Skapa en hyperlänk

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Word en hyperlänk skapas när du trycker på RETUR eller blanksteg efter att du skrivit adressen till en befintlig webbsida, till exempel www.contoso.com.

Om du vill klicka på om du vill följa en länk i stället för att hålla ned CTRL medan du klickar på finns i Klicka för att följa en länk.

Vad vill du göra?

Skapa en anpassad hyperlänk till en dokumentfil eller en webbsida

Skapa en hyperlänk till ett tomt e-postmeddelande

Skapa en hyperlänk till en viss plats

Snabbt skapa en hyperlänk till en annan fil

Aktivera eller inaktivera automatiska hyperlänkar

Ta bort en hyperlänk

Klicka på om du vill följa en länk

Skapa en anpassad hyperlänk till en dokumentfil eller en webbsida

 1. Markera texten eller bilden du vill visa som en hyperlänk.

 2. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

  Menyfliksområdet i Office 2010

  Du kan också högerklicka på texten eller bilden och klicka sedan på hyperlänk Knappbild på snabbmenyn.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till en befintlig fil eller webbsida klickar du på Befintlig fil eller webbsida under Länka till och skriver sedan adressen du vill länka till i rutan Adress. Om du inte vet adressen till filen klickar du på pilen i listan Leta i och bläddrar dig fram till önskad fil.

  • Om du vill länka till en fil som du inte har skapat än klickar du på Skapa nytt dokument under Länka till, skriver namnet på den nya filen i rutan Namn på nytt dokument och klickar sedan på Redigera det nya dokumentet senare eller Redigera det nya dokumentet nu under Tidpunkt för redigering.

   Obs!: Om du vill ändra skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver in texten. Om du inte anger något tips använder Word filens sökväg eller adress som tips.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till ett tomt e-postmeddelande

 1. Markera texten eller bilden du vill visa som en hyperlänk.

 2. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

  Menyfliksområdet i Office 2010

  Du kan också högerklicka på texten eller bilden och klicka sedan på hyperlänk Knappbild på snabbmenyn.

 3. Klicka på E-postadress under Länka till.

 4. Skriv antingen önskad e-postadress i rutan E-postadress eller välj en e-postadress i listan Nyligen använda e-postadresser.

 5. Ange e-postmeddelandets ämne i rutan Ämne.

  Meddelanden: 

  • Det är möjligt att vissa webbläsare och e-postprogram inte känner igen ämnesraden.

  • Klicka på Skärmtips och skriv önskad text om du vill anpassa vilka skärmtips som visas när pekaren placeras över en länk. Om du inte anger ett specifikt tips använder Word ”mailto” följt av e-postadressen och ämnesraden som tips.

Tips: Du kan även skapa en länk till ett tomt e-postmeddelande genom att skriva adressen i dokumentet. Om du till exempel skriver namn@example.com skapar Word hyperlänken åt dig, om du inte inaktiverat automatisk formatering av hyperlänkar.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till en viss plats

Om du vill länka till en plats i samma dokument eller i ett annat dokument måste du markera hyperlänkens plats eller målet och sedan lägga till länken till den.

Markera hyperlänkens plats

Du kan markera hyperlänkens plats genom att infoga en bokmärke. Om du länkar till en plats i samma dokument, kan du också använda ett rubrikformat för att markera en plats.

Infoga ett bokmärke

I det dokument som du vill länka till, gör du följande:

 1. Markera den text eller det objekt som ska tilldelas ett bokmärke eller klicka på den plats där du vill infoga bokmärket.

 2. Klicka på bokmärke. på fliken Infoga i gruppen länkar

  Menyfliksområdet i Office 2010

 3. Skriv ett namn under Bokmärkesnamn.

  Bokmärkesnamn måste börja med en bokstav och får innehålla siffror. Du får inte använda blanksteg i bokmärkesnamn. Du kan dock använda understrykning för att skilja orden åt — till exempel Första_rubriken.

 4. Klicka på Lägg till.

Använda ett rubrikformat

När du länkar till en plats i samma dokument, kan du använda något av de inbyggda formatmallarna i Word på texten på den plats där du vill gå till. Gör följande i det aktuella dokumentet:

 1. Markera texten som du vill använda rubrikformatet på.

 2. Klicka på önskad stil under Stil på fliken Start.

  Gruppen Format

  Om du till exempel har markerat text som du vill formatera som en huvudrubrik klickar du på stilen Rubrik 1 i snabbformatsgalleriet.

