Pivottabeller

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Möjligheten att snabbt analysera data kan hjälpa dig att fatta bättre affärsbeslut. Men ibland är det svårt att veta var man ska börja, särskilt när man har en stor mängd data. Pivottabeller är ett bra sätt att sammanfatta, analysera, utforska och presentera data, och kan skapas med ett par klickningar. Pivottabeller är mycket flexibla och kan snabbt justeras beroende på hur du vill visa resultatet. Du kan också skapa pivotdiagram baserade på pivottabeller som uppdateras automatiskt när pivottabellerna uppdateras.

Här är t.ex. en enkel lista över hushållsutgifter och en pivottabell utifrån den:

Hushållsutgiftsdata

Motsvarande pivottabell

Exempel på data för hushållsutgifter för att skapa en pivottabell med månader, kategorier och beloppExempel på pivottabell med kategorier i avsnittet Rader och Månader i kolumnavsnittet

Här är nästa steg i form av ett pivotdiagram:

Exempel på ett Excel-pivotdiagram

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

Innan du börjar

 • Dina data bör vara ordnade i tabellformat och inte ha några tomma rader eller kolumner. Helst bör du använda en Excel-tabell som i exemplet ovan.

 • Tabeller är en bra datakälla för pivottabeller, eftersom rader som läggs till i en tabell automatiskt inkluderas i pivottabellen när du uppdaterar dina data och eventuella nya kolumner inkluderas då i listan Pivottabellfält. I annat fall måste du antingen uppdatera datakällområdet manuell eller använda en dynamiskt namngiven områdesformel.

 • Datatyperna i kolumnerna bör vara samma. Du bör t.ex. inte kombinera datum och text i samma kolumn.

 • Pivottabeller arbetar med en ögonblicksbild av dina data, en så kallad cache. Det innebär att dina verkliga data inte modifieras på något sätt.

Skapa en pivottabell

Om du har begränsad erfarenhet av pivottabeller, eller är osäker på hur du kommer igång, är en rekommenderad pivottabell ett bra val. När du använder den här funktionen fastställs en meningsfull layout i Excel genom att data matchas med de lämpligaste områdena i pivottabellen. Det ger dig en utgångspunkt för att experimentera ytterligare. När en enkel pivottabell har skapats kan du prova olika orienteringar och ordna om fälten för att uppnå ett visst resultat. Funktionen Rekommenderade pivottabeller lades till i Excel 2013, så om du har en tidigare version följer du i stället anvisningarna nedan om hur du kan skapa en pivottabell manuellt.

Rekommenderad pivottabell

Skapa en pivottabell manuellt

 1. Klicka på en cell i källdata- eller tabellområdet.

 2. Gå till Infoga > Tabeller > Rekommenderad pivottabell.

  Gå till Infoga > Rekommenderade pivottabeller om du vill att Excel skapar en pivottabell åt dig

 3. Dina data analyseras i Excel och du får se flera olika alternativ, som i det här exemplet med hushållsutgiftsdata.

  Dialogrutan Rekommenderade pivottabeller i Excel
 4. Välj den pivottabell som du tycker passar bäst och tryck på OK. Då skapas en pivottabell på ett nytt blad och listan Pivottabellfält visas.

 1. Klicka på en cell i källdata- eller tabellområdet.

 2. Gå till Infoga > Tabeller > Pivottabell.

  Gå till Infoga > Pivottabell för att infoga en tom pivottabell

  Om du använder Excel för Mac 2011 och tidigare finns knappen Pivottabell på fliken Data i gruppen Analys.

  Fliken Data, gruppen Analys

 3. Dialogrutan Skapa pivottabell visas med området eller tabellnamnet markerat. I det här exemplet använder vi en tabell med namnet "tbl_HouseholdExpenses".

  Dialogrutan Skapa pivottabell i Excel
 4. I avsnittet Välj var du vill att pivottabellrapporten ska placeras väljer du Nytt kalkylblad eller På detta kalkylblad. För På detta kalkylblad måste du markera både kalkylbladet och cellen där du vill placera pivottabellen.

 5. Om du vill ta med flera tabeller eller datakällor i pivottabellen markerar du kryssrutan Lägg till dessa data i datamodellen.

