Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

SharePoint kolumner kan du gruppera, kategorisera och spåra information i en lista eller ett bibliotek. Typer av kolumner är en enskild rad med text, en nedrullningsbar lista med alternativ, ett tal som beräknas från andra kolumner och en kolumn som kan du välja en persons namn.

Lägga till en kolumn i en SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 lista eller ett bibliotek

De flesta typer av kolumner kan läggas till utan att lämna listan eller biblioteket.

 1. Bläddra till den lista eller det bibliotek där du vill skapa kolumnen.

 2. Välj + Lägg till kolumn eller + till höger om det sista kolumnnamnet högst upp i listan eller biblioteket.

  Obs!: Skärmen SharePoint ser annorlunda ut än det här exemplen? Administratören kan ha klassisk annons på lista eller ett dokumentbibliotek eller du använder en tidigare version av SharePoint Server. Klicka på fliken versionerna SharePoint Server 2016 om så är fallet. Se vilken version av SharePoint använder jag?

 3. Välj vilken typ av kolumn som du vill använda i den nedrullningsbara menyn.

 4. Skriv ett namn eller en kolumnrubrik i fältet namn i dialogrutan Skapa en kolumn panel.

  Skapa en kolumn-panel
 5. Ange nödvändig information. Antal fält varierar beroende på Kolumntyp som du valt. I exemplet ovan är för ett talfält.

 6. Klicka på Spara.

 1. Bläddra till den lista eller det bibliotek där du vill skapa kolumnen.

 2. Välj Lägg till kolumn Lägg till kolumn-ikon i slutet av rubrikraden i vyn alla objekt eller alla dokument i listan eller biblioteket som du vill lägga till en kolumn och välj mer.  

 3. Ange önskat namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

  Dialogrutan Skapa kolumn

 4. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är. Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 5. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

  Beroende på vilken typ av kolumn du har valt, kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Markera ytterligare inställningar som du vill använda. Mer information om kolumninställningar finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. Du kan lägga till validering för att säkerställa att kolumnposten motsvarar förväntningarna. Klicka på Validera kolumn så att avsnittet expanderas, och skriv den Formel som du vill använda för att validera data. Lägg till ett Användarmeddelande som beskriver hur giltiga data ska se ut, som hjälp för användare som ska mata in giltiga data. Mer information om validering och formelsyntax finns i Exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

  Dialogrutan Kolumnverifiering med exempeldata i fälten

  Avsnittet Validera kolumn är inte tillgängligt för alla typer av kolumner.

 7. Välj OK för att spara.

 1. På startsidan, markera Inställningar   Knappen Inställningar från SharePoint Online , klicka på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 2. Välj webbplatskolumner på sidan Webbplatsinställningar under Webbdesignergallerier.

  Alternativ för webbplatskolumn på sidan Webbplatsinställningar
 3. Välj Skapa på sidan Webbplatskolumner.

  Knappen Skapa på sidan Webbplatskolumner
 4. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

 5. Välj den typ av information som ska lagras i kolumnen.

  Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. I avsnittet Grupp väljer du den befintliga grupp där du vill lagra den nya webbplatskolumnen eller skapar en ny grupp där du vill lagra kolumnen.

  Listan över Befintliga grupper kan variera i olika versioner av SharePoint, och beroende på vilka grupper som har lagts till.

 7. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar väljer du de ytterligare kolumninställningar som du vill använda. Vilka alternativ som är tillgängliga i det här avsnittet varierar beroende på vilken typ av kolumn du väljer i avsnittet Namn och typ.

  Mer information om kolumninställningar finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 8. Välj OK.

 1. Bläddra till den lista eller det bibliotek där du vill skapa kolumnen.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas på en sida väljer du Inställningar   Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. >Webbplatsinnehåll och väljer sedan namnet på listan eller biblioteket.

 2. Välj Inställningar   Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. > Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek.

  Menyn Inställningar med Biblioteksinställningar markerat
 3. Rulla ned till avsnittet kolumner på sidan Inställningar och välj sedan Lägg till från befintliga webbplatskolumner.

  Närbild på länken Lägg till befintlig kolumn på sidan Inställningar
 4. Välj den grupp med webbplatskolumner som du vill välja från i listrutan Välj webbplatskolumner från under Välj kolumner på sidan Lägg till kolumn från webbplatskolumner.

  Sidan Lägg till befintlig kolumn med 3 markerade

  När du väljer en kolumngrupp i listan visas alla tillgängliga webbplatskolumner i listan Tillgängliga webbplatskolumner.

  Obs!: Listan Tillgängliga webbplatskolumner har Alla grupper som standardalternativ, men du kan begränsa antalet fält genom att välja grupper som kanske innehåller det du letar efter. Du kan t.ex. använda Basdokumentkolumner eller Anpassade kolumner.