Lägga till en länk till en viss plats i det aktuella dokumentet

 1. Markera texten eller objektet du vill visa som en hyperlänk.

 2. Högerklicka och klicka på hyperlänk Knappbild på snabbmenyn.

 3. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 4. Markera bokmärket eller rubriken eller som du vill länka till i listan.

  Obs!: Om du vill ändra skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver in önskad text. Om du inte anger något tips använder Word filens sökväg eller adress som tips. För länkar till bokmärken använder Word bokmärkets namn.

Lägga till en länk till en viss plats i ett annat dokument

 1. Markera texten eller objektet du vill visa som en hyperlänk.

 2. Högerklicka och klicka på hyperlänk Knappbild på snabbmenyn.

 3. Klicka på Befintlig fil eller webbsida under Länka till.

 4. Klicka på filen som du vill länka till och klicka sedan på bokmärke.

 5. Välj det bokmärke som du vill länka till i listan.

  Obs!: Om du vill ändra skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver in önskad text. Om du inte anger något tips använder Word filens sökväg eller adress som tips. För länkar till bokmärken använder Word bokmärkets namn.

Överst på sidan

Snabbt skapa en hyperlänk till en annan fil

Du kan snabbt skapa en hyperlänk utan att använda dialogrutan Infoga hyperlänk genom att dra markerad text eller bilder från ett Word-dokument.

Viktigt!: Den text du kopierar måste komma från en fil som redan har sparats.

Obs!: Du kan inte dra ritade objekt, till exempel figurer, för att skapa hyperlänkar. Om du vill skapa en hyperlänk för ett ritat objekt markerar du objektet, högerklicka och klicka sedan på hyperlänk Knappbild på snabbmenyn.

Skapa en hyperlänk genom att dra innehåll från ett annat Word-dokument

 1. Spara filen du vill länka till. Detta är måldokumentet.

 2. Öppna det dokument där du vill lägga till en hyperlänk.

 3. Öppna måldokumentet och markera texten, bilden eller andra objekt som du vill gå till.

  Till exempel kanske du vill markera de första orden i en del av ett dokument som du vill länka till.

 4. Högerklicka på det markerade objektet, dra det till aktivitetsfältet och placera markören över ikonen för det dokument där du vill lägga till en hyperlänk.

 5. Släpp upp den högra musknappen där du vill att hyperlänken ska visas på sidan och klicka sedan på Skapa hyperlänk här Knappbild .

  Obs!: Texten, bilden eller andra objekt som du har markerat är länken till måldokumentet.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera automatiska hyperlänkar

Automatiska länkar kan aktivera eller inaktivera. Om du använder automatiska länkar och endast en del av länkens sökväg visas kan ändra du inställningarna för att visa den fullständiga sökvägen för hyperlänk.

Aktivera automatiska hyperlänkar

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. Klicka på Alternativ för Autokorrigering och sedan på fliken Autoformatera vid inskrivning.

 5. Markera kryssrutan Internetadresser och nätverksadresser med hyperlänkar.

Visa den fullständiga sökvägen för hyperlänkar

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Klicka på Webbalternativunder Allmäntoch sedan klicka på fliken Arkiv .

 5. Avmarkera kryssrutan Uppdatera länkar när du sparar .

Inaktivera automatiska hyperlänkar

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. Klicka på Alternativ för Autokorrigering och sedan på fliken Autoformatera vid inskrivning.

 5. Avmarkera kryssrutan Internetadresser och nätverksadresser med hyperlänkar.

Ta bort en hyperlänk

Gör något av följande:

 • Tryck på CTRL+Z. Du måste trycka på CTRL+Z direkt efter att du har skrivit adressen, eller URL:en, för att ta bort en hyperlänk från en URL som du har skrivit in.

  Obs!: Om du trycker på CTRL+Z en andra gång, tas den URL du har skrivit bort.

 • Högerklicka på hyperlänken, klicka på Redigera hyperlänk på snabbmenyn och klicka sedan på Ta bort länk.

Överst på sidan

Klicka på om du vill följa en länk

Som standard måste Word du håller du ned CTRL och klicka för att gå till hyperlänkens målfil. Detta förhindrar du plötsligt gå till en plats när du försöker redigera ett dokument.

Om du vill ändra den här inställningen så att du kan klicka på en länk utan att behöva håller du ned CTRL, gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Avmarkera kryssrutan Använd CTRL + klicka för att följa hyperlänk under Redigeringsalternativ.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×