Skapa en fabriksritning

Mallen för anläggnings till layout innehåller former som du behöver för att skapa en detaljerad konstruktion för tillverknings anläggningar, inklusive byggnad, maskiner, lagring och leverans-och mottagnings utrustning.

"Fabrikslayout med maskiner, lager och varuintag"

 1. I listan Kategorier klickar du på kategorin kartor och plan ritningar .

 2. Klicka på plantera layoutoch sedan på skapa.

  Som standard öppnas en skalad ritningssida i liggande orientering i den här ritnings typen Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst.

 3. Skapa eller infoga en plan ritning. Du kan göra det på tre sätt: skapa ett Visio-våningsplan, infoga ett CAD-planritning eller kopiera och klistra in en befintlig Visio-planritning i en ny ritning. Se följande anvisningar om hur du gör detta.

 4. Lägga till former för att representera maskiner, lagring och leverans-och mottagnings anordningar.

Skapa en planritning

 1. Skapa en enkel yttre vägg struktur på något av följande sätt.

  Använda rums former

  1. Dra en av rums formerna från väggar, skal och strukturtill ritnings sidan.

  2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen och markeringshandtagen på enskilda väggar.

  Använda vägg former

  1. Dra yttre vägg former från väggar, skal och strukturtill ritnings sidan.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra en slut punkt.

  3. Dra en änd punkt till en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 2. Skapa innerväggsstrukturen.

  1. Dra vägg former till ritnings sidan och placera dem innanför den yttre strukturen.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra en slut punkt.

  3. Dra en änd punkt till en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 3. Lägga till andra strukturelement.

  1. Dra strukturella former från väggar, skal och strukturtill ritnings sidan, till exempel kolumner.

  2. I stencilen byggnads stomme drar du byggnads former, till exempel trappor, till ritnings sidan.

  3. Dra dörr-och fönster former ovanpå väggarna från väggar, skal och struktur.

   Dörrar och fönster roterar för att justeras mot väggen och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

  4. När du har monterat byggnadsskalet och väggstrukturen kan du lägga till elektriska symboler och måttlinjer.

   Lägga till elektriska symboler

   Från el och telekomkan du dra vägg brytare, uttag och andra vägg Arma turer till vägg former. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt visas – den innebär att symbolen har fästs mot väggen. Vägg Arma turer roteras för att justeras mot väggen och limmas mot väggen.

   Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

   Lägga till mått linjer på väggar

   1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

   2. Flytta mått linjer och mått text genom att dra i ett kontroll handtag.

    Obs!: Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

   3. Om du lägger till en dimension till en vägg kan du ändra storlek på väggen genom att välja formen mått, skriva den önskade dimensionen och sedan klicka bort från mått formen.

Infoga en CAD-planritning

 1. Klicka på CAD-ritning på menyn Infoga.

 2. Välj AutoCAD-ritning (*.dwg, *.dxf) under Filformat. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 3. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

  När du har infogat ritningen kan du ändra storlek på den, redigera dess skala eller flytta den. Du kan också låsa Visio- lager som innehåller CAD-ritningen.

Kopiera och klistra in en befintlig Visio-planritning i en ny ritning

 1. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 2. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på Skala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 3. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på menyn Redigera.

 4. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på menyn Redigera.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på nytt, klicka på kartor och plan ritningaroch klicka sedan på layout.

  Som standard öppnas en skalad ritningssida i liggande orientering i den här ritnings typen Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst.

 3. Skapa eller infoga en plan ritning. Du kan göra det på tre sätt: skapa ett Visio-våningsplan, infoga ett CAD-planritning eller kopiera och klistra in en befintlig Visio-planritning i en ny ritning. Se följande anvisningar om hur du gör detta.

 4. Lägga till former för att representera maskiner, lagring och leverans-och mottagnings anordningar.

Skapa en planritning

 1. Skapa en enkel yttre vägg struktur på något av följande sätt.

  Använda rums former

  1. Dra en av rums formerna från väggar, skal och strukturtill ritnings sidan.

  2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen Kontrollhandtag och markeringshandtagen Bild av markeringshandtag på enskilda väggar.

  Använda vägg former

  1. Dra yttre vägg former från väggar, skal och strukturtill ritnings sidan.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Dra en änd punkt till en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 2. Skapa innerväggsstrukturen.

  1. Dra vägg former till ritnings sidan och placera dem innanför den yttre strukturen.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Dra en änd punkt till en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 3. Lägga till andra strukturelement.

