Skapa en koppling till en datamodell för Power View

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du har en datamodell i en Excel-arbetsbok, en Analysis Services-tabellmodell eller en flerdimensionell modell på en SSAS-server. Du vill använda Power View i SharePoint Server 2010 eller 2013 att utforska och presentera dina data. Format och plats för datakällan bestämmer du hur du ansluter till den. Om den har:

En Excel 2013-arbetsbok i en Power Pivot galleriet

 • Klicka på Skapa Power View-rapport.

Obs!: Det här gäller endast när Power Pivot-galleriet visas på galleri, karusell eller teater.

En Excel 2013-arbetsbok i ett bibliotek för delade dokument

Du behöver antingen:

Obs!: Du behöver också en anslutningsfil för Power Pivot galleriet i standardbiblioteksvyn i SharePoint.

En tabellmodell på en SSAS-server

Du behöver antingen:

En flerdimensionell modell på en SSAS-server

Du behöver:

En RSDS- eller BISM-anslutningsfil fungerar om du vill ansluta till en Excel-datamodell eller en tabellmodell. BISM filer har utformats för anslutning till Excel-arbetsböcker och SSAS tabellmodeller. RSDS-filer kan ansluta till många olika datakällor, men Power View stöder endast Microsoft BI-Semantikmodell för Power View-datakällor. Fördelen med att RSDS-anslutningsfiler är att du kan ange användarnamn och lösenord.

Om du vill skapa RSDS- och BISM-anslutningsfiler behöver du behörigheten Lägg till objekt för det bibliotek där du vill lagra anslutningsfilen på SharePoint-webbplatsen.

När du har skapat anslutningsfilen kan SharePoint-användare skapa Power View rapporter som baseras på modellen anslutningsfilen länkar till. Läs mer om hur du skapar, spara och skriva ut Power View i SharePoint-rapporter.

Artikelinnehåll

Skapa en delad datakälla (RSDS-fil)

Skapa en BISM-anslutningsfil

Skapa en RSDS-fil (delad Reporting Services-datakällfil)

Du kan skapa delade datakällfiler på en SharePoint-webbplats med SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS) i SharePoint-läge.

 1. Klicka på fliken dokument i ett SharePoint Server-dokumentbibliotek > Nytt dokument >Rapportdatakälla.

  Obs!: Om det inte visas på menyn Nytt dokumentRapportdatakälla, är inte innehåll rapport-datakälltypen aktiverat. Webbplatsadministratören SharePoint måste Lägga till rapporten Server innehållstyper i ett bibliotek (Reporting Services i SharePoint-integrerat läge).

 2. Ange ett beskrivande namn på RSDS-filen i fältet Namn.

 3. Markera Microsoft BI-semantikmodell för PowerView som Typ av datakälla.

 4. Ange en pekare till datakällan i Anslutningssträng och ange också eventuella andra inställningar som behövs för att ansluta till den externa datakällan. Hur du ansluter till en datamodell beror på hur den publicerats eller distribuerats. Här visas exempel för:

 5. En Excel-arbetsbok i Delade dokument på en SharePoint-webbplats med SQL Server 2012 med tilläggsprogrammet SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS) – till exempel:

  Datakälla = ”http:// < SharePointSite > / Shared Documents/MyExcelWorkbook.xlsx”

  Obs!: I SharePoint 2013 om rapporten och arbetsboken finns i samma servergrupp behöver sedan du inte Power Pivot för SharePoint-tilläggsprogrammet. Om de finns i olika servergrupper fortfarande måste tillägget i servergruppen värd för arbetsboken.

 6. En Excel-arbetsbok i Power Pivot galleriet på en SharePoint-webbplats med SQL Server 2012 Power Pivot tilläggen SharePoint och SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS) – till exempel:

  Datakälla = ”http:// < SharePointSite > / Power Pivot Gallery/MyExcelWorkbook.xlsx”

 7. En tabellmodell som distribuerats till en SSAS-instans (SQL Server 2012 Analysis Services) på en server – till exempel:

  Datakälla = ServerNamn\InstansNamn; Inledande katalog = TabularModelName

  Obs!:  För en standardinstans kan du utelämna \Instansnamn.

 8. En flerdimensionell modell på en SSAS-server – till exempel:

  Datakälla = ServerNamn\InstansNamn; Inledande katalog = MultidimensionalModelName; -kub = 'ModelName'

 9. Ange hur rapportservern får autentiseringsuppgifter för att kunna komma åt den externa datakällan i autentiseringsuppgifter. För Power View måste autentiseringsuppgifter lagras eller integrerad. Läs autentiseringsuppgifter och anslutningsinformation för Rapportdatakällor.

 10. Klicka på Testa anslutning och bekräfta datakällans konfiguration.

 11. Skapa den delade datakällan genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en BISM-anslutningsfil

Du kan skapa Business Intelligence semantiskt modellen (BISM)-anslutningsfiler på en SharePoint-webbplats konfigurerad med SQL Server 2012 Power Pivot för SharePoint-tillägget BISM-anslutningsfiler kan ansluta till Excel-arbetsböcker eller SSAS tabellmodeller.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×