Skapa en lodrät blocklista

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En lodrät blocklista representerar grafiskt en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, varje steg som innehåller flera underordnade steg eller hamna i dokumentet. Med hjälp av SmartArt-grafik i Excel, PowerPoint eller Word kan du skapa en lodrät blocklista och inkludera det i kalkylbladet, presentationen eller dokument.

Lodrät blocklista

Artikelinnehåll

Skapa en lodrät blocklista

Lägga till eller ta bort rutor i din lodrät blocklista

Flytta en ruta i en lodrät blocklista

Ändra färger i en lodrät blocklista

Tillämpa ett SmartArt-format på en lodrät blocklista

Animera en lodrät blocklista

Skapa en lodrät blocklista

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Bild av gruppen Illustrationer

 2. Klicka på listai galleriet Välj SmartArt-grafik och dubbelklicka sedan på Lodrät blocklista.

 3. Om du vill ange text i en ruta, gör du något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i textfönstret och klistra in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv texten.

   Obs!: För bäst resultat rekommenderar vi att du använder det här alternativet efter att du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort rutor i din lodrät blocklista

Lägga till en ruta

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till rutan i.

 2. Klicka på den befintliga ruta som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny ruta.

 3. Klicka på pilen under Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Lägga till en form

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men efter rutan klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men före rutan klickar du på Infoga figur före.

Ta bort en ruta

Om du vill ta bort en ruta klickar du på kantlinjen till rutan du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

Meddelanden: 

 • När du behöver lägga till en ruta i en lodrät blocklista experimentera med att lägga till i rutan före eller efter den markerade rutan till får önskad placering för en ny ruta. Det är enkelt att korrigera vanliga SmartArt-misstag.

 • Så här lägger du till en ruta från textfönstret:

  1. Placera markören i början av texten där du vill lägga till en ruta.

  2. Skriv önskad text i den nya rutan och tryck på RETUR. Om du vill dra in den nya rutan trycker du på TABB och om du vill skapa ett negativt indrag tycker du på SKIFT+TABB.

Överst på sidan

Flytta en ruta i en lodrät blocklista

 • Om du vill flytta en ruta klickar du på rutan och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en ruta i mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Överst på sidan

Ändra färger i en lodrät blocklista

För att snabbt lägga till en designer kvalitet utseende och polska till SmartArt-grafik klickar ändra du färger eller använda ett SmartArt-format i listan kolumn. Du kan också lägga till effekter, exempelvis ljussken, mjuka kanter och 3D-effekter. I PowerPoint-presentationer kan du animera din lodrät blocklista.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger för rutorna i SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik vars färger du vill ändra.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Verktygsfältet SmartArt – Lodrät blockeringslista

  Se till att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Design visas.

 3. Klicka på önskad färgkombination.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra linjefärg eller linjeformat på en rutas kant

 1. Högerklicka på kanten på den ruta du vill ändra i SmartArt-grafiken, och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Om du vill ändra färg på rutans kantlinje klickar du på Linjefärg, sedan på Färg Bild av knapp och därefter på den färg du vill använda.

 3. Om du vill ändra format för rutans kantlinje klickar du på Linjeformat och väljer sedan det linjeformat du vill använda.

Ändra bakgrundsfärgen för en ruta i en lodrät blocklista

 1. Högerklicka på kanten på en ruta och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Klicka på fönstret Fyll och klicka sedan på Hel fyllning.

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och sedan på önskad färg.

 4. Använd skjutreglaget vid Transparens eller ange ett värde i rutan bredvid skjutreglaget om du vill ange hur genomskinlig bakgrundsfärgen ska vara. Du kan variera andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Överst på sidan

Tillämpa ett SmartArt-format på en lodrät blocklista

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på rutorna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken vars SmartArt-format du vill ändra.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Verktygsfältet SmartArt – Lodrät blockeringslista

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer knappen Mer .

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik.

  Meddelanden: 

Överst på sidan

Animera en lodrät blocklista

Om du använder PowerPoint kan du animera din lodrät blocklista om du vill framhäva varje ruta eller varje hierarkisk nivå.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill animera.

 2. Klicka på Animeria på fliken Animeringar, i gruppen Animeringar. Klicka sedan på En och en efter undernivå.

  Bild av fliken Animeringar

Obs!: Om du kopierar en lodrät blocklista som har en animering till en annan bild, kopieras också animeringen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×