 5. Markera de webbplatskolumner som du vill lägga till och klicka på Lägg till. Kolumnerna visas i listrutan Kolumner som ska läggas till. Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som webbplatsens besökare automatiskt ser när de först öppnar en lista eller ett bibliotek ska Lägg till i standardvy vara markerat. Vissa listor, t.ex. Uppgifter, har även alternativet Lägg till i alla innehållstyper, vilket är markerat som standard. Om du vill lägga till kolumnen i alla innehållstyper ska du se till att Lägg till i alla innehållstyper fortfarande är markerat.

  Beroende typ av lista eller bibliotek kan det finnas fler inställningar i avsnittet Alternativ. Markera de ytterligare inställningar som du vill använda.

 6. Välj OK för att spara.

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet på sidan eller i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas på en sida klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar , på Webbplatsinnehåll och sedan på namnet för listan eller biblioteket.

 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet.

  Flikarna Bibliotek och Bläddra i menyfliksområdet
 3. Klicka på Skapa kolumn i gruppen Hantera vyer.

  Alternativet Skapa kolumn under Bibliotek i SharePoint Online
 4. Ange önskat namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

  Dialogrutan Skapa kolumn

 5. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är. Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

  Beroende på vilken typ av kolumn du har valt, kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Markera ytterligare inställningar som du vill använda. Mer information om kolumninställningar finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 7. Du kan lägga till validering för att säkerställa att kolumnposten motsvarar förväntningarna. Klicka på Validera kolumn så att avsnittet expanderas, och skriv den Formel som du vill använda för att validera data. Lägg till ett Användarmeddelande som beskriver hur giltiga data ska se ut, som hjälp för användare som ska mata in giltiga data. Mer information om validering och formelsyntax finns i Exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

  Dialogrutan Kolumnverifiering med exempeldata i fälten

  Avsnittet Validera kolumn är inte tillgängligt för alla typer av kolumner.

 8. Spara genom att klicka på OK.

 1. På hemsidan för din portalwebbplats klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatskolumner under Webbdesignergallerier på sidan Webbplatsinställningar.

  Alternativ för webbplatskolumn på sidan Webbplatsinställningar
 3. Klicka på Skapa på sidan Webbplatskolumner.

  Knappen Skapa på sidan Webbplatskolumner
 4. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

 5. Välj den typ av information som ska lagras i kolumnen.

  Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. I avsnittet Grupp väljer du den befintliga grupp där du vill lagra den nya webbplatskolumnen eller skapar en ny grupp där du vill lagra kolumnen.

  Listan över Befintliga grupper kan variera i olika versioner av SharePoint, och beroende på vilka grupper som har lagts till.

 7. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar väljer du de ytterligare kolumninställningar som du vill använda. Vilka alternativ som är tillgängliga i det här avsnittet varierar beroende på vilken typ av kolumn du väljer i avsnittet Namn och typ.

  Mer information om kolumninställningar finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 8. Klicka på OK.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet på sidan eller i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas på en sida klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar , på Webbplatsinnehåll och sedan på namnet för listan eller biblioteket.

  Sidan Webbplatsinnehåll med listan markerad
 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet.

  Fliken Lista vald i menyfliksområdet
 3. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

  Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet

 4. Bläddra ned till Kolumner på sidan Inställningar, och klicka sedan på Lägg till från befintliga webbplatskolumner.

  Närbild på länken Lägg till befintlig kolumn på sidan Inställningar
 5. Välj den grupp med webbplatskolumner som du vill välja från i listrutan Välj webbplatskolumner från under Välj kolumner på sidan Lägg till kolumn från webbplatskolumner.

  Sidan Lägg till befintlig kolumn med 3 markerade

  Obs!: Listan Tillgängliga webbplatskolumner har Alla grupper som standardalternativ, men du kan begränsa antalet fält genom att välja grupper som kanske innehåller det du letar efter. Du kan t.ex. använda Basdokumentkolumner eller Anpassade kolumner.

  När du väljer en kolumngrupp i listan visas alla tillgängliga webbplatskolumner i listan Tillgängliga webbplatskolumner.

  Lägg till kolumn från webbplatskolumner

 6. Markera de webbplatskolumner som du vill lägga till och klicka på Lägg till. Kolumnerna visas i listrutan Kolumner som ska läggas till. Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som webbplatsens besökare automatiskt ser när de först öppnar en lista eller ett bibliotek ska Lägg till i standardvy vara markerat. Vissa listor, t.ex. Uppgifter, har även alternativet Lägg till i alla innehållstyper, vilket är markerat som standard. Om du vill lägga till kolumnen i alla innehållstyper ska du se till att Lägg till i alla innehållstyper fortfarande är markerat.