  1. Dra strukturella former från väggar, skal och strukturtill ritnings sidan, till exempel kolumner.

  2. I stencilen byggnads stomme drar du byggnads former, till exempel trappor, till ritnings sidan.

  3. Dra dörr-och fönster former ovanpå väggarna från väggar, skal och struktur.

   Dörrar och fönster roterar för att justeras mot väggen och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

  4. När du har monterat byggnadsskalet och väggstrukturen kan du lägga till elektriska symboler och måttlinjer.

   Lägga till elektriska symboler

   Från el och telekomkan du dra vägg brytare, uttag och andra vägg Arma turer till vägg former. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt visas – den innebär att symbolen har fästs mot väggen. Vägg Arma turer roteras för att justeras mot väggen och limmas mot väggen.

   Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

   Lägga till mått linjer på väggar

   1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

   2. Flytta måttlinjer och måttext genom att dra i ett kontrollhandtag Kontrollhandtag .

    Obs!: Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

   3. Om du lägger till en dimension till en vägg kan du ändra storlek på väggen genom att välja formen mått, skriva den önskade dimensionen och sedan klicka bort från mått formen.

Infoga en CAD-planritning

 1. Klicka på CAD-ritning på menyn Infoga.

 2. Välj AutoCAD-ritning (*.dwg, *.dxf) under Filformat. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 3. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

  När du har infogat ritningen kan du ändra storlek på den, redigera dess skala eller flytta den. Du kan också låsa Visio- lager som innehåller CAD-ritningen.

Kopiera och klistra in en befintlig Visio-planritning i en ny ritning

 1. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 2. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på Skala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 3. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på menyn Redigera.

 4. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på menyn Redigera.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

 1. Peka på nyttpå menyn Arkiv , peka på kartor och plan ritningaroch klicka sedan på plantera layout.

  Som standard öppnas en skalad ritningssida i liggande orientering i den här ritnings typen Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst.

 2. Skapa eller infoga en plan ritning. Du kan göra det på tre sätt: skapa ett Visio-våningsplan, infoga ett CAD-planritning eller kopiera och klistra in en befintlig Visio-planritning i en ny ritning. Se följande anvisningar om hur du gör detta.

 3. Lägga till former för att representera maskiner, lagring och leverans-och mottagnings anordningar.

Skapa en planritning

 1. Skapa en enkel yttre vägg struktur på något av följande sätt.

  Använda rums former

  1. Dra en av rums formerna från väggar, skal och strukturtill ritnings sidan.

  2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen Kontrollhandtag och markeringshandtagen Bild av markeringshandtag på enskilda väggar.

  Använda vägg former

  1. Dra yttre vägg former från väggar, skal och strukturtill ritnings sidan.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Dra en änd punkt till en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 2. Skapa innerväggsstrukturen.

  1. Dra vägg former till ritnings sidan och placera dem innanför den yttre strukturen.

  2. Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  3. Dra en änd punkt till en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Obs!: För att väggar ska anslutas korrekt måste Limma mot formgeometri vara markerat i dialogrutan Fäst och limma.

 3. Lägga till andra strukturelement.

  1. Dra strukturella former från väggar, skal och strukturtill ritnings sidan, till exempel kolumner.

  2. I stencilen byggnads stomme drar du byggnads former, till exempel trappor, till ritnings sidan.

  3. Dra dörr-och fönster former ovanpå väggarna från väggar, skal och struktur.

   Dörrar och fönster roterar för att justeras mot väggen och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

  4. När du har monterat byggnadsskalet och väggstrukturen kan du lägga till elektriska symboler och måttlinjer.

   Lägga till elektriska symboler

   Från el och telekomkan du dra vägg brytare, uttag och andra vägg Arma turer till vägg former. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt visas – den innebär att symbolen har fästs mot väggen. Vägg Arma turer roteras för att justeras mot väggen och limmas mot väggen.

   Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

   Lägga till mått linjer på väggar

   1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

   2. Flytta måttlinjer och måttext genom att dra i ett kontrollhandtag Kontrollhandtag .

    Obs!: Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

   3. Om du lägger till en dimension till en vägg kan du ändra storlek på väggen genom att välja formen mått, skriva den önskade dimensionen och sedan klicka bort från mått formen.

Infoga en CAD-planritning

 1. Klicka på CAD-ritning på menyn Infoga.

 2. Välj AutoCAD-ritning (*.dwg, *.dxf) under Filformat. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 3. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

  När du har infogat ritningen kan du ändra storlek på den, redigera dess skala eller flytta den. Du kan också låsa Microsoft Office Visio- lager som innehåller CAD-ritningen.

Kopiera och klistra in en befintlig Visio-planritning i en ny ritning

 1. Öppna en befintlig Microsoft Office Visio-ritning.

 2. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på Skala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 3. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på menyn Redigera.

 4. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på menyn Redigera.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×