Skapa en Outlook-datafil (.pst) där du kan spara din information

Skapa en Outlook-datafil (.pst) där du kan spara din information

Outlook för Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, outlook 2010
 1. I Inkorgen väljer du Nya objekt > Fler objekt > Outlook-datafil.

 2. Ange ett filnamn.

 3. Om du vill lägga till ett lösenord markerar du rutan Lägg till ytterligare lösenord.

 4. Välj OK. Skriv ett lösenord i båda textrutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och välj OK igen.

  Om du anger ett lösenord måste du skriva det varje gång datafilen öppnas – till exempel när Outlook startar eller när du öppnar datafilen i Outlook.

Skapa en ny Outlook-datafil

Om Outlook-datafiler (.pst och .ost)

När du öppnar Outlook för första gången så skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt.

Ibland behövs ytterligare datafiler. Outlook-datafiler (.pst) sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer.

 • Äldre meddelanden och objekt som du inte använder regelbundet kan arkiveras på en Outlook-datafil (.pst).

 • Om din Online-postlåda är nästan full kan du exportera vissa objekt till en Outlook-datafil (. pst). Du kan också använda de här filerna för att skapa arkiv, projektfiler och säkerhets kopior från alla Outlook-konton.

 • Outlook-datafiler (. pst) används för POP3 e-postkonton

Tips: Om Outlook-datafil (.pst) blir större kan det sakta ner din OneDrive-synkronisering och kan Visa "bearbetnings ändringar" eller "en fil används". Lär dig hur du tar bort en Outlook. PST-datafil från OneDrive.

Vissa konton (IMAP, Microsoft Exchange Server och Outlook.com) använder en offline-Outlook-datafil (. ost). Det här är en synkroniserad kopia av meddelanden som sparats på en server. Den kan nås från flera enheter och program som Outlook. 

Outlook-datafiler offline sparas i mappen enhet: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook .

Tips: Det är inte nödvändigt att säkerhetskopiera en offline-Outlook-datafil (. ost) eftersom det redan finns en kopia av Live-informationen på servern. Om du har konfigurerat kontot igen eller på en annan dator eller enhet hämtas en synkroniserad kopia av dina meddelanden.

Om Outlook-datafiler

Outlook använder en datafil för att spara objekt på din dator, den personliga mappfilen för Outlook (. pst). Med ett Microsoft Exchange-konto levereras dina objekt vanligt vis till och sparas på e-postservern.

Om du vill att du ska kunna arbeta med dina meddelanden utan anslutning till e-postservern, ger Outlook offlinemappar, som sparas i en offlinemappfil (. ost) på datorn.

 • Outlook OST-filer används när du har ett Exchange-konto och väljer att arbeta offline eller använda cachelagrat Exchange-läge.

 • Outlook PST-filer används för POP3-, IMAP- och HTTP-konton. Om du vill skapa arkiv, projektfiler eller säkerhets kopior av Outlook-mappar och objekt på din dator, inklusive Exchange-konton, måste du skapa och använda ytterligare PST-filer.

När du öppnar Outlook för första gången så skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt.

Skapa en PST-fil i Outlook 2003-/Office Outlook 2007-format

Som standard skapar Outlook en PST-fil i det senaste filformatet, som stödjer större filer och Unicode-teckenuppsättningar. Det här filformatet kan inte läsas med Microsoft Outlook 97, 98, 2000 eller 2002.

 1. Arkiv -menyn pekar du på nyttoch väljer sedan Outlook-datafil.

 2. Klicka på personlig mappfil för Office Outlook (. pst)och välj sedan OK.

 3. Ange ett namn på filen i rutan fil namn i dialog rutan skapa eller öppna Outlook-datafil och välj sedan OK.

 4. I dialog rutan skapa personliga mappar i rutan namn anger du ett visnings namn för PST-mappen.

  Obs!: Om du anger ett visningsnamn kan du lättare skilja mellan olika Outlook-datafiler när du arbetar med fler än en PST-fil. Vi rekommenderar att du väljer ett namn som är meningsfullt för dig.

 • Om du vill lösenordsskydda din datafil går du till lösenord och anger ditt lösen ord i text rutorna lösen ord och Bekräfta lösen ord .

  Obs!: För bättre säkerhet visas endast punkter när du skriver.

  Dialogrutan Skapa personliga mappar

  Tips för lösen ord

 • Välj ett meningsfullt namn.

 • Om du vill kan du välja ett lösen ord för den här data filen. Markera kryss rutan Spara lösen ordet i lösen ords listan om du inte vill bli tillfrågad om lösen ordet för data filen varje gång du öppnar filen.

 • Ditt lösenord kan innehålla upp till 15 tecken.

 • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27.

 • Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

 • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 • Om du väljer kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan anteckna lösenordet om du behöver öppna PST-filen på en annan dator. Markera den här kryssrutan bara om ditt Microsoft Windows-användarkonto är lösenordsskyddat och ingen annan har åtkomst till ditt datorkonto.

  Viktigt!: Microsoft, Internetleverantören och e-postadministratören har inte tillgång till lösenordet. Ingen kan öppna eller hämta information från PST-filen om du glömmer lösenordet.

Namnet på den mapp som är kopplad till en sparad datafil visas i mapplistan. Om du vill visa mapplistan går du till menyn och klickar på Mapplista. Som standard heter mappen personliga mappar.

Skapa en PST-fil i Outlook 97-2002-format

Om du vill skapa en datafil som är kompatibel med Outlook 97, 98, 2000 eller 2002 kan du skapa en personlig mappfil (.pst) i Outlook 97-2002-format. Filformatet för den här PST-filen är detsamma som formatet som var tillgängligt i Outlook 97, 98, 2000 och 2002.

 1. Arkiv -menyn pekar du på nyttoch väljer sedan Outlook-datafil.

 2. Klicka på personlig mappfil för Outlook 97-2002 (. pst)och välj sedan OK.

 3. Ange ett namn på filen i rutan fil namn och välj sedan OK.

 4. I rutan namn anger du ett visnings namn för PST-mappen.

 5. Om du vill lösenordsskydda din datafil går du till Lösenord, skriver ditt lösenord i textrutorna Lösenord och Bekräfta lösenord.

  Obs!: För bättre säkerhet visas endast punkter när du skriver.

  Tips för lösen ord

 • Ditt lösenord kan innehålla upp till 15 tecken.

 • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27.

 • Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

 • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 • Om du väljer kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan anteckna lösenordet om du behöver öppna PST-filen på en annan dator. Markera den här kryssrutan bara om ditt Microsoft Windows-användarkonto är lösenordsskyddat och ingen annan har åtkomst till ditt datorkonto.

  Viktigt!: Microsoft, Internetleverantören och e-postadministratören har inte tillgång till lösenordet. Ingen kan öppna eller hämta information från PST-filen om du glömmer lösenordet.

Namnet på den mapp som är kopplad till en sparad datafil visas i mapplistan. Om du vill visa mapplistan går du till menyn och klickar på Mapplista. Som standard heter mappen Personliga mappar.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Introduktion till Outlook-datafiler (. pst och. ost)

Säkerhetskopiera din e-post

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×