Skapa en Outlook-datafil (.pst) där du kan spara din information

Skapa en Outlook-datafil (.pst) där du kan spara din information

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

 1. I Inkorgen väljer du Nya objekt > Fler objekt > Outlook-datafil.

 2. Ange ett filnamn.

 3. Om du vill lägga till ett lösenord markerar du rutan Lägg till ytterligare lösenord.

 4. Välj OK. Skriv ett lösenord i båda textrutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och välj OK igen.

  Om du anger ett lösenord måste du skriva det varje gång datafilen öppnas – till exempel när Outlook startar eller när du öppnar datafilen i Outlook.

Skapa en ny Outlook-datafil

Om Outlook-datafiler (.pst och .ost)

När du öppnar Outlook för första gången så skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt.

Ibland behövs ytterligare datafiler. Till exempel kan äldre meddelanden och objekt som du inte använder regelbundet arkiveras i en Outlook-datafil (.pst). Och om din onlinepostlåda närmar sig lagringskvoten kan du flytta vissa objekt till en Outlook-datafil (.pst).

Outlook-datafiler (.pst) sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer.

En Outlook-datafil (.pst) används för POP3-konton. Dessutom, om du vill skapa arkiv eller säkerhetskopior från valfritt konto i Outlook används Outlook-datafiler (.pst).

Tips: Om din Outlook-datafil (.pst) blir stor det går långsammare OneDrive synkronisera och kan visa ”bearbetar ändringar” eller ”en fil används”. Lär dig hur du tar bort en PST-fil från OneDrive.

I en del konton används en Outlook-datafil (.ost) som är offline. Det är en synkroniserad kopia av meddelandena som sparats på en server och som du kan få åtkomst till från flera enheter och program, till exempel Outlook. Sådana konton är till exempel IMAP-, Microsoft Exchange Server- och Outlook.com-konton.

Outlook-datafiler som är offline sparas i mappen enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Det är inte nödvändigt att säkerhetskopiera en Outlook-datafil (.ost) som är offline eftersom den är en kopia av informationen på servern. Om du konfigurerar kontot igen eller på en annan dator eller enhet laddas en synkroniserad kopia av ditt meddelande ned från servern.

Om Outlook-datafiler

När du sparar dina objekt på datorn använder Outlook en datafil som kallas personlig mappfil för Outlook (.pst). Om du använder ett Microsoft Exchange-konto levereras dina objekt normalt till e-postservern och sparas där. För att du ska kunna arbeta med dina meddelanden även när du inte kan ansluta till e-postservern har Outlook offlinemappar, som sparas i en offlinemappfil (.ost) på datorn.

Huvudskillnaden mellan de två filtyperna för Outlook-data är:

 • Outlook OST-filer används när du har ett Exchange-konto och väljer att arbeta offline eller använda cachelagrat Exchange-läge.

 • Outlook PST-filer används för POP3-, IMAP- och HTTP-konton. När du vill skapa arkiv eller säkerhetskopior av Outlook-mapparna och -objekten på datorn, inklusive Exchange-konton, måste du skapa och använda ytterligare PST-filer.

När du öppnar Outlook för första gången så skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt. Men det finns tillfällen när du skapar ytterligare datafiler. Till exempel kan arkiverade objekt sparas i en annan PST-fil. Du kan också behålla olika projekt i egna PST-filer.

Skapa en PST-fil i Outlook 2003-/Office Outlook 2007-format

Som standard skapar Outlook en PST-fil i det senaste filformatet, som stödjer större filer och Unicode-teckenuppsättningar. Det här filformatet kan inte läsas med Microsoft Outlook 97, 98, 2000 eller 2002.

 1. Gå till Arkiv-menyn, peka på Nytt och klicka sedan på Outlook-datafil.

 2. Klicka på Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) och klicka sedan på OK.

 3. I dialogrutan Skapa eller öppna Outlook-datafil, i rutanFilnamn, anger du ett namn på filen och klickar sedan på OK.

 4. I dialogrutan Skapa personliga Microsoft-mappar i rutanNamn skriver du ett namn för PST-mappen.

  Obs!: Om du anger ett visningsnamn kan du lättare skilja mellan olika Outlook-datafiler när du arbetar med fler än en PST-fil. Vi rekommenderar att du skriver ett namn som är relevant för dig.

 5. Om du vill lösenordsskydda din datafil går du till Lösenord, skriver ditt lösenord i textrutorna Lösenord och Bekräfta lösenord.

  Obs!: För bättre säkerhet visas endast punkter när du skriver.

  Dialogrutan Skapa personliga mappar

  1. Skriv ett namn som är relevant för dig.

  2. Om du vill anger du ett lösenord för den här datafilen.

  3. Om du vill markerar du kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan om du inte vill uppmanas att ange datafilens lösenord varje gång du öppnar filen.

  Lösenordsinformation

  Ditt lösenord kan innehålla upp till 15 tecken.

  Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

  Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

  Om du väljer kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan anteckna lösenordet om du behöver öppna PST-filen på en annan dator. Markera den här kryssrutan bara om ditt Microsoft Windows-användarkonto är lösenordsskyddat och ingen annan har åtkomst till ditt datorkonto.

  Viktigt!: Microsoft, Internetleverantören och e-postadministratören har inte tillgång till lösenordet. Ingen kan öppna eller hämta information från PST-filen om du glömmer lösenordet.

Namnet på mappen som är associerad med datafilen visas i mapplistan. Om du vill visa mapplistan går du till menyn och klickar på Mapplista. Som standard heter mappen Personliga mappar.

Skapa en PST-fil i Outlook 97-2002-format

Om du vill skapa en datafil som är kompatibel med Outlook 97, 98, 2000 eller 2002 kan du skapa en personlig mappfil (.pst) i Outlook 97-2002-format. Filformatet för den här PST-filen är detsamma som formatet som var tillgängligt i Outlook 97, 98, 2000 och 2002.

 1. Gå till Arkiv-menyn, peka på Nytt och klicka sedan på Outlook-datafil.

 2. Klicka på Outlook 97-2002 personlig mappfil (.pst) och klicka sedan på OK.

 3. I rutan Filnamn anger du ett namn på filen och klickar sedan på OK.

 4. I rutan Namn skriver du ett namn för PST-mappen.

 5. Om du vill lösenordsskydda din datafil går du till Lösenord, skriver ditt lösenord i textrutorna Lösenord och Bekräfta lösenord.

  Obs!: För bättre säkerhet visas endast punkter när du skriver.

  Lösenordsinformation

  Ditt lösenord kan innehålla upp till 15 tecken.

  Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. En lösenordsfras med minst 14 tecken är bättre. .

  Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

  Om du väljer kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan anteckna lösenordet om du behöver öppna PST-filen på en annan dator. Markera den här kryssrutan bara om ditt Microsoft Windows-användarkonto är lösenordsskyddat och ingen annan har åtkomst till ditt datorkonto.

  Viktigt!: Microsoft, Internetleverantören och e-postadministratören har inte tillgång till lösenordet. Ingen kan öppna eller hämta information från PST-filen om du glömmer lösenordet.

Namnet på mappen som är associerad med datafilen visas i mapplistan. Om du vill visa mapplistan går du till menyn och klickar på Mapplista. Som standard heter mappen Personliga mappar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×