Skapa en ny arbetsyta i SharePoint Workspace 2010

Du kan skapa arbetsytor för synkronisering av SharePoint-innehåll på din lokala dator, som du har tänkt använda själv. Dessa arbetsytor kallas för SharePoint-arbetsytor. Du kan också skapa arbetsytor som använder verktyg för att dela innehåll med andra personer, som ansluter till arbetsytan som inbjudna medlemmar. Dessa arbetsytor kallas Groove-arbetsytor (Microsoft SharePoint Workspace hette tidigare Microsoft Office Groove). Slutligen kan du också skapa "Delade mappar", som är en särskild typ av arbetsyta där du kan dela innehållet i en mapp i ditt Windows-filsystem.

Du kan skapa en ny SharePoint-arbetsyta från en SharePoint-webbplats i en webbläsare, från startfältet i SharePoint Workspace eller från vyn Backstage. När du skapar SharePoint-arbetsytan kan du bestämma om du vill hämta alla listor och bibliotek som stöds, eller om du vill hämta utvalda listor och bibliotek. Det är enklast att hämta alla listor och bibliotek, men tar längre tid jämfört med att ställa in selektiv hämtning.

Obs!: 

Obs!:  SharePoint-arbetsytor kan bara synkroniseras med webbplatser som körs på servrar av typen Microsoft SharePoint Server 2010 eller senare, Microsoft SharePoint Foundation 2010 och SharePoint Online 2010.

I den här artikeln beskrivs hur du kan:

Skapa en SharePoint-arbetsyta från en SharePoint-webbplats

Skapa en SharePoint-arbetsyta från en SharePoint-webbplats

När du skapar en SharePoint-arbetsyta från en SharePoint-webbplats kan du välja att hämta objekt från alla eller bara utvalda listor och bibliotek. Du kan:

Skapa SharePoint-arbetsytan och hämta objekt från alla listor och bibliotek

Skapa SharePoint-arbetsytan och hämta objekt från valda listor och bibliotek

Skapa SharePoint-arbetsytan och endast hämta objekt från en utvald lista

Skapa SharePoint-arbetsytan och endast hämta objekt från ett utvalt bibliotek

Skapa SharePoint-arbetsytan och hämta objekt från alla listor och bibliotek

Det här är det enklaste sättet att skapa en SharePoint-arbetsyta. Det kan däremot ta en stund beroende på antalet listor och bibliotek, och antalet objekt i dessa listor och bibliotek, på den valda SharePoint-webbplatsen.

 1. Öppna en webbläsare och gå till den SharePoint-webbplats du vill synkronisera till en SharePoint-arbetsyta.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Synkronisera med SharePoint Workspace.
  Kommandot Synkronisera med SharePoint Workspace på menyn Webbplatsåtgärder

  Obs!:  Om du inte ser menyn Webbplatsåtgärder är du sannolikt på en 2013 SharePoint-webbplats. I så fall måste du skapa arbetsytan på det sätt som beskrivs i Skapa en SharePoint-arbetsyta från startfältet eller vyn Backstage.

 3. Klicka på OK i dialogrutan Synkronisera med SharePoint Workspace.

  En dialogruta där du får information om statusen för hämtning från SharePoint-webbplatsen till SharePoint-arbetsytan öppnas.

 4. När hämtningen är färdig klickar du på Öppna arbetsyta eller på Stäng.

Skapa SharePoint-arbetsytan och hämta objekt från valda listor och bibliotek

Du kan bestämma vilka listor och bibliotek som ska hämtas när du skapar SharePoint-arbetsytan. Detta sparar tid om du bara är intresserad av att arbeta med objekt från utvalda listor och bibliotek.

 1. Öppna en webbläsare och gå till den SharePoint-webbplats du vill synkronisera till en SharePoint-arbetsyta.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Synkronisera med SharePoint Workspace.
  Kommandot Synkronisera med SharePoint Workspace på menyn Webbplatsåtgärder

  Obs!:  Om du inte ser menyn Webbplatsåtgärder är du sannolikt på en 2013 SharePoint-webbplats. I så fall måste du skapa arbetsytan på det sätt som beskrivs i Skapa en SharePoint-arbetsyta från startfältet eller vyn Backstage.

 3. Klicka på Konfigurera i dialogrutan Synkronisera med SharePoint Workspace så att dialogrutan Konfigurera inställningar visas.

  För varje bibliotek kan du välja Alla objekt (standard), Endast sidhuvud eller Inget innehåll.

  Med alternativet Endast sidhuvud hämtas endast dokumentegenskaper. Du kan använda det här alternativet om du endast vill arbeta med ett fåtal utvalda dokument från ett stort dokumentbibliotek. Då kan du spara tid jämfört med att ladda ned hela biblioteket. Du hämtar innehållet i valda dokument genom att klicka på fliken Synkronisera, klicka på Hämta innehåll och sedan klicka på Hämta. Du kan även dubbelklicka på enskilda dokument för att hämta innehållet i dem.

  För varje vald lista kan du välja Alla objekt (standard) eller Inget innehåll.

  Tips:  Du kan högerklicka på varje lista eller bibliotek och välja ett hämtningsalternativ.

 4. När du är klar med att konfigurera hämtningsinställningarna klickar du på OK.

  En dialogruta där du får information om statusen för hämtning från SharePoint-webbplatsen till SharePoint-arbetsytan öppnas.

 5. När hämtningen är färdig klickar du på Öppna arbetsyta eller på Stäng.

Skapa SharePoint-arbetsytan och endast hämta objekt från en utvald lista

Ibland kanske du endast vill synkronisera en viss lista till datorn i en SharePoint-arbetsyta. Om du gör det undviker du att slösa tid på att hämta objekt från andra SharePoint-listor.

 1. Öppna en webbläsare och gå till den SharePoint-webbplats du vill synkronisera till en SharePoint-arbetsyta.

 2. Välj den lista du vill synkronisera med din dator.

 3. Klicka på Lista under Listverktyg.

 4. Klicka på Synkronisera med SharePoint Workspace i menyfliksområdet för SharePoint.

 5. Klicka på OK för att hämta listan till arbetsytan.

 6. När hämtningen är färdig klickar du på Öppna arbetsyta eller på Stäng.

Överst på sidan

Skapa SharePoint-arbetsytan och endast hämta objekt från ett utvalt bibliotek

Ibland kanske du endast vill synkronisera ett visst bibliotek till datorn i en SharePoint-arbetsyta. Om du gör det undviker du att slösa tid på att hämta objekt från andra SharePoint-listor.

 1. Öppna en webbläsare och gå till den SharePoint-webbplats du vill synkronisera till en SharePoint-arbetsyta.

 2. Välj det bibliotek du vill synkronisera med din dator.

 3. Klicka på Bibliotek under Biblioteksverktyg.

 4. Klicka på Synkronisera med SharePoint Workspace i menyfliksområdet för SharePoint.

  Obs!:  Om du är på en SharePoint 2013-webbplats ser du alternativet "Synkronisera bibliotek till dator" i stället för "Synkronisera med SharePoint Workspace". I så fall måste du skapa arbetsytan på det sätt som beskrivs i Skapa en SharePoint-arbetsyta från startfältet eller vyn Backstage.

 5. Klicka på OK för att hämta biblioteket till arbetsytan.

 6. När hämtningen är färdig klickar du på Öppna arbetsyta eller på Stäng.

Överst på sidan

Skapa en SharePoint-arbetsyta från startfältet eller vyn Backstage

 1. Klicka på Nytt och sedan på SharePoint-arbetsyta.

 2. Gör något av följande:

  • Om den finns med i listan klickar du på den SharePoint-webbplats som du vill hämta innehåll från.

  • Om den SharePoint-webbplats som du vill ha inte finns med i listan anger du webbadressen för webbplatsen i rutan Plats.

   Om du vill undvika skrivfel kan du kopiera och klistra in webbadressen till SharePoint-webbplatsen från en webbläsare.

 3. Om du vill hämta alla listor och bibliotek som stöds klickar du på OK.

 4. Om du vill hämta utvalda listor och bibliotek klickar du på Konfigurera.

 5. I dialogrutan Konfigurera inställningar ändrar du hämtningsinställningarna efter önskemål för varje lista eller bibliotek genom att klicka i listrutan i kolumnen Innehåll.

 6. Klicka på OK.

  En dialogruta där du får information om statusen för hämtning från SharePoint-webbplatsen till SharePoint-arbetsytan öppnas.

 7. När hämtningen är färdig klickar du på Öppna arbetsyta eller på Stäng.

  Om du tidigare endast hämtade objekt från utvalda listor och bibliotek kan du hämta övriga listor och bibliotek senare vid behov.

Överst på sidan

Skapa en ny Groove-arbetsyta

Du kan skapa en ny Groove-arbetsyta från startfältet eller från vyn Backstage.

 1. Klicka på Nytt och sedan på Groove-arbetsyta.

 2. Ange ett namn på arbetsytan.

 3. Om du vill ändra arbetsyteversion för den nya arbetsytan klickar du på Alternativ och väljer den version du vill använda från den nedrullningsbara menyn.

  Versionen på arbetsytan avgör vilka verktyg som kan läggas till i arbetsytan. Versionen anger också vilka systemkrav som gäller för personer som ska bli medlemmar i arbetsytan. Till exempel kan personer som fortfarande kör Office Groove 2007 bara ansluta till arbetsytor som innehåller verktyg från version 2007 (eller tidigare).

 4. Klicka på Skapa.

SharePoint Workspace skapar Groove-arbetsytan, och du visas som initial medlem med rollen Moderator. Du kan nu lägga till eller uppdatera arbetsyteverktyg och bjuda in personer att delta som medlemmar.

Överst på sidan

Skapa en ny arbetsyta från en mall

Om du har sparat en befintlig Groove-arbetsyta som en mall, eller har tillgång till mallar för Groove-arbetsytor som andra har skapat, kan du använda dem som grund för nya arbetsytor.

 1. Gå till vyn Backstage och klicka på Nytt.

 2. Klicka på Arbetsyta från mall.

  Om filen med arbetsytemallen är lagrad i mappen Groove-arbetsytemallar i mappen Mina Dokument (standardplatsen) kan du välja den i dialogrutan Bläddra. Om den är lagrad i en annan mapp måste du gå till mappen i dialogrutan Bläddra och välja den.

 3. Klicka på Öppna.

Överst på sidan

Skapa en ny arbetsyta från ett arkiv

I allmänhet är syftet med att skapa en Groove-arbetsyta från ett arkiv att återställa arbetsytan. Mer information finns i Spara en arbetsyta som ett arkiv och Öppna en arbetsyta från ett arkiv.

Överst på sidan

Skapa en delad mapp

Du kan skapa en delad mapp direkt i Utforskaren i Windows eller i startfältet i SharePoint Workspace. Du kan också skapa en delad mapp från en mapp som redan synkroniseras. Mer information finns i Skapa en delad mapp.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×