Skapa en P & ID eller Processflödesschema

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan snabbt rita P och processflödesscheman genom att dra metodteknikutrustning till ritningssidan, ansluta dem med ”smarta” rörledningar och sedan dra komponenter, till exempel ventiler och instrument, till rörledningarna. Om du vill identifiera komponenter i diagrammet kan du skapa smarta etiketter. Du kan lägga till data i komponenter i diagram och generera listor med utrustning, rörledningar, ventiler och instrument. När du ändrar diagram kan du enkelt generera nya listor.

Du kan skapa:

 • Lednings- och diagram

  P & ID visar hur industriella utrustning samman med ett system av rörledningar. P & ID visar också de instrument och ventiler som övervakar och styr flödet genom rörledningarna.

  Exempel på en P&ID

 • Processflödesscheman

  Processflödesscheman visar hur industriella utrustning samman med ett system av rörledningar. Ett Processflödesschema är mer konceptuellt än en P & ID och vanligtvis innehåller fler anteckningar som visar data.

  Exempel på en PFD

Skapa ett rör- och diagram

 1. Öppna något av följande mallar i Visio:

  • Lednings- och instrumentschema

  • Processflödesdiagram

 2. Dra former för nätverksutrustning till ritningssidan från någon av kategorierna utrustning.

  En smart tagg nummer för varje komponent visas i diagrammet.

 3. Ansluta främsta utrustning med hjälp av rörledningar.

  1. Dra rörledningsformen från rörledningar till ritningssidan och placera sedan en av ändpunkterna på utrustningsformen. Du kan ansluta en rörledning till en punkt på den yttre sidan av en utrustningsform, även om formen har någon kopplingspunkt där.

   För försäljningsförlopp ändpunkten grön som indikerar att det har kopplats (fästs) till utrustningsformen och en kopplingspunkt skapas om det inte redan finns.

  2. Dra den andra ändpunkten till en annan utrustning.

  3. Om du vill ändra utseendet eller visa flödesriktning på en rörledning markerar du den och väljer sedan ett format från alternativet i menyfliksområdet (se Figurformat på fliken Start ).

   Formaten styr tjocklek för linjen, Riktningspilarna och andra grafiska symboler som anger typ av pipe eller instrument.

   Tips: Du kan också använda koppling Bild av knapp (finns i fliken Start, gruppen Verktyg ) om du vill rita rörledningar. Den här metoden är särskilt användbart när du arbetar i stora diagram med många kopplingar. Klicka på koppling och klicka sedan på rörledningar pipeline-form som du vill använda. Rita sedan försäljningsförloppet i diagrammet. Om du vill ändra typ av rörledning, klicka på en annan rörledningsform på rörledningar och fortsätta arbeta i diagrammet.

 4. Lägga till ventilformer.

  1. Dra ventilformer ovanpå rörledningar från ventiler och tillbehör. Släpp musknappen när en grön fyrkant visas som anger att ventilen limmats försäljningsförloppet.

   När en ventil läggs till försäljningsförloppet:

   • Den roteras automatiskt till samma orientering som försäljningsförloppet.

   • Försäljningsförloppet delas i två identiska rörledningar, som är kopplad till ventilen.

  2. Om du vill ta bort en ventil från en rörledning markerar du ventilen och trycker på DELETE.

   När en ventil tas bort ersätts en enkel rörledning delad rörledning.

 5. Dra instrumentformer till ritningssidan nära pipeline, ventil eller utrustning de övervaka från kategorin instrument.

 6. Flytta former i diagrammet genom att dra dem.

 7. Du kan nu lägga till data i komponenter, eller skapa och använda egenskapsuppsättningar. Följ de här stegen för mer information:

  Lägga till data i komponenter

  1. Fönster med formdata på fliken Data.

  2. På ritningssidan markerar du den form som du vill lägga till data i.

  3. Klicka i varje formdatafält och Skriv eller välj ett värde.

  Skapa och använda egenskapsuppsättningar

  1. Gör något av följande:

   • Markera formerna genom att lägga till egenskapen skall vara former på ritningen.

   • Markera formerna i stencilen genom att lägga till egenskapen skall vara former i en stencil.

