Skapa en lista i SharePoint

Skapa SharePoint listor för att hålla reda på information, till exempel rubriker, beskrivningar, personer och datum.

Listor delas med andra medlemmar och besökare på en webbplats. Besökare kan visa listor och list objekt och de kan inte skapa eller redigera listor eller List objekt.

Tips: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about data and lists!

Skapa en lista på en SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 webbplats

 1. Välj inställningar Ikon för Inställningar och sedan webbplats innehåll.

 2. Välj + nyoch sedan lista.

  Länken Ny klickad med Lista markerad
 3. Ange ett namn för listan och eventuellt en Beskrivning.

  Namnet visas högst upp i listan och kan visa i webbplats navigeringen för att hjälpa andra att hitta det.

 4. Välj Skapa.

 5. När din lista öppnas kan du klicka på + eller + Lägg till en kolumn för att lägga till utrymme för fler typer av information i listan.

  Mer information om hur du lägger till kolumner finns i skapa en kolumn i en SharePoint-lista eller ett bibliotek .

Information om hur du skapar en lista baserad på en befintlig lista finns i skapa en ny SharePoint-lista som baseras på kolumnerna i en annan lista.

Du kan klicka på inställningar Ikon för Inställningar och sedan lista inställningar för att ändra egenskaper, ta bort listan, lägga till behörigheter, hantera kolumner och ett antal andra uppdateringar. Mer information finns i Redigera en lista.

Menyn Inställningar med Listinställningar markerat

SharePoint Online och SharePoint Server 2019 listor kan användas för mer än en enkel lista. Du kan välja mellan listmallar, till exempel länkar, kalender, undersökning, ärendeuppföljning, meddelanden med fler. Här visar vi hur du skapar andra typer av listor.

Skärmen appar som kan läggas till
 1. Klicka på inställningar Ikon för Inställningar och sedan på webbplats innehåll.

 2. Klicka på + Ny och klicka sedan på App.

  Menyn Ny med en App markerad i Webbplatsinnehåll
 3. Om du inte ser en typ av listmall eller app du vill ha skriver du det i sökrutan och trycker på Retur. En lista över alla matchande mallar visas.

  Skärmen appar som kan läggas till

  Här är några av de listtyper som du kan söka efter

  • Kalender

  • Länkar

  • Meddelanden

  • Kontakter

  • Framhävda länkar

  • Uppgifter

  • Ärendeuppföljning

  • Anpassad lista

  • Enkät

  I det här exemplet använde vi kalender och valde programmet inbyggd för SharePoint. Du kan se andra kalendrar som har skapats inom företaget eller tillhandahålls av en tredje part.

 4. Skriv ett namn på appen du har valt, till exempel Händelsekalender, Uppgifter i juli eller Företagskontakter.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

 5. SharePoint återgår till sidan webbplats innehåll . Leta reda på programmet som du skapade i listan Webbplatsinnehåll och öppna det. SharePoint skapar en standard version av appen, kalendern, uppgifts listan eller det program som du har skapat.

  Exempel på en kalenderlistapp.

  Du kan börja med att ange data med hjälp av + ny uppgift, redigera den här listan, Lägg till, eller på det sätt som den specifika appen har för att lägga till data.

  Obs!: Vissa listbaserade appar visas bara i klassiskt SharePoint-läge.

Beroende på vilken typ av app du väljer kan du ändra appens inställningar med hjälp av Listinställningar eller fliken Lista och menyfliksområdet högst upp på sidan. Mer information om inställningar finns i Redigera listinställningar i SharePoint Online.

Skapa en lista i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

 1. Klicka på inställningar Ikon för Inställningar och sedan på Lägg till ett program.

  Lägg till ett program (lista, bibliotek)
 2. Ange vilken typ av mall du vill använda (anpassad, uppgift, kalender osv.) i sökrutan och klicka på Sök Förstoringsglasikon i sökruta .

  Sök efter en kalenderlista med inbyggd kalender markerad
 3. Klicka på den mallapp under Lista som du vill använda.

  Skärmen appar som kan läggas till
 4. Ange ett namn (obligatoriskt).

