Skapa en namngiven uppsättning i en OLAP-pivottabellrapport

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du arbetar med en Online Analytical Processing (OLAP)-pivottabell i Excel kan du skapa namngivna uppsättningar, en flexibel funktion som du kan använda för att:

 • Gruppera vanliga uppsättningar med objekt som du kan återanvända, även när dessa uppsättningar inte finns med i dina data.

 • Kombinera objekt från olika hierarkier på sätt som inte var möjliga i tidigare versioner av Excel, ofta kallat asymmetrisk rapportering.

 • Skapa en namngiven uppsättning genom att använda MDX-uttryck (Multidimensional Expressions), ett frågespråk för OLAP-databaser som använder en beräkningssyntax som liknar kalkylbladsformler.

Om du inte är bekant med MDX-frågespråket kan du skapa en namngiven uppsättning baserat på objekt i rader eller kolumner i din pivottabellrapport. Mer information om MDX-frågespråket finns i Hämta information från flerdimensionella Data.

Om du är bekant med MDX-frågespråket kan du använda MDX för att skapa eller ändra en namngiven uppsättning.

Skapa en namngiven uppsättning baserat på rad- eller kolumnobjekt

 1. Klicka på OLAP-pivottabellrapporten.

 2. På fliken Analysera klickar du på Fält, objekt och uppsättningar > Skapa uppsättning utifrån radelement eller Skapa uppsättning utifrån kolumnelement.

  Fält, objekt och uppsättningar

 3. Skriv namnet som du vill använda för uppsättningen i rutan Uppsättningsnamn.

 4. När du ska välja vilka rader med objekt som du vill ta med i den namngivna uppsättningen utför du en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill ta bort en rad klickar du till vänster om raden som du vill markera och klickar på Ta bort rad.

  • För att lägga till en ny rad klickar du till vänster om raden som du vill lägga till den nya raden under, och klickar på Lägg till rad.

  • Om du vill skapa en kopia av ett objekt klickar du till vänster om raden som du vill kopiera och klickar på Kopiera rad.

  • För att flytta ett objekt klickar du till vänster om raden som du vill flytta och använder pilarna Upp och Ned.

 5. Objekt från olika nivåer visas i separata fält i hierarkin och den namngivna uppsättningen ersätter de aktuella fälten i rad- eller kolumnområdet.

  • Om du vill visa dessa objekt i samma fält som andra objekt, avmarkerar du kryssrutan Visa element från olika nivåer i separata fält.

  • För att behålla de aktuella fälten som visas i rad- eller kolumnområdet, avmarkerar du kryssrutan Ersätt fälten i radområdet med den nya uppsättningen eller Ersätt fälten i kolumnområdet med den nya uppsättningen. Uppsättningen visas inte i pivottabellen när du klickar på OK, men den kommer att vara tillgänglig i listan Pivottabellfält.

 6. Skapa den namngivna uppsättningen genom att klicka på OK.

  Kom ihåg att du inte kan använda filtrering på namngivna uppsättningar.

Använda MDX för att skapa en namngiven uppsättning

Viktigt!:  När du använder MDX för att skapa en namngiven uppsättning eller ändra MDX-definitionen av en befintlig namngiven uppsättning, kan eventuella ytterligare ändringar endast göras med hjälp av MDX.

 1. Klicka på OLAP-pivottabellrapporten.

 2. På fliken Analysera klickar du på Fält, objekt och uppsättningar > Hantera uppsättningar.

  Fält, objekt och uppsättningar

 3. Klicka på Nytt > Skapa uppsättning med MDX.

 4. Skriv namnet som du vill använda för uppsättningen i rutan Uppsättningsnamn.

 5. För att ange MDX-definitionen för den namngivna uppsättningen gör du något av följande:

  • I rutan Uppsättningsdefinition skriver eller klistrar du in en kopierad MDX-definition.

  • På fliken Fält och element väljer du den fältlistepost du vill inkludera och klickar på Infoga.

   Du kan också dra en fältlistepost till rutan Uppsättningsdefinition eller dubbelklicka på en fältlistepost.

