Skapa en koppling till en datamodell för Power View

Say you have a Data Model in an Excel workbook, an Analysis Services tabular model, or a multidimensional model on an SSAS server. You want to use Power View in SharePoint Server 2010 or 2013 to explore and present your data. The format and location of your data source determine how you connect to it. If it’s:

An Excel 2013 workbook in a Power Pivot Gallery

 • Klicka på Skapa Power View-rapport.

Obs!:  This is only true when Power Pivot Gallery is displayed in Gallery, Carousel, or Theater view.

En Excel 2013-arbetsbok i ett bibliotek för delade dokument

Du behöver antingen:

Obs!:  You also need a connection file for Power Pivot Gallery in standard SharePoint library view.

En tabellmodell på en SSAS-server

Du behöver antingen:

A multidimensional model on an SSAS server

You need:

 • En RSDS-anslutningsfil (Reporting Services-datakällfil).

Either an RSDS or BISM connection file will work to connect to an Excel Data Model or a tabular model. BISM files were designed specifically for connecting to Excel workbooks and SSAS tabular models. RSDS files can connect to many different data sources, but Power View only supports Microsoft BI Semantic Model for Power View data sources. The advantage of RSDS connection files is that you can specify credentials.

Om du vill skapa RSDS- och BISM-anslutningsfiler behöver du behörigheten Lägg till objekt för det bibliotek där du vill lagra anslutningsfilen på SharePoint-webbplatsen.

After you create the connection file, SharePoint users can create Power View reports based on the model the connection file links to. Read about creating, saving, and printing Power View in SharePoint reports.

Artikelinnehåll

Skapa en RSDS-fil (delad Reporting Services-datakällfil)

Skapa en BISM-anslutningsfil

Skapa en RSDS-fil (delad Reporting Services-datakällfil)

Du kan skapa delade datakällfiler på en SharePoint-webbplats med SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS) i SharePoint-läge.

 1. In a SharePoint Server document library, click the Documents tab > New Document >Report Data Source.

  Obs!:  If Report Data Source isn’t on the New Document menu, the report data source content type isn’t enabled. The SharePoint site administrator needs to Add Report Server Content Types to a Library (Reporting Services in SharePoint Integrated Mode).

 2. Ange ett beskrivande namn på RSDS-filen i fältet Namn.

 3. Markera Microsoft BI-semantikmodell för PowerView som Typ av datakälla.

 4. Ange en pekare till datakällan i Anslutningssträng och ange också eventuella andra inställningar som behövs för att ansluta till den externa datakällan. Hur du ansluter till en datamodell beror på hur den publicerats eller distribuerats. Här visas exempel för:

 5. En Excel-arbetsbok i Delade dokument på en SharePoint-webbplats med SQL Server 2012 med tilläggsprogrammet SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS) – till exempel:

  Data Source=”http://<SharePointSite>/Shared Documents/MyExcelWorkbook.xlsx”

  Obs!:  In SharePoint 2013, if the report and workbook are in the same farm, then you don’t need the Power Pivot for SharePoint add-in. If they’re in different farms, then you still need the add-in in the farm hosting the workbook.

 6. An Excel workbook in the Power Pivot Gallery on a SharePoint site with SQL Server 2012 Power Pivot for SharePoint and SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS) add-ins—for example:

  Data Source=”http://<SharePointSite>/ Power Pivot Gallery/MyExcelWorkbook.xlsx”

 7. En tabellmodell som distribuerats till en SSAS-instans (SQL Server 2012 Analysis Services) på en server – till exempel:

  Data Source=ServerName\InstanceName; Initial Catalog=TabularModelName

  Obs!:  För en standardinstans kan du utelämna \Instansnamn.

 8. A multidimensional model on an SSAS server—for example:

  Data Source=ServerName\InstanceName; Initial Catalog=MultidimensionalModelName;cube=’ModelName’

 9. In Credentials, specify how the report server obtains credentials to access the external data source. For Power View, credentials need to be stored or integrated. Read Credential and Connection Information for Report Data Sources.

 10. Klicka på Testa anslutning och bekräfta datakällans konfiguration.

 11. Skapa den delade datakällan genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en BISM-anslutningsfil

You can create Business Intelligence Semantic Model (BISM) connection files on a SharePoint site configured with the SQL Server 2012 Power Pivot for SharePoint add-in. BISM connection files can connect to Excel workbooks or SSAS tabular models.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×