Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint

Med SharePoint-kolumner kan du gruppera, kategorisera och spåra information i en lista eller ett bibliotek. Kolumn typer inkluderar en enda textrad, en listruta med alternativ, ett tal som beräknas från andra kolumner och en kolumn där du kan välja en persons namn.

Lägga till en kolumn i en SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 lista eller ett bibliotek

De flesta typer av kolumner kan läggas till utan att du lämnar listan eller biblioteket.

 1. Bläddra till den lista eller det bibliotek där du vill skapa kolumnen.

 2. Välj + Lägg till kolumn eller + till höger om det sista kolumn namnet längst upp i listan eller biblioteket.

  Obs!: Ser din SharePoint-skärm annorlunda ut än exemplen här? Administratören kanske har ställt in ett klassiskt gränssnittsläge för listan eller dokumentbiblioteket, eller så använder du en tidigare version av SharePoint Server. I så fall klickar du på fliken för SharePoint Server 2016-versionen ovan. Se Vilken version av SharePoint använder jag?

 3. Välj den typ av kolumn du vill använda i den nedrullningsbara menyn.

 4. Skriv en rubrik eller kolumn rubrik i fältet namn på panelen skapa en kolumn.

  Panelen skapa en kolumn
 5. Ange annan nödvändig information. Antalet fält varierar beroende på vilken kolumn typ du väljer. Exemplet ovan är för ett talfält.

 6. Klicka på Spara.

 1. Bläddra till den lista eller det bibliotek där du vill skapa kolumnen.

 2. I vyn alla objekt eller alla dokument i den lista eller det bibliotek där du vill lägga till en kolumn väljer du Lägg till kolumn Ikonen Lägg till kolumn längst ned på raden rubrik och väljer sedan mer...

 3. Ange önskat namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

  Dialogrutan Skapa kolumn

 4. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är. Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 5. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

  Beroende på vilken typ av kolumn du har valt, kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Markera ytterligare inställningar som du vill använda. Mer information om kolumninställningar finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. Du kan lägga till validering för att säkerställa att kolumnposten motsvarar förväntningarna. Klicka på Validera kolumn så att avsnittet expanderas, och skriv den Formel som du vill använda för att validera data. Lägga till ett användar meddelande som beskriver vilka giltiga data som ska se ut så att användarna kan ange giltig information. Mer information om validering och formelsyntax finns i Exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

  Dialogrutan Kolumnverifiering med exempeldata i fälten

  Avsnittet Validera kolumn är inte tillgängligt för alla typer av kolumner.

 7. Välj OK för att spara.

 1. På Start sidan väljer du inställningar Knappen Inställningar från SharePoint Online klickar på webbplats inställningar. Om du inte ser webbplats inställningarklickar du på webbplats information och sedan på Visa alla webbplats inställningar. För vissa sidor kan du behöva välja webbplats innehålloch sedan webbplats inställningar.

 2. Välj webbplats kolumnerunder Web Designer-gallerierpå sidan webbplats inställningar.

  Alternativ för webbplatskolumn på sidan Webbplatsinställningar
 3. Välj skapapå sidan webbplats kolumner .

  Knappen Skapa på sidan Webbplatskolumner
 4. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

 5. Välj den typ av information som ska lagras i kolumnen.

  Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. I avsnittet Grupp väljer du den befintliga grupp där du vill lagra den nya webbplatskolumnen eller skapar en ny grupp där du vill lagra kolumnen.

  Listan över Befintliga grupper kan variera i olika versioner av SharePoint, och beroende på vilka grupper som har lagts till.

 7. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar väljer du de ytterligare kolumninställningar som du vill använda. Vilka alternativ som är tillgängliga i det här avsnittet varierar beroende på vilken typ av kolumn du väljer i avsnittet Namn och typ.

  Mer information om kolumninställningar finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 8. Välj OK.

