Skapa en egen grundrapport

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Project har 29 fördefinierade grundläggande rapporter. Om inget av standardrapporterna som dina behov tillgodoses information, kan du använda en mall för att skapa en egen grundrapport.

Vad vill du göra?

Skapa en egen aktivitetsrapport eller resursrapport

Skapa en egen månadsrapport

Skapa en egen korstabellsrapport

Skapa en egen aktivitets- eller resursrapport

 1. Klicka på RapporterRapport-menyn.

 2. Klicka på Egna och sedan på Välj.

 3. Du skapar en aktivitets- eller resursrapport genom att klicka på Ny i dialogrutan Egna rapporter, klicka på Aktivitet eller Resurs och därefter på OK.

  Du redigerar en aktivitets- eller resursrapport genom att klicka på den rapport som du vill redigera i rutan Rapporter och därefter på Redigera.

 4. På fliken Definiering anger du ett namn för rapporten i rutan Namn.

 5. Markera den tidsperiod som du vill visa i listan Tidsperiod och ange därefter antalet tidsperioder som du vill rapportera som en enhet i rutan Intervall.

  Obs!: Rutan Intervall är aktiverad för alla tidsperioder med undantag för Hela projektet.

 6. Markera den tabell som du vill visa i listan Tabell.

 7. Markera det filter som du vill visa i listan Filter.

 8. Markera kryssrutan Markera om du vill visa de filtrerade aktiviteterna med annan formatering.

  Tips: Du ändrar formatet för markerad text genom att klicka på Text, markera Markerade aktiviteter eller Markerade resurser i listan Element att ändra och därefter välja formateringsalternativ.

 9. Markera kryssrutan Visa sammanfattningsaktiviteter om du vill ha med sammanfattningsaktiviteter i rapporten.

 10. Markera kryssrutan Avgränsare om du vill visa rapporten med grå avgränsande linjer i formateringen.

 11. Om du vill sortera aktivitets- eller resursdata i en rapport klickar du på fliken Sortera och sedan på fältet som du vill sortera efter i rutan Första sorteringsnyckel. Klicka därefter på Stigande eller Fallande .

  Klicka på önskat fält i tillämplig Andra sorteringsnyckel-ruta och klicka därefter på Stigande eller Fallande om du vill sortera efter det andra eller tredje sorteringskriteriet.

  Obs!: Data i tabellavsnitten i rapporterna sorteras efter dessa kriterier. Information som inte visas i en rapporttabell kan inte sorteras.

Överst på sidan

Skapa en egen månadskalenderrapport

 1. Klicka på RapporterRapport-menyn.

 2. Klicka på Egna och sedan på Välj.

 3. Du skapar en månadskalenderrapport genom att klicka på Ny, Månadskalender och därefter på OK.

  Du redigerar en månadskalenderrapport genom att klicka på dess namn i rutan Rapporter och därefter på Redigera.

 4. Ange ett namn för rapporten i rutan Namn.

 5. Markera det filter som du vill använda i listan Filter.

 6. Markera kryssrutan Markera om du vill visa de filtrerade objekten med en annan formatering.

  Tips: Du ändrar formatet för markerad text genom att klicka på Text, markera Markerade aktiviteter i listan Element att ändra och därefter välja formateringsalternativ.

 7. Markera den kalender som du vill använda i listan Kalender.

 8. Markera kryssrutan Lediga dagar i grått om du vill visa arbetsfria dagar med grått.

 9. Markera kryssrutan Heldragna stapelbrytningar om du vill visa en heldragen linje i slutet av en stapel när aktiviteten fortsätter under nästkommande vecka.

 10. Markera kryssrutan Skriv ut avgränsare om du vill visa en grå avgränsande linje mellan datumen som separerar den aktivitetsinformation som inte får plats på kalendern.

 11. Klicka på Staplar, Linjer eller Datum för start/slut om du vill formatera hur aktiviteter visas i en månadskalenderrapport.

 12. Markera eller avmarkera kryssrutorna ID, Namn och Varaktighet om du vill formatera aktivitetsetiketter i en månadskalenderrapport.

Obs!: I projektet finns en kalendervy. I stället för att använda månadskalendermallen för att skapa en egen kalenderrapport kan du anpassa kalendervyn för utskrift.

Överst på sidan

Skapa en egen korstabellsrapport

I korstabellsrapporter visas information om aktiviteter och resurser under en viss tidsperiod.

 1. Klicka på RapporterRapport-menyn.

 2. Klicka på Egna och sedan på Välj.

 3. Du skapar en egen korstabellsrapport genom att klicka på Ny, Korstabell och därefter på OK.

  Du redigerar en korstabellsrapport genom att klicka på dess namn i rutan Rapporter och därefter på Redigera.

 4. På fliken Definiering anger du ett namn för rapporten i rutan Namn.

 5. Markera den tidsperiod som du vill visa i avsnittet Korstabell bredvid Kolumn och ange därefter antalet tidsperioder för varje kolumn.

 6. Välj om du vill visa aktiviteter eller resurser på varje rad i rapporten i listan Rad.

 7. Markera det aktivitets- eller resursfält som du vill ska visas i korstabellsrapporten i listan Fält.

 8. Markera någon av kryssrutorna Och resurstilldelningar eller Och aktivitetstilldelningar om du vill inkludera resurstilldelningar med aktiviteter eller resurser.

 9. Markera det filter som du vill visa i listan Filter.

 10. Markera kryssrutan Markera om du vill visa de filtrerade objekten med en annan formatering.

  Tips: Du ändrar formatet för markerad text genom att klicka på Text, markera Markerade aktiviteter eller Markerade resurser i listan Element att ändra, och därefter väljer du formateringsalternativen.

 11. Du ändrar datumformatet i en korstabellsrapport genom att klicka på fliken Information och därefter markerar du önskat format i listan Datumformat.

  Markera kryssrutan Visa nollvärden om du vill inkludera nollvärden.

 12. Klicka på fliken Sortera, klicka på fältet som du vill sortera efter i rutan Första sorteringsnyckel och klicka därefter på Stigande eller Fallande om du vill sortera data i rapporten.

  Klicka på önskat fält i tillämplig Andra sorteringsnyckel-ruta och klicka därefter på Stigande eller Fallande om du vill sortera efter det andra eller tredje sorteringskriteriet.

Tips: Det går inte att lägga till kolumner för att visa information om aktivitet, resurs och tilldelning i en korstabellsrapport, däremot kan du skriva ut Aktivitetsanvändning- eller Resursanvändning-vyn så att den liknar en korstabellsrapport. Det är bara att anpassa Aktivitetsanvändning- eller Resursanvändning-vyn så att önskad information visas. Därefter öppnar du Arkiv-menyn och klickar på Utskriftsformat. På fliken Visa markerar du kryssrutorna Skriv ut radsummorna för värdena inom datumintervallet för utskrift och Skriva ut kolumnsummor. När du skriver ut Aktivitetsanvändning- eller Resursanvändning-vyn med de här inställningarna blir resultatet likartat med korstabellsrapporten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×