Skapa en mapp i ett dokumentbibliotek

Skapa en mapp i ett dokumentbibliotek

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa mapp i ett dokumentbibliotek för SharePoint är ett sätt att gruppera och hantera filer. Mappar kan skapas från enheten när du synkroniserar eller från kommandofältet på webben.

Skapa en mapp i SharePoint

 1. Gå till SharePoint-webbplatsen och öppna SharePoint-dokumentbiblioteket där du vill skapa en ny mapp.

 2. Klicka på + Nytt i menyraden och sedan på Mapp.

  Om du inte har mappar som ett alternativ på menyn + Ny kan stängas de av. Ett bibliotek ägare eller en användare med behörigheten design kan ange om kommandot mapp är aktiverat eller inte. Finns i Aktivera mappar på i SharePoint Online.

  Obs!: Skärmen ser annorlunda ut än det här och du använder SharePoint Online eller? Administratören kan ha SharePoint klassisk annons på dokumentbiblioteket. I så fall finns i Skapa en mapp i en SharePoint-klassisk uppleva bibliotek nedan.

 3. I dialogrutan Mapp skriver du ett namn på mappen i rutan Mappnamn och klickar sedan på Skapa.

  Ny meny som visar alternativet ny mapp

  Obs!: Om du vill ändra mappens namn senare klickar du på punkterna ... och sedan på Byt namn. Ändra mappens namn i dialogrutan Byt namn och klicka sedan på Spara. Mer information finns i Byta namn på en fil, mapp eller länk i ett dokumentbibliotek.

  När du är klar bör du se den nya mappen i dokumentbiblioteket och kan börja lägga till filer eller skapa undermappar i den. Om du vill lägga till en ny fil kan du läsa Skapa en ny fil i ett dokumentbibliotek. Läs Ladda upp en mapp eller filer till ett dokumentbibliotek om du vill ladda upp befintliga filer.

  Ny mapp i dokumentbibliotek

 4. Om du inte ser den nya mappen i biblioteket kan du uppdatera webbläsaren.

I vissa fall kan du använda vyer i stället för mappar. Filer i vyer kan filtreras, grupperas och sorteras. Om du har ett stort bibliotek, fungerar en kombination av vyer och mappar bäst.

Aktivera mappar i SharePoint Online eller SharePoint Server 2019

Mappar är aktiverade som standard, men om texten redan är av och du har behörigheter, gör du följande:

 1. Öppna biblioteket där du vill börja lägga till mappar.

 2. Klicka på Inställningar Kugghjulsformad knapp för inställningar och sedan på Biblioteksinställningar.

  Menyn Inställningar med Biblioteksinställningar markerat

 3. Klicka på Avancerade inställningar.

 4. I avsnittet Mapp kontrollerar du att alternativet Ja är markerat för Vill du att kommandot Ny mapp ska visas?.

 5. Klicka på OK och gå tillbaka till ditt bibliotek.

Skapa en mapp i ett SharePoint klassisk upplevelse bibliotek

 1. Gå till SharePoint-webbplatsen som innehåller SharePoint-biblioteket där du vill lägga till mappen.

 2. Klicka på namnet på biblioteket i Snabbstart för att öppna det eller klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar . Klicka sedan på Webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på det bibliotek som du vill lägga till mappar i.

  Obs!:  En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på Filer i menyfliksområdet och sedan på Ny mapp i gruppen Nytt.

  Bild av menyfliksområdet SharePoint-filer med Ny mapp markerat.

  Obs!:  Om kommandot Ny mapp inte visas kan du aktivera det igen med rätt behörighet. Klicka på Biblioteksinställningar på fliken Bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Avancerade inställningar. I avsnittet Mapp kontrollerar du att alternativet Ja är markerat för Vill du att kommandot Ny mapp ska visas?.

  Obs!: Om du vill ändra mappens namn senare klickar du på punkterna ... , klickar på punkterna ... i dialogrutan och klickar sedan på Byt namn. Ändra mappens namn i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

 4. Skriv ett namn på mappen i rutan Namn i dialogrutan Skapa en mapp och klicka sedan på Skapa.

  Dialogrutan Skapa mapp för ett bibliotek

  Du kan bjuda in personer att dela mappen.

  Dialogrutan Dela i klassiskt läge i SharePoint Online

  Mer information finns i Dela filer och mappar i Office 365.

Beroende på situation kan du också använda vyer i stället för mappar, eftersom du då kan aktivera innehåll så att det går att filtrera, gruppera och sortera på flera sätt. Om du har ett stort bibliotek kanske en kombination av vyer och mappar fungerar bäst. Mer information om vyer finns i Video: Skapa och redigera offentliga vyer över en lista eller ett bibliotek.

Skapa en mapp i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Som standard är kommandot Ny mapp aktiverat i SharePoint-dokumentbibliotek. En biblioteksägare eller en användare med designbehörighet kan ange om kommandot Ny mapp ska vara aktiverat eller inte.

SharePoint 2016-dokumentbibliotek med Mapp markerat
 1. Gå till webbplatsen som innehåller SharePoint-dokumentbiblioteket där du vill lägga till mappen.

 2. Klicka på namnet på biblioteket i Snabbstart för att öppna det eller klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar . Klicka sedan på Webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på det bibliotek som du vill lägga till mappar i.

  Obs!:  En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Filer i menyfliksområdet och sedan på Ny mapp i gruppen Nytt.

  Bild av menyfliksområdet SharePoint-filer med Ny mapp markerat.

  Meddelanden:  Om kommandot Ny mapp inte visas kan du aktivera det igen med rätt behörighet.

  • Klicka på Biblioteksinställningar på fliken Bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Avancerade inställningar.

  • I avsnittet Mapp kontrollerar du att alternativet Ja är markerat för Vill du att kommandot Ny mapp ska visas?.

  • Klicka på OK.

 4. Ange ett namn på mappen i rutan Namn i dialogrutan Ny mapp och klicka sedan på Spara.

  Du kan bjuda in personer att dela mappen.

  Delningsdialogrutan Ny mapp i SharePoint 2016

  Mer information finns i Dela dokument eller mappar i SharePoint Server

 5. Klicka på Skapa när du är klar.

Meddelanden: 

 • Om du vill ändra mappens namn senare klickar du på punkterna ... , klickar på punkterna ... i dialogrutan och klickar sedan på Byt namn. Ändra mappens namn i rutan Namn.

  Om du inte ser Byt namn klickar du på Redigera egenskaper och ändrar fältet Namn. Klicka på Spara när du är klar.

 • Om du snabbt vill gå till nästa högre nivå i mapphierarkin klickar du på fliken Bibliotek i menyfliksområdet och sedan på Navigera upp.

Beroende på situation kan du också använda vyer i stället för mappar, eftersom du då kan aktivera innehåll så att det går att filtrera, gruppera och sortera på flera sätt. Om du har ett stort bibliotek kanske en kombination av vyer och mappar fungerar bäst. Mer information om vyer finns i Video: Skapa och redigera offentliga vyer över en lista eller ett bibliotek.

Skapa en mapp i SharePoint Server 2010

Kommandot Ny mapp visas som standard i SharePoint-dokumentbibliotek. Ägaren av biblioteket eller en användare med designbehörighet för biblioteket kan bestämma om kommandot Ny mapp ska vara aktiverat eller inte.

SharePoint 2010-dokumentbibliotek med Mapp markerat
 1. Navigera till webbplatsen som innehåller SharePoint-dokumentbiblioteket där du vill lägga till mappen.

 2. Klicka på namnet på biblioteket i Snabbstart för att öppna det eller klicka på Webbplatsåtgärder , på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på bibliotekets namn i det aktuella biblioteksavsnittet.

  Obs!:  En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. I menyfliksområdet, i avsnittet Biblioteksverktyg, klickar du på fliken Dokument. Gå sedan till gruppen Nytt och klicka på Ny mapp.

  Menyfliksområdet för SharePoint 2010-dokument med Ny mapp markerat

  Obs!: Den som skapade biblioteket kanske specificerade att det inte går att skapa mappar i biblioteket. I så fall är inte kommandot Ny mapp tillgängligt.

 4. Ange ett namn på mappen i rutan Namn i dialogrutan Ny mapp och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Ny mapp i SharePoint 2010

  Obs!: Om du vill ändra mappens namn senare klickar du på nedpilen på raden med mappen och klickar sedan på Redigera egenskaper. Ändra mappens namn i rutan Namn.

Beroende på din situation kan du använda vyer i stället för mappar, eftersom de aktiverar innehåll som ska filtreras, grupperas och sorteras på flera olika sätt. Om du har ett stort bibliotek, fungerar en kombination av vyer och mappar bäst. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy.

Skapa en mapp i SharePoint Server 2007

Som standard visas menyn Ny mapp i SharePoint-bibliotek. En biblioteksägare kan bestämma om menyn Ny mapp ska vara aktiverad eller inte.

 1. Om SharePoint-dokumentbiblioteket inte redan är öppet klickar du på namnet i Snabbstart för att öppna det.

 2. Klicka på Ny mappNytt-menyn Nytt-menyn .

 3. Skriv ett namn på mappen och klicka på OK.

Beroende på din situation kan du använda vyer i stället för mappar, eftersom de aktiverar innehåll som ska filtreras, grupperas och sorteras på flera olika sätt. Om du har ett stort bibliotek, fungerar en kombination av vyer och mappar bäst. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy.

Vilken version av SharePoint använder du?

I artikeln Vilken version av SharePoint använder jag? kan du ta reda på vilken version av SharePoint du har.

Andra avsnitt om mappar och filer

Flytta eller kopiera en mapp, fil eller länk i ett dokumentbibliotek

Ta bort en fil, en mapp eller en länk från ett dokumentbibliotek i SharePoint

Skapa en mapp i en SharePoint-lista

Ta bort en mapp från en SharePoint-lista

Lämna en kommentar

Var den här artikeln till hjälp? Saknade du något? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Och låt oss veta om något var förvillande eller saknades. Ange även din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till information och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×