Skapa en kopplad katalog

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Publisher har möjlighet att ansluta till en datakälla, till exempel en databas, ett kalkylblad eller till och med en textfil och använda informationen för att skapa en katalog med dina produkter och tjänster. Du kan också använda katalogkoppling för att skapa kataloger, fotoalbum eller någon annan typ av publikation som visar en eller flera objekt på varje sida.

Så här fungerar kopplad katalog

Planera din katalog

Skapa en mallpublikation

Ansluta till datakällan

Infoga kopplingsinstruktioner

Slutföra, skriva ut och spara katalogpublikationen

Så här fungerar kopplad katalog

Koppla katalog påminner om att koppla dokument. När du använder katalogkoppling du skapar en katalog koppla mallpublikation och sedan kombinera mallen med information från en datakälla för att generera kopplade sidor.

Datakälla kombineras med en kopplad mall för att skapa katalogsidor

1 datakälla med information om poster, till exempel namn och beskrivning.

2 katalog slå samman mallpublikation med område för kopplad katalog och koppla fält som är platshållare för postinformation.

3 resulterande kopplade sidor med flera poster per sida.

Du kan spara en kopplad katalog som en ny publikation eller lägga till det i slutet av en befintlig publikation. Du kan också spara mallen för kopplad katalog och använda den igen när du uppdaterar informationen i datakällan för att skapa ytterligare uppsättningar med kopplade sidor.

Innan du börjar

Följande tips hjälper dig att skapa en katalogkoppling:

 • Starta kopplad katalog i en ny publikation.

 • Förutom sidor, till exempel ett försättsblad, innehållsförteckning och orderformulär, ge dig själv en sida för din kopplingsinstruktioner, även om man katalogen har flera sidor när du skapar det kopplade dokumentet.

 • Konfigurera mallen för kopplad katalog med dimensionerna som du vill använda för din slutliga kopplade sidorna.

 • Om du planerar att lägga till de kopplade sidorna som du skapar i slutet av en befintlig publikation kontrollerar du att mallen för kopplad katalog matchar den befintliga publikationen på följande sätt:

  • Sidstorlek (höjd och bredd)

  • Sidvy (enkelsidigt eller dubbelsidigt uppslag)

  • Publikationstyp (webb eller utskrift)

  • Sidordning (vänster till höger eller höger till vänster)

Överst på sidan

Planera din katalog

Innan du börjar din katalogkoppling tycker om vilken typ av information du vill ta med i de kopplade sidorna.

 • Vill du Visa artikelnamn och priser?

 • Vill du ta med en beskrivning av varje objekt?

 • Vill du infoga en bild av varje objekt?

Planera datakällan

När du väljer typ av information som du vill ska ingå i katalogen kan skapa du den datakälla som du använder för en kopplad katalog. Om du redan har en datakälla kan du kontrollera att den innehåller den information som du vill ta med i kopplingen.

Publishers kopplad katalog kan använda en mängd data source format. Om du inte redan har en datakälla för dokumentkopplingen kan skapa du en i Publisher. Du kan också skapa en datakälla i ett Microsoft Office Excel-kalkylblad eller i en Microsoft Office Word-tabell.

Datafält som du inkluderar i datakällan motsvarar de kopplingsfält som du infogar i mallen för kopplad katalog.

När du har konfigurerat datakällan, skapa en kolumn för varje typ av information, till exempel dess namn och Artikelnr priset. Varje rad eller den första posten motsvarar information för ett objekt.

Viktigt  Se till att datakällan omfattar ett fält eller en kolumn för varje typ av information som du sammanfogar. Beroende på vilken typ av datakälla kanske du har gjort dina ändringar till data när du ansluter till den i Publisher, men det är bättre att färdigställa informationen innan du börjar.

Om du vill koppla fotografier till dina katalogsidor måste du lägga till en kolumn för sökväg för varje bildfil som du tänker använda. Inkludera inte faktiska bilder eller bilder i datakällan.

Om du planerar att skapa en datakälla i Publisher kan göra du det när du har skapat mallpublikationen.

Överst på sidan

Skapa en mallpublikation

Du kan nu skapa publikationen katalog Koppla mall där du designa layouten för de slutliga kopplade sidorna. När du slutför kopplingen använder du mallen för kopplad katalog för att generera kopplade sidor som du kan spara som en ny publikation eller lägga till slutet av en befintlig publikation.

Mallen för kopplad katalog bör ha samma layout (sidstorlek och orientering) som du vill använda för din slutliga kopplade sidorna. Den bör också innehålla text eller grafik som du vill ska visas på varje sida i publikationen, till exempel, en bakgrundsbild eller namn och telefonnummer för ditt företag. Detta är bäst klar med hjälp av en huvudsida för de här elementen i mallen för kopplad.

Om du planerar att lägga till de kopplade sidorna i slutet av en befintlig publikation kontrollerar du att mallen för kopplad katalog matchar den befintliga publikationen på följande sätt:

 • Sidstorlek (höjd och bredd)

 • Sidvy (enkelsidigt eller dubbelsidigt uppslag)

 • Publikationstyp (webb eller utskrift)

 • Sidordning (vänster till höger eller höger till vänster)

Skapa mallen för kopplad katalog

 1. Välj en publikationsmall som passar din katalog.

 2. Katalogsidor på fliken Infoga.
  Starta koppling av katalogsida

 3. Katalogsidor skapas med en standard området för kopplad katalog och fliken katalog verktyg visas på menyfliken. Just nu kan du placera i Området för kopplad katalognär du vill ha den på sidan och lägger till text eller bilder som du vill ska visas på varje sida i katalogen. Ju mindre område för kopplad, mer katalogen objekt kan slås samman till sidan. Till exempel upprepas ett område för kopplad 2 ”x 2” gånger än ett område för kopplad 4 ”x 4”. Oroa dig inte för mycket information om hur du skaffar precis som du kan gå tillbaka och redigera dessa objekt när som helst.

  Tips!  Konfigurera inte kopplad katalog i nuläget kan vänta tills är det dags att infoga kopplingsinstruktioner och använda en fördefinierad design från galleriet Layout.

Överst på sidan

Ansluta till datakällan

När du har formaterat din mallsida för kopplad katalog är nästa steg att skapa eller leta upp och ansluta till datakällan. Alternativet som du väljer nästa beror på om du redan har en datakälla eller om du vill skapa en ny lista i Publisher.

 1. Klicka på Lägg till lista på fliken katalog verktyg och gör något av följande:

  • Ange en ny lista om du behöver skapa datakälla för kopplingen.

  • Klicka på Använd befintlig lista om du redan har en datakälla som du vill använda.

  • Klicka på Välj från Outlook-kontakter om du vill skapa en katalog med dina kontakter.

Skapa en ny lista

 1. Skriv informationen för den första posten eller den första posten som du vill ska ingå i katalogen i dialogrutan Ny produktlistan.

  Om du vill lägga till eller ta bort kolumner, till exempel om du inte är bland annat bilder, klicka på Anpassa kolumner och gör sedan de ändringar du vill.

 2. När du har skrivit all information för den första posten klickar du på ny post och ange sedan informationen för nästa post. Fortsätt tills du har angett information för de poster som du vill ska ingå.

 3. När den nya listan är klar klickar du på OK.

 4. Skriv ett namn för den nya listan i dialogrutan Spara adresslista och klicka sedan på Spara.

Använda en befintlig lista

 1. Leta upp och klicka på den datakälla som du vill använda i dialogrutan Välj datakälla.

  Som standard sparas datakällor i mappen Mina datakällor. Du kan behöva bläddra till mappen Mina datakällor för att leta reda på datakällan.

 2. Klicka på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla som du markerar visas andra dialogrutor begär specifik information. Till exempel om datakällan är ett Excel-kalkylblad som innehåller information om flera flikar, måste du klicka på fliken som innehåller den information som du vill använda och klicka sedan på OK.

Välja från Outlook-kontakter

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på listan med kontakter som du vill använda i dialogrutan Markera kontakter.

  • Välj rätt profilen för de kontakter som du vill använda i dialogrutan Välj profil.

 2. Klicka på OK.

Lägga till fler listor

Om du vill använda mer än en lista i en kopplad katalog kan du lägga till listor.

 1. Klicka på Redigera lista och klicka på Välj en befintlig lista, Välj från Outlook-kontakter eller Skriv en ny lista under Lägg till i produktlistan i produktlistan katalog kopplingen.
  Uppmanas du att åtgärda avvikelser mellan fälten i de olika källa listorna genom att öppna i dialogrutan Lägg till i produktlistan.

 2. I rutan Lägg till produktlistan, Välj ett fält som inte är markerad i kolumnen Matched, markera det fält som du vill att det ska överensstämmer i fälten produkt lista med matchad fältlistan och klicka på matcha.

 3. Kontrollera att det fält som du har valt visas under matcha på ett fält i produktlistan eller välja en annan och klicka sedan på OK i dialogrutan matcha fält.

 4. Om du behöver lägga till ett nytt fält i mottagarlistan att genomföra en matchning, markera det fält som du vill lägga till i listan nya (vänstra listan i rutan Lägg till mottagarlista), klicka på Lägg till och klicka sedan på OK.
  Läggs till fält visas under nya fält att läggas till i mottagarlista

Markera de poster som du vill ta med

 1. Klicka på Redigera lista.

 2. Gör något av följande i dialogrutan katalog sammanfoga produktlistan:

  • Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill inkludera och avmarkerar du kryssrutorna bredvid de poster som du vill undanta.

   Tips!  Om du vill ta med bara några få poster i listan klickar du på Radera alla och välj sedan de poster du vill ha.

  • Filtrera listan efter ett visst villkor genom att klicka på pilen bredvid kolumnrubriken för det objekt som du vill filtrera efter och sedan klicka på det värde som du vill använda som ett filter.

   • (Tomma) visar alla poster där motsvarande fält är tomt.

   • (Ifyllda) visar alla poster där motsvarande fält innehåller information.

    Obs!  Om datakällan innehåller poster som delar samma information och det finns tio eller färre unika värden i kolumnen, kan du filtrera efter specifik information. Om datakällan är en lista med egenskaper för försäljning och det finns flera poster listan Storstad som Stad/plats kan filtrera du till exempel efter Storstad.

    Dialogrutan katalog sammanfoga produktlistan visar bara posterna du valt. Om du vill visa alla poster igen klickar du på (alla).

  • Sortera objekt i listan genom att klicka på kolumnrubriken för det objekt som du vill sortera efter. Till exempel om du vill visa listan i alfabetisk ordning efter stad/plats klickar du på kolumnrubriken Stad/plats.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Infoga kopplingsinstruktioner

Nu är det dags att ordna informationen som du vill ska visas i publikationen. Om du vill ändra layouten i sidan du lägga till kopplingsinstruktioner i området för kopplad katalog. Varje kopplingsfält representerar en kolumn i datakällan och kopplad katalog visar hur informationen i en post visas.

Du ordnar kopplad katalog som du vill använda och ange hur många gånger området för kopplad upprepas på varje sida. Du kanske vill visa fyra posterna på varje sida. Varje objekt visas på samma sätt, baserat på hur du ordnar kopplad katalog. Du kan justera storleken på varje objekt och du kan ändra storleken på området för kopplad katalog.

Viktigt   Om du infogar kopplingsfält utanför området för kopplad katalog upprepas de inte när du slutför kopplingen.

