Skapa en kolumn med hanterade metadata

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En kolumn med hanterade Metadata är en ny kolumn som kan läggas till i listor, bibliotek eller innehållstyper att aktivera webbplatsens användare att välja värden från en viss termuppsättning hanterade termer och använda dessa värden på deras innehåll. Du kan skapa och konfigurera en kolumn med hanterade Metadata mappa till en befintlig termuppsättningen eller termen eller skapa en ny termuppsättning specifikt för en kolumn med hanterade Metadata.

Artikelinnehåll

Fördelarna med att använda en kolumn med hanterade Metadata

Förhandssökningen, Disambiguation, beskrivningar, synonymer

Trädkontroll

Skapa en kolumn med hanterade metadata som mappas till en befintlig termuppsättningen eller termen

Skapa en ny kolumn med hanterade Metadata med en ny termuppsättning

Skapa och konfigurera en ny termuppsättning

Relaterade uppgifter

Fördelarna med att använda en kolumn med hanterade Metadata

Hanterade Metadata kolumner höja konsekvent användning av metadata flera webbplatser eftersom de ger användare med en lista över termer som de gäller för deras innehåll. Dessa termer kommer från en termuppsättning som hanteras centralt i verktyget för hantering av termlagringsplats av en administratör för termlagringsplats eller andra personer med behörighet att hantera termer.

Eftersom den här termuppsättningen uppdateras och hanteras separat från kolumnen själva, finns det behöver du inte uppdatera kolumnen (eller alla innehållstyper, listor eller bibliotek som är associerad med den) att göra uppdaterad termer tillgänglig för användare. När den termuppsättning som en viss kolumn med hanterade Metadata är bunden till uppdateras blir uppdaterade villkoren automatiskt tillgängliga för användare var den kolumnen med hanterade Metadata finns tillgänglig. En kolumn med hanterade Metadata gör markant från en inställning kolumn som skulle behöva uppdateras varje gång du vill ändra i listan med valvärden som användaren kan välja.

Hanterade Metadata kolumner också ha flera unika funktioner och egenskaper som hjälper användare Välj och Använd villkor för innehåll, till exempel stöd för ”förhandssökningen”, samt stöd för disambiguation av villkoren, beskrivningar, synonymer och flerspråkig värden.

Förhandssökningen, Disambiguation, beskrivningar, synonymer

När en användaren börjar skriva ett värde i ett fält för hanterade Metadata, alla villkor visas i den associerade term som börjar med tecken som användaren har skrivit. Ange namnet på termen och den term placering i hierarkin kan visas tillsammans med termen själva, vilket hjälper användare välja rätt term.

När du börjar skriva visas förslag på tillgängliga termer.

Användare kan flytta deras pekaren över föreslagna termer att se beskrivande text som hjälper denna att fatta rätt beslut.

Förklarande text hjälper användarna att välja rätt term.

Om synonymer har angetts för en term, användarna kan skriva dem och rätt term ska tilldelas.

Trädkontroll

När användare uppdaterar en kolumn med hanterade Metadata, de kan skriva värdet som helst eller de kan klicka på ikonen flaggor som visas bredvid fältet hanterade Metadata i Starta dialogrutan väljare för term som de kan använda för att välja ett värde i hierarkin termen s et. Det här är användbart för användare som inte kanske är bekant med villkor som är tillgängliga. Om termuppsättningen har konfigurerats för att vara öppen och kolumnen hanterade Metadata för den tillåter fill-in-värden kan har användare alternativet att lägga till en ny term i termuppsättningen. Eller de kan bara välja att skicka feedback till den angivna kontakten för termuppsättningen.

Du kan välja hanterade termer från en trädkontroll.

Skapa en kolumn med hanterade metadata som mappas till en befintlig termuppsättningen eller termen

Du kan koppla en kolumn med hanterade Metadata i en termuppsättning eller till en enskild term som representerar en delmängd av termuppsättning (något som kan vara användbara för hierarkiska termuppsättningar). Om du mappa kolumnen till en termuppsättning visas alla tillgängliga termer under den termuppsättningen. Om du mappar kolumnen till en enskild term i en termuppsättning sedan visar kolumnen termen och alla termer under den i hierarkin.

