Skapa en matrisformel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Matrisformler är kraftfulla formler som kan du utföra komplicerade beräkningar som ofta inte kan utföras med standard kalkylbladsfunktioner. De också kallas ”Ctrl-Skift-Retur” eller ”CSE” formler, eftersom du måste trycka på Ctrl + Skift + Retur för att ange dem.  Du kan använda matrisformler för att göra kan till synes omöjlig, exempel

 • Räkna antalet tecken i ett cellområde

 • Summera endast de tal som uppfyller vissa villkor, till exempel de lägsta värdena i ett intervall mellan ett övre och ett nedre gränsvärde.

 • Summera var n:e värde i ett värdeområde.

I Excel finns två typer av matrisformler: matris matrisformler som beräknar flera resultat och formler som utför flera beräkningar om du vill generera ett enda resultat. Vissa kalkylbladsfunktioner returnerar matriser med värden eller kräver en matris med värden som argument. Mer information finns i riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Den här typen av matrisformel kan förenkla kalkylbladsmodellen genom att flera olika formler ersätts med en enda matrisformel.

 1. Klicka på cellen där du vill skriva matrisformeln.

 2. Skriv den formel som du vill använda.

  Matrisformler använder vanlig formelsyntax. De börjar alltid med ett likhetstecken (=) och du kan använda alla inbyggda Excel-funktioner i matrisformlerna.

  Till exempel den här formeln beräknar det totala värdet av en matris med aktiekurser och andelar och placerar resultatet i cellen bredvid ”totala värde”.

  En typisk matrisformel

  Formeln multiplicerar först aktierna (cellerna B2–I2) med priserna (cellerna B3–I3) och adderar sedan de resultaten, vilket ger slutsumman 53 184. Det här är ett exempel på en matrisformel i en enskild cell.

 3. Tryck på Ctrl+Skift+Retur.

  Formeln infogas automatiskt inom { } (klammerparenteser).

  Obs!: Manuellt skriva klammerparenteser runt en formel kommer inte konvertera den till en matrisformel – du måste trycka på Ctrl + Skift + Retur för att skapa en matrisformel. Varje gång du redigerar matrisformeln, klammerparenteser ({}) försvinner från matrisformeln och du måste trycka på Ctrl + Skift + Retur igen att införliva ändringarna i en matrisformel och lägga till klammerparenteserna.

Om du vill beräkna flera resultat med en matrisformel måste du skriva matrisen i ett cellområde som har exakt samma antal rader och kolumner som matrisargumenten.

 1. Markera cellerna där du vill skriva matrisformeln.

 2. Skriv den formel som du vill använda.

  Matrisformler använder vanlig formelsyntax. De börjar alltid med ett likhetstecken (=) och du kan använda alla inbyggda Excel-funktioner i matrisformlerna.

  I exemplet nedan formeln multiplicerar delar av pris i varje kolumn och formeln ligger i de markerade cellerna i rad 5.

  En matrisfunktion i flera celler
 3. Tryck på Ctrl+Skift+Retur.

  Formeln infogas automatiskt inom { } (klammerparenteser).

  Obs!: Manuellt skriva klammerparenteser runt en formel kommer inte konvertera den till en matrisformel – du måste trycka på Ctrl + Skift + Retur för att skapa en matrisformel. Varje gång du redigerar matrisformeln, klammerparenteser ({}) försvinner från matrisformeln och du måste trycka på Ctrl + Skift + Retur igen att införliva ändringarna i en matrisformel och lägga till klammerparenteserna.

Om du behöver ta med nya data i en matrisformel finns i Visa en matrisformel. Du kan också prova:

Om du vill prova på att arbeta med matriskonstanter innan du börjar arbeta med dina egna data kan du använda exempeluppgifterna här.

Arbetsboken nedan visar exempel på matrisformler. Om du vill arbeta med exemplena är det bäst att du laddar ned arbetsboken till din dator genom att klicka på Excel-ikonen längst ned till höger och sedan öppna den i skrivbordsversionen av Excel.

Kopiera tabellen nedan och klistra in den i Excel i cell A1. Se till att markera cellerna E2: E11, anger formeln = C2: C11 * D2: D11, och tryck sedan på Ctrl + Skift + Retur, så att det blir en matrisformel.

Säljare

Biltyp

Antal sålda exemplar

Enhetspris

Total försäljning

Barnhill

Sedan

5

2200

=C2:C11*D2:D11

Kupé

4

1800

Ingle

Sedan

6

2300

Kupé

8

1700

Jordan

Sedan

3

2000

Kupé

1

1600

Pica

Sedan

9

2150

Kupé

5

1950

Sanchez

Sedan

6

2 250

Kupé

8

2000

Skapa en flercellsmatrisformel

 1. Markera cellerna E2 till E11 i exempelarbetsboken. I de här cellerna kommer resultatet att visas.

Du markerar alltid den cell eller de celler som ska innehålla resultatet innan du skriver formeln.

Och med alltid menar vi varje, varje gång.

 1. Skriv den här formeln. Skriv in den i en cell genom att bara börja skriva (tryck på likhetstecknet) så visas formeln i den senaste cellen du markerade. Du kan även skriva formeln i formelfältet:

  =C2:C11*D2:D11

 2. Tryck på Ctrl+Skift+Retur.

Skapa en encellsmatrisformel

 1. Klicka på cell B13 i exempelarbetsboken.

 2. Skriv den här formeln med någon av metoderna i steg 2 ovan:

  =SUMMA(C2:C11*D2:D11)

 3. Tryck på Ctrl+Skift+Retur.

Formeln multiplicerar värden i cellområdena C2:C11 och D2:D11, och adderar sedan resultaten vilket ger totalsumman.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×