Skapa en ny Project Web App-vy

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alternativen för att skapa en ny vy i Microsoft Project Web App varierar beroende på vilken typ av vy du skapar.

Så här skapar du en ny vy:

 1. I snabb start klickar du på Server inställningari avsnittet Inställningar .

 2. Klicka på Hantera vyerpå sidan Server inställningar . En lista med vyer visas.

 3. Klicka på ny vy.

 4. Välj den typ av vy som du skapar i listan vytyp i avsnittet namn och typ .

 5. I rutan Namn skriver du namnet på den nya vyn.

 6. Ange en beskrivning av den nya vyn i rutan Beskrivning.

 7. Fyll i de återstående fälten på sidan ny vy . Alla alternativ som visas här är inte tillgängliga för varje vytyp.

  • Aktivitet, resurs eller tilldelning    Välj vilken typ av information som ska visas i vyn.

   Obs!:  De här alternativen är endast tillgängliga när Project har valts som vytyp.

  • Tillgängliga fält och fält som visas    Markera de fält som du vill ta med i vyn i listan tillgängliga fält och klicka sedan på Lägg till. Om du vill ändra ordningen på fälten klickar du på ett fält namn i rutan fält som visas och klickar sedan på upp -eller ned för att flytta det i listan.

  • Fält bredd    Klicka på namnet på ett fält i rutan fält bredd och ange sedan ett antal bild punkter i rutan fält storlek . Det här kan du upprepa för varje fält som visas i rutan fält . Det här värdet är valfritt.

  • Anpassad etikett    Klicka på namnet på ett fält i rutan fält som visas och skriv sedan ett visnings namn i rutan anpassad etikett . Det här kan du upprepa för varje fält som visas i rutan fält . Det här värdet är valfritt.

   Obs!:  Anpassade etiketter är inte tillgängliga för resurs planen, grupp aktiviteter, team Builderoch vyn portfölj .

  • Gör kolumnen skrivskyddad    Klicka på namnet på ett fält i rutan fält som visas och markera sedan den här kryss rutan om du vill göra fältet skrivskyddat. Alla fält kan inte skrivskyddas.

   Obs!:  Det här alternativet är bara vyn tid rapport och mina arbeten .

  • Format för Gantt-schema    Välj den typ av Gantt-schema som du vill använda för att visa information.

   Obs!:  Det här alternativet är endast tillgängligt för vyer som kan visa ett Gantt-schema.

  • Förskjutning för delnings listen    Ange förskjutning i bild punkter för att definiera placeringen av delnings listen i vyn.

   Obs!:  Det här alternativet är endast tillgängligt för vyer som kan visa ett Gantt-schema.

  • Bild av knapp    Välj det antal dispositions nivåer som du vill visa som standard i den här vyn. Personer som använder vyn kan visa fler dispositions nivåer.

  • Grupperingstyp    Välj det grupperingstyp som du vill använda och definiera sedan ordningen för gruppering genom att använda Gruppera efter och sedan efter listor.

  • Sortera efter    Markera de fält som du vill sortera vyn efter. I listan ordning väljer du stigande eller fallande för att definiera den ordning som du vill sortera vyn i.

  • Filter    Klicka på den här knappen om du vill skapa eller redigera filter som du kan använda i den här vyn.

  • Filtrera resurser till användarens RBS-gren    Markera den här kryss rutan om du endast vill visa de resurser som unders tiger resurs struktur strukturen i resursen som tittar på vyn.

   Obs!:  Det här alternativet är endast tillgängligt i vyn resurs Center .

  • Tillgängliga kategorier och kategorier som använder den här vyn    Klicka på en kategori i listan tillgängliga kategorier och klicka sedan på Lägg till för att göra den nya vyn tillgänglig för användare i den kategorin.

   Tips:  Om användarna inte kan se vyer som de tror att de ska kunna se, bör du först kontrol lera att rätt kategorier har lagts till i vyn.

 8. När du har angett alla lämpliga alternativ för den nya vyn klickar du på Spara.

Du kan använda ett filter i en vy så att data i vyn automatiskt begränsas baserat på en uppsättning villkor.

Så här skapar du ett filter för en vy:

 1. Klicka på filteri avsnittet filter på sidan ny vy . Dialog rutan anpassat filter visas.

 2. I dialog rutan anpassat filter väljer du ett fält i listan fält namn och ett test i test listan och skriver sedan ett värde att testa i rutan värde . Du kan ange ett intervall med värden genom att skriva två värden avgränsade med ett kommatecken (,) i rutan värde .

Tips:  När du skapar filter reglerna visas en grön bock markering eller ett rött X till vänster om regeln under rubriken giltig? . Om du ser ett rött X bredvid en regel placerar du mus pekaren över X för mer information om varför regeln inte behandlas.

 1. Om filtret innehåller mer än en rad väljer du en operator i och/eller för att inleda en ny rad.

 2. Klicka på OK när du har konfigurerat filtren.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×