Skapa en pivottabell och analysera dina data

Skapa en pivottabell manuellt

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Denna tabell innehåller uppgifter om bokförsäljning.

Det finns kolumner för bokgenre, säljdatum, försäljningsbelopp och butiken där de såldes.

Innan du skapar en pivottabell bör du se till att de data du kommer att använda (som kallas för källdata) är korrekt sorterade.

Alla kolumner bör ha rubriker. Rubrikerna används för att namnge fälten i pivottabellen.

Varje kolumn innehåller samma typ av data, till exempel

text i en kolumn och valuta i en annan – och det bör inte finnas några tomma rader eller kolumner.

För denna pivottabell kommer vi att använda källdata från en tabell.

Källdata ligger inte alltid i en tabell: det går lika bra med ett cellområde.

För information om hur du använder externa data, se artikeln Skapa en pivottabell för att analysera externa data.

Mer information om hur du använder flera databastabeller finns i Skapa en pivottabell för att analysera data i flera tabeller.

Det finns en länk till båda artiklarna i kurssammanfattningen i slutet av kursen.

Klicka på en cell i dina data. Klicka på Infoga > Pivottabell. Alla källdata markeras automatiskt.

I detta exempel gäller det för hela källdatatabellen.

Vi rekommenderar att du använder en tabell, eftersom om tabellen växer

kommer pivottabellen automatiskt att inkludera de nya uppgifterna när du uppdaterar pivottabellen.

Mer information om hur du skapar en tabell finns via länken Skapa eller ta bort en Excel-tabell i ett kalkylblad i kurssammanfattningen.

Som standard skapas pivottabellen i ett nytt kalkylblad.

Om du vill kan du skapa den i ett befintligt kalkylblad istället,

genom att klicka på Befintligt kalkylblad och ange plats.

Klicka på OK. I vårt exempel skapas ett nytt kalkylblad med en tom pivottabell.

Längst upp i fältlistan för pivottabellen ligger de fält vi kommer att använda för att skapa pivottabellen.

De är identiska med kolumnrubrikerna i våra källdata.

Längst ned finns de fyra områden i en pivottabell där det går att lägga till fälten: rader, kolumner, värden och filter.

Jag kryssar för fältet Genre, så läggs det till i pivottabellen som rader av textetiketter.

Som standard läggs textfält till som rader och tal som värden.

Kryssa för fältet Försäljningsbelopp så läggs det till som en kolumn med värden som läggs till med hjälp av funktionen SUMMA.

Högerklicka på en cell i kolumnen Summan av försäljningsbelopp, klicka på Talformat och sedan på Valuta.

Jag vill inte ha några decimaler så jag ställer in decimaler till 0 och klickar på OK,

så kan vi se den totala försäljningen för de olika bokgenrerna.

Jag klickar och drar fältet Butik till KOLUMNER så får vi fram försäljningen per genre för varje butik tillsammans med totalsummor.

En viktig faktor som vi inte har i pivottabellen ännu är datum. Hur varierar försäljningen över tid?

Jag kryssar för fältet Datum och det fältet läggs då till i området RADER. Men med så här många rader för datum blir pivottabellen svår att använda.

Låt oss gruppera listan med datum. Högerklicka på något datum och klicka på Gruppera.

Jag kommer att använda standardalternativet månader, men du kan välja ett eller flera alternativ, t.ex. kvartal och år. Klicka på OK.

Datumen är indelade i genrer per månad: mycket lättare att arbeta med.

Och vi kan se försäljningen per genre över tid för varje butik.

När du klickar på en cell i en pivottabell visas flikarna Fältlista för pivottabell och Verktyg för pivottabell.

När du klickar utanför tabellen försvinner flikarna.

Klicka på fliken Design under Verktyg för pivottabell för att ändra utseende på pivottabellen.

Klicka till exempel på Rapportlayout och sedan på Visa i dispositionsformat, så visas Genre och Datum i separata kolumner.

Kryssa för Radränder för att göra det lättare att läsa över raderna i pivottabellen.

Klicka på nedåtpilen bredvid Pivottabellformat: där hittar du många alternativ.

När du för musen över dem får du en förhandstitt på hur pivottabellen kommer att se ut.

Klicka på det format du vill använda för att ändra utseende på pivottabellen.

Vi kommer att prata om fliken Analysera i senare videoklipp.

I nästa avsnitt: Sortera, filtrera, sammanfatta och beräkna dina pivottabelldata.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×