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

  Du kan också klicka på Avancerade alternativ. Med Avancerade alternativ kan du ge en valfri beskrivning och ytterligare information, beroende på vilken listapp du använder.

  Skärmen Ny app med ifyllda fält
 5. Klicka på OK.

Lägga till en lista på en sida i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

 1. På den sida där du vill lägga till listan eller biblioteket klickar du på sida och sedan på Redigera. Om du inte ser fliken sida klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Redigera sida.

  Redigera sidan

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat eller inte visas kanske du inte har behörighet att redigera sidan.

 2. Klicka på den plats på sidan där du vill visa listan eller biblioteket och klicka på Infoga och sedan på Programdel.

 3. Välj Programdel för listan eller biblioteket och klicka sedan på Lägg till. Du bör se alla listor som du har skapat i Lägg till appar.

 4. När du är klar med redigeringen av sidan klickar du på fliken Sida och på Spara. I vissa fall kan du välja Spara som utkast eller Spara och publicera.

Viktigt!: Vissa sidor kan inte redigeras, till exempel sidan Webbplatsinnehåll.

Här är ett exempel på en lista som har lagts till på en sida med stegen som beskrivs ovan.

Lista på en sida

Minimera eller återställa en lista eller ett bibliotek på en SharePoint Server 2016- eller SharePoint Server 2013-sida

 1. På den sida där du vill minimera eller återställa listan eller biblioteket klickar du på Sida och sedan på Redigera.

  Redigera sidan

 2. Peka på listan eller biblioteket, klicka på nedpilen, på Minimimera eller Återställ beroende på listans eller bibliotekets aktuella position och klicka sedan på OK.

  Klicka på inställningspilen och sedan på Minimera
 3. När du har ändrat sidan klickar du på Spara. Ibland kan du välja mellan alternativen Spara som utkast eller Spara och publicera.

Skapa en lista i SharePoint Server 2010

Du kan skapa en lista som du senare kan använda på dina sidor. SharePoint Server 2010 har många typer av listmallar, till exempel kalender, undersökning och uppgifter.

 1. Klicka på webbplats åtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , klicka på Visa allt webbplats innehålloch klicka sedan på skapa Knappen Skapa .

  Obs!: En SharePoint-webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 2. Klicka på någon av kategorierna, som Kommunikation eller Spårning och välj därifrån.

  Klicka på en kategori och välj den listapp du vill använda

  Du kan också ange vilken typ av mall du vill skapa i rutan Sök efter installerade objekt, till exempel Kontakter eller Kalender och klicka på Sök Förstoringsglasikon i sökruta .

 3. Ange Namn på listan. Namn måste anges.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

 4. Du kan också klicka på avancerade alternativ och ange en Beskrivning av listan och ange andra alternativ. .

  I de flesta vyerna visas beskrivningen under namnet. Vissa typer av listor kan ta emot innehåll via e-post. Om du tänker aktivera listan för att ta emot innehåll via e-post kan du lägga till e-postadressen för listan i dess beskrivning så att andra lätt kan hitta e-postadressen. Du kan ändra beskrivningen för en lista.

 5. Om du vill lägga till en länk i panelen Snabbstart ser du till att Ja är markerat i avsnittet Navigering.

 6. Om det finns ett E-post-avsnitt har administratören aktiverat listor på webbplatsen för att ta emot innehåll via e-post. Om du vill att andra ska kunna lägga till innehåll i den här listan genom att skicka e-post klickar du på Ja under Aktivera den här listan för att ta emot e-post. I rutan E-postadress skriver du den första delen av den adress som du vill att andra ska använda för listan. Alternativet är inte tillgängligt för alla listtyper.

 7. Fyll i andra alternativ, t.ex ange om en kalender fungerar som en gruppkalender i appen Kalender.

 8. Klicka på Skapa.

Skapa en lista på en sida i SharePoint Server 2010

Med SharePoint Server 2010 kan du skapa listor från de sidor som du redigerar. Det hjälper dig att skapa de sidor och listor som du behöver på ett effektivare sätt.

