Skapa en klassisk SharePoint-publiceringswebbplats

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En SharePoint-publiceringswebbplats är en klassisk webbplats som skapats med en webbplatsmall för publicering. Det är en webbplats där författande och mer strukturerade och content management processer upprätthålls. Publiceringswebbplatser har vanligtvis har använts för att skapa företagets intranät och portaler kommunikation.

Meddelanden: 

 • Innan du har skapat en klassisk publiceringswebbplats kan du skapa en modern kommunikations-webbplats. Kommunikation webbplatser är utformade för att vara tilltalande, flexibel och svarar och obligatorisk tung utveckling investeringar. Se flyttas från publiceringswebbplatser kommunikation webbplatser.

 • Publiceringswebbplatser och associerade webbdelar stöder inte funktionen User Interface MUI (Multiple Language) med SharePoint-innehåll. Använd i stället variantfunktionen som dirigerar användare till lämpliga webbplatsvariant, baserat på språkinställningen i webbläsaren. Mer information finns i Skapa en webbplats med flera språk.

Publiceringswebbplatser har unika funktioner som effektiviserar redigerings-, godkännande- och publiceringsprocesserna. De här funktionerna aktiveras automatiskt när du skapar en publiceringswebbplats och inkluderar sidlayouter, kolumntyper, webbdelar, listor och bibliotek.

Obs!:  Företags-wikin är också en publiceringswebbplats men mindre strukturerad mindre och avsedd för enkel redigering där formella innehållshanteringsprocesser inte är obligatoriska.

Den här artikeln förklarar hur du skapar en publiceringswebbplatssamling och publiceringsunderwebbplatser, inklusive publiceringswebbplatser med arbetsflöden.

Skapa en publiceringsportal

Publiceringsportalen är den högsta nivån i webbplatssamlingen. Du måste aktivera publicering här innan du kan skapa publiceringsunderwebbplatser eller aktivera publicering på befintliga webbplatser.

Så här konfigurerar du en publiceringsportal

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscentret för Microsoft 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Microsoft 365 i din organisation.)

 3. Välj Resurser > Webbplatser. Välj sedan Lägg till en webbplats.

 4. Välj Lägg till en webbplats.

  Obs!: Du kan också välja Administratörscentra > SharePoint och sedan Nytt.

 5. Ange följande information i dialogrutan Ny webbplatssamling:

  • Ange en rubrik för webbplatssamlingen i rutan Rubrik.

  • Välj ett domännamn och en URL-sökväg (t.ex. /webbplatser/) i Webbplatsadress och skriv sedan ett URL-namn för publiceringsportalens webbplatssamling.

  • I listrutan Välj ett språk i Mallval väljer du ett språk för webbplatssamlingen. Det är viktigt att väljer rätt språk för webbplatssamlingen eftersom det inte kan ändras när det väl har valts. Du kan aktivera SharePoint-gränssnittet för flera språk på dina webbplatser, men det primära språket för webbplatssamlingen förblir oförändrat.

  • I sektionen Välj en mall i Mallval väljer du Publicering > Publiceringsportal eller Företag > Publiceringsportal beroende på din version av SharePoint.

   Den övre halvan i dialogrutan Ny webbplatssamling med Publiceringsportal markerat
  • In Tidszon väljer du lämplig standardtidszon för webbplatssamlingen.

  • Skriv användarnamnet för administratören av webbplatssamlingen i Administratör. Du kan också använda knapparna Kontrollera namn eller Bläddra för att hitta en användare att utse till administratör för webbplatssamlingen.

   Dialogrutan Ny webbplatssamling med sektion för tidszon och kvoter.
  • I Lagringskvot anger du antalet MB som ska allokeras för webbplatssamlingen. Kontrollera värdet för tillgängliga MB så att du inte överskrider antalet tillgängliga MB.

  • Acceptera resurs kvot standard i rutan Serverresurskvot. Den här inställningen påverkar inte längre tillgängliga för webbplatssamlingen resurs beloppen. I Serverresurskvot, skriver du kvoten för att fördela på webbplatssamlingen.

 6. Klicka på OK. Det kan ta några minuter innan publiceringsportalens nya webbplatssamling visas i listan med URL-adresser.

När din portal har skapats ser du en lista med Komma igång-länkar. De här länkarna motsvarar uppgifter för utökning av din nya webbplatssamling. De här uppgifterna är inte sorterade på något sätt och ingen av dem är obligatorisk. Vilka uppgifter du utför och i vilken ordning beror på vad som passar för din organisation.

Ny publiceringsportal i listan över webbplatssamlingar

Du kommer igång genom att klicka på länken för webbplatssamlingen du just skapade och klicka på webbplatsadressen i dialogrutan Egenskaper för webbplatssamling. Du kommer då till startsidan för den nya webbplatsen.

