Skapa en lista utifrån ett kalkylblad

Skapa en lista utifrån ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan spara tid när du skapar en SharePoint lista genom att importera en befintlig kalkylbladsfil. När du skapar en lista från ett kalkylblad, dess rubriker blir kolumner i listan och resten av data har importerats som listobjekt. Importera ett kalkylblad är också ett sätt att skapa en lista utan kolumnen standard.

Viktigt!: 

 • Använd 32-bitarsversionen av Internet Explorer 10 eller 11 om du vill importera ett kalkylblad. Importera ett kalkylblad är beroende av ActiveX. När listan har importerats kan därefter du arbeta med i listan i valfri SharePoint stöds webbläsare.

 • En annan metod för att flytta data till SharePoint är att exportera en tabell direkt från Excel. Mer information finns i Exportera en Excel-tabell till SharePoint.

 • Mer information om webbläsare som SharePoint som stöds finns i Planera webbläsarstöd i SharePoint Server

Viktigt!: Lägga till webbplatsen SharePoint är kunna listan Betrodda platser på fliken Säkerhet i Internet Explorer Internet-alternativom du får ett felmeddelande om att ett giltigt kalkylblad som du importerar inte är giltig eller inte innehåller några data.

Uppdaterad 25 April 2017 tack vare feedbackfrån kunder.

Skapa en lista utifrån ett kalkylblad i SharePoint Online, 2016 and 2013

 1. Gå till Inställningar Knappen Office 365-inställningar på den webbplats där du vill lägga till en kalkylbladsbaserad lista och klicka sedan på Lägg till en app.

 2. I fältet Sök efter app skriver du kalkylblad och klickar på sökikonen Förstoringsglasikon i sökruta .

  Fältet Sök efter app med Kalkylblad inskrivet och knappen Sök markerad
 3. Klicka på Importera kalkylblad på sökresultatsidan.

  Appen Importera kalkylblad markerad i dialogrutan Nya appar
 4. På sidan Nytt anger du ett namn för listan.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

  Dialogrutan Ny app med namn och filsökväg ifyllda och Importera markerat
 5. Skriv en valfri beskrivning.

  I de flesta vyerna visas beskrivningen under namnet. Du kan ändra beskrivningen av en lista när som helst med hjälp av listinställningar.

 6. Bläddra till eller skriv kalkylbladets filsökväg. Klicka på Importera när du är klar.

  Kalkylbladet öppnas i Excel och du ser fönstret Importera till Windows SharePoint Services-lista.

 7. I fönstret Importera till Windows SharePoint Services-lista väljer du tabellområde, cellområde eller namngivet område. Om du vill markera ett område manuellt väljer du cellområde och klickar sedan på Markera område. Klicka på den övre vänstra cellen i kalkylbladet, håll ned Skift och välj den nedre högra cellen i det område du vill markera.

  Excel-kalkylblad med markerat område

  Området visas i fältet Markera område. Klicka på Importera.

  Dialogrutan Importera till kalkylblad med Importera markerat

  Kontrollera kolumnerna i listan efter att du importerat ett kalkylblad, för att kontrollera att data har importerats som väntat. Du kanske vill ange att en kolumn innehåller valuta i stället för ett tal. Om du vill visa eller ändra listinställningar öppnar du listan, klickar på fliken Lista eller klickar på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och klickar sedan på Inställningar för lista.

 8. Kalkylbladsdata visas i en lista i SharePoint.

  Lista i SharePoint Online

Skapa en lista utifrån ett kalkylblad i SharePoint 2010 eller SharePoint 2007

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på Skapa Knappen Skapa .

  Obs!:  En SharePoint-webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 2. I SharePoint 2010 klickar du på Tomma och anpassade under Alla kategorier, klickar på Importera kalkylblad och sedan på Skapa.

  I SharePoint 2007 klickar du på Importera kalkylblad under Anpassade listor och klickar sedan på Skapa.

  Dialogrutan Skapa med Importera kalkylblad och skapa markerat
 3. Ange ett namn för listan. Namn måste anges.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista när som helst, men webbadressen förblir oförändrad.

 4. Skriv en beskrivning av listan. En beskrivning är valfri.

  I de flesta vyerna visas beskrivningen under namnet. Du kan ändra beskrivningen för en lista.

  Dialogruta för att skapa import av kalkylblad med Importera markerat
 5. Bläddra eller skriv filsökvägen för kalkylbladet som du vill importera och klicka sedan på Importera.

 6. I dialogrutan Importera till Windows SharePoint Services-lista väljer du områdesformat och i Markera område anger du området i kalkylbladet som du vill använda för att skapa listan.

  Importera till SharePoint-lista

  Obs!:  Beroende på kalkylprogrammet kanske du kan markera cellområdet som du vill använda direkt i kalkylbladet. Ett tabellområde och ett namngivet område måste redan ha definierats i kalkylbladet för att kunna markera det i dialogrutan Importera till Windows SharePoint Services-lista.

 7. Klicka på Importera.

Importerad lista

Kontrollera kolumnerna i listan efter att du importerat ett kalkylblad, för att kontrollera att data har importerats som väntat. Du kanske vill ange att en kolumn innehåller valuta i stället för ett tal. Om du vill visa eller ändra listinställningar öppnar du listan, klickar på fliken Lista eller klickar på Inställningar och klickar sedan på Inställningar för lista.

Kolumntyperna som skapas för en lista baseras på vilka data som finns i kolumnerna i kalkylbladet. En kolumn i kalkylbladet som till exempel innehåller datum blir vanligtvis en datumkolumn i SharePoint-listan. Följande bild är SharePoint-listan som skapades genom att importera kalkylbladet i föregående bild.

Du kan importera ett kalkylblad med data i alla versioner av SharePoint, men hur du gör det skiljer sig något mellan versionerna. I exemplen här används Excel, men ett annat kompatibelt kalkylblad fungerar också. Om kalkylprogrammets ursprungliga filformat inte stöds exporterar du dina data till ett kommaavgränsat format (.CSV) och importerar med hjälp av den filen.

Länkar till information om hur du anpassar och lägger till din importerade lista på en sida eller webbplats finns i Introduktion till listor.

Obs!: Vanligtvis konfigureras kolumnerna på SharePoint-webbplatsen baserat på vilken typ av data de innehåller. När du importerat en lista bör du granska kolumner och data för att kontrollera att allt importerats som väntat. Du kanske vill ange att en kolumn innehåller valuta i stället för bara ett tal. Om du vill visa eller ändra listinställningar öppnar du listan och klickar sedan på Inställningar för lista på menyn Inställningar.

Överst på sidan

Lägga till en webbplats i zonen Tillförlitliga platser

 • Öppna Internet Explorer, klicka på Verktyg och klicka sedan på Internetalternativ.

 • Klicka på fliken säkerhet, klicka på Tillförlitliga platser och klicka sedan på webbplatser.

 • Du befinner dig på webbplatsen ska visas i den lägga till den här webbplatsen i zonen: fältet klickar du på Lägg till.

 • Klicka på Stäng och sedan på OK.

Lämna en kommentar

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Ange även din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×