Skapa en heldagshändelse

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En händelse är en aktivitet som pågår i 24 timmar eller längre. Exempel på en händelse kan vara en mässa, ett seminarium eller en semester.

Artikelinnehåll

Mer information om händelser

Skapa en händelse

Ändra en händelse

Ställa in en händelse så att den återkommer

Göra en händelse privat

Ange eller ta bort en påminnelse

Mer information om händelser

En händelse inträffar vanligen en gång och kan pågå i en eller flera dagar. En årlig händelse, som en födelsedag eller årsdag, inträffar däremot varje år på ett visst datum.

Händelser och årliga händelser tar inte upp tidsblock i kalendern. De visas i stället som banderoller. Heldagshändelser gör att din tid visas som upptagen när andra tittar på kalendern. Vid händelser och årliga händelser visas din tid som ledig.

Överst på sidan

Skapa en händelse

 1. Gå till Kalender och klicka på fliken Start.

 2. I gruppen Ny klickar du på Nytt objekt och sedan på Hela dagen.

 3. Ange en beskrivning i rutan Ämne.

 4. I rutan Plats anger du platsen.

 5. Om du vill visa för andra som läser din kalender att du inte är på kontoret (och inte är ledig) klickar du på Frånvarande i listan Visa som i gruppen Alternativ på fliken Händelse.

  Visa min status som Frånvarande under det här mötet

 6. Om händelsen pågår längre än en dag ändrar du värdena i rutorna Starttid och Sluttid.

 7. Klicka på Spara och stäng.

Tips: I vyn Dag/Vecka/Månad kan du snabbt skapa en händelse genom att dubbelklicka under datumrubriken för dagen för händelsen..

Överst på sidan

Ändra en händelse

 1. Öppna den avtalade tiden, händelsen eller mötet som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Så här ändrar du alternativ för ett objekt som inte ingår i en serie   

   • Ändra alternativ som ämne, plats, start- eller sluttid efter behov på fliken Avtalad tid och klicka sedan på Spara och stäng.

  • Så här ändrar du alternativ för alla objekt i en serie   

   1. Klicka på Hela serien och klicka sedan på OK.

    Öppna återkommande objekt

   2. Ändra alternativen för ämne eller plats efter behov på fliken Avtalad tid.

   3. Om du vill ändra alternativen för upprepning klickar du på Återkommande i gruppen Alternativ, ändrar starttid, sluttid och mönster eller intervall för upprepning och klickar på OK.

   4. Klicka på Spara och stäng.

  • Så här ändrar du alternativ för ett objekt som ingår i en serie   

   1. Klicka på Bara den här och sedan på OK.

   2. Ändra ämne, plats, starttid eller sluttid efter behov på fliken Avtalad tid och klicka på Spara och stäng.

Tips: Du kan dra den avtalade tiden, händelsen eller mötet till ett annat datum i Kalender. Du kan också ändra ämnet genom att välja händelsen, klicka på den beskrivande texten och föra in ändringarna. Du kan ändra en händelse så att den blir en avtalad tid och blockera den avtalade tiden i kalendern genom att avmarkera kryssrutan Hela dagen och skriva in starttiden och sluttiden för den avtalade tiden. Eftersom en händelse enligt definitionen håller på i 24 timmar, från midnatt till midnatt, kan du ange specifika tider när du har avmarkerat den här kryssrutan.

Överst på sidan

Ställa in en händelse så att den återkommer

 1. Öppna den händelse du vill ska återkomma.

 2. Gå till fliken Avtalad tid, välj gruppen Alternativ och klicka sedan på Återkommande händelse.

 3. Klicka på den frekvens – Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år – du vill att händelsen ska återkomma med och ange sedan alternativ för frekvensen.

 4. Klicka på OK och sedan på Spara och stäng.

Överst på sidan

Göra en händelse privat

 1. Skapa eller öppna den händelse du vill göra privat.

 2. Klicka på Privat i gruppen Taggar på fliken Avtalad tid.

  Markera objekt som privat

Viktigt!: Det är inte helt säkert att funktionen Privat hindrar utomstående från att komma åt information om händelser, kontakter eller uppgifter. Om du vill förhindra att andra kommer åt privata objekt ska du inte ge dem behörighet att läsa mapparna Kalender, Kontakter och Uppgifter. Personer med läsbehörighet kan använda programkod eller andra e-postprogram för att visa information om privata objekt. Använd endast funktionen Privat om du delar mappar med personer som du verkligen litar på.

Överst på sidan

Ange eller ta bort en påminnelse

Gör något av följande:

 • För alla nya händelser du skapar   

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Alternativ.

  3. Om du automatiskt vill sätta på eller stänga av påminnelser för nya händelser markerar eller avmarkerar du kryssrutan Standardpåminnelse under Kalenderalternativ.

  4. Om du markerar kryssrutan anger du hur långt före händelsen som påminnelsen ska visas

 • För befintliga händelser   

  1. Öppna händelsen, eller serien om händelsen är återkommande.

  2. Om du vill sätta på eller stänga av en påminnelse går du till fliken Avtalad tid. Klicka på Ingen i listan Påminnelse i gruppen Alternativ eller på hur långt före händelsen du vill bli påmind.

  3. Om du vill anpassa ljudet som spelas upp när en påminnelse visas, klickar du på listan Påminnelse och klickar på Ljud i slutet av listan. Sedan markerar du det ljud som du vill ska spelas upp. Du måste välja en påminnelsetid innan kommandot Ljud visas.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×