 6. Klicka på OK. Då skapas en tom pivottabell och listan Pivottabellfält visas.

Arbeta med listan Pivottabellfält

I området Fältnamn högst upp markerar du kryssrutan för alla fält du vill lägga till i pivottabellen. Som standard läggs icke-numeriska fält till i området Rad, fält för datum och tid läggs till i området Kolumn och numeriska fält läggs till i området Värden. Du kan även manuellt dra och släppa tillgängliga objekt i pivottabellfälten, och om du inte längre vill ha ett objekt i pivottabellen kan du helt enkelt dra ut det från fältlistan eller avmarkera det. Möjligheten att ordna om fältobjekt är en av pivottabellens funktioner som gör det så enkelt att snabbt ändra dess utseende.

Listan Pivottabellfält

Motsvarande fält i en pivottabell

Exempel på listdialogrutan Excel-pivottabellfältExempel på en pivottabell och hur fälten motsvarar fältlistan.

Pivottabellvärden

 • Summera värden efter

  Som standard visas pivottabellfält som placeras i området Värden som en SUMMA. Om Excel tolkar dina data som text visas de som ett ANTAL. Det är därför det är så viktigt att kontrollera att du inte blandar datatyper för värdefält. Du kan ändra standardberäkningen genom att först klicka på pilen till höger om fältnamnet och sedan välja alternativet Värdefältsinställningar.

  Dialogrutan Värdefältsinställningar i Excel

  Ändra sedan beräkningen i avsnittet Summera värden efter. Observera att när du ändrar beräkningsmetoden lägger Excel automatiskt till den i avsnittet Eget namn, som "Summa av Fältnamn", men du kan ändra den. Om du klickar på knappen Talformat kan du ändra talformatet för hela fältet.

  Dialogrutan Värdefältsinställningar i Excel för alternativen för Summera värden efter

  Tips: Eftersom en ändring av beräkningen i avsnittet Summera värden efter medför att pivottabellfältnamnet ändras är det bästa att inte byta namn på dina pivottabellfält förrän du är klar med att konfigurera pivottabellen. Ett trick är att använda Sök och ersätt (Ctrl+H) >Sök efter > "Summan av" och sedan lämna Ersätt med > tomt för att ersätta allt på en och samma gång i stället för att skriva in på nytt manuellt.

 • Visa värden som

  I stället för att använda en beräkning för att summera data kan du visa det som en procentsats. I exemplet nedan har vi ändrat våra hushållsutgiftsbelopp så att de visas som en % av totalsumman i stället för som en summa av värdena.

  Exempel på pivottabell med värden visade som procent av totalsumman

  När du har öppnat dialogrutan Värdefältsinställningar kan du göra dina val från fliken Visa värden som.

  Värdefältsinställningar för pivottabell > dialogrutan Visa värden som
 • Visa ett värde både som en beräkning och i procent.

  Dra bara in objektet i avsnittet Värden två gånger och ange sedan alternativen Summera värden efter och Visa värden som för vart och ett av dem.

Uppdatera pivottabeller

Om du lägger till nya data i pivottabelldatakällan måste alla pivottabeller som bygger på datakällan uppdateras. Om du bara vill uppdatera en enstaka pivottabell kan du högerklicka på valfri plats i pivottabellområdet och sedan välja Uppdatera. Om du har flera pivottabeller måste du först markera en cell i valfri pivottabell. I menyfliksområdet går du sedan till Verktyg för pivottabell > Analysera > Data > Klicka på pilen under knappen Uppdatera och välj Uppdatera alla.

Uppdatera alla pivottabeller i menyfliksområdet > Verktyg för pivottabell > Analysera > Data, klicka på pilen under knappen Uppdatera och välj Uppdatera alla.

Ta bort en pivottabell

Om du har skapat en pivottabell men kommit fram till att du inte behöver den kan du enkelt ta bort den genom att markera hela pivottabellområdet och sedan trycka på Ta bort. Andra data, pivottabeller eller diagram runt den påverkas inte. Om pivottabellen finns på ett separat blad utan andra data som du vill behålla kan du snabbt och lätt ta bort pivottabellen genom att ta bort det kalkylbladet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Närliggande avsnitt

Skapa en pivottabell

Använda utsnitt för att filtrera pivottabelldata 

Skapa en pivottabelltidslinje för att filtrera datum

Skapa en pivottabell med datamodellen för att analysera data i flera tabeller

Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

Ändra en pivottabells källdata

Beräkna värden i en pivottabell

Ta bort en pivottabell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×