Skapa en grupp i Outlook

Uppdaterades: Oktober 2017

Grupper är en funktion i Office 365 som tillhandahåller en delad arbetsyta för samarbete och delning. I arbetsytan ingår en inkorg, en kalender, ett dokumentbibliotek, en OneNote-anteckningsbok och ett planeringsverktyg som alla är gemensamma för gruppens medlemmar.

En Office 365-grupp skiljer sig från en kontaktgrupp (det som tidigare kallades för en distributionslista). En kontaktgrupp är en uppsättning e-postadresser. Du kan använda kontaktgruppen till att skicka ett e-postmeddelande eller en mötesinbjudan till alla adresserna samtidigt. Mer information om att skapa en kontaktgrupp finns i Skapa en kontaktgrupp.

Tips!: Du kan också skapa en grupp från:

Skapa en grupp

IT-avdelningen kan aktivera eller inaktivera möjligheten att skapa grupper för organisationen. Om du inte kan skapa en grupp när du har följt de här anvisningarna kontaktar du IT-avdelningen.

 1. Öppna Outlook på webben.

 2. Välj knappen + bredvid Grupper i navigeringsfönstret. (Om du inte ser knappen + för du muspekaren över navigeringsfönstret.)

  Den vänstra navigeringsfönstret i Outlook på webben med knappen Skapa markerad

 3. Ange ett gruppnamn som kortfattat fångar syftet med gruppen i Välj ett namn.

 4. En föreslagen e-postadress finns tillgänglig.

  Om "inte tillgängligt" visas används gruppnamnet redan. Prova med något annat. Observera att du inte kan ändra ett gruppnamn när du har valt det.

 5. Ange en detaljerad beskrivning av gruppen så att andra förstår dess syfte i Lägg till en beskrivning. Den här beskrivningen inkluderas i välkomstmeddelandet när andra går med i gruppen.

 6. Gör något av följande i Sekretess:

  • Om du vill skapa en grupp där alla i organisationen kan visa gruppens innehåll och bli medlemmar väljer du Offentlig.

  • Om du vill skapa en grupp där medlemskap kräver godkännande av en gruppägare och där endast medlemmar kan visa gruppinnehåll väljer du Privat.

 7. Välj Skicka alla gruppkonversationer och händelser till medlemmarnas inkorgar om så önskas. Detta rekommenderas när medlemmar tillhör flera grupper eftersom de kan se alla gruppkonversationer och händelser i sin egen inkorg utan att behöva gå till grupparbetsytan. Den här inställningen gäller för alla som du lägger till i gruppen nu eller som går med i gruppen senare. Varje medlem kan ändra inställningen efter att de gått med i gruppen.

 8. Välj Skapa.

  Fönstret Skapa grupp med all information ifylld

 9. Om du är redo att lägga till medlemmar i gruppen du just skapade fortsätter du med guiden Skapa grupp. Välj annars Inte nu. Du kan alltid komma tillbaka och lägga till gruppmedlemmar senare.

Skapa en grupp

IT-avdelningen kan aktivera eller inaktivera möjligheten att skapa grupper för organisationen. Om du inte kan skapa en grupp när du har följt de här anvisningarna kontaktar du IT-avdelningen.

 1. Öppna Outlook 2016.

 2. Välj Ny grupp på fliken Start.

  Gruppalternativen i det huvudsakliga menyfliksområdet i Outlook

 3. I fönstret Skapa grupp anger du den information som krävs, inklusive namn, e-postadress, beskrivning, klassificering och sekretessnivå (offentlig eller privat). Du kan inte ändra gruppens e-postadress när du väl har skapat gruppen.

  Skapa en grupp

 4. Välj Avancerade alternativ och markera gruppkonversationsrutan för att låta medlemmarna ta emot gruppens e-postmeddelanden i sin personliga inkorg eller lämna rutan avmarkerad om du vill att de bara ska komma åt gruppens e-post från gruppens inkorg. Klicka sedan på Skapa.

 5. Lägg till en beskrivning av medlemmarna (du kan inte lägga till externa användare i nuläget) och en bild för gruppen. Klicka sedan på OK. Du kan också lägga till medlemmar efter att gruppen har skapats.

  Skapa en ny grupp

 6. Klicka på Lägg till. Du kommer att se den nya gruppen i navigeringsfältet till vänster och ett välkomstmeddelande i gruppens inkorg.

