Skapa en namngiven uppsättning i en OLAP-pivottabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du arbetar med en Online Analytical Processing OLAP pivottabell i Excel kan du skapa namngivna uppsättningar, en flexibel funktion som du kan använda för att:

 • Gruppera vanliga uppsättningar element som du kan återanvända, även om uppsättningarna inte finns i dina data.

 • Kombinera element från olika hierarkier på ett sätt som inte var möjligt i tidigare versioner av Excel, ofta kallat asymmetrisk rapportering.

 • Skapa en namngiven uppsättning med anpassade MDX-uttryck (Multidimensional Expressions), ett frågespråk för OLAP-databaser med en liknande beräkningssyntax som i kalkylbladsformler.

Om du inte är bekant med frågespråket flerdimensionella uttryck (MDX) kan skapa du en namngiven uppsättning som baseras på objekt i rader eller kolumner i din pivottabell. Mer information om MDX-frågespråket finns i Hämta information från flerdimensionella Data.

Om du redan har erfarenhet av MDX-frågespråket kan du använda MDX för att skapa eller ändra namngivna uppsättningar.

Vad vill du göra?

Skapa en namngiven uppsättning utifrån rad- eller kolumnelement

Skapa en namngiven uppsättning med MDX

Redigera eller ta bort en namngiven uppsättning

Skapa en namngiven uppsättning utifrån rad- eller kolumnelement

 1. Klicka på OLAP-pivottabell som du vill skapa en namngiven uppsättning.

När du gör det visas Verktyg för pivottabell och fliken Alternativ plus fliken Design läggs till.

 1. På fliken Alternativ i gruppen beräkningar och klicka på fält, objekt, och uppsättningar, och klicka sedan på Skapa uppsättning utifrån radelement eller Skapa uppsättning utifrån kolumnelement.

Verktyg för pivottabell: Gruppen Beräkningar på fliken Alternativ

Dialogrutan Ny uppsättning visas. Om det behövs kan du ändra storleken på dialogrutan genom att dra i storlekshandtaget i det nedre högra hörnet av dialogrutan.

 1. Ange det namn du vill använda för uppsättningen i rutan Uppsättningsnamn.

 2. Gör ett eller flera av följande om du vill ange vilka rader som ska inkluderas i den namngivna uppsättningen:

  • Om du vill ta bort en rad från listan över objekt, klicka på området till vänster om raden som du vill markera och klicka sedan på Ta bort rad.

  • Om du vill lägga till en ny rad i listan över element klickar du på området till vänster om den rad under vilken du vill lägga till en ny rad och klickar sedan på Lägg till rad.

  • Om du vill skapa en kopia av ett element klickar du på området till vänster om den rad du vill kopiera och klickar sedan på Kopiera rad.

  • Om du vill flytta ett element till en annan plats klickar du på området till vänster om den rad du vill flytta och använder sedan Upp- och Ned-pilarna för att flytta det till önskad plats.

 3. Som standard visas element från olika nivåer i avgränsade fält i hierarkin och den namngivna uppsättningen ersätter de aktuella fälten i rad- eller kolumnområdet.

  • Om du vill visa elementen i samma fält som andra element avmarkerar du kryssrutan Visa element från olika nivåer i separata fält.

  • Om du vill behålla fälten som visas i rad- eller kolumnområdet avmarkerar du kryssrutan Ersätt fälten i radområdet med den nya uppsättningen eller Ersätt fälten i kolumnområdet med den nya uppsättningen. Uppsättningen visas inte i pivottabellen när du klickar på OK men du kan hitta den i Fältlista för pivottabell.

 4. Skapa den namngivna uppsättningen genom att klicka på OK.

  Obs!: 

 5. Om du vill ångra alla åtgärder efter att du har stängt dialogrutan klickar du på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 6. Du kan inte använda någon form av filtrering på namngivna uppsättningar.

Överst på sidan

Skapa en namngiven uppsättning med MDX

Viktigt!:  När du skapar en namngiven uppsättning med MDX eller ändrar MDX-definitionen för en befintlig namngiven uppsättning måste alla eventuella ändringar efter det göras med MDX.

 1. Klicka på OLAP-pivottabell som du vill skapa en anpassad namngiven uppsättning.

 2. På fliken Alternativ i gruppen beräkningar och klicka på fält, objekt, och uppsättningar, och klicka sedan på Hantera uppsättningar.

Verktyg för pivottabell: Gruppen Beräkningar på fliken Alternativ

Dialogrutan Uppsättningshanteraren visas. Om det behövs kan du ändra storleken på dialogrutan genom att dra i storlekshandtaget i det nedre högra hörnet av dialogrutan.

 1. Klicka på Nytt och sedan på Skapa uppsättning med MDX.

 2. Ange det namn du vill använda för uppsättningen i rutan Uppsättningsnamn.

 3. Gör något av följande om du vill ange MDX-definitionen för den namngivna uppsättningen:

  • Skriv eller klistra in en kopierad MDX-definition i rutan Uppsättningsdefinition.