Du kan skapa en kolumn med hanterade Metadata som mappas till en befintlig termuppsättningen eller termen på valfri nivå på en webbplats (till exempel som en webbplatskolumn eller som en kolumn som lokala för en särskild lista eller ett bibliotek). Men om du vill att en kolumn med hanterade Metadata ska återanvändbara och brett användbart för andra som kan skapa nya webbplatsinnehållstyper eller konfigurera listor och bibliotek kanske sedan du vill skapa som en webbplatskolumn. Hur och när du skapar hanterade Metadata bör genom kolumner till organisationsomfattande planeringen för hanterade metadata, innehållstyper, dokumenthantering och webbplats styrning.

Du måste vara en administratör för webbplatssamlingen att skapa eller konfigurera webbplatskolumner. Du måste ha behörighetsnivån hantera listor för att skapa kolumner för listor eller bibliotek. Ägare av webbplatssamlingar har den här behörigheten som standard.

Om du vill skapa en ny webbplatskolumn för hanterade Metadata som mappas till en befintlig termuppsättning, gör du så här:

Om du vill skapa en ny kolumn med hanterade Metadata för en lista eller ett bibliotek som mappas till en befintlig termuppsättning, gör du så här:

 1. Klicka på Webbplatsinställningar på inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. eller menyn Webbplatsåtgärder.

 2. Klicka på webbplatskolumner under Webbdesignergallerier eller gallerier.

 3. Klicka på Skapa i listrutan webbplatskolumner.

 1. Gå till listan eller biblioteket där du vill skapa en ny kolumn med hanterade Metadata.

 2. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Skapa kolumn i avsnittet Kolumner.

 1. Skriv namnet som du vill att spalten ska ha på Ny webbplatskolumn eller Skapa kolumn sidan (beroende på vilken typ av kolumn du skapar) i avsnittet namn och typ..

 2. Klicka på Hanterade Metadata under Informationstypen i den här kolumnen är.

 3. Välj eller skapa den grupp som du vill använda att ordna kolumnen i avsnittet grupp.

 4. Skriv en beskrivning i avsnittet Ytterligare kolumninställningar och ange huruvida du vill att användarna måste ange ett värde för den här kolumnen. Du kan också ange om du vill Använd unika värden i kolumnen.

 5. Om du lägger till en kolumn i en lista eller bibliotek kanske du ange om du vill lägga till den här nya kolumn med hanterade Metadata i alla innehållstyper för listan eller biblioteket (om flera innehållstyper är aktiverade för biblioteket). Du kan också ange om du vill lägga till den här kolumnen i standardvyn för listan eller biblioteket.

 6. Ange om du vill tillåta flera värden i kolumnen i avsnittet flera värdefält. Om du tillåter flera värden kan användare inte sortera efter denna kolumn i listvyer.

 7. Ange om du vill att spalten ska visas endast eller termen och hela dess sökväg i hierarkin termen ange i avsnittet visningsformat.
  Det kan vara bra att visa den fullständiga hierarkiska sökvägen i fall där kontexten för termen själva kan vara oklar.

 8. I avsnittet Inställningar för termuppsättning väljer du Använd en hanterad termuppsättning och gör sedan något av följande:

  • Om du vill söka efter en termuppsättning som innehåller de villkor du vill använda, skriver du namnet på en term och klicka på knappen Sök. Du kan välja den termuppsättning eller term som du vill använda från resultat som visas i rutan. Om du vill söka igen klickar du på knappen Återställ.

  • Om du vill bläddra efter termuppsättning eller ord som du vill mappa till den här kolumnen, klicka på pilen till vänster om programmet tjänsten för hanterade Metadata som ska visas i rutan för att expandera det och bläddra efter den termuppsättning som du vill använda. Fortsätt att Expandera noderna tills du hittar den termuppsättning eller term som du vill använda. Klicka på den om du vill markera termuppsättningen eller termen.

