Skapa en Gane-Sarson Dataflödesmodelldiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan utforma flöde datamodeller med hjälp av mallen Dataflödesmodelldiagram som innehåller former för alla symboler som används i Gane-Sarson-notation.

Mallen Flöde datamodell använder en designstrategi för uppifrån och ned för att skapa dataflödesdiagram. Du börjar med att skapa webbplats på den högsta processer. Sedan du bryter ned varje process i underprocesser för fler detaljer.

Information om Gane-Sarson-metoden finns i ”Structured Systems Analysis: verktyg och tekniker” av C. Gane och T. Sarson (New York: IST, Inc., 1977). Se även ”konceptuell Database Design” av Carlo Batini, Stefano Ceri och Shamkant B. Navathe (tall City, Ca.: The Benjamin/Karlsson publicering företag, Inc., 1992).

"Dataflödesmodelldiagram som visar certifieringsprocessen, samt underprocesser och gränssnitt"

  1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på programvara och databaser och klicka sedan på Dataflödesmodelldiagram.

  2. Skapa webbplats på den högsta informationssidan för diagrammet genom att dra gränssnittet och processen former från Gane-Sarson till ritningssidan.

    Obs!: I den här mallen måste du använda en designstrategi för uppifrån och ned för din Dataflödesmodelldiagram. Börja modellen på överst nivån och öka detaljnivån till lägre nivåer.

  3. Anslut gränssnitt, Process och Datalagring former till varandra med Dataflöde kopplingar.

  4. Lägga till en informationssida för varje process. Din detaljsidor kan innehålla underprocesser som kräver ytterligare detaljsidor.

  5. Fortsätt att lägga till detaljsidor för varje process (inklusive användargränssnitt, process och store former som kopplats med dataflöden) tills du har beskrivs hela data flöde modellen system tillräckligt detaljerade.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×