 1. Bläddra till den lista eller det bibliotek där du vill skapa kolumnen.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas på en sida väljer du inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. >webbplats innehålloch väljer sedan namnet på listan eller biblioteket.

 2. Välj inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. inställningar för Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. lista eller inställningar för bibliotek.

  Menyn Inställningar med Biblioteksinställningar markerat
 3. På sidan Inställningar bläddrar du ned till avsnittet kolumner och väljer sedan Lägg till från befintliga webbplats kolumner.

  Närbild på länken Lägg till befintlig kolumn på sidan Inställningar
 4. Välj den grupp med webbplatskolumner som du vill välja från i listrutan Välj webbplatskolumner från under Välj kolumner på sidan Lägg till kolumn från webbplatskolumner.

  Sidan Lägg till befintlig kolumn med 3 markerade

  När du väljer en kolumngrupp i listan visas alla tillgängliga webbplatskolumner i listan Tillgängliga webbplatskolumner.

  Obs!: Listan Tillgängliga webbplatskolumner har Alla grupper som standardalternativ, men du kan begränsa antalet fält genom att välja grupper som kanske innehåller det du letar efter. Du kan t.ex. använda Basdokumentkolumner eller Anpassade kolumner.

 5. Markera de webbplats kolumner du vill lägga till och klicka på Lägg till. Kolumnerna visas i list rutan kolumner att lägga till . Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som personer på webbplatsen automatiskt ser först när de öppnar en lista eller ett bibliotek, ska du se till att Lägg till i standardvy är markerat. Vissa listor, till exempel uppgifts listan, har också alternativet Lägg till i alla innehålls typer, som är markerat som standard. Om du vill lägga till kolumnen i alla innehålls typer måste du se till att Lägg till i alla innehålls typer är markerat.

  Beroende typ av lista eller bibliotek kan det finnas fler inställningar i avsnittet Alternativ. Markera de ytterligare inställningar som du vill använda.

 6. Välj OK för att spara.

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet på sidan eller i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas på en sida klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar , på Webbplatsinnehåll och sedan på namnet för listan eller biblioteket.

 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet.

  Flikarna Bibliotek och Bläddra i menyfliksområdet
 3. Klicka på Skapa kolumn i gruppen Hantera vyer.

  Alternativet Skapa kolumn under Bibliotek i SharePoint Online
 4. Ange önskat namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

  Dialogrutan Skapa kolumn

 5. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är. Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

  Beroende på vilken typ av kolumn du har valt, kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Markera ytterligare inställningar som du vill använda. Mer information om kolumninställningar finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 7. Du kan lägga till validering för att säkerställa att kolumnposten motsvarar förväntningarna. Klicka på Validera kolumn så att avsnittet expanderas, och skriv den Formel som du vill använda för att validera data. Lägga till ett användar meddelande som beskriver vilka giltiga data som ska se ut så att användarna kan ange giltig information. Mer information om validering och formelsyntax finns i Exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

  Dialogrutan Kolumnverifiering med exempeldata i fälten

  Avsnittet Validera kolumn är inte tillgängligt för alla typer av kolumner.

 8. Spara genom att klicka på OK.

 1. På hemsidan för din portalwebbplats klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatskolumner under Webbdesignergallerier på sidan Webbplatsinställningar.

  Alternativ för webbplatskolumn på sidan Webbplatsinställningar
 3. Klicka på Skapa på sidan Webbplatskolumner.

  Knappen Skapa på sidan Webbplatskolumner
 4. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

 5. Välj den typ av information som ska lagras i kolumnen.

  Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. I avsnittet Grupp väljer du den befintliga grupp där du vill lagra den nya webbplatskolumnen eller skapar en ny grupp där du vill lagra kolumnen.

  Listan över Befintliga grupper kan variera i olika versioner av SharePoint, och beroende på vilka grupper som har lagts till.