 9. I avsnittet Tillåt egna anger du om du vill kunna tillåta användare att lägga till nya värden i termuppsättningen. Om den termuppsättning som du har markerat är stängd du inte tillåter Fill-in.

 10. I avsnittet Standardvärde ange du om du vill den term som du vill använda som standardvärde för kolumnen. Du kan skriva in termen eller klicka på ikonen taggar och letar upp den term som använder Väljaren för perioden.

 11. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en ny kolumn med hanterade Metadata med en ny termuppsättning

Du kan också skapa en ny termuppsättning för en ny kolumn med hanterade Metadata om det inte finns en befintlig termuppsättning som du vill använda. Den termuppsättning som du skapar kommer att vara en ”lokal” termuppsättning som kan användas i webbplatssamlingen där du skapar. Alla termer som du lägger till i en lokal term ange erbjuds inte som förslag i kolumner för företagsnyckelord (till skillnad från villkoren i global termuppsättningar).

Du måste vara en administratör för webbplatssamlingen att skapa eller konfigurera webbplatskolumner. Du måste ha behörighetsnivån hantera listor för att skapa kolumner för listor eller bibliotek. Ägare av webbplatssamlingar har den här behörigheten som standard.

Om du vill skapa en ny webbplatskolumn för hanterade Metadata som mappas till en befintlig termuppsättning, gör du så här:

Om du vill skapa en ny kolumn med hanterade Metadata för en lista eller ett bibliotek som mappas till en befintlig termuppsättning, gör du så här:

 1. Klicka på Webbplatsinställningar på inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. eller menyn Webbplatsåtgärder.

 2. Klicka på webbplatskolumner under Webbdesignergallerier eller gallerier.

 3. Klicka på Skapa i listrutan webbplatskolumner.

 1. Gå till listan eller biblioteket där du vill skapa en ny kolumn med hanterade Metadata.

 2. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Skapa kolumn i avsnittet Kolumner.

 1. Skriv namnet som du vill att spalten ska ha på Ny webbplatskolumn eller Skapa kolumn sidan (beroende på vilken typ av kolumn du skapar) i avsnittet namn och typ..

 2. Klicka på Hanterade Metadata under Informationstypen i den här kolumnen är.

 3. Skriv en beskrivning för kolumnen i avsnittet Ytterligare kolumninställningar och ange om du vill att användare måste ange ett värde för kolumnen. Du kan också ange om du vill Använd unika värden i kolumnen.

 4. Om du lägger till en kolumn i en lista eller ett bibliotek, kan sedan du också kunna ange om du vill lägga till den här nya kolumn med hanterade Metadata i alla innehållstyper för listan eller biblioteket (om flera innehållstyper är aktiverade för biblioteket). Du kan också ange om du vill lägga till den här kolumnen i standardvyn för listan eller biblioteket.

 5. Ange om du vill tillåta flera värden i kolumnen i avsnittet flera värdefält. Om du tillåter flera värden kan användare inte sortera efter denna kolumn i listvyer.

 6. Ange om du vill att spalten ska visas endast eller termen och hela dess sökväg i hierarkin termen ange i avsnittet visningsformat.
  Det kan vara bra att visa den fullständiga hierarkiska sökvägen i fall där kontexten för termen själva kan vara oklar.

 7. I avsnittet Inställningar för termuppsättning väljer du Anpassa termuppsättningen och Skriv en beskrivning för termuppsättningen.

 8. Klicka på Redigera med hjälp av termen ange Manager och klicka sedan på OK när du uppmanas att spara ändringarna.

 9. Följ stegen i avsnittet Skapa och konfigurera en ny termuppsättning att konfigurera termuppsättningen.

Överst på sidan

Skapa och konfigurera en ny termuppsättning

 1. I fönstret Egenskaper för hantering av termlagringsplats anger du följande information om den nya termuppsättningen:

I det här fältet

Gör så här:

Namn på termuppsättning

Skriv ett namn för termuppsättningen. Det här fältet redan ska fyllas i med namnet på kolumnen, men du kan uppdatera dem eller ändra det

Beskrivning

Skriv en beskrivning som hjälper användarna att förstå hur de ska använda termerna.

