Skapa en korsreferens

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med korsreferenser kan du länka till olika delar i ett och samma dokument. Du kan till exempel använda en korsreferens om du vill länka till ett diagram eller en bild som visas på någon annan plats i dokumentet. Korsreferensen visas som en länk som tar läsaren till det refererade objektet.

Om du vill länka till ett separat dokument kan du skapa en hyperlänk.

Skapa det objekt du vill hänvisa till först

Du kan inte korsreferens något som inte finns, så se till att skapa diagram, rubrik, sidnummer, osv., innan du försöker att länka till den. När du infogar korsreferensen visas en dialogruta som visar allt som är tillgängliga för att länka till. Här är ett exempel.

Dialogrutan Korsreferens i Word

Infoga korsreferensen

 1. Öppna dokumentet. Skriv den text där du inleder korsreferensen. Till exempel "Se bild 2 för en förklaring av den uppåtgående trenden."

 2. Klicka på Korsreferens på fliken Infoga.

  Menyfliksområdet i Word med markerad korsreferens
 3. I rutan Referenstyp klickar du på listrutan för att välja vad du vill länka till. Vad som finns tillgängligt i listan beror på vilken typ av objekt (rubrik, sidnummer osv.) du länkar till.

  Dialogrutan Korsreferens där referenstyper visas.
 4. I rutan Referera till klickar du på den information som du vill infoga i dokumentet. Alternativen beror på vad du valde i steg 3.

  Val i Infoga referenser till lista
 5. Klicka på det specifika objekt som du vill att korsreferensen ska referera till – t.ex. "Infoga korsreferensen" – i rutan Till....

 6. Om du vill att användarna ska kunna hoppa till det refererade objektet markerar du kryssrutan Infoga som hyperlänk.

  Korsreferensdialogrutan där kryssrutan för hyperlänk är markerad
 7. Om kryssrutan Inkludera ovan/nedan är tillgänglig kan du markera den för att ange den relativa positionen för det refererade objektet.

 8. Klicka på Infoga.

Korsreferenser infogas som fält

Korsreferenser infogas i dokumentet som fält. Ett fält består av information där Word instrueras att automatiskt infoga text, bilder, sidnummer och annat material i ett dokument. Ett exempel: med DATUM-fältet infogas dagens datum. Fördelen med fält är att det innehåll som infogas – datum, sidnummer, bilder osv. – uppdateras automatiskt vid varje ändring. Om du till exempel författar ett dokument över ett antal dagar ändras datumet varje ny dag du öppnar och sparar dokumentet. Och om du uppdaterar en bild som ligger sparad någon annanstans men som refereras i fältet verkställs uppdateringen automatiskt utan att du behöver infoga bilden igen.

Om du har infogat en korsreferens i stil med {REF _Ref249586 \* MERGEFORMAT}, visas fältkoderna i stället för fältresultatet. När du skriver ut dokumentet eller döljer fältkoderna, ersätts de av fältresultatet. Om du vill visa fältresultatet i stället för fältkoderna trycker du på ALT+F9 eller högerklickar på fältkoden och klickar sedan på Växla fältkoder i snabbmenyn.

Använda ett samlingsdokument

Om du vill korsreferera till objekt som ligger i ett separat dokument utan att använda hyperlänkar, måste du först kombinera dokumenten i ett huvuddokument och sedan infoga korsreferenserna. Ett samlingsdokument är en behållare för en uppsättning separata filer (eller underdokument). Du kan använda ett samlingsdokument för att skapa och hantera ett dokument med flera delar, till exempel en bok med flera kapitel.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders