Skapa en grupp i Outlook

En Office 365-grupp skiljer sig från en kontaktgrupp (det som tidigare kallades för en distributionslista). En kontaktgrupp är en uppsättning e-postadresser som du kan använda till att skicka ett e-postmeddelande eller en mötesinbjudan till alla samtidigt. Mer information om att skapa en kontaktgrupp finns i Skapa en kontaktgrupp.

 1. Öppna Outlook 2016.

 2. Välj Start > Ny grupp.

  Gruppalternativen i det huvudsakliga menyfliksområdet i Outlook

  Frågetecken anger hjälpinformation Ser du inte Ny grupp i menyfliksområdet? IT-avdelningen kanske inte har aktiverat grupper för din organisation. Be dem om hjälp.

 3. Fyll i gruppinformationen.

 • Gruppnamn: Skapa ett namn som beskriver syftet med gruppen.

  När du anger ett namn visas en föreslagen e-postadress. ”Inte tillgängligt” innebär att gruppnamnet redan används och att du bör försöka med ett annat namn. Observera att du inte kan ändra ett gruppnamn när du har valt det.

 • Beskrivning: Om du vill kan du ange en beskrivning av gruppen så att andra förstår dess syfte. Den här beskrivningen inkluderas i välkomstmeddelandet när andra går med i gruppen.

 • Klassificering: Välj en klassificering. De tillgängliga alternativen beror på vad som har konfigurerats i din organisation.

 • Sekretess: Som standard skapas grupper som privata. Det innebär att endast godkända medlemmar i organisationen kan se vad som finns i gruppen. Alla andra i organisationen som inte är godkända kan inte se vad som finns i gruppen.

  • Om du vill skapa en grupp där alla i organisationen kan visa gruppens innehåll och bli medlemmar väljer du Offentlig.

  • Om du vill skapa en grupp där medlemskap kräver godkännande och där endast medlemmar kan visa gruppinnehåll väljer du Privat.

 • Skicka alla gruppkonversationer och händelser till medlemmarnas inkorgar Du kan markera den här rutan om du vill att medlemmarna ska kunna se alla gruppkonversationer och händelser i sin egen inkorg utan att behöva gå till separata grupparbetsytor. Medlemmarna kan ändra inställningen för sina egna postlådor.

 • Välj Skapa.

Skapa en grupp

Obs!: Den här funktionen är tillgänglig för Office Insider-deltagare med Office 365-prenumeration. Om du har en prenumeration på Office 365 bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

 1. Öppna Outlook för Mac.

 2. Välj Arkiv > Nytt > Grupp.

  Frågetecken anger hjälpinformation Ser du inte Grupp på menyn? IT-avdelningen kanske inte har aktiverat grupper för din organisation. Be dem om hjälp.

 3. Fyll i gruppinformationen:

  • Gruppnamn: Skapa ett namn som beskriver syftet med gruppen.

   När du anger ett namn visas en föreslagen e-postadress. ”Inte tillgängligt” innebär att gruppnamnet redan används och att du bör försöka med ett annat namn. Observera att du inte kan ändra ett gruppnamn när du har valt det.

  • Beskrivning: Om du vill kan du ange en beskrivning av gruppen så att andra förstår dess syfte. Den här beskrivningen inkluderas i välkomstmeddelandet när andra går med i gruppen. Klicka på Nästa.

  • Skriv medlemmars e-postadresser eller välj medlemmar i kontaktlistan för att lägga till dem i gruppen. Du kan lägga till gäster som finns utanför skolan eller organisationen i gruppen.

  • Sekretess: Som standard skapas grupper som privata. Det innebär att endast godkända medlemmar i organisationen kan se vad som finns i gruppen. Alla andra i organisationen som inte är godkända kan inte se vad som finns i gruppen.

   • Om du vill skapa en grupp där alla i organisationen kan visa gruppens innehåll och bli medlemmar väljer du Offentlig.

   • Om du vill skapa en grupp där medlemskap kräver godkännande och där endast medlemmar kan visa gruppinnehåll väljer du Privat.

  • Klassificering: Välj en klassificering. De tillgängliga alternativen beror på vad som har konfigurerats i din organisation.

  Visar användargränssnittet för Skapa en grupp på Mac

 4. Klicka på Skapa. Du kommer se ett välkomstmeddelande i den nya gruppinkorgen.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder den nya versionen av Outlook på webben. Välj vilken version av Outlook på webben du använder och stegen som gäller för dig.