 7. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar väljer du de ytterligare kolumninställningar som du vill använda. Vilka alternativ som är tillgängliga i det här avsnittet varierar beroende på vilken typ av kolumn du väljer i avsnittet Namn och typ.

  Mer information om kolumninställningar finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 8. Klicka på OK.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet på sidan eller i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas på en sida klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar , på Webbplatsinnehåll och sedan på namnet för listan eller biblioteket.

  Sidan Webbplatsinnehåll med listan markerad
 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet.

  Fliken Lista vald i menyfliksområdet
 3. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

  Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet

 4. Bläddra ned till Kolumner på sidan Inställningar, och klicka sedan på Lägg till från befintliga webbplatskolumner.

  Närbild på länken Lägg till befintlig kolumn på sidan Inställningar
 5. Välj den grupp med webbplatskolumner som du vill välja från i listrutan Välj webbplatskolumner från under Välj kolumner på sidan Lägg till kolumn från webbplatskolumner.

  Sidan Lägg till befintlig kolumn med 3 markerade

  Obs!: Listan Tillgängliga webbplatskolumner har Alla grupper som standardalternativ, men du kan begränsa antalet fält genom att välja grupper som kanske innehåller det du letar efter. Du kan t.ex. använda Basdokumentkolumner eller Anpassade kolumner.

  När du väljer en kolumngrupp i listan visas alla tillgängliga webbplatskolumner i listan Tillgängliga webbplatskolumner.

  Lägg till kolumn från webbplatskolumner

 6. Markera de webbplats kolumner du vill lägga till och klicka på Lägg till. Kolumnerna visas i list rutan kolumner att lägga till . Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som personer på webbplatsen automatiskt ser först när de öppnar en lista eller ett bibliotek, ska du se till att Lägg till i standardvy är markerat. Vissa listor, till exempel uppgifts listan, har också alternativet Lägg till i alla innehålls typer, som är markerat som standard. Om du vill lägga till kolumnen i alla innehålls typer måste du se till att Lägg till i alla innehålls typer är markerat.

  Beroende typ av lista eller bibliotek kan det finnas fler inställningar i avsnittet Alternativ. Markera de ytterligare inställningar som du vill använda.

 7. Spara genom att klicka på OK.

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint Server 2010

Följande procedur börjar från list- eller bibliotekssidan som du vill lägga till kolumnen på.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet. Namnet på fliken kan variera beroende på typen av lista eller bibliotek. Om listan är till exempel en kalender heter fliken Kalender.

 3. Klicka på Skapa kolumn i gruppen Hantera vyer.

 4. I dialogrutan Skapa lista:

  Skapa kolumndialogruta

  1. Ange önskat namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

  2. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är. Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

  Obs!: Beroende på vilken typ av kolumn du väljer, kan du eventuellt inte ändra typ av kolumn efter att har skapat den.

 5. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

  Beroende på vilken typ av kolumn du har valt, kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Markera ytterligare inställningar som du vill använda.

 6. Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som personer på webbplatsen automatiskt ser först när de öppnar en lista eller ett bibliotek, ska du se till att Lägg till i standardvy är markerat.

  Om du vill att data i kolumnen ska valideras, skriver du Formeln du vill använda för att validera data i avsnittet Godkänna kolumn och användarmeddelandet som du vill ska visas för godkända användare som hjälp för att ange validerade data. Avsnittet Validera kolumn är inte tillgängligt för alla typer av kolumner.

 7. Klicka på OK.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn och sedan på Webbplatsinställningar.

  Webbplatsinställningar på menyn Webbplatsåtgärder
 2. Klicka på Webbplatskolumner under Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

  Alternativ för webbplatskolumn på sidan Webbplatsinställningar
 3. Klicka på Skapa på sidan Webbplatskolumner.

  Knappen Skapa på sidan Webbplatskolumner
 4. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

 5. Välj den typ av information som ska lagras i kolumnen.

  Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. I avsnittet Grupp väljer du den befintliga grupp där du vill lagra den nya webbplatskolumnen eller skapar en ny grupp där du vill lagra kolumnen.

