Skapa en lodrät punktlista

Om du vill illustrera icke-sekventiella eller grupperade informations block kan du skapa SmartArt-grafik med layouten lodrät punkt lista. En lodrät punkt lista illustrerar grafiskt en lista med långa rubriker eller en del av informationen på den översta nivån eller en huvud punkt med flera under rubriker. Genom att använda SmartArt-grafik kan du skapa en lodrät punkt lista och infoga den i kalkyl bladet, e-postmeddelandet, presentationen eller dokumentet.

Lodrät punktlista

 1. Klicka på fliken Infoga och sedan på SmartArt.

  Klicka på SmartArt på fliken Infoga

 2. I galleriet Välj en SmartArt-grafik klickar du på listaoch dubbelklickar sedan på en Lodrät punkt lista.

 3. Gör något av följande om du vill ange text i en ruta:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i textfönstret och klistra in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv texten.

   Obs!: För bäst resultat rekommenderar vi att du använder det här alternativet efter att du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Lägga till en ruta

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till rutan i.

 2. Klicka på den befintliga ruta som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny ruta.

 3. Klicka på fliken design under SmartArt-verktygoch klicka sedan på pilen under Lägg till figur.

  Cliick Lägg till figur

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men efter rutan klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men före rutan klickar du på Infoga figur före.

Ta bort en ruta

Om du vill ta bort en ruta klickar du på kantlinjen till rutan du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

 • När du behöver lägga till en ruta i en lodrät punkt lista kan du experimentera med att lägga till rutan före eller efter den markerade rutan och få den placering du vill använda för den nya rutan. Det är enkelt att korrigera vanliga SmartArt-misstag.

 • Så här lägger du till en ruta från textfönstret:

  1. Placera markören i början av texten där du vill lägga till en ruta.

  2. Skriv önskad text i den nya rutan och tryck på RETUR. Om du vill dra in den nya rutan trycker du på TABB och om du vill skapa ett negativt indrag tycker du på SKIFT+TABB.

 • Om du vill flytta en ruta klickar du på rutan och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en ruta i mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Om du snabbt vill lägga till en designer och en polsk bild för SmartArt-grafiken kan du ändra färgerna eller använda ett SmartArt-format (se nedan) till den lodräta punkt listan. Du kan också lägga till effekter, exempelvis ljussken, mjuka kanter och 3D-effekter.

Du kan använda färgkombinationer som är härledda från temafärger till rutorna i SmartArt-grafiken, så att SmartArt-grafiken även uppdaterar dess färger när temat ändras.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik vars färger du vill ändra.

 2. Klicka på fliken design under SmartArt-verktygoch klicka sedan på ändra färger.

  Klicka på Ändra färger

  Se till att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Design visas.

 3. Klicka på önskad färgkombination.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra linjefärg eller linjeformat på en rutas kant

 1. Högerklicka på kanten på den ruta du vill ändra i SmartArt-grafiken, och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Om du vill ändra färg, tjocklek och utseende på rutans kant linje klickar du på konturoch sedan på de alternativ du vill använda.

 3. Om du vill ändra format för rutans kant linje klickar du på formatoch väljer sedan det linje format du vill använda.

Ändra bakgrunds färgen för en ruta i den lodräta punkt listan

 1. Högerklicka på kant linjen till en ruta och klicka på Formatera figuroch sedan på fyllning.

 2. Klicka på den färg du vill använda.

 3. Välj toning för att ange hur stort du vill visa genom bakgrunds färgen. Du kan också ändra procent andelen genomskinlighet från 0% (helt ogenomskinligt, standardinställningen) till 100% (helt genomskinlig) i fönstret fyllning .

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på rutorna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken vars SmartArt-format du vill ändra.

 2. Klicka på fliken design under SmartArt-verktygoch klicka sedan på det SmartArt-format du vill använda.

  Klicka på SmartArt-formatet

  Klicka på pilen bredvid gruppen SmartArt-format för formatmallar som bäst matchar dokumentet och andra format alternativ.

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik.

Om du använder PowerPoint kan du animera den lodräta punkt listan för att framhäva varje punkt.

 1. Klicka på den lodräta SmartArt-bild som du vill animera.

 2. På fliken animeringar klickar du på Animeraoch sedan en i taget.

Obs!: Om du kopierar en lodrät punkt lista med en animering till en annan bild kopieras även animeringen.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×