Skapa en kolumn med hanterade metadata

Skapa en kolumn med hanterade metadata

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En kolumn med hanterade metadata gör det möjligt att styra vilken information som användarna kan ange i en kolumn. Användarna väljer de termer eller fraser som de anger i kolumnen från en förinställd uppsättning hanterade termer.

Följande illustration visar hur detta fungerar. Dokumentbiblioteket i illustrationen har en kolumn med hanterade metadata som heter ”Discover ECM”. För att ange värden i kolumnen redigerar användaren egenskaperna för en post i biblioteket (i detta fall är posten ett kalkylblad). Namnet på kolumnen med hanterade metadata, Discover ECM, är etiketten för ett fält på sidan med egenskaper. Användarna kan klicka på taggikonen för att se en lista med termer.

En kolumn med hanterade metadata gör det möjligt för användarna att välja förinställda värden som anges i kolumnen med hjälp av dokumentegenskaperna.

När du har konfigurerat en kolumn med hanterade metadata, du kan använda en befintlig termuppsättning eller du kan lägga till en termuppsättning specifikt för detta. Om du vill veta hur du lägger till en ny termuppsättning finns i Skapa en ny termuppsättning

Skapa webbplats, lista eller bibliotek hanterade metadatakolumner

Viktigt!: Du måste vara en administratör för webbplatssamlingen för att kunna skapa och konfigurera webbplatskolumner. Du måste ha behörigheten Hantera listor för att kunna skapa kolumner för listor och bibliotek. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

 1. Du kan skapa en kolumn för listor och bibliotek eller skapa en webbplatskolumn. Skapa kolumnen genom att välja något av följande sätt:

 2. Skapa en webbplatskolumn för hanterade metadata

  1. Välj Webbplatsinnehåll på startsidan.

  2. Klicka på Knappen Office 365-inställningar Inställningar på sidan webbplatsinnehåll.

  3. Klicka på Webbplatskolumner under Webbdesignergallerier.

  4. Klicka på Skapa på sidan Webbplatskolumn.

  5. Skriv önskat namn för kolumnen i avsnittet Namn och typ på sidan Ny webbplatskolumn

 3. Skapa lista eller bibliotek för hanterade metadata

  1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill skapa kolumnen.

  2. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet.

  3. Klicka på Skapa kolumn i avsnittet Kolumner.

  4. Skriv namnet på kolumnen i avsnittet Namn och typ på sidan Skapa kolumn.

 4. Välj Hanterade metadata i avsnittet Informationstypen i den här kolumnen är.

 5. I avsnittet Grupp väljer du en grupp för kolumnen eller skapar en grupp för den.

 6. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning och anger om värdet är obligatoriskt. Du kan också ange om värden i kolumnen måste vara unika.

 7. I avsnittet Flervärdesfält anger du om flera värden ska tillåtas i kolumnen.

  Viktigt!: Om du tillåter flera värden i kolumnen kan inte användarna sortera efter denna kolumn.

 8. I avsnittet Visningsformat anger du om endast termetiketten ska visas eller om termen och hela dess sökväg ska visas i termuppsättningens hierarki.

 9. Gör något av följande i avsnittet Inställningar för termuppsättning:

 10. Om du vill använda en befintlig termuppsättning väljer du Använd en hanterad termuppsättning och söker eller bläddrar sedan efter namnet på termuppsättningen. När du har valt termuppsättningens namn kan du ange om användarna ska kunna fylla i värden och ange ett standardvärde för kolumnen.

 11. Markera Anpassa termuppsättningen för att skapa en termuppsättning för den här kolumnen, och Skriv en beskrivning för termuppsättningen. Därefter klickar du på Redigera med hjälp av termen ange Manager och följer du anvisningarna i Skapa en ny termuppsättning.

 12. Klicka på OK.

Om du vill hantera en metadatakolumn följer du något av föregående steg för att komma till din webbplats, bibliotek eller listkolumnen sidan webbplatskolumner. Bläddra igenom definierade kolumner på sidan, och klicka på den som du vill ändra. Du kan klicka på sidan Redigera där du kan ändra eller uppdatera inställningarna.

Kolumner med hanterade metadata ger användarna en lista med fördefinierade termer som de kan använda på sitt innehåll. Du kan använda den här funktionen för att se till att användarna använder termer på ett konsekvent sätt i hela webbplatssamlingen. Dessutom blir uppdaterade termer automatiskt tillgängliga för användarna.

Kolumner med hanterade metadata har flera unika egenskaper som hjälper användarna att välja och använda termer i innehåll, till exempel stöd för ”förhandssökning” och för tvetydiga termer, beskrivningar, synonymer och flerspråkiga värden. Dessutom behöver inte användarna komma ihåg alla termerna utan kan i stället välja från en vy som visar termuppsättningen hierarkiskt.

 • Förhandssökningen    När en användare börjar skriva ett värde, visar SharePoint en lista över alla villkor i den associerade term som börjar med tecken som användaren har skrivit. Du kan ställa in förhandssökningen för att visa namnet på termuppsättningen och den term placering i hierarkin förutom termen själva.

  När du börjar skriva visas förslag på tillgängliga termer.

  Användarna kan hålla pekaren över föreslagna termer för att se en beskrivande text som hjälper dem att välja rätt term. Om det finns synonymer för en term kan användarna skriva in dessa, så anges de rätta termerna automatiskt.

 • Markera den Termuppsättningens hierarki    När användare lägga till eller ändra informationen i en kolumn med hanterade metadata kan ha flera alternativ. De kan bara skriva det nya värdet i kolumnen om de känner till termuppsättningen. Om funktionen förhandssökningen erbjuder rätt värde, kan användaren bara välja den.

  Användarna kan även bläddra för att hitta rätt term. De kan klicka på taggikonen bredvid fältet med hanterade metadata och sedan välja ett värde i vyn som visar termuppsättningens hierarki.

  Du kan välja hanterade termer från en trädkontroll.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×