Ny startsida från en webbplatssamling

Skapa en publiceringsunderwebbplats

En publiceringsunderwebbplats är en webbplats under publiceringswebbplatssamlingen (eller under en webbplatssamling med aktiverade publiceringsfunktioner) i en hierarki. När en publiceringsunderwebbplats skapas under en publiceringswebbplatssamling aktiveras publiceringsfunktionerna automatiskt.

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. > Webbplatsinnehåll från din publiceringsaktiverade webbplatssamling.

 2. Klicka på ny underwebbplats.

 3. Ange en rubrik för webbplatssamlingen i rutan Rubrik.

 4. Skriv en kort beskrivning av syftet med webbplatsen i rutan Beskrivning.

 5. Lägg till den befintliga URL-Adressen med ett beskrivande namn för den nya underwebbplatsen i Webbplatsadress.

 6. I listrutan Välj ett språk i Mallval väljer du ett språk för webbplatsen. Det är viktigt att välja rätt språk eftersom det inte kan ändras när det väl har valts. Webbplatsspråket kan vara ett annat än webbplatssamlingsspråket.

 7. I sektionen Välj en mall i Mallval väljer du Företag > Publiceringswebbplats.

 8. Under Användarbehörigheter väljer du ett av följande:

  • Använd samma behörighet som den överordnade webbplatsen om du vill dela en uppsättning behörigheter mellan den här nya webbplatsen och dess överordnade webbplats. Om du väljer det här alternativet kan du inte senare ändra behörigheterna till den här webbplatsen såvida du inte är administratör för den överordnade webbplatsen.

  • Använd unika behörigheter om användarna av den här webbplatsen ska ha andra behörigheter än för den överordnade webbplatsen eller om du har användare som inte har tillgång till den överordnade webbplatsen.

 9. Välj Ja i Ärv navigering om du vill använda samma övre länkfält som för den överordnade webbplatsen. Välj Nej i annat fall.

 10. Klicka på Skapa.

Skapa en publiceringsunderwebbplats med arbetsflöde för godkännande

Ett arbetsflöde för publiceringsgodkännande automatiserar vidarebefordringen av innehåll till olika ämnesexperter och intressenter för granskning och godkännande. Vad som gör typen arbetsflödet för publiceringsgodkännande unikt är att det är utformat för publicering av webbplatser där publiceringen av nya och uppdaterade webbsidor är strikt kontrollerad. I dessa typer av webbplatser kan inget nytt innehåll publiceras förrän det har godkänts av alla godkännare i arbetsflödet. Mer information finns i Arbeta med ett arbetsflöde av typen publiceringsgodkännande.

Obs!:  Arbetsflödet för publiceringsgodkännande är inte tillgängligt för publiceringswebbplatssamlingar.

Så här konfigurerar du en publiceringswebbplats med arbetsflöde

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. > Webbplatsinnehåll från din publiceringsaktiverade webbplatssamling.

 2. Klicka på ny underwebbplats.

 3. Ange en rubrik för webbplatssamlingen i rutan Rubrik.

 4. Skriv en kort beskrivning av syftet med webbplatsen i rutan Beskrivning.

 5. Lägg till den befintliga URL-Adressen med ett beskrivande namn för den nya underwebbplatsen i Webbplatsadress.

 6. I listrutan Välj ett språk i Mallval väljer du ett språk för webbplatsen. Det är viktigt att välja rätt språk eftersom det inte kan ändras när det väl har valts. Webbplatsspråket kan vara ett annat än webbplatssamlingsspråket.

 7. I sektionen Välj en mall i Mallval väljer du Företag > Publiceringswebbplats med arbetsflöde.

 8. Under Användarbehörigheter väljer du ett av följande:

  • Använd samma behörighet som den överordnade webbplatsen om du vill dela en uppsättning behörigheter mellan den här nya webbplatsen och dess överordnade webbplats. Om du väljer det här alternativet kan du inte senare ändra behörigheterna till den här webbplatsen såvida du inte är administratör för den överordnade webbplatsen.

  • Använd unika behörigheter om användarna av den här webbplatsen ska ha andra behörigheter än för den överordnade webbplatsen eller om du har användare som inte har tillgång till den överordnade webbplatsen.

 9. Välj Ja i Ärv navigering om du vill använda samma övre länkfält som för den överordnade webbplatsen. Välj Nej i annat fall.

 10. Klicka på Skapa.

Aktivera publiceringsfunktioner

Utför följande steg om du vill lägga till publiceringsfunktioner på en befintlig webbplats. Du måste ha aktiverat publicering på den överordnade webbplatssamlingen innan du aktiverar funktionerna på webbplatsnivå. Mer information finns i Funktioner som är aktiverade på en SharePoint Online-publiceringswebbplats.

 1. Klicka på rotnivån i din webbplatssamling och klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. > Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatssamlingens funktioner under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Aktivera bredvid Infrastruktur för SharePoint Server-publicering på sidan Webbplatssamlingens funktioner.

  Aktivera infrastrukturen för publiceringsfunktionen

Ytterligare resurser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×