Skapa en kalender i Visio

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För att skapa en kalender i Visio startar du med kalendermallen och använder former för att ställa in tidsperioder – t.ex. daglig eller årlig. Drag sedan formerna till händelser, påminnelser eller anteckningar i kalendern och konfigurera dem till att inkludera data om de tillfällen som de representerar.

Mallen Kalender finns i kategorin schema i Visio.

 1. Klicka på Arkiv > Ny och sedan i sökrutan skriver du Kalender.

 2. Klicka på mallen Kalender och klicka på Skapa.

 3. Från Kalenderformer drar du formen för den typ av kalender du vill ha, t.ex. Dag, Vecka eller Månad.

 4. Rutan Konfigurera visas. Ange det datumintervall du vill att din kalender ska täcka och ställ in de andra inställningarna. Klicka sedan på OK. Konfigurera fyller automatiskt i de rätta datumen i kalenderdagarna. Skapa kalender i Visio

 1. Klicka på Arkiv > Nytt, och sedan på kategorin Schema i listan Föreslagna sökningar.

 2. Klicka på mallen Kalender.

 3. Klicka på Skapa i rutan för Beskrivning av kalendermall.

 4. Från Kalenderformer drar du formen för den typ av kalender du vill ha, t.ex. Dag, Vecka eller Månad.

 5. Rutan Konfigurera visas. Ange det datumintervall du vill att din kalender ska täcka och ställ in de andra inställningarna. Klicka sedan på OK. Konfigurera fyller automatiskt i de rätta datumen i kalenderdagarna. Skapa kalender i Visio

Om du vill ändra datumintervall i kalendern högerklickar du på kalendern och klickar på Konfigurera. I rutan Konfigurera ändrar du startdatum eller slutdatum.

Obs!: Rutan Konfigurera inte fungerar för dig? Se jag klickar på Konfigurera för en kalender men inget händer.

Lägga till eller ändra en avtalad tid

 1. Dra formen Avtalad tid från Kalenderformer till en dag i kalendern.

 2. Högerklicka på formen och väljer Konfigurera.

 3. Ange start- och sluttid och annan information om den avtalade tiden i rutan Konfigurera och klicka sedan på OK.

Om du vill ändra datum, tid eller annan information om ett möte högerklickar du och klickar Konfigurera. Ändra sedan informationen efter behov.

Tips:  När du har rutan Formdata öppen i din ritning kan du också se och ändra mötesinformation för vilket möte du än klickar på. För att öppna rutan Formdata högerklickar du på ett möte och klickar på Formdata. Det är öppet i din ritning tills du stänger det eller ritningen.

Lägga till eller ändra en flerdagsaktivitet

 1. Dra formen Flerdagsaktivitet från Kalenderformer till den dag då aktiviteten börjar.

 2. Högerklicka på formen och väljer Konfigurera.

 3. I rutan Konfigurera anger du detaljerna, som t.ex. slutdatum och plats. Klicka sedan på OK.

Lägga till kalendergrafik

Dra en form, till exempel Viktigt, Firande eller Kartnål, från Kalenderformer eller en vädersymbol till den dag du vill markera.

Lägga till text i kalendern

Om du vill skapa en textruta och lägga till text automatiskt dubbelklickar du på någon av formerna i kalendern, inklusive dagar, möten, händelser eller grafikformer. Om du senare vill redigera texten dubbelklickar du på dagen eller formen igen.

Lägga till en miniatyrbild av föregående eller nästa månad

 1. Dra formen Månadsminiatyr från Kalenderformer till ritningssidan.

 2. Ange de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK i rutan Formdata.

Skapa en vecko- eller flerveckorskalender kalender

 1. Dra formen vecka eller flera veckor från Kalenderformer till ritningssidan.

 2. Ange de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Konfigurera.

Skapa en årskalender

 1. Dra formen år från Kalenderformer till dagen till ritningssidan.

 2. I rutan Formdata anger du hela året som du vill visa som en kalender och andra alternativ och klicka sedan på OK.

Skapa en kalender

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Nytt och klicka sedan på kategorin schema.

 2. Dubbelklicka på mallen Kalender.

 3. Dra formen från Kalenderformer för typ av kalender du vill skapa på sidan.

 4. Ange de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Konfigurera.

Markera viktiga dagar

Lägga till eller ändra en avtalad tid

 1. Dra formen Avtalad tid från Kalenderformer till en dag i kalendern.

 2. Ange alternativ för en avtalad tid i dialogrutan och klicka sedan på OK.

Den avtalade tiden är associerad med dagen och följer med dagen om denna flyttas. Om du vill ändra en avtalad tid, högerklickar du på den och klicka sedan på Konfigurera.

Lägga till eller ändra en enda dag eller Flerdagsaktivitet

 1. Dra formen Flerdagsaktivitet från Kalenderformer till den dag då aktiviteten börjar.

 2. Ange alternativen i dialogrutan Konfigurera och klicka sedan på OK.

Händelsen är associerad med dagen och följer med dagen om denna flyttas. Om du vill ändra en händelse, högerklickar du på den och klicka sedan på Konfigurera.

Lägga till kalendergrafik

 • Dra en form, till exempel viktigt, firande eller Kartnål, från Kalenderformer till den dag du vill markera.