  • Välj den fältlistepost du vill lägga till på fliken Fält och element och klicka sedan på Infoga.

   Du kan också dra en fältlistepost till rutan Uppsättningsdefinition eller dubbelklicka på fältlisteposten.

   Tillgängliga fältlisteposter

   Fältlistepost

   Exempel på MDX som skapas med kuben Adventure Works

   Dimension

   [Product]

   Attributhierarki (inkluderar alla medlemmar)

   [Product].[Category]

   Attributhierarkinivå (inkluderar inte alla medlemmar)

   [Product].[Category].[Category]

   Medlem från attributhierarki

   [Product].[Category].&[4]

   Användarhierarki

   [Product].[Product Categories]

   Användarhierarkinivå

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Medlem från användarhierarki

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Mått

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Beräknat mått

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Namngiven uppsättning

   [Core Product Group]

   KPI-värde

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   KPI-mål

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   KPI-status

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   KPI-trend

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Medlemsegenskap från användarhierarki

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Medlemsegenskap från attributhierarki

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • På fliken Funktioner väljer du den eller de funktioner du vill använda av de tillgängliga MDX-funktionerna och klickar sedan på Infoga. MDX-funktioner stöds av Analysis Services och innehåller inte VBA-funktioner.

   Funktionsargument placeras mellan fortsättningstecken (<< >>). Du kan byta ut platshållarargumenten genom att klicka på dem och sedan ange de giltiga namn du vill använda.

   Exempel på MDX-funktioner

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Uppsättning» )
   AGGREGATE( «Uppsättning»[, «Numeriskt uttryck»] )
   «Nivå».ALLMEMBERS
   «Hierarki».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Medlem» «Nivå» )
   ANCESTOR( «Medlem», «Avstånd» )
   ANCESTORS( «Medlem», «Avstånd» )
   ANCESTORS( «Medlem», «Nivå» )
   ASCENDANTS( «Medlem» )
   AVG( «Uppsättning»[, «Numeriskt uttryck»] )
   AXIS( «Numeriskt uttryck» )
   BOTTOMNCOUNT( «Uppsättning», «Antal»[, «Numeriskt uttryck»] )
   BOTTOMPERCENT( «Uppsättning», «Procent», «Numeriskt uttryck» )
   BOTTOMSUM( «Uppsättning», «Värde», «Numeriskt uttryck» ) …

 4. Klicka på Testa MDX om du vill testa den nya MDX-definitionen.

 5. Som standard visas element från olika nivåer i avgränsade fält i hierarkin, fält ordnas och dubblettposter tas bort automatiskt (eftersom HIERARCHIZE och DISTINCT läggs till i uppsättningen) och den namngivna uppsättningen ersätter de aktuella fälten i rad- eller kolumnområdet.

  • Om du vill visa elementen i samma fält som andra element avmarkerar du kryssrutan Visa element från olika nivåer i separata fält.

  • Om du vill ändra standardhierarkin och behålla dubblettposter avmarkerar du kryssrutan Ordna och ta bort dubbletter från uppsättningen automatiskt.

  • Om du vill behålla fälten som visas i rad- eller kolumnområdet avmarkerar du kryssrutan Ersätt fälten i radområdet med den nya uppsättningen eller Ersätt fälten i kolumnområdet med den nya uppsättningen. Uppsättningen visas inte i pivottabellen när du klickar på OK men du kan hitta den i Fältlista för pivottabell.

 6. Om du är ansluten till en SQL Server 2008 Analysis Services-kub skapas en dynamisk, namngiven uppsättning som standard. Den här namngivna uppsättningen beräknas automatiskt om vid varje uppdatering.

  • Om du inte vill att den namngivna uppsättningen ska beräknas om vid varje uppdatering avmarkerar du kryssrutan Beräkna om uppsättning vid varje uppdatering.

 7. Skapa den namngivna uppsättningen genom att klicka på OK.

  Obs!: 

 8. Om du vill ångra alla åtgärder efter att du har stängt dialogrutan klickar du på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 9. Du kan inte använda någon form av filtrering på namngivna uppsättningar.

Överst på sidan

Redigera eller ta bort en namngiven uppsättning

 1. Klicka på OLAP-pivottabell som innehåller den namngivna uppsättningen som du vill redigera eller ta bort.

 2. På fliken Alternativ i gruppen beräkningar och klicka på fält, objekt, och uppsättningar, och klicka sedan på Hantera uppsättningar.

Verktyg för pivottabell: Gruppen Beräkningar på fliken Alternativ

Dialogrutan Uppsättningshanteraren visas. Om det behövs kan du ändra storleken på dialogrutan genom att dra i storlekshandtaget i det nedre högra hörnet av dialogrutan.

 1. Markera den uppsättning du vill redigera eller ta bort.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Redigera och gör sedan önskade ändringar om du vill redigera den namngivna uppsättningen du har markerat.

  • Klicka på Ta bort och bekräfta genom att klicka på Ja om du vill ta bort den namngivna uppsättningen du har markerat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×