  Listan över Befintliga grupper kan variera i olika versioner av SharePoint Server, och beroende på vilka grupper som har lagts till.

 7. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar väljer du de ytterligare kolumninställningar som du vill använda. Vilka alternativ som är tillgängliga i det här avsnittet varierar beroende på vilken typ av kolumn du väljer i avsnittet Namn och typ.

  Mer information om kolumninställningar finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 8. Klicka på OK.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet. Namnet på fliken kan variera beroende på typen av lista eller bibliotek. Om listan är till exempel en kalender heter fliken Kalender.

 3. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

  Inställningar för lista

 4. På sidan Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek bläddrar du ned till avsnittet Kolumner och klickar på Lägg till från befintliga webbplatskolumner.

  Närbild på länken Lägg till befintlig kolumn på sidan Inställningar
 5. Markera en kolumn i listan tillgängliga webbplats kolumner på sidan kolumner från webbplats kolumner och klicka sedan på Lägg till.

  När du väljer en kolumn i Tillgängliga webbplatskolumner, visas gruppen som kolumnen finns i och en beskrivning om tillgänglig.

  Lägg till en webbplatskolumn

  Obs!: Listan Tillgängliga webbplatskolumner har Alla grupper som standardalternativ, men du kan begränsa antalet fält genom att välja grupper som kanske innehåller det du letar efter. Du kan t.ex. använda Basdokumentkolumner eller Anpassade kolumner.

 6. Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som personer på webbplatsen automatiskt ser först när de öppnar en lista eller ett bibliotek, ska du se till att Lägg till i standardvy är markerat.

  Beroende typ av lista eller bibliotek kan det finnas fler inställningar i avsnittet Alternativ. Markera de ytterligare inställningar som du vill använda.

 7. Klicka på OK.

Du kan ändra inställningarna för en kolumn, t.ex. namnet på en kolumn. Beroende på typ av kolumn och typ av lista, kan du göra ytterligare ändringar, t.ex. hur mycket text som en användare kan ange. Program som SharePoint Designer 2010 erbjuder även fler alternativ för att ändra kolumner, t.ex. ange kolumnbredden.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om du inte ser namnet på listan eller biblioteket klickar du på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet. Namnet på fliken kan variera beroende på typen av lista eller bibliotek. Om listan är till exempel en kalender heter fliken Kalender.

 3. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

  Inställningar för lista

 4. På sidan Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i avsnittet Kolumner, klickar du på namnet i kolumnen som du vill ändra.

  Avsnittet Kolumner i Inställningar för Lista

 5. Ändra önskade inställningar och klicka på OK.

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint Server 2007

Obs!: Följande procedur börjar från list- eller bibliotekssidan som du vill lägga till kolumnen på. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om listan eller biblioteket inte visas klickar du på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

  Menyn Webbplatsåtgärder med Visa allt webbplatsinnehåll markerat
 2. På menyn inställningar menyn inställningar klickar du på Skapa kolumn.

 3. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

  Ange ett namn för kolumnen i fältet Namn
 4. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är. Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 5. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

  lägg till ytterligare inställningar på sidan Skapa kolumn
 6. Beroende på vilken typ av kolumn du har valt, kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Markera ytterligare inställningar som du vill använda.

 7. Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som personer på webbplatsen automatiskt ser först när de öppnar en lista eller ett bibliotek, så klickar du på Lägg till i standardvy.

 8. Klicka på OK.

Du kan ändra inställningarna för en kolumn, t.ex. namnet på en kolumn. Beroende på typ av kolumn och typ av lista, kan du göra ytterligare ändringar, t.ex. av mängden text som en användare kan ange.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Gör något av följande:

  • På menyn inställningar menyn inställningar klickar du på list inställningar eller det inställnings alternativ du vill använda.