  2. Fönster med formdata på fliken Data.

  3. Högerklicka på Fönster med formdata och välj Formdatauppsättningar.

  4. Klicka på Lägg till och skriv sedan ett namn för formdatauppsättningen.

  5. Välj om för att skapa en ny formdatauppsättning, en uppsättning baserat på den markerade formen eller en uppsättning baserat på en befintlig formdatauppsättning och klicka sedan på OK.

  6. Markera formdatauppsättningen och klicka på definiera om du vill lägga till eller ändra formdata i rutan Formdatauppsättningar.

  7. Gör nödvändiga ändringar i dialogrutan Definiera formdata.

  8. Klicka på OK.

 8. Numrera om komponenter.

  1. Numrera omTekniska Process-menyn.

  2. I dialogrutan Numrera om komponenter under Använd på, markera alternativet om du vill numrera om komponenter i dokumentet, aktuell sida eller i den aktuella markeringen.

  3. Avmarkera kryssrutorna för de etikettformat som du inte vill ta med i den numrerar i listan Inkludera etikettformat.

   Obs!: Som standard är alla etikettformat markerade.

  4. Tilldela ett startvärde och ett värde för numrera. Du kan tilldela olika startvärdet och värdet för olika etikettformat.

   1. Klicka på ett objekt i listan Inkludera etikettformat till markeras.

   2. Skriv eller välj startvärdet för numrera i rutan Startvärde.

   3. Skriv eller Välj den ökning som används för att numrera om komponenter i rutan intervall.

   4. Upprepa dessa steg för varje etikettformat.

  5. Klicka på OK.

 9. Generera listor eller deklarationer av material för utrustning, rörledningar, ventiler och instrument.

  1. Klicka på Formen rapporter på fliken Granska.

  2. Följ dessa steg om du vill skapa en egen rapportdefinition eller gå vidare till steg c. att använda en befintlig rapportdefinition.

   Så här skapar en rapportdefinition som filtrerar bort dubbletter av metodteknikformer och -rapporter baserade på processen utveckling komponenter.

   1. Klicka på Nytt i dialogrutan rapport.

   2. Välj ett alternativ som du vill skapa en rapport om i Rapportdefinitionsguiden och klicka på Avancerat.

   3. Välj PEComponentTagi dialogrutan Avancerat i listan egenskap. Välj Exists i listan villkor. Markera i listan värdetSant.

   4. Klicka på Lägg till om du vill placera det här villkoret i listan definierade villkor och klicka sedan på OK.

   5. Klicka på Nästa i Guiden rapportdefinition.

   6. Markera kryssrutan < Visad Text > om du vill skapa en rapport om märkningen komponent. Markera kryssrutorna för andra data som du vill skapa en rapport om och klicka sedan på Nästa.

   7. Klicka på delsummor för att filtrera ut dubbletter av metodteknikformer och skapa en rapport om komponenter.

   8. Klicka på Alternativ i dialogrutan delsummor i listan Gruppera efter< Visad Text >.

   9. Klicka på Upprepa inte identiska värden i dialogrutan Alternativ och klicka sedan på OK två gånger.

   10. Klicka på Nästa i Guiden rapportdefinition, anger du information om du vill spara rapporten och klicka sedan på Slutför.

   11. I dialogrutan rapport du kör rapporten eller klicka på OK om du vill spara definitionen för dina och köra den senare.

    Tips: Skapa en ny rapportdefinition baserad på en befintlig definition genom att markera den befintliga definitionen i dialogrutan Rapport och klicka på Ny. Spara den ändrade rapportdefinitionen med ett annat namn.

  3. Klicka på namnet på den rapportdefinition du vill använda i listan Rapportdefinition.

   Rapportdefinitionen avgör vilka former och vilka formdata tas med i rapporten.

  4. Klicka på Kör, och klicka sedan på önskat rapportformat i dialogrutan Kör rapport och gör sedan något av följande:

   1. Om du sparar din rapport som en form på ritningen väljer du om du vill spara en kopia av rapportdefinitionen med formen eller länka den till en rapportdefinition.

   2. Om du sparar rapporten som en fil (när du väljer HTML eller XML som rapportformat) kan du ange ett namn för rapporten.

  5. Klicka på OK när du vill generera rapporten.

  6. Klicka på OK om du vill spara definitionen för dina om du körde en egen rapport när du går tillbaka till dialogrutan rapport.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×