Skapa en planritning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda mallen planritning i Microsoft Office Visio kan du rita våningsplan för enskilda eller för hela våningsplan i din building―including väggstrukturen, building kärna och elektriska symboler.

Här är ett exempel på en slutförd planritning.

”Planlösning med kontor, trapphus och hissar”

Starta en ny våningsplan

 1. Klicka på kategorin kartor och planritningar i listan kategorier .

 2. Klicka på planritningoch klicka sedan på Skapa.

Skapa den yttre väggstrukturen

Använda rumsformer

 1. Dra någon av rumsformerna från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra kontrollen och urval handtagen på enskilda väggar.

Använda väggformer

 1. Dra former för yttervägg från stencilen väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Fortsätt att rita utsidan med hjälp av de här alternativen:

  • Ändra storleken på väggarna genom att dra en slutpunkt.

  • Högerklicka på väggformerna om att ange alternativ.

  • Dra en ändpunkt på en vägg till en annan vägg.

  Slutpunkterna markeras när de har limmats. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

Skapa innerväggsstrukturen

 1. Dra väggformer från stencilen väggar, skal och struktur till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

 2. Fortsätt att rita mittpunkterna med hjälp av de här alternativen:

  • Ändra storleken på väggarna genom att dra en slutpunkt.

  • Högerklicka på en vägg om du vill ange alternativ.

  • Dra en ändpunkt på en vägg till en annan vägg.

Lägga till dörrar och fönster

 • Dra dörr- och fönsterformer till väggarnas ovansidor från Väggar, skal och struktur.

Dörrar och fönster roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

Lägga till andra strukturelement

 • Dra någon av strukturformerna, till exempel en pelare, från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 • Från stencilen Byggnadskärna dra, till exempel byggnadsformer, till ritningssidan.

Lägga till elektriska symboler och måttlinjer

Elektriska symboler

 1. Dra väggströmbrytare, uttag och andra vägginstallationer från stencilen El och telekom till väggformer. Släpp musknappen när en fet fyrkant visas som anger att symbolen är limmad mot väggen. Vägginstallationer roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen

Måttlinjer för väggar

 1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

 2. Placera om måttlinjer och text genom att dra ett kontrollhandtag.

Om du vill ändra storlek på en vägg när du lägger till en dimension i den Markera måttformen, Skriv dimensionen och klicka sedan på utanför måttformen.

Infoga en CAD-våningsplan

 1. Klicka på CAD-ritningpå fliken Infoga i gruppen illustrationer .

 2. Markera önskad CAD-fil du vill använda och klicka på Öppnai dialogrutan Infoga AutoCAD-ritning .

 3. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek och skala eller flytta den. Du kan också låsa det lager som innehåller CAD-ritningen så att du inte ändrar det av misstag om du skapar en ny planering överst.

Starta en ny våningsplan

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt, klicka på kartor och planritningaroch klicka sedan på den mall som du vill använda under Tillgängliga mallar.

 3. Klicka på Skapa.

Skapa den yttre väggstrukturen

Använda rumsformer

 1. Dra någon av rumsformerna från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen Kontrollhandtag och markeringshandtagen Markeringshandtag på enskilda väggar.

Använda väggformer

 1. Dra former för yttervägg från stencilen väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Fortsätt att rita utsidan med hjälp av de här alternativen:

  • Ändra storleken på väggarna genom att dra en slutpunkt.

  • Dra en ändpunkt på en vägg till en annan vägg.

  Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

Skapa innerväggsstrukturen

 1. Dra väggformer från stencilen väggar, skal och struktur till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

 2. Fortsätt att rita mittpunkterna med hjälp av de här alternativen:

  • Ändra storleken på väggarna genom att dra en slutpunkt.

  • Dra en ändpunkt på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

Lägga till dörrar och fönster

 • Dra dörr- och fönsterformer till väggarnas ovansidor från Väggar, skal och struktur.

Dörrar och fönster roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

Lägga till andra strukturelement

 • Dra någon av strukturformerna, till exempel en pelare, från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 • Från stencilen Byggnadskärna dra, till exempel byggnadsformer, till ritningssidan.

Lägga till elektriska symboler och måttlinjer

Elektriska symboler

 1. Dra väggströmbrytare, uttag och andra vägginstallationer från stencilen El och telekom till väggformer. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt visas som anger att symbolen är limmad mot väggen. Vägginstallationer roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen.

  Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

Måttlinjer för väggar

 1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

 2. Placera om måttlinjer och text genom att dra ett kontrollhandtag.

Om du vill ändra storlek på en vägg när du lägger till en dimension i den Markera måttformen, Skriv dimensionen och klicka sedan på utanför måttformen.

Infoga en CAD-våningsplan

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt, klicka på kartor och planritningaroch klicka sedan på den mall som du vill använda under Tillgängliga mallar.

 3. Klicka på Skapa.

 4. Klicka på CAD-ritningpå fliken Infoga i gruppen illustrationer .

 5. Markera önskad CAD-fil du vill använda och klicka på Öppnai dialogrutan Infoga AutoCAD-ritning .

 6. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek och skala eller flytta den. Du kan också låsa det lager som innehåller CAD-ritningen så att du inte ändrar det av misstag om du skapar en ny planering överst.

Kopiera en befintlig Visio-planritning till en ny ritning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt, klicka på kartor och planritningaroch klicka sedan på den mall som du vill använda under Tillgängliga mallar.

 3. Klicka på Skapa.

 4. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 5. Klicka på dialogruteikonen för Utskriftsformat på fliken Design . I dialogrutan Utskriftsformat på fliken Ritningsskala Anteckna inställningen skala på den befintliga ritningen och ange sedan skala för den nya ritningen så att det matchar.

 6. Markera de former som du vill använda i den nya ritningen och klicka sedan på Kopierapå fliken Start i gruppen Urklipp på den befintliga ritningen.

 7. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra ini gruppen Urklipp .

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

Starta en ny våningsplan

 1. Peka på NyttArkiv -menyn, peka på kartor och planritningaroch klicka sedan på planritning.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

Skapa den yttre väggstrukturen

Skapa den grundläggande yttre väggstrukturen i något av följande sätt.

Använda rumsformer

 1. Dra former för yttervägg från stencilen väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Ändra storlek på ett rum genom att dra den kontroll handtagen Kontrollhandtag och urval handtagen Bild av markeringshandtag på enskilda väggar.

Använda väggformer

 1. Dra former för yttervägg från stencilen väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Fortsätt att rita utsidan med hjälp av de här alternativen:

  • Ändra storlek på en vägg genom att dra en slutpunkt. ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant )

  • Dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) på en vägg till en annan vägg.

  Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

  Om du vill göra väggar ansluta till korrekt ska du se till att Limma till formgeometri är markerad i dialogrutan Fäst & limma .

Skapa innerväggsstrukturen

 1. Dra väggformer från stencilen väggar, skal och struktur till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

 2. Fortsätt att rita mittpunkterna med hjälp av de här alternativen:

  • Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  • Dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Om du vill göra väggar ansluta till korrekt ska du se till att Limma till formgeometri är markerad i dialogrutan Fäst & limma .

Lägga till dörrar och fönster

 • Dra dörr- och fönsterformer till väggarnas ovansidor från Väggar, skal och struktur.

Dörrar och fönster roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

Lägga till andra strukturelement

 • Dra någon av strukturformerna, till exempel en pelare, från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 • Från stencilen Byggnadskärna dra, till exempel byggnadsformer, till ritningssidan.

Lägga till elektriska symboler och måttlinjer

Elektriska symboler

 1. Dra väggströmbrytare, uttag och andra vägginstallationer från stencilen El och telekom till väggformer. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt visas som anger att symbolen är limmad mot väggen. Vägginstallationer roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen.

  Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

Måttlinjer för väggar

 1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått

 2. Placera måttlinjer och måttext genom att dra en kontroll handtaget Kontrollhandtag .

  Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

Om du vill ändra storlek på en vägg när du lägger till en dimension i den Markera måttformen, Skriv dimensionen och klicka sedan på utanför måttformen.

Infoga en CAD-våningsplan

 1. Peka på NyttArkiv -menyn, peka på kartor och planritningaroch klicka sedan på planritning.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 2. Klicka på CAD-ritningInfoga -menyn.

 3. Välj AutoCAD-ritning (*.dwg, *.dxf) under Filformat. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 4. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek och skala eller flytta den. Du kan också låsa det lager som innehåller CAD-ritningen så att du inte ändrar det av misstag om du skapar en ny planering överst.

Kopiera en befintlig Visio-planritning till en ny ritning

 1. Peka på NyttArkiv -menyn, peka på kartor och planritningaroch klicka sedan på planritning.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 2. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 3. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på Skala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 4. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på menyn Redigera.

 5. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på menyn Redigera.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×