   Tillgängliga fältlisteposter

   Fältlistepost

   Exempel på MDX som skapas med kuben Adventure Works

   Dimension

   [Product]

   Attributhierarki (inkluderar alla medlemmar)

   [Product].[Category]

   Attributhierarkinivå (inkluderar inte alla medlemmar)

   [Product].[Category].[Category]

   Medlem från attributhierarki

   [Product].[Category].&[4]

   Användarhierarki

   [Product].[Product Categories]

   Användarhierarkinivå

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Medlem från användarhierarki

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Mått

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Beräknat mått

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Namngiven uppsättning

   [Core Product Group]

   KPI-värde

   KPIValue("Product Gross Profit Margin")

   KPI-mål

   KPIGoal("Product Gross Profit Margin"),

   KPI-status

   KPIStatus("Product Gross Profit Margin")

   KPI-trend

   KPITrend("Product Gross Profit Margin")

   Medlemsegenskap från användarhierarki

   [Product].[Product Categories].Properties("Class" )

   Medlemsegenskap från attributhierarki

   [Product].[Product].Properties("Class")

  • På fliken Funktioner väljer du bland de tillgängliga MDX-funktioner du vill använda och klickar på Infoga. MDX-funktioner stöds av Analysis Services – de omfattar inte Excel VBA-funktioner.

   Funktionsargument placeras mellan fortsättningstecken (<< >>). Du kan ersätta platshållarargumenten genom att klicka på dem och ange de namn du vill använda.

   Några exempel på MDX-funktioner:

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Uppsättning» )
   AGGREGATE( «Uppsättning»[, «Numeriskt uttryck»] )
   «Nivå».ALLMEMBERS
   «Hierarki».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Medlem» «Nivå» )
   ANCESTOR( «Medlem», «Avstånd» )
   ANCESTORS( «Medlem», «Avstånd» )
   ANCESTORS( «Medlem», «Nivå» )
   ASCENDANTS( «Medlem» )
   AVG( «Uppsättning»[, «Numeriskt uttryck»] )
   AXIS( «Numeriskt uttryck» )
   BOTTOMNCOUNT( «Uppsättning», «Antal»[, «Numeriskt uttryck»] )
   BOTTOMPERCENT( «Uppsättning», «Procent», «Numeriskt uttryck» )
   BOTTOMSUM( «Uppsättning», «Värde», «Numeriskt uttryck» ) …

 6. Klicka på Testa MDX om du vill testa den nya MDX-definitionen.

  Objekt från olika nivåer visas i separata fält i hierarkin, fält ordnas och dubblettposter tas bort automatiskt (eftersom HIERARCHIZE och DISTINCT läggs till i uppsättningen), och den namngivna uppsättningen ersätter de aktuella fälten i rad- eller kolumnområdet.

  • Om du vill visa dessa objekt i samma fält som andra objekt, avmarkerar du kryssrutan Visa element från olika nivåer i separata fält.

  • Om du vill ändra standardhierarkin och behålla dubblettposter avmarkerar du kryssrutan Ordna och ta bort dubbletter från uppsättningen automatiskt.

  • För att behålla de aktuella fälten som visas i rad- eller kolumnområdet, avmarkerar du kryssrutan Ersätt fälten i radområdet med den nya uppsättningen eller Ersätt fälten i kolumnområdet med den nya uppsättningen. Uppsättningen visas inte i pivottabellen när du klickar på OK, men den kommer att vara tillgänglig i listan Pivottabellfält.

  • Om du är ansluten till en SQL Server Analysis Services-kub skapas en dynamisk, namngiven uppsättning. Den här namngivna uppsättningen beräknas automatiskt om vid varje uppdatering.

   Om du inte vill att den namngivna uppsättningen ska beräknas om vid varje uppdatering avmarkerar du kryssrutan Beräkna om uppsättning vid varje uppdatering.

 7. Skapa den namngivna uppsättningen genom att klicka på OK.

Obs!: Kom ihåg att du inte kan använda filtrering på namngivna uppsättningar.

Redigera eller ta bort en namngiven uppsättning

 1. Klicka på OLAP-pivottabellrapporten.

 2. På fliken Analysera klickar du på Fält, objekt och uppsättningar och sedan på Hantera uppsättningar.

  Fält, objekt och uppsättningar

 3. Välj den uppsättning du vill redigera eller ta bort.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Redigera och gör önskade ändringar om du vill redigera den namngivna uppsättningen.

  • Om du vill ta bort den namngivna uppsättningen klickar du på Ta bort och sedan på Ja för att bekräfta.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×