Skapa en enkel formel i Excel

Skapa en enkel formel i Excel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa en enkel formel om du vill addera, subtrahera, multiplicera eller dividera värden i ditt kalkylblad. Enkla formler börjar alltid med ett likhetstecken (=), följt av konstanter som är numeriska värden och operatorer som plus (+), minus (-), asterisk (*) eller snedstreck (/).

Låt oss ta ett exempel på en enkel formel.

 1. Klicka på den cell där du vill ange formeln i kalkylbladet.

 2. Skriv = (likhetstecken) följt av de konstanter och operatorer (upp till 8192 tecken) som du vill använda i beräkningen.

  I vårt exempel skriver du = 1 + 1.

  Meddelanden: 

  • I stället för att skriva in konstanterna i din formel kan du markera cellerna som innehåller värden du vill använda och sedan skriva in operatorerna mellan de markerade cellerna.

  • Följa standard ordningen på matematiska operationer, multiplikation och division utförs före addition och subtraktion.

 3. Tryck på Ange (Windows) eller returnera (Mac).

Nu ska vi ta en annan variation av en enkel formel. Typ = 5 + 2 * 3 i en annan cell och trycker på RETUR eller Gå tillbaka. Excel multiplicerar de två sista siffrorna och lägger till det första talet i resultatet.

Använda Autosumma

Du kan använda Autosumma för att snabbt summera en kolumn eller rad eller tal. Markera en cell bredvid de tal som du vill summera, klicka på Autosumma på fliken Start, tryck på RETUR (Windows) eller returnera (Mac) och som har du hittat rätt!

Autosumma på fliken Start

När du klickar på Autosumma skrivs automatiskt en formel (som använder funktionen SUMMA) för att summera talen.

Obs!: Du kan också skriva in ALT += (Windows) eller ALT + KOMMANDO += (Mac) i en cell och funktionen Summa infogas automatiskt.

Här är ett exempel. Om du vill lägga till siffrorna för januari i den här underhållningsbudgeten markerar du cell B7, cellen direkt under kolumnen med tal. Klicka sedan på Autosumma. En formel visas i cell B7 och cellerna som du summerar markeras i Excel.

Formel som skapats genom att klicka på Start > Autosumma

Tryck på Retur om du vill visa resultatet (95,94) i cell B7. Du kan även se formeln i formelfältet högst upp i Excel-fönstret.

Autosummeringsresultat i cell B7

Meddelanden: 

 • Om du vill summera en kolumn med tal markerar du cellen direkt under det sista talet i kolumnen. Om du vill summera en rad med tal markerar du cellen direkt till höger.

 • När du har skapat en formel kan du kopiera den till andra celler i stället för att behöva skriva den flera gånger. När du till exempel kopierar formeln i cell B7 till cell C7 justeras formeln i C7 automatiskt till den nya platsen och de numeriska värdena beräknas i C3:C6.

 • Du kan också använda Autosumma för fler än en cell åt gången. Du kan till exempel markera både cell B7 och C7, klicka på Autosumma och räkna samman båda kolumnerna samtidigt.

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt kalkylblad i Excel. Om det behövs kan du justera kolumnbredden så att alla värden visas.

Obs!: För formler för att visa resultat, markerar du dem, tryck på F2 och tryck sedan på RETUR (Windows) eller returnera (Mac).

Data

2

5

Formel

Beskrivning

Resultat

=A2+A3

Adderar värdena i cell A1 och A2

=A2+A3

=A2-A3

Subtraherar värdet i cell A1 med värdet i cell A2

=A2-A3

=A2/A3

Dividerar värdet i cell A1 med värdet i cell A2

=A2/A3

=A2*A3

Multiplicerar värdet i cell A1 med värdet i cell A2

=A2*A3

=A2^A3

Upphöjer värdet i cell A1 till exponentvärdet i cell A2

=A2^A3

Formel

Beskrivning

Resultat

=5+2

Adderar 5 och 2

=5+2

=5-2

Subtraherar 5 med 2

=5-2

=5/2

Dividerar 5 med 2

=5/2

=5*2

Multiplicerar 5 med 2

=5*2

=5^2

Beräknar 5 upphöjt till 2

=5^2

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Funktionen Summa

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×