Skapa en mall för ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar ett dokumentbibliotek kan du skapa en mall som gör att ett lämpligt program körs när en användare skapar ett nytt dokument från biblioteket. Du kan också ange anpassade mallar för dokument- och formulärbibliotek.

Översikt

Ange en standard-format när du skapar ett formulärbibliotek

Redigera standardmall

Ange en egen mall

Översikt

När någon skapar en ny fil i ett dokumentbibliotek öppnas det program du har angett med en blank mall om du använder standardmallen

Om det finns en standardmall för ett bibliotek sparas den i mappen Formulär i biblioteket. Du kan använda en anpassad mall i stället om du vill ange inställningar eller standardinnehåll för varje fil, t.ex. ett uttalande i sidfoten.

Om en användare ska kunna skapa en fil med kommandot Ny i biblioteket måste mallen komma från ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, t.ex. Microsoft Office Word 2007. Om programmet som du vill använda inte är kompatibelt kan du ofta ändå lagra och hantera filen i biblioteket. I stället för att skapa filen från dokumentbiblioteket kan du skapa filen i programmet och lägga till den i biblioteket senare. Av säkerhetsskäl kan vissa filer inte användas på en Windows SharePoint Services-webbplats.

När du skapar en ny fil i ett formulärbibliotek är standardprogrammet en XML-redigerare som är kompatibel med Windows SharePoint Services 3.0, men du kan ange att ett nytt formulär ska öppnas i webbläsaren genom att ändra de avancerade inställningarna för biblioteket. Länkar till mer information om hur du skapar ett formulärbibliotek finns i avsnittet Se även.

Om flera innehållstyper är aktiverade och mallar har angetts för de innehållstyper som används i biblioteket mallar som anges av innehållstyper. Du måste ändra innehållstyper i stället för att ändra mallinställningar för biblioteket. Länkar till mer information om innehållstyper i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Ange en standardfiltyp när du skapar ett bibliotek

För dokumentbibliotek kan du välja mellan flera olika sidtyper och program som är kompatibla med Windows SharePoint Services. För formulärbibliotek beror urvalet på om en XML- redigerare eller ett XML-baserat program för formulärutformning som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, t.ex. Microsoft Office InfoPath 2007, är installerat.

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

  Tips: I de flesta fall kan du använda Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp i stället att slutföra det här steget.

 1. Klicka på Dokumentbibliotek eller Formulärbibliotek under Bibliotek.

  1. Ange ett namn för biblioteket i rutan Namn. Biblioteksnamnet är obligatoriskt.

   Namnet visas längst upp på bibliotekssidan, blir en del av adressen till bibliotekssidan och visas i navigeringselement som används för att hitta och öppna biblioteket.

  1. Beskriv vad biblioteket ska användas till i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

   Beskrivningen står längst upp på bibliotekssidan, under biblioteksnamnet. Om du planerar att ställa in biblioteket så att innehåll kan skickas via e-post kan du lägga till bibliotekets e-postadress i beskrivningen så att den blir lätt att hitta.

 2. Om du vill lägga till en länk i Snabbstart måste du kontrollera att Ja är markerat i avsnittet Navigering.

 3. I området Versionshistorik för dokument klickar du på Ja om du vill att en version, eller en säkerhetskopia, av en fil ska skapas varje gång filen checkas in i biblioteket.

 4. Ange i avsnittet Dokumentmall vilken typ av fil som ska användas som mall för nya filer i det här dokumentbiblioteket .

 5. Klicka på Skapa.

Överst på sidan

Redigera standardmallen

Använd proceduren nedan om flera innehållstyper inte används i biblioteket. Om flera innehållstyper används i biblioteket måste du redigera mallen för varje innehållstyp.

Standardmallen för ett dokumentbibliotek finns i mappen Formulär. Mallen heter mall.doc om du inte har ändrat standardfiltypen.

Om du använder ett program som inte är kompatibel med Windows SharePoint Services 3.0 kan du redigera inte standardmallen, men du kan ladda upp och ange en anpassad mall som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, till exempel Microsoft Office Word 2003. Mer information finns i Ange en egen mall i den här artikeln.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Klicka på Inställningar för dokumentbibliotekInställningar-menyn.

 3. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 4. Klicka på Redigera mall under rutan Mall-URL i området Dokumentmall.

  Mallen öppnas i ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 och som är kopplat till filtypen för den aktuella mallen. Office Word 2007 öppnas till exempel om standardmallen är en Word-mall. Om standardmallen är ett Excel-kalkylblad öppnas Microsoft Office Excel 2007.

 5. Gör de ändringar du vill göra och spara mallen. Stäng programmet om du inte vill att det ska fortsätta vara öppet, eller växla till SharePoint-webbplatsen.

 6. På SharePoint-webbplatsen klickar du på OK längst ned på sidan Avancerade inställningar för dokumentbibliotek.

Överst på sidan

Ange en anpassad mall

Om du vill ange en annan mall måste du först skapa den i ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, t.ex. Office Word 2007, och sedan spara den i mappen Formulär i ett bibliotek. Ange sedan adressen för den anpassade mallen från biblioteket.

Standardmallen för ett dokumentbibliotek finns i mappen Formulär. Mallen heter mall.doc om du inte har ändrat standardfiltypen.

 1. Skapa och spara den anpassade mallen i ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0. Notera mallens plats och växla till Windows SharePoint Services.

 2. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 3. Klicka på åtgärder-menyn Bild av meny , Öppna med Utforskaren.

 4. Bläddra tills du hittar den anpassade mallen du har skapat i Utforskaren.

 5. Högerklicka på filen och klicka sedan på Kopiera på snabbmenyn.

 6. Klicka på Bakåt tills du har kommit tillbaka till biblioteket och klicka sedan på mappen Formulär för att öppna den.

 7. Högerklicka på ett tomt område i mappfönstret och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 8. Stäng Utforskaren och gå tillbaka till biblioteket på webbplatsen.

 9. Klicka på Inställningar för dokumentbibliotekInställningar-menyn menyn inställningar .

 10. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 11. Skriv adressen till den anpassade mallen i rutan Mall-URL i området Dokumentmall. Platsen är webbadressen för mallen på SharePoint-webbplatsen, relativt till namnet på webbplatsen. Om din mall t.ex. heter Vattenstmpl.dotx och du lägger till den i mappen Formulär i biblioteket Delade dokument skriver du /Delade dokument/Formulär/Vattenstmpl.dotx i rutan Mall-URL.

  Om inställningarna i rutan Dokumentmall inte är tillgängliga kan en administratör ha angett att flera innehållstyper ska användas. Om du vill se om flera innehållstyper har aktiverats kontrollerar du om Ja har markerats under Vill du tillåta hantering av innehållstyper? i området Innehållstyper.

Obs!: Om flera innehållstyper har aktiverats måste du anpassa mallen för varje innehållstyp.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×