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

Betaversionen av Outlook på webben

Läs anvisningar för den nya versionen av Outlook på webben.

Outlook på webben

Läs anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben.

Obs!: Om organisationen har logotypen i verktygsfältet kan det hända att du ser något annat än vad som beskrivs ovan.

Instruktioner för den nya versionen av Outlook på webben

 1. Öppna Outlook på webben

 2. I navigeringsfönstret under grupper, välj Ny grupp eller högerklicka på grupper-noden och välj Ny grupp.

  Frågetecken anger hjälpinformation Visas inte grupper i navigeringsfönstret? IT-avdelningen kanske inte har aktiverat grupper för din organisation. Be dem om hjälp.

 3. Fyll i gruppinformationen:

  • Gruppnamn: Skapa ett namn som beskriver syftet med gruppen.

   När du anger ett namn visas en föreslagen e-postadress. ”Inte tillgängligt” innebär att gruppnamnet redan används och att du bör försöka med ett annat namn. Observera att du inte kan ändra ett gruppnamn när du har valt det.

  • Beskrivning: Om du vill kan du ange en beskrivning av gruppen så att andra förstår dess syfte. Den här beskrivningen inkluderas i välkomstmeddelandet när andra går med i gruppen.

  • Sekretess: Som standard skapas grupper som privata. Det innebär att endast godkända medlemmar i organisationen kan se vad som finns i gruppen. Alla andra i organisationen som inte är godkända kan inte se vad som finns i gruppen.

   • Om du vill skapa en grupp där alla i organisationen kan visa gruppens innehåll och bli medlemmar väljer du Offentlig.

   • Om du vill skapa en grupp där medlemskap kräver godkännande och där endast medlemmar kan visa gruppinnehåll väljer du Privat.

  • Klassificering: Välj en klassificering. De tillgängliga alternativen beror på vad som har konfigurerats i din organisation.

  • Skicka alla gruppkonversationer och händelser till medlemmarnas inkorgar Du kan markera den här rutan om du vill att medlemmarna ska kunna se alla gruppkonversationer och händelser i sin egen inkorg utan att behöva gå till separata grupparbetsytor. Medlemmarna kan ändra inställningen för sina egna postlådor.

  • Välj Skapa.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

 1. Öppna Outlook på webben.

 2. Välj knappen + bredvid Grupper i navigeringsfönstret. (Om du inte ser knappen + för du muspekaren över navigeringsfönstret.)

  Den vänstra navigeringsfönstret i Outlook på webben med knappen Skapa markerad

  Frågetecken anger hjälpinformation Visas inte grupper i navigeringsfönstret? IT-avdelningen kanske inte har aktiverat grupper för din organisation. Be dem om hjälp.

 3. Fyll i gruppinformationen.

 • Gruppnamn: Skapa ett namn som beskriver syftet med gruppen.

  När du anger ett namn visas en föreslagen e-postadress. ”Inte tillgängligt” innebär att gruppnamnet redan används och att du bör försöka med ett annat namn. Observera att du inte kan ändra ett gruppnamn när du har valt det.

 • Beskrivning: Om du vill kan du ange en beskrivning av gruppen så att andra förstår dess syfte. Den här beskrivningen inkluderas i välkomstmeddelandet när andra går med i gruppen.

 • Sekretess: Som standard skapas grupper som privata. Det innebär att endast godkända medlemmar i organisationen kan se vad som finns i gruppen. Alla andra i organisationen som inte är godkända kan inte se vad som finns i gruppen.

  • Om du vill skapa en grupp där alla i organisationen kan visa gruppens innehåll och bli medlemmar väljer du Offentlig.

  • Om du vill skapa en grupp där medlemskap kräver godkännande och där endast medlemmar kan visa gruppinnehåll väljer du Privat.

 • Klassificering: Välj en klassificering. De tillgängliga alternativen beror på vad som har konfigurerats i din organisation.

 • Skicka alla gruppkonversationer och händelser till medlemmarnas inkorgar Du kan markera den här rutan om du vill att medlemmarna ska kunna se alla gruppkonversationer och händelser i sin egen inkorg utan att behöva gå till separata grupparbetsytor. Medlemmarna kan ändra inställningen för sina egna postlådor.

