Skapa en kalender

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I en kalender kan du spara uppgifter om teamhändelser, som möten, sociala evenemang och heldagsevenemang. Du kan också föra in milstolpar för teamet, som tidsgränser och datum för produktlanseringar som inte ingår i ett tidsintervall.

Översikt

I Windows SharePoint Services 3.0 finns en standardkalender som du kan anpassa och uppdatera. Vid behov kan du skapa ytterligare kalendrar.

Kalender med veckovy

1. Kalendrar har olika vyer.

2. Heldagshändelser visas överst i kalendern på datumet. Andra händelser visas enligt datum och tid.

Du kan lägga till händelser i en kalender på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats, och till och med lägga till mötesförfrågningar och bifogade filer i en kalender genom att skicka e-postmeddelanden. Om du använder ett kalenderprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, till exempel Microsoft Office Outlook 2007, kan du visa och uppdatera kalender på webbplatsen från ditt kalenderprogram.

Med hjälp av en kalender kan du planera ditt schema dag för dag, veckovis och månadsvis. Du kan välja en av vyerna som standardvy för webbplatsen eller skapa anpassade vyer. Inom en vy kan du flytta framåt och bakåt i tiden, till exempel till nästa månad.

Välja en annan månad i kalendern

Du kan även bläddra i kalendern på ett enkelt sätt med hjälp av ett rutnät. Om du till exempel tittar på en konferens som äger rum i maj 2008 och vill se vilka datum som kan vara lämpliga för nästa års konferens kan du snabbt gå till maj 2009.

Tillvägagångssättet för att uppdatera kalendern är detsamma som för att uppdatera andra listor. Du kan kräva godkännande av objekt som skickas till en kalender och styra vilka grupper som kan se händelser innan de har godkänts. Du kan även spåra versioner av kalenderobjekt, så att du ser vad som har ändrats och kan återställa tidigare versioner.

När det skapas en ny webbplats i Windows SharePoint Services 3.0 skapas också en kalender. Om du inte vill anpassa kalendern kan du och teamet börja lägga till händelser i den genom att följa stegen längre fram i artikeln. Du kan anpassa kalendern genom att ändra dess namn och andra inställningar. För att kunna göra det måste du ha behörighet att ändra design på listorna på webbplatsen.

 1. Klicka på Kalender i Snabbstart.

  Om inte Kalender visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Kalender.

 2. Om du vill ändra inställningarna för den här kalendern på Inställningar-menyn menyn inställningar , klickar du på Inställningar för lista.

 3. Om du vill ändra namn och beskrivning klickar du på Rubrik, beskrivning och navigering under Allmänna inställningar och skriver ett annat namn och en annan beskrivning.

 4. Ändra andra inställningar om du vill och klicka på Spara.

 5. Återgå till kalendern genom att klicka på dess namn i det övre navigeringsfältet.

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

  Tips: I de flesta fall kan du använda Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp i stället att slutföra det här steget.

 1. Klicka på Kalender under Uppföljning.

 2. Skriv ett namn på kalendern i rutan Namn. Du måste ange ett kalendernamn.

  Namnet står längst upp på kalendersidan, ingår i kalendersidans webbadress samt visas i navigeringselement som underlättar för användaren att hitta och öppna kalendern.

 3. Beskriv vad kalendern ska användas till i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

  Beskrivningen står längst upp på kalendersidan i de flesta vyer, under kalendernamnet. Om du planerar att ställa in kalendern så att innehåll kan skickas via e-post kan du lägga till kalenderns e-postadress i beskrivningen så att den blir lätt att hitta.

 4. Om du vill att det ska finnas en länk till kalendern i Snabbstart klickar du på Ja i avsnittet Navigering.

 5. Om det finns ett avsnitt om E-post på sidan Ny har administratören konfigurerat webbplatsen så att den kan ta emot innehåll via e-post. Om du vill att personer ska skicka händelser till kalendern via e-post klickar du på Ja. Skriv sedan den första delen av e-postadressen till kalendern i rutan E-postadress.

 6. Klicka på Skapa.

Gör på följande sätt för att lägga till en händelse i en kalender som du visar på en SharePoint-webbplats.

 1. Om kalendern inte är öppen klickar du på dess namn i Snabbstart.

  Om kalendernamnet inte visas där klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på kalendernamnet.

 2. Klicka på Nytt objektNytt-menyn Nytt-menyn .

 3. Om du vill införa en heldagshändelse, som inte ska täcka en viss tidsperiod i kalendern markerar du kryssrutan Gör detta till en heldagsaktivitet som inte startar eller slutar någon viss tid i avsnittet Hela dagen.

 4. Om du vill införa en återkommande händelse som till exempel ska inträffa varje onsdag kl. 11:00 markerar du kryssrutan Gör denna till en återkommande händelse i avsnittet Återkommande.

 5. Ange övriga önskade uppgifter och klicka sedan på OK.

Tips: När du skapar en händelse kan du också skapa en Mötesarbetsyta. Under Se även finns länkar till mer information om webbplatser för mötesarbetsytor.

Kalendrar kan ställas in så att personer kan lägga till objekt via e-postmeddelanden, under förutsättning att webbplatsen har möjlighet att ta emot innehåll via e-post. Det går att skicka kalenderobjekt från kalender- och e-postprogram som har stöd för iCalendar-formatet.

Innan du kan skicka e-post till en kalender måste du ta reda på om kalendern har möjlighet att ta emot e-post samt vilken adress kalendern har.

 1. Ta reda på adressen till kalendern på något av följande sätt:

  • Titta i ditt e-postprograms adressbok. Om e-postadressen inte finns där kan du få den av personen som konfigurerade kalendern. Du kan sedan lägga till e-postadressen i e-postprogrammets kontaktlista så att den blir enkel att hitta.

  • Visa beskrivningen av kalendern, som visas under kalenderrubriken. Webbplatsägaren kan ha lagt till e-postadressen till kalendern i beskrivningen.

  • Visa listans e-postinställningar om e-postadressen inte står med i beskrivningen och du har behörighet att visa kalenderinställningarna:

   1. Om listan inte redan är öppen klickar du på namnet i Snabbstart.

    Om namnet på listan inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan.

   2. På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Listinställningar.

   3. Om kalendern har konfigurerats för att ta emot e-post står adressen under Listinformation, bredvid E-postadress.

  • Använd e-postadressen till din SharePoint-grupp för att skicka kalenderobjektet, till exempel en mötesförfrågan eller avtalad tid, via e-post. Din organisation kan ha en egen e-postlista, en så kallad SharePoint-grupp, som gör det möjligt för medlemmarna att skicka e-post till varandra. SharePoint-gruppadressen kan omfatta adressen till kalendern, så att en mötesförfrågan som du skickar till gruppmedlemmarna automatiskt läggs till i SharePoint-kalendern.

 2. Skicka ett kalenderobjekt genom att skicka en mötesförfrågan eller avtalad tid från ditt e-post- eller kalenderprogram.

  Kalendrar kan vara konfigurerade så att de också kan ta emot bifogade filer till objekt via e-post. Du bifogar en fil till ett kalenderobjekt genom att bifoga filen på vanligt sätt till en mötesförfrågan.

 3. Ange adressen till kalendern i rutan Till eller Kopia i mötesförfrågan. Om kalendern redan ingår i SharePoint-gruppen anger du istället SharePoint-gruppens e-postadress.

 4. Skicka meddelandet. I de flesta e-postprogram skickar du meddelandet genom att klicka på Skicka.

Obs!: Om du skickar ett kalenderobjekt till en SharePoint-webbplats med e-post måste du underrätta mötesdeltagarna om mötesändringar. Mötesuppdateringar och meddelanden om inställda möten skickas inte automatiskt från SharePoint-webbplatsen när du ändrar mötesuppgifter där.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×