Skapa en listvy som visar svar i en hierarki

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan skapa en listvy som inkluderar en formulärmall som används för att skapa svar till valda listobjekt. I listvyn visas svarsobjektet hierarkiskt under det överordnade objektet. Användare av anpassade verktyg kan dölja svarsobjekt under de överordnade objekten genom att klicka på en minusikon (-) och sedan visa objektuppsättningen genom att klicka på en plusikon (+).

Ett svar på en markerad post

Om du vill skapa den här vytypen måste du ha minst två formulärmallar, en var för ämnes- och svarsobjekten. Dessutom måste formulärmallarna för ämnes- och svarsobjekten referera minst ett identiskt fält. Det här fältet används i vyn för att skapa objektshierarkin. I exemplet ovan refererar formulärmallarna för ämnes- och svarsobjekten ett textfält med namnet "Sammanfattning".

 1. Importera de två formulärmallarna och se till att de innehåller ett fält för att skapa hierarkin.

 2. Klicka på den formulärmall som du planerar att använda som svarsformulär.

 3. Klicka på fliken Egenskaper.

 4. Markera Använd det här formuläret för att skapa svar för det valda objektet.

 5. Valfritt: I listan Fält markerar du alternativet ärva för det delade fältet.

  Om du markerar det här alternativet ärver nya objekt som skapas med svarsformuläret fältvärdet från det överordnade ämnet. Det här är användbart om du skapar en ämnes-/svarshierarki som delar ämnestext.

 6. Klicka på den vy i vilken du skapar svarshierarkin.

 7. Klicka på fliken Filter och säkerställ att både ämnes- och svarsformulären markeras.

 8. Klicka på fliken Kolumner och markera sedanVisa ett plus- eller minustecken i den här kolumnen när raden går att utöka.

 9. Spara och publicera dina ändringar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×