Skapa en mötesarbetsyta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En mötesarbetsyta är en webbplats där all information och allt material för ett eller flera möten kan samlas. Om mötesmaterialet – till exempel dagordning, relaterade dokument, mål och uppgifter – ofta är spridda på flera platser kan en mötesarbetsyta underlätta eftersom allt samlas på en enda plats.

Artikelinnehåll

Hur använder jag en mötesarbetsyta?

Var kan jag skapa en mötesarbetsyta?

Välj en mall för mötesarbetsytor

Skapa eller länka till en mötesarbetsyta när du skapar en händelse

Skapa en mötesarbetsyta utan att skapa en händelse

Hur kan jag använda en mötesarbetsyta?

En mötesarbetsyta är en plats dit mötesdeltagarna kan hämta den senaste informationen om mötet, oavsett om du hanterar ett årslångt projekt med återkommande möten eller planerar ett litet evenemang.

Mötesarbetsyta

1. Beskrivning av mötet

2. Flikar för Sida

3. Meny för anpassning av arbetsytan

4. Listan Deltagare

5. Dokumentbibliotek

Nedan beskrivs några sätt som du kan använda en mötesarbetsyta på:

 • Före mötet kan du publicera dagordningen, deltagarlistan och de dokument som ska diskuteras.

 • Under mötet kan du lägga till uppgifter, registrera beslut och granska relaterade dokument.

 • Efter mötet kan du publicera mötesanteckningarna, lägga till annan uppföljningsinformation och följa upp uppgifternas status.

Obs!: På en mötesarbetsyta kan deltagarna inte lägga till objekt som meddelanden, dokumentbibliotek och diskussioner i listor genom att skicka e-post. Deltagarna måste lägga till objekten direkt i listan på mötesarbetsytan.

Överst på sidan

Var kan jag skapa en mötesarbetsyta?

Du kan skapa en mötesarbetsyta när du lägger till en händelse i en kalender i Windows SharePoint Services 3.0, eller skapa en ny mötesarbetsyta utan att skapa en händelse.

Beroende på vilket program du använder kan du också skapa en ny mötesarbetsyta från ett e-post- och kalenderprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office Outlook 2007. Mer information finns i direkthjälpen för e-post- och kalenderprogrammet.

Meddelanden: 

 • För att kunna skapa en mötesarbetsyta måste du ha behörighet att skapa den. Kontakta webbplatsägaren eller administratören om du vill ha mer information.

 • Administratörer och webbplatsägare har den behörighetsnivå som krävs för att skapa mötesarbetsytor. Om du är administratör eller webbplatsägare och vill göra det möjligt för andra gruppmedlemmar att skapa mötesarbetsytor, kan du ge behörighet att skapa webbplatser till den grupp som medlemmen tillhör.

 • Om du konfigurerar en serie återkommande möten från ett e-post- och kalenderprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, till exempel Office Outlook 2007, kan du inte ta bort en länk för enbart ett möte i serien. Du kan bara ta bort länken för hela serien. När du har gjort det går det inte att länka den mötesarbetsytan till någon mötesförfrågan igen. Du kan emellertid länka den ursprungliga förfrågningen om återkommande möte till en annan mötesarbetsyta.

Överst på sidan

Välja en mall för mötesarbetsytan

När du skapar en mötesarbetsyta väljer du en mall. I en mall finns den grundläggande strukturen och utseendet för mötesarbetsytan.

En mall är bara en utgångspunkt – du kan lägga till eller ta bort objekt och ändra utseende på webbplatsen efter att du har skapat den. Följande mallar finns:

 • Grundläggande mötesarbetsyta    Den här mallen är till för att planera, ordna och hålla reda på mötet. Mallen innehåller Mål, Deltagare, Dagordning och Dokumentbibliotek.

 • Tom mötesarbetsyta    Med den här mallen skapas en tom mötesarbetsyta som du kan anpassa efter behov.

 • Mötesarbetsyta för diskussioner och beslut    Den här mallen är till för att granska dokument och spara beslut som fattats på mötet. Mallen innehåller Mål, Deltagare, Dagordning, Dokumentbibliotek, Aktiviteter och Beslut.

 • Mötesarbetsyta för tillställningar    Med den här mallen får du hjälp med att planera olika sociala tillställningar, till exempel en företagsutflykt eller en fest i idrottsföreningen. Du kan ge den ett seriöst utseende eller göra något skojigt. Mallen innehåller Deltagare, Vägbeskrivning, Bild, Att ta med, Diskussioner och Foton (bildbibliotek).

 • Mötesarbetsyta för möten med flera sidor    Den här mallen innehåller allt grundläggande som behövs för att planera, ordna och hålla reda på mötet, på flera sidor. Den omfattar Mål, Deltagare och Dagordning. Den innehåller dessutom två tomma sidor som du kan anpassa efter eget behov.

Tips: Med mallarna kommer du snabbt igång, men kan lägga till eller ändra funktionerna på mötesarbetsytan genom att anpassa den.

Överst på sidan

Skapa eller länka till en mötesarbetsyta när du skapar en ny händelse

Följ dessa anvisningar om du vill kunna skapa en mötesarbetsyta när du lägger till en händelse i en kalender.

 1. Om kalendern inte är öppen klickar du på dess namn i Snabbstart.

  Om kalendernamnet inte visas där klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på kalendernamnet.

 2. Klicka på Nytt objektNytt-menyn Nytt-menyn .

 3. Fyll i information om händelsen, till exempel plats och start- och sluttid.

  Om du vill använda mötesarbetsytan för en återkommande händelse, till exempel en som inträffar samma dag varje vecka, markerar du kryssrutan Gör denna till en återkommande händelse bredvid Återkommande och väljer sedan önskade alternativ.

 4. Markera kryssrutan Använd en mötesarbetsyta om du vill ordna deltagare, dagordningar, dokument, protokoll och annan information som har att göra med händelsen längst ned på sidan.

 5. Klicka på OK.

 6. Gör något av följande i avsnittet Skapa eller länka på sidan Ny eller befintlig mötesarbetsyta som visas:

  • Om du inte redan har en mötesarbetsyta:

   1. Klicka på Skapa en ny mötesarbetsyta och ange sedan önskad information, bland annat namn och den sista delen i webbplatsens webbadress.

   2. Klicka på OK och välj sedan önskad mall på sidan Mallval som visas.

  • Om du redan har en mötesarbetsyta som du vill länka till, klickar du på Länka till en befintlig mötesarbetsyta och markerar sedan mötesarbetsytan i listrutan.

 7. Klicka på OK.

Tips: Du kan anpassa mötesarbetsytan om du vill, eller börja lägga till mötesinformation i listorna, till exempel objekt i Dagordning.

Överst på sidan

Skapa en mötesarbetsyta utan att skapa en händelse

 1. Gå till webbplatsen där du vill lägga till mötesarbetsytan.

  1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

   Tips: I de flesta fall kan du använda Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp i stället att slutföra det här steget.

 2. Klicka på Webbplatser och arbetsytor i listan Webbsidor.

 3. Skriv information om den mötesarbetsyta som du vill skapa, till exempel namn och den sista delen av webbplatsadressen.

 4. Klicka på fliken Möten i avsnittet Mallval under Välj en mall.

 5. Markera önskad mall för mötesarbetsytan.

 6. Klicka på Skapa.

Tips: Du kan anpassa mötesarbetsytan om du vill, eller börja lägga till mötesinformation i listorna, till exempel objekt i Dagordning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×