Skapa en prognos i Excel för Windows

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har historiska tidsbaserade data kan du använda dem för att skapa en prognos. Excel skapar ett nytt kalkylblad som innehåller både en tabell över de historiska och förväntade värdena och ett diagram där dessa data åskådliggörs. Med en prognos får du ett underlag för att räkna på t.ex. framtida försäljning, inventeringsbehov eller konsumtionstrender.

Information om hur prognosen beräknas och vilka alternativ du kan ändra finns längst ned i den här artikeln.

Del av ett kalkylblad som visas i tabellen för beräknade tal och ett prognosdiagram

Skapa en prognos

 1. Öppna ett kalkylblad. Ange två dataserier som motsvarar varandra:

  • En serie med datum- eller tidsposter för tidslinjen

  • En serie med motsvarande värden

   Utifrån dessa värden beräknas sedan värdena för framtida datum.

  Obs!: Du måste ha enhetliga intervall mellan datapunkterna i tidslinjen. Till exempel månadsintervaller med värden den första i varje månad, årsintervaller eller sifferintervaller. Det gör inget om upp till 30 % av datapunkterna saknas i tidslinjen eller om flera tal med samma tidsangivelse ingår. Prognosen blir korrekt ändå. Men om du summerar alla data innan du skapar prognosen får du ett mer exakt resultat.

 2. Markera båda dataserierna.

  Tips: Om du markerar en cell i en av serierna markeras resten av informationen automatiskt.

 3. Klicka på Prognosblad i gruppen Prognos på fliken Data.

  Knappen Prognosblad på fliken Data

 4. I rutan Skapa Prognoskalkylblad väljer du ett linjediagram eller ett stapeldiagram för att visa prognosen.

  Skärmbild av dialogrutan Skapa prognoskalkylblad med Alternativ minimerat

 5. Välj ett slutdatum i Prognosens slut. Klicka sedan på Skapa.

  Excel skapar ett nytt kalkylblad som innehåller både en tabell med historiska och förväntade värden och ett diagram där dessa data åskådliggörs.

  Du hittar det nya kalkylbladet precis till vänster ("framför") bladet där du angav dataserien.

Anpassa din prognos

Om du vill ändra några avancerade inställningar för prognosen klickar du på Alternativ.

Du hittar information om de olika alternativen i tabellen nedan.

Prognosalternativ

Beskrivning

Prognosens start

Välj ett datum för prognosen ska börja. När du väljer ett datum före slutet av den historiska data används endast data innan du startdatumet i textförutsägelse (detta ibland kallas ”hindcasting”).

Tips: 

 • Startar prognosen före den sista historiska punkten ger dig en uppfattning textförutsägelse noggrannhet som du kan jämföra prognostiserade serien till faktiska data. Men om du startar prognosen för tidigt representerar prognosen genereras inte nödvändigtvis prognosen du blir att använda historiska data. Med hjälp av alla historiska data ger dig en mer exakt förutsägelse.

 • Om du jobbar med säsongsbundna data rekommenderar vi att du startar prognosen före den sista historiska punkten.

Konfidensintervall

Markera eller avmarkera konfidensintervallet om du vill visa eller dölja den. Konfidensintervallet är det område som omger varje beräknade värde som 95% av framtida punkter förväntas faller, baserat på en prognos (med normalfördelning). Konfidensintervallet kan hjälpa dig att ta reda på precisionen i textförutsägelse. Ett mindre intervall innebär mer förtroendet textförutsägelse för punkten. Standardåtkomstnivån för 95% konfidens kan ändras med hjälp av upp- och nedpilarna.

Säsongsberoende

Säsongsvariationer är ett nummer för årstid mönster längd (antal punkter) och identifieras automatiskt. I en årlig försäljning cykel med varje tillfälle som representerar en månad är till exempel säsongsvariation 12. Du kan åsidosätta automatisk identifiering genom att välja Ange manuellt och sedan välja ett tal.

Obs!: Undvik värden för färre än två cykler av historiska data om du ställer in säsongsvariationen manuellt. Om du har färre än två cykler går det inte att identifiera de säsongsbundna komponenterna. Och om säsongsvariationen är för liten för att kunna identifieras i algoritmen används i stället en linjär trend för prognosen.

Tidslinjeintervall

Här kan du ändra det intervall som används för tidslinjen. Det här intervallet måste motsvara värdeintervallet.

Värdeintervall

Här ändrar du det intervall som används för värdeserien. Det här intervallet måste vara identiskt med tidslinjeintervallet.

Fyll i saknade punkter med

I Excel hanteras saknade punkter med interpolering, vilket innebär att en saknad punkt hanteras som det viktade medeltalet av dess närliggande punkter, så länge högst 30 % av punkterna saknas. Klicka på Nollor i listan om du i stället vill att de saknade punkterna ska behandlas som nollor.

Duplicera mängder med

Om du har data som innehåller flera värden med samma tidsstämpel används ett medelvärde för dessa värden. Om du vill använda en annan beräkningsmetod, till exempel Median, så väljer du önskad metod i listan.

Inkludera prognosstatistik

Den här kryssrutan om du vill ha ytterligare statistiska information på en prognos som ingår i ett nytt kalkylblad. Detta lägger till en tabell med statistik som genererats med hjälp av PROGNOSEN. ETS. STAT funktion och innehåller åtgärder, till exempel smoothing koefficienter (alfa, Beta, Gamma) och fel mått (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Formler som används i dataprognoser

Om du använder en formel för att skapa en prognos returneras en tabell med historiska och förväntade data samt ett diagram. Framtida värden i prognosen beräknas med hjälp av befintliga tidsbaserade data och AAA-versionen av algoritmen för exponentiell utjämning (ETS).

Tabellen kan innehålla följande kolumner, varav tre är beräknade kolumner:

 • Historisk tid-kolumnen (den tidsbaserade dataserien)

 • Kolumnen för historiska värden (dataserien med motsvarande värden)

 • Kolumnen med prognostiserade värden (som beräknas med hjälp av FORECAST.ETS)

 • Två kolumner som representerar konfidensintervallet (beräknas med hjälp av PROGNOSEN. ETS. CONFINT). Dessa kolumner visas bara när konfidensintervallet är markerat i avsnittet Alternativ i rutan...

Ladda ned en exempelarbetsbok

Klicka på den här länken om du vill hämta en arbetsbok med Excel PROGNOS. ETS funktionen exempel

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Närliggande avsnitt

Prognosfunktioner

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×