  • I en blogg klickar du på Hantera inlägg under Administrationslänkar för att visa inläggslistan. På menyn Inställningar klickar du på Listinställningar.

 3. Klicka på namnet på kolumnen som du vill ändra under Kolumner.

 4. Ändra önskade inställningar och klicka på OK.

Obs!: Du kan ange att en kolumn är indexerad, vilket kan göra att det går snabbare att växla mellan vyer med listor eller bibliotek som spänner över flera mappar. Om du vill visa inställningarna för en lista eller ett bibliotek, så klickar du på Indexerade kolumner på huvudsidan för anpassade inställningar. Markera den kolumn som du vill indexera och klicka sedan på OK. Mer information om index finns i Hantera stora listor och bibliotek i SharePoint.

En webbplatskolumn är en återanvändbar kolumndefinition eller mall som du kan tilldela flera listor över flera SharePoint-webbplatser. Webbplatskolumner är användbara om din organisation vill tillämpa samma inställningar på flera listor och bibliotek. Du kan dela inställningarna över flera listor och bibliotek så att du inte behöver återskapa inställningarna varje gång.

 1. På portalwebbplatsens hemsida klickar du på Webbplatsåtgärder, pekar på webbplatsinställningar och klickar sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

  Alternativ för att ändra alla webbplatsinställningar under webbplatsinställningar
 2. Klicka på Webbplatskolumner under Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Skapa på sidan Galleri för webbplatskolumner.

 4. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

  Ange ett namn för kolumnen i fältet Namn
 5. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är.

  Mer information om kolumntyper finns i Typer och alternativ för webbplatskolumner.

 6. I avsnittet Grupp väljer du den befintliga grupp där du vill lagra den nya webbplatskolumnen eller skapar en ny grupp där du vill lagra kolumnen.

  Listan över Befintliga grupper kan variera i olika versioner av SharePoint, och beroende på vilka grupper som har lagts till.

  I följande tabell beskrivs de grupper som är tillgängliga som standard.

  Välj det här alternativet …

  Om du vill visa

  Baskolumner

  Kolumner som är användbara i många typer av listor eller bibliotek.

  Baskontaktkolumner och baskalenderkolumner

  Kolumner som är användbara i kontakt- och kalenderlistor. Kolumnerna används vanligtvis för att synkronisera metadata från klientprogram för kontakter och kalendrar, t.ex Microsoft Outlook.

  Basdokumentkolumner

  Vanliga dokumentkolumner från grunduppsättningen med egenskaper från Microsoft Office och Dublin Core Metadata Set.

  Basuppgiftskolumner och basärendekolumner

  Kolumner som är användbara i uppgifts- och ärendelistor. Dessa kolumner används vanligtvis för att synkronisera metadata från klientprogram för uppgifter och ärenden, t.ex Office Outlook.

  Anpassade kolumner

  Kolumner som du har lagt till för att främja syftet med listan eller biblioteket.

  Utökade kolumner

  En uppsättning kolumner med särskilda syften.

  Key Performance Indicator

  Kolumner som är användbara för visning av KPI-data.

  Sidlayoutkolumner

  Kolumner som är användbara för lagring av sidlayoutinformation.

  Kolumner för publicering

  Kolumner som är användbara för lagring av publiceringsinformation.

  Rapporter

  Kolumner som är användbara för att skapa rapporter.

 7. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

  lägg till ytterligare inställningar på sidan Skapa kolumn
 8. Beroende på vilken typ av kolumn du har valt, kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Markera ytterligare inställningar som du vill använda.

 9. Klicka på OK.

Fler saker som du kan göra med kolumner

Vi lyssnar!

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Och låt oss veta om något var förvillande eller saknades. Om du kom hit genom en sökning och det inte var den information du önskade kan du berätta för oss vad det var du sökte efter. Ange även din version av SharePoint, OS och webbläsare. Vi använder din feedback till att dubbelkolla anvisningarna och uppdatera artikeln.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×