Skapa en grupp i Outlook Mobile-appen

IT-avdelningen kan aktivera eller inaktivera möjligheten att skapa grupper för organisationen. Om du inte kan skapa en grupp när du har följt de här anvisningarna kontaktar du IT-avdelningen.

 1. Öppna Outlook Mobile-appen.

 2. Välj Grupper i mappfönstret.

  Mappen Grupper i navigeringsfönstret

 3. Vid rubriken Grupper trycker du på +.

  Tryck på plustecknet i det övre högra hörnet på skärmen för att skapa en grupp

 4. På sidan Ny grupp skriver du ett namn på gruppen > Nästa.

 5. På sidan Inställningar anger du den information som krävs, bland annat sekretessnivå (offentlig eller privat), klassificering och om gruppmedlemmarna ska följa gruppens konversationer och händelser i sina personliga inkorgar.

 6. Tryck på Skapa.

 7. Skriv medlemmars e-postadresser eller välj medlemmar i kontaktlistan för att lägga till dem i gruppen. Du kan lägga till gäster i gruppen.

 8. Tryck på Nästa. Du ser ett välkomstmeddelande i den nya gruppinkorgen.

Skapa en PLC-grupp i Outlook (Office 365 for utbildning)

En PLC-grupp (Professional Learning Community) är en typ av Office 365-grupp som tillhandahåller ett delat utrymme som lärare kan använda för samarbete. PLC-grupper finns tillgängliga i Office 365 Education-abonnemang.

En PLC påminner väldigt mycket om andra typer av Office 365-grupper. Den har en delad postlåda, en kalender, ett delat dokumentbibliotek och en OneNote-anteckningsbok. Anteckningsboken har utformats för lärare. Den innehåller mallar och en mängd andra resurser för inspiration och hjälp.

Skapa en PLC

IT-avdelningen kan aktivera eller inaktivera möjligheten att skapa grupper för organisationen. Om du inte kan skapa en grupp när du har följt de här anvisningarna kontaktar du IT-avdelningen.

 1. Öppna Outlook på webben.

 2. Välj knappen + bredvid Grupper i navigeringsfönstret. (Om du inte ser knappen + för du muspekaren över navigeringsfönstret.)

  Den vänstra navigeringsfönstret i Outlook på webben med knappen Skapa markerad

 3. Klicka på Nästa på panelen Professional Learning Community.

 4. Ange ett gruppnamn som kortfattat fångar syftet med gruppen i Välj ett namn.

 5. En föreslagen e-postadress visas. Om "inte tillgängligt" visas används gruppnamnet redan. Prova med ett annat namn. Observera att det inte går att ändra grupp-ID:t när du väl har valt det.

 6. Ange en detaljerad beskrivning av gruppen så att andra förstår dess syfte i Lägg till en beskrivning. Den här beskrivningen inkluderas i välkomstmeddelandet när andra går med i gruppen.

 7. Gör något av följande i Sekretess:

  • Om du vill skapa en grupp där alla på skolan eller i organisationen kan visa gruppens innehåll och bli medlemmar väljer du Offentlig.

  • Om du vill skapa en grupp där medlemskap kräver godkännande av en gruppägare och där endast medlemmar kan visa gruppinnehåll väljer du Privat.

 8. Välj Skicka alla gruppkonversationer och händelser till medlemmarnas inkorgar om så önskas. Detta rekommenderas när medlemmar tillhör flera grupper eftersom de kan se alla gruppkonversationer och händelser i sin egen inkorg utan att behöva gå till grupparbetsytan. Den här inställningen gäller för alla som du lägger till i gruppen nu eller som går med i gruppen senare. Varje medlem kan ändra inställningen efter att de gått med i gruppen.

 9. Välj Skapa.

  Knappen Skapa visas högst upp på skärmen

 10. Om du är redo att lägga till medlemmar i gruppen du just skapade fortsätter du med guiden Skapa grupp. Välj annars Inte nu. Du kan alltid komma tillbaka och lägga till medlemmar senare.

 11. Den nya gruppen visas i navigeringsfältet till vänster och du får ett välkomstmeddelande i gruppens inkorg.

Närliggande avsnitt

Läs om Office 365-grupper
Jämför Grupper i Outlook Mobile med Outlook Groups-mobilappen
Gå med i en grupp i Outlook
Schemalägga ett möte i en gruppkalender
Ta bort en grupp

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×