  Beroende typ av lista eller bibliotek kan det finnas fler inställningar i avsnittet Alternativ. Markera de ytterligare inställningar som du vill använda.

 7. Spara genom att klicka på OK.

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint Server 2010

Följande procedur börjar från list- eller bibliotekssidan som du vill lägga till kolumnen på.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet. Namnet på fliken kan variera beroende på typen av lista eller bibliotek. Om listan är till exempel en kalender heter fliken Kalender.

 3. Klicka på Skapa kolumn i gruppen Hantera vyer.

 4. I dialogrutan Skapa lista:

  Skapa kolumndialogruta

  1. Ange önskat namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

  2. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är. Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

  Obs!:  Beroende på vilken typ av kolumn du väljer, kan du eventuellt inte ändra typ av kolumn efter att har skapat den.

 5. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

  Beroende på vilken typ av kolumn du har valt, kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Markera ytterligare inställningar som du vill använda.

 6. Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som personer på webbplatsen automatiskt ser först när de öppnar en lista eller ett bibliotek, ska du se till att Lägg till i standardvy är markerat.

  Om du vill att data i kolumnen ska valideras, skriver du Formeln du vill använda för att validera data i avsnittet Godkänna kolumn och användarmeddelandet som du vill ska visas för godkända användare som hjälp för att ange validerade data. Avsnittet Validera kolumn är inte tillgängligt för alla typer av kolumner.

 7. Klicka på OK.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn och sedan på Webbplatsinställningar.

  Webbplatsinställningar på menyn Webbplatsåtgärder
 2. Klicka på Webbplatskolumner under Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

  Alternativ för webbplatskolumn på sidan Webbplatsinställningar
 3. Klicka på Skapa på sidan Webbplatskolumner.

  Knappen Skapa på sidan Webbplatskolumner
 4. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

 5. Välj den typ av information som ska lagras i kolumnen.

  Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. I avsnittet Grupp väljer du den befintliga grupp där du vill lagra den nya webbplatskolumnen eller skapar en ny grupp där du vill lagra kolumnen.

  Listan över Befintliga grupper kan variera i olika versioner av SharePoint Server, och beroende på vilka grupper som har lagts till.

 7. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar väljer du de ytterligare kolumninställningar som du vill använda. Vilka alternativ som är tillgängliga i det här avsnittet varierar beroende på vilken typ av kolumn du väljer i avsnittet Namn och typ.

  Mer information om kolumninställningar finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 8. Klicka på OK.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om du inte ser namnet på listan eller biblioteket klickar du på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet. Namnet på fliken kan variera beroende på typen av lista eller bibliotek. Om listan är till exempel en kalender heter fliken Kalender.

 3. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

  Inställningar för lista

 4. På sidan Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek bläddrar du ned till avsnittet Kolumner och klickar på Lägg till från befintliga webbplatskolumner.

  Närbild på länken Lägg till befintlig kolumn på sidan Inställningar
 5. Markera en kolumn i listan tillgängliga webbplatskolumner på kolumn från webbplatskolumner i avsnittet Välj kolumner och klicka sedan på Lägg till.

  När du väljer en kolumn i Tillgängliga webbplatskolumner, visas gruppen som kolumnen finns i och en beskrivning om tillgänglig.

  Lägg till en webbplatskolumn

  Obs!: Listan Tillgängliga webbplatskolumner har Alla grupper som standardalternativ, men du kan begränsa antalet fält genom att välja grupper som kanske innehåller det du letar efter. Du kan t.ex. använda Basdokumentkolumner eller Anpassade kolumner.

 6. Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som personer på webbplatsen automatiskt ser först när de öppnar en lista eller ett bibliotek, ska du se till att Lägg till i standardvy är markerat.

  Beroende typ av lista eller bibliotek kan det finnas fler inställningar i avsnittet Alternativ. Markera de ytterligare inställningar som du vill använda.

 7. Klicka på OK.

Du kan ändra inställningarna för en kolumn, t.ex. namnet på en kolumn. Beroende på typ av kolumn och typ av lista, kan du göra ytterligare ändringar, t.ex. hur mycket text som en användare kan ange. Program som SharePoint Designer 2010 erbjuder även fler alternativ för att ändra kolumner, t.ex. ange kolumnbredden.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om du inte ser namnet på listan eller biblioteket klickar du på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet. Namnet på fliken kan variera beroende på typen av lista eller bibliotek. Om listan är till exempel en kalender heter fliken Kalender.

 3. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

  Inställningar för lista

 4. På sidan Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i avsnittet Kolumner, klickar du på namnet i kolumnen som du vill ändra.

  Avsnittet Kolumner i Inställningar för Lista

 5. Ändra önskade inställningar och klicka på OK.

