Skapa en karta i Visio

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd mallarna Vägbeskrivningskarta och Vägbeskrivningskarta - 3D om du vill skapa ritningar utifrån enkla kartor.

Använd vägbeskrivningskartor med tydligt identifierbara vägar, tunnelbanelinjer och orienteringspunkter, om du vill skapa lättlästa kartor och väganvisningar.

Vägbeskrivningskarta – diagram

Använd 3D-vägbeskrivningskartor när du ska illustrera små geografiska områden, till exempel små orter eller städer med tredimensionella former i färg.

3D-kartsdiagram

Vad vill du göra?

Skapa en vägbeskrivningskarta

Skapa en 3D-karta

Skapa en vägbeskrivningskarta

 1. Välj Nytt på fliken Arkiv.

 2. Under Mallkategorier klickar du på Kartor och planritningar och markerar Vägbeskrivningskarta. Klicka sedan på Skapa.

 3. Lägg till väg-, järnvägs- och tunnelbaneformer på kartan för att få vägstrukturen:

  Lägga till vägformer

  1. Från Vägformer drar du en vägform (till exempel Väg med rundade hörn eller Kurva 1) till kartan och ändrar därefter storleken efter behov.

  2. Du anger tjocklek för en vägform genom att högerklicka på formen och sedan klicka på en tjockleksinställning (Tunn, Standard, Tjock eller Egen.)

   Om du väljer egen kan du dra en markering handtaget Markeringshandtag i Visio. eller kontrollhandtag Kontrollhandtag – gul romb att ändra vägens tjocklek.

  3. Klicka på plats om du vill ändra riktning på en vägform på fliken Start i gruppen Ordna, peka på Rotera former och klicka sedan på Rotera eller Vänd kommandot.

   Tips: Du kan också ändra riktning på en form med hjälp av Rotation handtaget Roteringshandtag .

  4. Från Vägformer drar du andra former, till exempel broar, rondeller och korsningar till kartan.

  5. Anslut Vägformer med raka segment för att koppla vägkurvor och korsningar. Limma en ändpunkt på formen väg med rundade hörn eller väg fyrkant till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på en annan vägform.

  Lägga till tunnelbaneformer

  1. Dra tunnelbaneformer från Tunnelbaneformer till kartan.

  2. Klicka på plats om du vill ändra riktning på en vägform på fliken Start i gruppen Ordna, peka på Rotera former och klicka sedan på Rotera eller Vänd kommandot.
   Du kan också ändra riktning på en form med hjälp av Rotation handtaget Roteringshandtag .

  3. Använd raka tunnelbanesegment för att koppla böjda tunnelbaneformer. Limma fast den klienten/slutpunkten för en tunnelbanelinje eller Rundad tunnelbaneformer form till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på en annan tunnelbanelinje form.

 4. Dra former från Landmärkesformer till kartan för att visa naturliga områden (till exempel träd och sjöar) eller byggnader (till exempel skolor och sjukhus).

  Tips: Du bredda eller förlänga en form genom att dra ett markeringshandtag på sidan. Dra ett hörnmarkeringshandtag om du vill ändra storlek på en form och proportionellt.

 5. Lägg till en kartetikett.

  Lägga till text i en form

  Markera den form som du vill lägga till text i och skriv sedan.

  Lägga till en bildtext

  1. I fönstret Former klickar du på Fler former. Peka sedan på Extra och markera Bildtexter.

  2. Dra en bildtextform från bildtexter till kartan.

  Lägga till ett textblock.

  1. Textblock verktyget Verktyget Textblock. på fliken Start i gruppen Verktyg.

  2. Dra och rita ett textblock i kartan.

  3. Om du vill ange text, markera textblocket och skriv sedan.

  4. Om du vill ändra bredden på textblocket (och ändra automatisk radbrytning), drar du en sida markeringen handtaget Markeringshandtag i Visio. .

 6. Lägg till en skalvisare på kartan.

  1. Dra formen Skala från Landmärkesformer till kartan.

  2. Associera skalan med en specifik sträcka genom att markera formen och sedan skriva in en sträckenhet.

 7. Du kan ändra den relativa tjockleken för alla väg- och tunnelbaneformer på kartan.

  1. Kontrollera att inga former är markerade.

  2. Gå till fliken Visa. I gruppen Visa klickar du på Åtgärdsfönster och väljer sedan Formdata.

  3. I fönstret Formdata anger du ett basvärde för Vägbredd och Bredd på tunnelbanelinje.

   Detta värde kommer att gälla för tunna vägar och tunnelbanelinjer. Tjockleken på standardbreda och breda vägar och tunnelbanelinjer kommer att beräknas genom att det här värdet multipliceras.

överst på sidan

Skapa en 3D-karta

 1. Välj Nytt på fliken Arkiv.

 2. Klicka på kartor och planritningar under Kategorier, Välj Vägbeskrivningskarta-3D, och klicka sedan på Skapa.

 3. Dra vägformer från Vägbeskrivningskarta - 3D-former till ritningssidan. Duplicera vägformer genom att markera formen samtidigt som du trycker ned CTRL+D. Upprepa proceduren om du vill skapa fler vägsegment.

 4. Justera formerna så att du får önskad vägkonfiguration.

  Meddelanden: 

  • Du kan flytta en form i små steg tills den ligger precis rätt genom att markera formen och sedan trycka på piltangenten för önskad riktning.

  • Om du vill skapa en längre väg eller ett vägnät som ska kunna flyttas som en enhet grupperar du flera vägformer tillsammans.

 5. Dra övriga former, till exempel broar, byggnader och bilar till kartan.

 6. Om du vill rotera en markerad form, hantera dra Rotation Roteringshandtag .

 7. Du lägger in text i en form genom att markera formen och sedan skriva in texten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×