign och Verktyg för tabellayout. Här kan du konfigurera och modifiera tabellerna på samma sätt som i andra Office-program.

 • Flikarna Verktyg för diagramdesign och Verktyg för diagramformatering. Här kan du konfigurera och modifiera diagrammen.

Tips: När du klickar på ett diagram visas också tre knappar direkt till höger om diagrammet. Klicka på knappen Diagramformat Knappen Anpassa diagrammets utseende om du snabbt vill ändra diagrammets färg eller format.

Exempel

Vi låtsas att du vill snygga till diagrammet Procent färdigt i rapporten Projektöversikt.

Diagrammet Procent färdigt i rapporten Projektöversikt

 1. Klicka någonstans i diagrammet Procent färdigt och klicka sedan på Design under Diagramverktyg.

 2. Välj en ny formatmall i gruppen Diagramformat. Den här formatmallen tar bort linjer och lägger till skuggor i kolumnerna.

  Gruppen Diagramformat på fliken Design under Diagramverktyg

 3. Ge diagrammet lite djup. Klicka på Design under Diagramverktyg > Ändra diagramtyp.

  Knappen Ändra diagramtyp

 4. Klicka på Kolumn > Staplad 3D-stapel.

  Dialogrutan Ändra diagramtyp

 5. Lägg till en bakgrundsfärg. Klicka på Format under Diagramverktyg > Figurfyllning och välj en ny färg.

  Meny för färgalternativ för figurfyllning

 6. Ändra färgerna på staplarna. Markera staplarna genom att klicka på dem och klicka sedan på Format under Diagramverktyg > Figurfyllning och välj en ny färg.

 7. Flytta siffrorna från staplarna. Markera siffrorna genom att klicka på dem och dra dem sedan uppåt.

Några få klick kan göra stor skillnad. Och vi har bara skrapat på ytan vad gäller formateringsalternativ.

Formaterat diagrammet Procent färdigt i rapporten Projektöversikt

Överst på sidan

Skapa din egen rapport

 1. Klicka på Rapport > Ny rapport.

 2. Välj ett av de fyra alternativen och klicka sedan på Välj.

 3. Ge rapporten ett namn och börja lägga till information i den.

  Menyn Ny rapport på fliken Rapport

  Tom    Skapar en tom duk. Använd fliken Verktyg för rapportdesign för att lägga till diagram, tabeller, text och bilder.

  Diagram    Project skapar ett diagram där du jämför Verkligt arbete, Återstående arbete och Arbete som standard. Använd fönsterrutan Fältlista och välj olika fält att jämföra, och använd kontrollerna om du vill ändra färg och format på diagrammet.

  Tabell    Använd fönsterrutan Fältlista och välj vilka fält som ska visas i tabellen (Namn, Start, Slut och Procent färdigt visas som standard). Med hjälp av rutan Dispositionsnivå kan du välja hur många nivåer i projektdispositionen som ska visas i tabellen. Du kan också ändra tabellens utseende på flikarna Design under Tabellverktyg och Layout under Tabellverktyg.

  Jämförelse    Två diagram sida vid sida. Diagrammen har till en början samma data. Klicka på ett diagram och välj vilka data du vill ha med i fönsterrutan Fältlista så får du olika data att jämföra.

Alla diagram du skapar från grunden kan anpassas fullt ut. Du kan lägga till och ta bort element samt ändra data efter dina behov.

Överst på sidan

Dela en rapport

 1. Klicka någonstans i rapporten.

 2. Klicka på Design under Rapportverktyg > Kopiera rapport.

  Knappen Kopiera Rapport på fliken Design under Rapportverktyg

 3. Klistra in rapporten i ett program där du kan visa grafik.

Tips: Du kan behöva ändra storlek och rada upp rapporten när du klistrar in den i sitt nya hem.

Du kan även skriva ut rapporten om du vill dela den på gammalt hederligt vis.

Överst på sidan

Göra en ny rapport tillgänglig för kommande projekt

Med Mallhanteraren kan du kopiera en ny rapport till den globala mallen för att sedan använda den i framtida projekt.

Fler sätt att rapportera projektinformation

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×