Skapa en kontorslayout

Visa ett exempel

Peka på NyArkiv-menyn, peka på Byggnadsplan och klicka sedan på Kontorslayout.

Som standard öppnas i den här mallen en skalad ritningssida i liggande orientering Wide page . Du kan när som helst ändra inställningen.

Skapa väggstrukturen för kontorslayouten.

Använda rumsformer

Dra en av Rumsformerna till ritningssidan.

Rummets väggar är måttsatta.

Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen Kontrollhandtag och markeringshandtagen Bild av markeringshandtag för de olika väggarna.

Använda väggformer

Dra väggformer till ritningssidan. Ändra storleken på väggarna genom att dra en ändpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

Väggens längd visas när väggen markeras och uppdateras när du ändrar väggens storlek.

Koppla ihop väggarna.

Dra en ändpunkt på en av väggarna till en ändpunkt på en annan vägg. Ändpunkten blir röd när väggarna har limmats.

Obs!: Om du vill att väggar ska limmas på rätt sätt måste du markera Limma vid formgeometri i dialogrutan Fäst och limma.

Drag a wall endpoint to another wall shape to join walls

Bild av knapp Koppla ihop två väggar.

Bild av knapp Skärningspunkterna mellan två väggar rensas upp automatiskt.

Wall shapes that are joined perpendicular to each other and at an angle to each other

Bild av knapp Väggar som kopplats ihop i rät vinkel.

Bild av knapp Väggar som kopplats ihop i en annan vinkel.

Overlapping walls will not join automatically. Use three walls to create an X-shaped

Bild av knapp Två överlappande väggar kopplas inte ihop i mitten så att fyra hörnkopplingar formas.

Bild av knapp Använd tre väggar om du vill skapa fyra hörnkopplingar.

Tips: Använd en Rumsform för att skapa den grundläggande yttre väggstrukturen för byggnaden och använd sedan Väggformer för att skapa enskilda kontor.

Lägg till dörr- och fönsterformer.

Dra dörr- och fönsterformer till ritningssidan och placera dem ovanpå väggarna.

Dörrar och fönster har följande automatiska funktioner:

De roteras så att de justeras och limmas mot väggarna. De får samma tjocklek som väggarna. De flyttas med väggarna när du placerar om dem.

Om du vill hänga om en dörr eller ett fönster, markerar du de dörrar eller fönster som du vill hänga om. Högerklicka på de markerade formerna och klicka sedan på kommandot för vänster- eller högerhängd.

A door shape positioned on top of a wall

En dörr- eller fönsterform som placeras ovanpå en vägg roteras så att den justeras mot väggen.

A window shape positioned on top of a curved wall

En dörr- eller fönsterform som placeras ovanpå en böjd vägg roteras så att den justeras mot väggen.

Lägg till elektriska symboler.

Dra elektriska symboler från Kontorsutrustning till väggarnas ovansidor. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt visas, vilket indikerar att symbolen är limmad mot väggen.

När du drar dessa elektriska symboler till väggformer roteras de för att passa väggen och limmas mot den.

Om du vill ändra orienteringen för den elektriska symbolen i förhållande till väggen högerklickar du på formen och klickar sedan på Ändra orientering.

Electrical symbols on walls

Bild av knapp Dra elektriska symboler till väggformer.

Bild av knapp De roteras så att de justeras och limmas mot väggen.

Callout 3 Använd kommandot Ändra orientering när du vill ändra orientering för en elektrisk symbol i förhållande till väggen.

Lägg till bås, kontorsmöbler och kontorsutrustning genom att dra former till ritningssidan.Tilldela egna egenskaper för kontorslayoutformer och skapa en inventarierapport.

Ange värde på egen egenskap

Välj Egna egenskaperVisa-menyn.På ritningssidan markerar du den form som du vill lägga till data i.Klicka i varje egna egenskaper-fält och ange eller välj ett värde.

Generera en inventarierapport

Klicka på RapportVerktyg-menyn. Skapa en egen skalad ritningssidarapportdefinition eller gå vidare till steg 3 om du vill använda en befintlig rapportdefinition.

Skapa en egen rapport

Klicka på Ny.Följ sidorna i guiden om du vill skapa en egen rapportdefinition. När du kommer tillbaka till dialogrutan Rapport hoppar du till steg 4.

Tips: Skapa en ny rapportdefinition baserad på en befintlig definition genom att markera den befintliga definitionen i dialogrutan Rapport och klicka på Ny. Spara den ändrade rapportdefinitionen med ett annat namn.

Klicka på namnet för den rapportdefinition du vill använda i listan Rapportdefinitioner.

Med rapportdefinitionen fastställer du vilka former och egna egenskaper som ska tas med i rapporten.

Klicka på Kör och klicka sedan på det rapportformat som du vill använda i dialogrutan Kör rapport.Gör något av följande

Om du sparar din rapport som en form på ritningen väljer du om du vill spara en kopia av rapportdefinitionen med formen eller länka den till en rapportdefinition. Om du sparar rapporten som en HTML- eller XML-fil anger du ett namn för rapporten.

Klicka på OK när du vill generera rapporten.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×