Kalendergrafik flyttas inte om du ändrar datum. Om du tar bort kalendern raderas även kalendergrafikformen.

Lägga till en miniatyrbild av föregående eller nästa månad

 1. Dra formen Månadsminiatyr från Kalenderformer till ritningssidan.

 2. Ange de alternativ som du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Formdata.

Skapa en vecko- eller flerveckorskalender kalender

 1. Dra formen vecka eller flera veckor från Kalenderformer till ritningssidan.

 2. Ange de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Konfigurera.

Skapa en årskalender

 1. Dra formen år från Kalenderformer till dagen till ritningssidan.

 2. I rutan Formdata anger du hela året som du vill visa som en kalender och andra alternativ och klicka sedan på OK.

Skapa en vecko- eller flerveckorskalender kalender

Varje vecka och flerveckorskalender kalendrar erbjuder många flexibilitet. En Veckokalender kan omfatta från 2 till åtta dagar.

Veckokalender

En flerveckorskalender innehåller veckor från samma eller intilliggande månader.

Flerveckorskalender

Obs!: Flerveckorskalender kalendrar som sträcker sig över mer än 35 dagar får inte plats på den blå triangeln som standard. Du kan ändra storlek på kalenderformen genom att markera den och sedan dra ett hörn urval hantera Bild av markeringshandtag . Om du vill skapa en flerveckorskalender som omfattar betydligt fler än 35 dagar, skapar en ny ritningssida och Lägg sedan till en ny flerveckorskalender för varje sida i ritningen.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på schema och klicka sedan på Kalender.

 2. Klicka på Ny sida för varje Veckokalender som du vill skapa på Infoga-menyn.

 3. Dra formen vecka eller flera veckor från Kalenderformer till varje ritningssida.

 4. Ange de alternativ som du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Konfigurera.

 5. Ändra rubriken genom att dubbelklicka på den och sedan skriva önskad text.

  Tips: Om rubriken inte visas högerklickar du på veckan och klicka sedan på Konfigurera. Markera kryssrutan Visa rubrik i dialogrutan.

 6. Du kan lägga till avtalade tider, händelser eller kalendergrafik.

  • Lägga till eller ändra en avtalad tid

   1. Dra formen Avtalad tid från Kalenderformer till en dag i kalendern.

   2. Ange alternativ för en avtalad tid i dialogrutan och klicka sedan på OK.

    Den avtalade tiden är associerad med dagen och följer med dagen om denna flyttas.

   3. Om du vill ändra en avtalad tid, högerklickar du på den och klicka sedan på Konfigurera.

    Obs!: Om du ändrar datumet för dagen raderas den avtalade tiden.

  • Lägga till eller ändra en enda dag eller Flerdagsaktivitet

   1. Dra formen Flerdagsaktivitet från Kalenderformer till den dag då aktiviteten börjar.

    Obs!: Du kan använda formen Flerdagsaktivitet för att skapa händelser som sträcker sig över en eller flera dagar.

   2. Ange ämne, plats, startdatum, slutdatum och datumformat i dialogrutan Konfigurera och klicka sedan på OK.

    Händelsen är associerad med dagen och följer med dagen om denna flyttas.

    Obs!: Om du har angett en heldagshändelse fästs formen Flerdagsaktivitet på angivet datum. Om händelsen sträcker sig över flera dagar, utvidgas formen över alla angivna datum.

   3. Om du vill ändra en händelse, högerklickar du på den och klicka sedan på Konfigurera.

    Tips: Du kan också dra ändpunkter Flerdagsaktivitet att utöka datumintervallet.

  • Lägga till kalendergrafik

   1. Dra en form, till exempel viktigt, firande eller Kartnål från Kalenderformer till dagen som du vill att det ska visas.

    Du kan ändra storlek på kalendergrafik genom att dra en markering handtaget Bild av markeringshandtag .

    Obs!: Kalendergrafik associeras med dagen, inte datumet placera på, så om du ändrar datumet kalendergrafikformen inte flytta till det nya datumet. Om du tar bort kalendern raderas även kalendergrafikformen.

Skapa en årskalender

Du kan skapa en ett års kalender på en sida, som i följande illustration eller en flerårskalender med varje år på en annan sida.

Årskalender

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på schema och klicka sedan på Kalender.

 2. Klicka på Ny sidaInfoga-menyn för varje årskalender som du vill skapa.

 3. Dra formen år från Kalenderformer till varje ritningssida.

 4. Ange de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Formdata.

  Meddelanden: 

  • Om du vill framhäva vissa dagar eller månader i en årskalender markerar du den dag eller månad som du vill markera. Klicka på pilen bredvid knappen Fyllningsfärg Bild av knapp på verktygsfältet Formatera och klicka sedan på den färg du vill använda. Upprepa för ytterligare dagar eller månader som du vill markera.

  • Så här ändrar du snabbt året eller vilken dag veckan börjar på, högerklicka på formen år och klicka sedan på Konfigurera.

  • Om du vill ändra färgschemat för hela året, högerklicka på ett tomt område på ritningssidan och klicka sedan på Färgscheman.

Mer information finns i

Jag klickar på Konfigurera för en kalender men inget händer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×