Ägare

Om du vill ägaren av termuppsättningen ska vara någon annan än du kan ändra du ägaren till en annan person eller grupp. Du kan ange bara ett objekt.

Kontakt

Skriv en e-postadress om du vill att webbplatsanvändarna ska kunna ge feedback om termuppsättning när de uppdaterar värdet för en kolumn med hanterade Metadata.

Intressenter

Lägg till namnen på användare eller grupper som ska underrättas innan större ändringar görs i termuppsättningen.

Bidrag princip

Ange om du vill att termuppsättningen ska vara stängd eller öppen.

Om en termuppsättning är stängd sedan användare kan inte lägga till nya termer där när de uppdaterar värdet för en kolumn med hanterade Metadata som är bunden till den här termuppsättningen och termuppsättningen kan bara uppdateras med personer som har behörighet att uppdatera hanterade metadata. Om termuppsättningen är öppen kan användare lägga till nya termer i termuppsättningen om kolumnen också konfigurerats för att tillåta egna alternativ.

Tillgänglig för taggning

Markera kryssrutan om du vill göra villkoren i termuppsättningen tillgänglig för märkning. Om du avmarkerar du kryssrutan är sedan termuppsättningen inte synliga för de flesta användare.

Om termuppsättningen är fortfarande håller på att utvecklas eller är inte klar för användning på annat sätt, kanske du vill avmarkerar du kryssrutan.

 1. Klicka på Spara om du vill spara de uppdaterade egenskaperna.

 2. Om du vill lägga till termer på termen ange, peka på den termuppsättning i trädkontrollen till vänster klickar du på pilen som visas och klicka sedan på Skapa Term och sedan skriver du namnet som du vill använda för perioden.

 3. Ange följande information om din nya termen i fönstret Egenskaper:

I det här fältet:

Gör så här:

Tillgänglig för taggning

Markera kryssrutan om du vill göra den här termen tillgänglig för märkning. Om du avmarkerar du kryssrutan blir den här termen synlig men inaktiverad bland verktygen för märkning.

Språk

Välj ett språk för etiketten för termen.

Beskrivning

Skriv en beskrivning som hjälper användarna att förstå hur du använda den här termen eller som särskiljer det från liknande villkor.

Standardetikett

Ange ordet eller frasen som du vill använda som standardetikett för termen på detta språk.

Andra etiketter

Ange alla synonymer för den här termen. Gör du så här om du vill ha flera ord eller fraser med samma betydelse ska behandlas som en enda enhet skapas i syfte att hantering av metadata. Om du vill lägga till flera synonymer, Skriv ett ord och tryck sedan på RETUR om du vill skapa ytterligare rader.

Till exempel om du skapar en term för färg ”blått” och ”blått” är Standardetiketten för termen som du kan lägga till ”azure”, ”sapphire”, ”indigo” och ”kobolt” som möjligt synonymer.

Tillhör

Beskriver överordnade termen ange namn, beskrivning, ägare och annan information.

 1. Klicka på Save

 2. Upprepa steg 3 -5 att lägga till nya termer.

 3. Om du vill skapa underordnade termer under termer, peka på en enskild term under som du vill kapsla in en annan term, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Skapa Term och skriver du namnet som du vill använda för perioden.

 4. Upprepa steg 4 och 5 om du vill ange egenskaper för din underordnade termer (väljer du den term som du vill uppdatera först).

 5. Som standard visas termer i termuppsättningar i standardsorteringsordning för språket. Om du vill ange en anpassad sorteringsordning så att termerna visas i konsekvent ordning, oavsett språk eller ändringar av termen etiketter kan du göra det genom att välja termuppsättning i trädkontrollen och sedan klicka på fliken Anpassad sortering till höger. Klicka på Använd anpassad sorteringsordning och använda rutorna listor för att ordna villkoren i önskad nummerordning.

  överst på sidan

Relaterade uppgifter

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×