Välj sammanfoga områdeslayout

 1. Gör något av följande i gruppen Layout:

  • Välj något av gallerierna förtillverkade design.
   Layoutalternativ för katalogkoppling

  • Välj hur många rader och kolumner på varje sida i rader och kolumner kombinationsrutan.
   Katalogsidans layout, rader och kolumner

Infoga text kopplingsfält i området för kopplad katalog

 1. Klicka på knappen textfält och klicka på den första kopplingsinstruktion som du vill infoga.
  Infoga textfält i en kopplad katalog

 2. Markera kopplingsfältet i området för kopplad katalog och sedan flytta och ändra storlek på kopplingsfältet genom att göra följande:

  • Om du vill flytta kopplingsfältet, placera muspekaren över kopplingsfältet tills pekaren ändras till Flytta pekaren pekaren Flytta och dra kopplingsfältet till en ny plats.

  • Om du vill ändra storlek på kopplingsfältet, placera muspekaren över ett av storlekshandtagen på text eller bildramen tills pekaren ändras till storlek ändras pekaren Pekaren Ändra storlek och dra med musen tills texten har eller bildram den storlek som du vill använda.

 3. Klicka utanför kopplingsfältet så att det inte längre är markerat.

 4. Upprepa steg 1 – 3 tills du har infogat alla fält som du vill ha från datakällan.

Viktigt   Fälten infogas i den aktuella insättningspunkten (punkt blinkande markören). Om det inte finns någon insättningspunkt, skapas en ny textruta och kopplingsfältet placeras i den här nya textrutan.

Formatera kopplingsinstruktionerna text

Du kan formatera kopplad katalogdata genom att formatera kopplingsinstruktionerna i mallen för kopplad katalog. De här fälten kan behandlas som en textruta och kan innehålla icke kopplade text och formatering samt de kopplade objekt.

 1. I mallen för kopplad katalog väljer du det fält som innehåller den information som du vill formatera, inklusive de omgivande tecknen för kopplingsfält (««»»).

 2. Markera de alternativ du vill använda på fliken Verktyg för textruta.

Infoga bild kopplingsfält i området för kopplad katalog

 1. Klicka på knappen bildfält och klicka på den första kopplingsinstruktion som du vill infoga.

 2. Markera kopplingsfältet i området för kopplad katalog och sedan flytta och ändra storlek på kopplingsfältet genom att göra följande:

  • Om du vill flytta kopplingsfältet, placera muspekaren över kopplingsfältet tills pekaren ändras till Flytta pekaren pekaren Flytta och dra kopplingsfältet till en ny plats.

  • Om du vill ändra storlek på kopplingsfältet, placera muspekaren över ett av handtagen på text eller bildramen tills pekaren ändras till storlek ändras pekaren Pekaren Ändra storlek och dra med musen tills texten har eller bildram den storlek som du vill använda.

 3. Klicka utanför kopplingsfältet så att det inte längre är markerat.

 4. Upprepa steg 1 – 3 tills du har infogat alla fält som du vill ha från datakällan.

Viktigt   Fälten infogas i den aktuella insättningspunkten (punkt blinkande markören). Om det inte finns någon insättningspunkt, skapas en ny textruta och kopplingsfältet placeras i den här nya textrutan.

Flytta eller ändra storlek på området för kopplad katalog

Om din formaterad kopplingsinstruktioner passar inte längre i området för kopplad katalog kan du ändra storlek på den.

Obs!  Om du ökar storleken måste så att den passar färre objekt eller poster på varje sida.

 1. Klicka på området för kopplad katalog så att den markeras.

 2. Placera muspekaren över ett av handtagen på området för kopplad katalog och dra med musen.

 3. Ange hur många objekt som ska visas på varje sida genom att skriva de nummer som du vill använda för objekt ned på sidan och över sidan på verktygsfältet katalog sammanfoga Layout.

Slutföra och Förhandsgranska mallen

 1. Klicka på Förhandsgranska resultat.

 2. Klicka på pilarna om du vill visa varje sida i kopplade data.
  Gruppen förhandsgranska katalog

  Om du bestämmer inte dig för att ta med ett objekt klickar utesluta post i gruppen förhandsgranskningssidan förhandsgranskade objektet.

Överst på sidan

Slutföra, skriva ut och spara katalogpublikationen

Om du vill slutföra kopplingen har tre alternativ:

 • Du kan skriva ut den kopplade publikationen direkt.

 • Du kan skapa och skriva ut en ny publikation som innehåller det kopplade innehållet. Du kan ändra innehållet i den här publikationen precis som du vill ändra andra publikationer i Publisher.

Tips!  Om du vill ta med flera katalog kopplingar i en publikation måste du skapa en ny publikation för kopplade sidor som kan endast vara en uppsättning katalogsidor per publikation.

 • Du kan lägga till det kopplade innehållet i en befintlig publikation.

Om du vill lägga till en fram och tillbaka försättsblad till din publikation eller om du vill lägga till andra sidor måste du skapa en ny publikation eller lägga till innehåll i en befintlig publikation.

Koppla till en ny publikation

Om du vill redigera de kopplade sidorna, spara dem för senare användning eller skriva ut dem vid ett senare tillfälle kan du samla och spara alla kopplade sidor som en enda kopplade ny publikation som innehåller de faktiska data – till exempel produktnamn och priser, i stället för kopplingsinstruktioner .

 1. Klicka på Koppla till nytt i gruppen Sammanfoga.
  Koppla katalog till ny publikation
  skapas en ny publikation som du kan spara och redigera. Du kan även lägga till fram- och baksida försättsblad.
  Anteckning om du tänker skriva ut katalogen som en broschyr, se till att det totala antalet sidor är en multipel av fyra.

 2. Klicka på Spara publikationen i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Skriv ett namn för den nya publikationen i filnamnsrutan och klicka sedan på Spara.

 4. Om det behövs kan också spara de ändringar du gjort i mallen för kopplad katalog. Du kan använda den här mallen för kopplad katalog igen för att skapa fler kopplade sidor när du uppdaterar informationen i datakällan.

Lägga till i en befintlig publikation

Om du redan har din försättsblad som anges i en separat publikation, eller om du vill att katalogen placeras i slutet av en längre publikation, kan du lägga till din kopplade innehållet direkt.

Innan du lägger till de kopplade sidorna i slutet av en befintlig publikation kontrollerar du att mallen för kopplad katalog matchar den befintliga publikationen på följande sätt:

 • Sidstorlek (höjd och bredd)

 • Sidvy (enkelsidigt eller dubbelsidigt uppslag)

 • Publikationstyp (webb eller utskrift)

 • Sidordning (vänster till höger eller höger till vänster)

Obs!  Publisher kan inte lägga till kopplade sidor i en öppen publikation. Om du arbetar med den publikation som du vill sammanfoga kontrollerar du att du sparar och stänger du den innan du slutför kopplingen.

 1. Klicka på Lägg till i befintlig i gruppen Sammanfoga.
  Koppla katalog till befintlig publikation

 2. I dialogrutan Öppna publikation Leta reda på och markera publikationen som du vill lägga till de kopplade sidorna och klicka sedan på Öppna.

  De kopplade sidorna läggs automatiskt till slutet av den befintliga publikationen.

  Tips!  Klicka på valfri sida som du vill flytta i navigeringsfönstret sida om du vill ändra ordning på sidorna i publikationen uppdaterade och drar den sedan till den plats där du vill.

 3. Klicka på Spara för att spara ändringarna i den befintliga publikationen.

 4. Om det behövs kan också spara de ändringar du gjort i mallen för kopplad katalog. Du kan använda den här mallen för kopplad katalog igen för att skapa fler kopplade sidor när du uppdaterar informationen i datakällan.

Skriva ut den kopplade publikationen

 • Klicka på Skriv ut i gruppen Sammanfoga.
  Koppla katalog till skrivare

  Publisher öppnas utskriftssidan i BackStage-vyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×