Skapa en innehållsförteckning i PowerPoint 2016 för Mac

Du kan inte skapa sammanfattningsbilder och bilder med en innehållsförteckning i presentationerna i PowerPoint 2016 för Mac. I stället kan du manuellt skapa en egen sammanfattnings- eller innehållsförteckningsbild genom att kopiera in bildrubrikerna i en ny bild.

Börja med att lägga till den bild som du vill infoga en sammanfattning eller innehållsförteckning i. Gå till fliken Start. Klicka på pilen bredvid Ny bild. Klicka på en bildlayout som innehåller den typ av textplatshållare och layout du vill ha (t.ex. Rubrik och innehåll, Två innehållsdelar eller Jämförelse).

Obs!:  Om du lägger till en tom bildlayout måste du lägga till en textruta för sammanfattningen eller innehållsförteckningen. Det gör du genom att klicka på Textruta på fliken Infoga och sedan dra för att rita en stor textruta i den nya bilden.

Kopiera bildrubriker från vyn Disposition

Det snabbaste sättet att kopiera in alla bildrubriker i en och samma bild är att använda dispositionsvyn.

  1. På fliken Visa klickar du på Disposition.

  2. Ctrl-klicka eller högerklicka i fönstret för dispositionsminiatyrerna. Peka på Dölj. Klicka på Dölj alla.

  3. Markera de aktuella bildrubrikerna genom att klicka och dra. Kopiera dem (Ctrl+klicka eller högerklicka, och klicka sedan på Kopiera).

  4. Klicka i textrutan i sammanfattnings- eller dispositionsbilden. Klicka på Redigera > Klistra in special.

  5. I Klistra in special väljer du antingen Formaterad text (RTF) eller Oformaterad text. Klicka sedan på OK. Om du så vill kan du även ändra utseende på sammanfattningen eller innehållsförteckningen i Teckensnitt-alternativen på fliken Start.

Kopiera bildrubrikerna manuellt

Du kan också kopiera in de olika bildrubrikerna i en bild manuellt.

  1. Gå till miniatyrfönstret för varje enskild bildrubrik som du vill lägga till i sammanfattningen/innehållsförteckningen. Kopiera rubriken i rubrikplatshållaren. Klistra in den i den nya bilden. Se till att klistra in rubrikerna i den ordning som motsvarande bilder visas i presentationen.

  2. Om du så vill kan du även ändra utseende på sammanfattningen eller innehållsförteckningen i Teckensnitt-alternativen på fliken Start.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×