 1. Klicka på fliken Redigera på en sida och klicka sedan på kommandot Redigera.

  Kommandot Redigera på fliken Redigera

  Obs!: Om redigeringskommandot är inaktiverat kan det bero på att du saknar behörighet att redigera sidan. Kontakta administratören.

 2. Klicka på den sid där du vill lägga till en ny lista och klicka på fliken Infoga, och därefter på Ny lista.

  Infoga en ny lista på en sida

  Obs!:  Om du inte ser fliken Redigera eller om Ny lista är inaktiverat kanske du inte har den behörighet som krävs för att skapa en lista. Kontakta administratören.

 3. I dialogrutan Skapa lista anger du panelen Lista, väljer den typ av lista som du vill skapa och klickar sedan på OK.

  Ange ett namn och välj en mall för en lista

Skapa en anpassad lista i SharePoint Server 2010

Att skapa en anpassad lista liknar att skapa listor utifrån en mall, förutom att en anpassad lista skapas bara med tre kolumner: Rubrik, Skapad av och Ändrad av. När du har skapat en anpassad lista kan du lägga till kolumner och göra andra ändringar i listan efter dina behov.

 1. Klicka på webbplats åtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , klicka på Visa allt webbplats innehålloch klicka sedan på skapa Knappen Skapa .

  Obs!: En SharePoint-webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 2. Under Anpassade listor klickar du på Anpassad lista eller Anpassad lista i databladsvy.

  Meddelanden: 

  • Använd Anpassad lista när du främst vill använda ett formulär för att ange och visa data i listan.

  • Använd Anpassad lista i databladsvy när du främst vill använda ett rutnät, som liknar ett kalkylblad, för att ange och visa data i listan. Det här är användbart när du har flera objekt att uppdatera samtidigt.

  • Du kan ändra hur du anger och visar data i en lista efter att en lista har skapats.

 3. Ange Namn på listan. Namn måste anges.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

 4. Ange Beskrivning för listan. Du behöver inte ange någon beskrivning.

  I de flesta vyerna visas beskrivningen under namnet. Vissa typer av listor kan ta emot innehåll via e-post. Om du tänker aktivera listan för att ta emot innehåll via e-post kan du lägga till e-postadressen för listan i dess beskrivning så att andra lätt kan hitta e-postadressen. Du kan ändra beskrivningen för en lista.

 5. Om du vill lägga till en länk i Snabbstart måste du kontrollera att Ja är markerat i avsnittet Navigering.

 6. Om det finns ett E-post-avsnitt har administratören aktiverat listor på webbplatsen för att ta emot innehåll via e-post. Om du vill att andra ska kunna lägga till innehåll i den här listan genom att skicka e-post klickar du på Ja under Aktivera den här listan för att ta emot e-post. I rutan E-postadress skriver du den första delen av den adress som du vill att andra ska använda för listan. Alternativet är inte tillgängligt för alla listtyper.

 7. Klicka på Skapa.

Lägga till en lista på en sida i SharePoint Server 2010

 1. På den sida där du vill lägga till listan eller biblioteket klickar du på sida och sedan på Redigera. Om du inte ser fliken sida klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Redigera sida.

  Redigera sidan

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat eller om det inte visas så har du förmodligen inte tillräcklig behörighet för att redigera sidan.

 2. Klicka på den plats på sidan där du vill visa listan eller biblioteket och klicka på Infoga och sedan på Programdel.

 3. Välj Programdel för listan eller biblioteket och klicka sedan på Lägg till.

 4. När du har ändrat sidan klickar du på Spara. Ibland kan du välja mellan alternativen Spara som utkast eller Spara och publicera.

Här är ett exempel på en lista som har lagts till på en sida med stegen som beskrivs ovan.

Lista på en sida

Information om vilken version av SharePoint du använder finns i Vilken version av SharePoint använder jag?.

Vill du göra samma med bibliotek?

Information om hur du skapar ett bibliotek finns i skapa ett dokument bibliotek i SharePoint

Nästa steg med listor

Kolumner Konfigurera vilken typ av information en lista innehåller genom att lägga till och ta bort kolumner. Mer information finns i skapa en kolumn i en SharePoint-lista eller ett bibliotek.

Vyer Ändra hur en lista visas genom att skapa vyer. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×