 • Välj Skapa.

Fönstret Skapa grupp med all information ifylld

 1. Öppna Outlook Mobile-appen.

 2. Välj Grupper i mappfönstret.

  Mappen Grupper i navigeringsfönstret

  Frågetecken anger hjälpinformation Visas inte grupper i mappfönstret? IT-avdelningen kanske inte har aktiverat grupper för din organisation. Be dem om hjälp.

 3. Vid rubriken Grupper trycker du på +.

  Tryck på plustecknet i det övre högra hörnet på skärmen för att skapa en grupp

 4. På sidan Ny grupp skriver du ett namn på gruppen > Nästa.

 5. På sidan Inställningar anger du den information som krävs, bland annat sekretessnivå (offentlig eller privat), klassificering och om gruppmedlemmarna ska följa gruppens konversationer och händelser i sina personliga inkorgar.

 6. Tryck på Skapa.

 7. Skriv medlemmars e-postadresser eller välj medlemmar i kontaktlistan för att lägga till dem i gruppen. Du kan lägga till gäster i gruppen.

 8. Tryck på Lägg till. Du ser ett välkomstmeddelande i den nya gruppinkorgen.

Skapa en PLC-grupp i Outlook (Office 365 Education)

En PLC-grupp (Professional Learning Community) är en typ av Office 365-grupp som tillhandahåller ett delat utrymme som lärare kan använda för samarbete. PLC-grupper finns tillgängliga i Office 365 Education-abonnemang.

En PLC påminner väldigt mycket om andra typer av Office 365-grupper. Den har en delad postlåda, en kalender, ett delat dokumentbibliotek och en OneNote-anteckningsbok. Anteckningsboken har utformats för lärare. Den innehåller mallar och en mängd andra resurser för inspiration och hjälp.

Skapa en PLC

IT-avdelningen kan aktivera eller inaktivera möjligheten att skapa grupper för organisationen. Om du inte kan skapa en grupp när du har följt de här anvisningarna kontaktar du IT-avdelningen.

 1. Öppna Outlook på webben.

 2. Välj knappen + bredvid Grupper i navigeringsfönstret. (Om du inte ser knappen + för du muspekaren över navigeringsfönstret.)

  Den vänstra navigeringsfönstret i Outlook på webben med knappen Skapa markerad

 3. Klicka på Nästa på panelen Professional Learning Community.

 4. Ange ett namn i Gruppnamn som kortfattat fångar syftet med gruppen.

 5. En föreslagen e-postadress visas. Om "inte tillgängligt" visas används gruppnamnet redan. Prova med ett annat namn. Observera att det inte går att ändra grupp-ID:t när du väl har valt det.

 6. Ange en detaljerad beskrivning av gruppen i Beskrivning så att andra förstår dess syfte. Den här beskrivningen inkluderas i välkomstmeddelandet när andra går med i gruppen.

 7. Gör något av följande i Sekretess:

  • Om du vill skapa en grupp där medlemskap kräver godkännande av en gruppägare och där endast medlemmar kan visa gruppinnehåll väljer du Privat.

  • Om du vill skapa en grupp där alla på skolan eller i organisationen kan visa gruppens innehåll och bli medlemmar väljer du Offentlig.

 8. Välj Skicka alla gruppkonversationer och händelser till medlemmarnas inkorgar om så önskas. Detta rekommenderas när medlemmar tillhör flera grupper eftersom de kan se alla gruppkonversationer och händelser i sin egen inkorg utan att behöva gå till grupparbetsytan. Den här inställningen gäller för alla som du lägger till i gruppen nu eller som går med i gruppen senare. Varje medlem kan ändra inställningen efter att de gått med i gruppen.

 9. Välj Skapa.

  Knappen Skapa visas högst upp på skärmen

 10. Om du är redo att lägga till medlemmar i gruppen du just skapade fortsätter du med guiden Skapa grupp. Välj annars Inte nu. Du kan alltid komma tillbaka och lägga till medlemmar senare.

 11. Den nya gruppen visas i navigeringsfältet till vänster och du får ett välkomstmeddelande i gruppens inkorg.

Se även

Lägga till gruppmedlemmar

Skapa en grupp i Yammer

Läs om Office 365-grupper

Gå med i en grupp i Outlook

Schemalägga ett möte i en gruppkalender

Ta bort en grupp

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×