Skapa en mapp i en SharePoint-lista

Skapa en mapp i en SharePoint-lista

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa en mapp för en SharePoint lista när du skapar en vy inte är tillräckligt för att gruppera och hantera ditt innehåll.

Skapa mappar för listor är mindre vanligt än för SharePoint bibliotek. Till skillnad från för ett bibliotek, kan en mapp inte skapas på en lista tills standardinställningen har ändrats. Aktivera SharePoint lista ägare eller en användare med behörigheten design om du kan skapa nya mappar.

Så här aktiverar du mappen skapas när du har minst ägare eller Frågedesigner behörigheter går du till Inställningar för lista > Avancerade inställningar > mappar, Välj Ja >OK.

Skapa en mapp i en SharePoint Online lista

Som standard kan du använda kommandot Ny mapp för att skapa en mapp i SharePoint Online-listor. Kommandot för att skapa mappar kanske inte är aktiverat om inte listägaren eller administratören har aktiverat det.

 1. Gå till SharePoint webbplatsen som innehåller listan där du vill lägga till en mapp.

 2. Klicka på namnet på listan i fältet Snabbstart eller inställningar Kugghjulsformad knapp för inställningar och webbplatsinnehåll och sedan på rubriken för den lista du vill lägga till mappar för att.

  Obs!: Skärmen ser annorlunda ut än det här och du använder SharePoint Online ? Administratören kan ha SharePoint klassisk annons på dokumentbiblioteket. I så fall finns i Skapa en mapp i en SharePoint-klassisk råka ut för listan.

 3. I det övre verktygsfältet klickar du på knappen + Ny och väljer sedan Mapp i listrutan.

  Nedrullningsbar meny + Ny med en mapp markerad

  Obs!: Om kommandot + Ny mapp inte visas, du kan aktivera det igen med minst behörigheten ägare eller designer. Klicka på Inställningar Kugghjulsformad knapp för inställningar , klicka på Inställningar för lista och klicka sedan på Avancerade inställningar. Klicka på Ja för att göra ”ny mapp” kommandot är tillgängligt i avsnittet mappar.

  Obs!: Om du vill byta mappnamn på vid ett senare tillfälle klickar du på punkterna ... och klicka sedan på Redigera. Ändra mappnamnet och klicka på Spara.

 4. I dialogrutan Mapp skriver du ett namn på mappen i rutan och klickar sedan på Skapa.

  Dialogrutan Mapp med knappen Skapa markerad

  Du kan bjuda in personer att dela mappen.

  Mer information finns i Redigera och hantera behörigheter för en SharePoint-lista eller ett bibliotek för mer information.

Du kan till exempel använda SharePoint   vyer i stället för mappar, eftersom de aktiverar innehåll som ska filtreras, grupperas och sorteras på flera olika sätt. Om du har en stor lista kan fungerar en kombination av vyer och mappar bäst. Du skapar vyer finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek.

Skapa en mapp i en SharePoint klassisk upplevelse lista

Följ de här stegen om du vill skapa en mapp i SharePoint klassisk upplevelse

Obs!: Om kommandot Ny mapp inte är tillgängligt, du kan aktivera det igen om du har minst behörigheten ägare eller designer. Klicka på Inställningar för bibliotek på fliken bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Avancerade inställningar. Kontrollera att alternativet Ja är markerat för att göra ”ny mapp” kommandot är tillgängligt i avsnittet mapp.

 1. Navigera till SharePoint-webbplatsen som innehåller listan där du vill lägga till mappen.

 2. Klicka på namnet på listan i fältet Snabbstart eller inställningar Knappen Office 365-inställningar och webbplatsinnehåll och sedan på rubriken för den lista du vill lägga till mappar för att.

  Obs!:  En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Objekt i menyfliksområdet och sedan på Ny mapp i gruppen Nytt.

  Bild av menyfliksområdet SharePoint-filer med Ny mapp markerat.

  Obs!: Om kommandot Ny mapp inte är tillgängligt, du kan aktivera det igen om du har minst behörigheten ägare eller designer. Klicka på Inställningar för lista på fliken lista i menyfliksområdet och klicka sedan på Avancerade inställningar. Kontrollera att alternativet Ja är markerat för att göra ”ny mapp” kommandot är tillgängligt i avsnittet mapp.

  Obs!: Om du vill byta mappnamn på vid ett senare tillfälle klickar du på punkterna ... klickar du på ellipsen ... i dialogrutan och sedan på Byt namn. Ändra mappens namn i rutan namn och klicka sedan på Spara.

 4. Skriv ett namn på mappen i rutan namn i dialogrutan Skapa en ny mapp och klicka sedan på Skapa.

  Dialogrutan Skapa mapp för ett bibliotek

Skapa en mapp i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013 lista

En SharePoint-listägare eller en användare med designbehörighet kan bestämma om kommandot Ny mapp ska visas genom att ändra de avancerade inställningarna.