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint Server 2007

Obs!: Följande procedur börjar från list- eller bibliotekssidan som du vill lägga till kolumnen på. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om listan eller biblioteket inte visas klickar du på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

  Menyn Webbplatsåtgärder med Visa allt webbplatsinnehåll markerat
 2. På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Skapa kolumn.

 3. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

  Ange ett namn för kolumnen i fältet Namn
 4. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är. Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 5. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

  lägg till ytterligare inställningar på sidan Skapa kolumn
 6. Beroende på vilken typ av kolumn du har valt, kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Markera ytterligare inställningar som du vill använda.

 7. Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som personer på webbplatsen automatiskt ser först när de öppnar en lista eller ett bibliotek, så klickar du på Lägg till i standardvy.

 8. Klicka på OK.

Du kan ändra inställningarna för en kolumn, t.ex. namnet på en kolumn. Beroende på typ av kolumn och typ av lista, kan du göra ytterligare ändringar, t.ex. av mängden text som en användare kan ange.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Gör något av följande:

  • På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Listinställningar eller det inställningsalternativ du vill ha.

  • I en blogg klickar du på Hantera inlägg under Administrationslänkar för att visa inläggslistan. På menyn Inställningar klickar du på Listinställningar.

 3. Klicka på namnet på kolumnen som du vill ändra under Kolumner.

 4. Ändra önskade inställningar och klicka på OK.

Obs!: Du kan ange att en kolumn är indexerad, vilket kan göra att det går snabbare att växla mellan vyer med listor eller bibliotek som spänner över flera mappar. Om du vill visa inställningarna för en lista eller ett bibliotek, så klickar du på Indexerade kolumner på huvudsidan för anpassade inställningar. Markera den kolumn som du vill indexera och klicka sedan på OK. Mer information om index finns i Hantera stora listor och bibliotek i SharePoint.

En webbplatskolumn är en återanvändbar kolumndefinition eller mall som du kan tilldela flera listor över flera SharePoint-webbplatser. Webbplatskolumner är användbara om din organisation vill tillämpa samma inställningar på flera listor och bibliotek. Du kan dela inställningarna över flera listor och bibliotek så att du inte behöver återskapa inställningarna varje gång.

 1. På portalwebbplatsens hemsida klickar du på Webbplatsåtgärder, pekar på webbplatsinställningar och klickar sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

  Alternativ för att ändra alla webbplatsinställningar under webbplatsinställningar
 2. Klicka på Webbplatskolumner under Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Skapa på sidan Galleri för webbplatskolumner.

 4. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

  Ange ett namn för kolumnen i fältet Namn
 5. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är.

  Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. I avsnittet Grupp väljer du den befintliga grupp där du vill lagra den nya webbplatskolumnen eller skapar en ny grupp där du vill lagra kolumnen.

  Listan över Befintliga grupper kan variera i olika versioner av SharePoint, och beroende på vilka grupper som har lagts till.

  I följande tabell beskrivs de grupper som är tillgängliga som standard.

  Välj det här alternativet …

  Om du vill visa

  Baskolumner

  Kolumner som är användbara i många typer av listor eller bibliotek.

  Baskontaktkolumner och baskalenderkolumner

  Kolumner som är användbara i kontakt- och kalenderlistor. Kolumnerna används vanligtvis för att synkronisera metadata från klientprogram för kontakter och kalendrar, t.ex Microsoft Outlook.

  Basdokumentkolumner

  Vanliga dokumentkolumner från grunduppsättningen med egenskaper från Microsoft Office och Dublin Core Metadata Set.

  Basuppgiftskolumner och basärendekolumner

  Kolumner som är användbara i uppgifts- och ärendelistor. Dessa kolumner används vanligtvis för att synkronisera metadata från klientprogram för uppgifter och ärenden, t.ex Office Outlook.

  Anpassade kolumner

  Kolumner som du har lagt till för att främja syftet med listan eller biblioteket.

  Utökade kolumner

  En uppsättning kolumner med särskilda syften.

  Key Performance Indicator

  Kolumner som är användbara för visning av KPI-data.

  Sidlayoutkolumner

  Kolumner som är användbara för lagring av sidlayoutinformation.

  Kolumner för publicering

  Kolumner som är användbara för lagring av publiceringsinformation.

  Rapporter

  Kolumner som är användbara för att skapa rapporter.

 7. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

  lägg till ytterligare inställningar på sidan Skapa kolumn
 8. Beroende på vilken typ av kolumn du har valt, kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Markera ytterligare inställningar som du vill använda.

 9. Klicka på OK.

Fler saker som du kan göra med kolumner

Vi lyssnar!

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Och låt oss veta om något var förvillande eller saknades. Om du kom hit genom en sökning och det inte var den information du önskade kan du berätta för oss vad det var du sökte efter. Ange även din version av SharePoint, OS och webbläsare. Vi använder din feedback till att dubbelkolla anvisningarna och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×