 1. Gå till SharePoint webbplatsen som innehåller listan där du vill lägga till en mapp.

 2. Klicka på namnet på listan i fältet Snabbstart eller inställningar Knappen Office 365-inställningar och webbplatsinnehåll och sedan på rubriken för den lista du vill lägga till mappar för att.

  Obs!:  En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Filer i menyfliksområdet och sedan på Ny mapp i gruppen Nytt.

  Bild av menyfliksområdet SharePoint-filer med Ny mapp markerat.

  Obs!: Om kommandot Ny mapp inte är tillgängligt, du kan aktivera det igen om du har minst behörigheten ägare eller designer. Klicka på Inställningar för lista på fliken lista i menyfliksområdet och klicka sedan på Avancerade inställningar. Kontrollera att alternativet Ja är markerat för att göra ”ny mapp” kommandot är tillgängligt i avsnittet mapp.

 4. Skriv ett namn på mappen i rutan namn i dialogrutan Ny mapp.

  Dialogrutan Skapa mapp för ett bibliotek

  I SharePoint Server 2016 du om du vill bjuda in personer att dela mappen.

 5. Klicka på Skapa eller Spara när du är klar.

Meddelanden: 

 • Om du vill byta mappnamn på vid ett senare tillfälle klickar du på punkterna ... klickar du på ellipsen ... i dialogrutan och sedan på Byt namn. Ändra mappens namn i rutan namn.

 • Om du snabbt vill gå till nästa högre nivå i mapphierarkin klickar du på fliken Lista i menyfliksområdet och sedan på Navigera upp.

Du kan till exempel använda SharePoint  vyer i stället för mappar, eftersom de aktiverar innehåll som ska filtreras, grupperas och sorteras på flera olika sätt. Om du har en stor lista kan fungerar en kombination av vyer och mappar bäst. Mer information om hur du skapar vyer finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek.

Skapa en mapp i en SharePoint 2010 lista

Kommandot Ny mapp visas som standard inte i listor. En SharePoint-listägare eller en användare med designbehörighet för listan kan bestämma om kommandot Ny mapp ska visas genom att ändra de avancerade inställningarna för listan.

 1. Navigera till SharePoint-webbplatsen som innehåller listan som du vill lägga till mappen för.

 2. Klicka på listans namn i fältet Snabbstart, eller klicka på Webbplatsåtgärder, klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på bibliotekets namn under rätt listavsnitt.

  Obs!:  En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Objekt i menyfliksområdet under avsnittet Listverktyg och klicka sedan på Ny mapp i gruppen Nytt.

  Obs!: Om du har minst ägare eller Frågedesigner behörigheter kan du aktivera mappar för en lista. Klicka på lista i menyfliksområdet > Listinställningar > Avancerade inställningar. Under tillhandahålla ”ny mapp” kommando?, klickar du på Ja. Om du vill göra detta måste du ha minst behörigheten ägare eller designer.

 4. Ange ett namn på mappen i rutan Namn i dialogrutan Ny mapp och klicka sedan på OK.

Du kan till exempel använda SharePoint   vyer i stället för mappar, eftersom de aktiverar innehåll som ska filtreras, grupperas och sorteras på flera olika sätt. Om du har en stor lista kan fungerar en kombination av vyer och mappar bäst. Mer information om hur du skapar SharePoint vyer finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek.

Skapa en mapp i en SharePoint Server 2007 lista

Som standard visas inte menyn Ny mapp i SharePoint listor om det är aktiverat genom att listans ägare. Detta är aktiverat genom att ändra avancerade listinställningar.

 1. Om SharePoint-listan inte är öppen klickar du på namnet i fältet Snabbstart.

 2. Klicka på Ny mappNytt-menyn Nytt-menyn .

 3. Följ anvisningarna för att namnge den och klicka på OK.

Du kan till exempel använda SharePoint   vyer i stället för mappar, eftersom de aktiverar innehåll som ska filtreras, grupperas och sorteras på flera olika sätt. Om du har en stor lista kan fungerar en kombination av vyer och mappar bäst. Mer information om hur du skapar SharePoint vyer finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek.

Vilken version av SharePoint använder du?

I artikeln Vilken version av SharePoint använder jag? kan du ta reda på vilken version av SharePoint du har.

Andra ämnen på mappar och filer

Flytta eller kopiera en mapp, fil eller länk i ett dokumentbibliotek

Ladda upp filer till ett bibliotek

Skapa en mapp i ett SharePoint-dokumentbibliotek

Ta bort en mapp från en SharePoint-lista

Ta bort en fil, en mapp eller en länk från ett dokumentbibliotek i SharePoint

Lämna en kommentar

Var i den här artikeln till hjälp? Finns det saknas innehåll? I så fall meddela oss vad var saknas eller är förvirrande längst ned i den här sidan. Ta med din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi ska använda din feedback för att kontrollera fakta, information för Lägg till och uppdatera den här artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders