Skapa en disposition (gruppera) data i ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill gruppera och summera en lista med data kan du skapa en disposition med upp till åtta nivåer, en för varje grupp. Varje underliggande nivå, som representeras av ett högre tal i dispositionssymboler visar detaljerade data om föregående överliggande nivå, som representeras av ett lägre tal i dispositionssymbolerna. Du kan använda en disposition för att snabbt visa sammanfattningsrader eller -kolumner eller för att visa detaljinformationen för respektive grupp. Du kan skapa en disposition med rader (vilket visas i exemplet nedan), en disposition med kolumner eller en disposition med både rader och kolumner.

Lista med disposition
En disposition med en rad med försäljningsinformation som är grupperad baserat på geografiska områden och månader med flera sammanfattnings- och detaljrader.

1.  Om du vill visa rader för en nivå klickar du på dispositionssymbolerna Ett två tre .

2.  Nivå 1 innehåller den sammanlagda försäljningen för alla detaljrader.

3.  Nivå 2 innehåller den sammanlagda försäljningen per månad i varje grupp.

4.  Nivå 3 innehåller detaljrader (i det här fallet rad 11 till 13).

5.  Om du vill visa eller dölja information i dispositionen klickar du på dispositionssymbolerna plus och minus .

Vad vill du göra?

Skapa en disposition med rader

Skapa en disposition med kolumner

Visa eller dölja data i dispositioner

Formatera en disposition

Kopiera information i en disposition

Dölja eller ta bort en disposition

Skapa en sammanfattningsrapport med ett diagram

Skapa en disposition med rader

 1. Kontrollera att varje kolumn med data som ska disponeras har en rubrik på den första raden, innehåller liknande data i varje kolumn samt att cellområdet inte innehåller några tomma rader eller kolumner.

 2. Kontrollera att detaljraderna också har en sammanfattningsrad för att kunna göra beräkningar. Gör något av följande:

  Infoga sammanfattningsrader med hjälp av kommandot Delsumma   

  • Använd kommandot Delsumma som infogar funktionen DELSUMMA direkt under eller över varje grupp med detaljrader och som skapar dispositionen automatiskt. Mer information om hur du använder funktionen Delsumma finns i Funktionen delsumma.

   Infoga egna sammanfattningsrader   

  • Infoga dina egna sammanfattningsrader med formler direkt nedanför eller ovanför varje grupp med detaljrader. Under (eller över) raderna med försäljningsdata för mars eller april kan du till exempel använda funktionen SUMMA för att beräkna försäljningen under dessa månader. I tabellen längre ned i det här avsnittet visas ett exempel på det.

 3. Ange om sammanfattningsraderna ska ligga under eller ovanför detaljraderna. Klicka på dialogruteikonen Disposition i gruppen Disposition på fliken Data.
  Klicka på dialogruteikonen i gruppen Disposition

 4. Om sammanfattningsraderna är under detaljraderna avmarkerar du kryssrutan Sammanfattning under poster. Annars lämnar du kryssrutan tom.

 5. Skapa en disposition. Gör något av följande:

  Automatisk disposition

  1. Om det behövs markerar du en cell i cellområdet som du vill skapa en disposition för.

  2. Klicka på pilen under Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data och klicka sedan på Autodisposition.

   Klicka på pilen under Gruppera och klicka sedan på Autodisposition

  Manuell disposition

  Viktigt!: När du grupperar dispositionsnivåerna manuellt bör du se till att alla data visas för att undvika att raderna grupperas fel.

  1. Skapa en disposition för den överliggande gruppen.

   Hur man gör en disposition av den överliggande gruppen

   1. Markera alla underliggande sammanfattningsrader och tillhörande detaljrader.

    I de data som visas nedan innehåller till exempel rad 6 delsumman för rad 2 till och med 5. Rad 10 innehåller delsumman för rad 7 till och med 9. Rad 11 innehåller totalsumman. Du grupperar all detaljinformation för rad 11 genom att markera rad 2 till och med 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Region

    Månad

    Försäljning

    2

    Öst

    Mars

    9 647 kr

    3

    Öst

    Mars

    4 101 kr

    4

    Öst

    Mars

    7 115 kr

    5

    Öst

    Mars

    2 957 kr

    6

    Öst

    Summa mars

    23 820 kr

    7

    Öst

    April

    4 257 kr

    8

    Öst

    April

    1 829 kr

    9

    Öst

    April

    6 550 kr

    10

    Öst

    Summa april

    12 636 kr

    11

    Summa Öst

    36 456 kr

    Viktigt!: Ta inte med sammanfattningsraden (rad 11) i markeringen.

   2. Klicka på Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data. Klicka på Rader och sedan på OK.

    Klicka på Rader och sedan på OK.

    Visningsindikatorerna visas bredvid gruppen på skärmen.

  2. Alternativt skapar du en disposition för en underliggande, kapslad grupp – detaljraderna för en viss sektion av dina data.

   Hur man gör en disposition av den underliggande, kapslade gruppen (grupper med detaljerade rader)

   1. För varje underliggande, kapslad grupp markerar du detaljraderna intill den rad som innehåller sammanfattningsraden.

    Titta på exemplet nedan. Om du vill gruppera rad 2 till och med 5, som har en sammanfattningsrad på rad 6, markerar du rad 2 till och med 5. Om du vill gruppera rad 7 till och med 9, som har en sammanfattningsrad på rad 10, markerar du rad 7 till och med 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Region

    Månad

    Försäljning

    2

    Öst

    Mars

    9 647 kr

    3

    Öst

    Mars

    4 101 kr

    4

    Öst

    Mars

    7 115 kr

    5

    Öst

    Mars

    2 957 kr

    6

    Öst

    Summa mars

    23 820 kr

    7

    Öst

    April

    4 257 kr

    8

    Öst

    April

    1 829 kr

    9

    Öst

    April

    6 550 kr

    10

    Öst

    Summa april

    12 636 kr

    11

    Summa Öst

    36 456 kr

    Viktigt!: Ta inte med sammanfattningsraden i markeringen.

   2. Klicka på Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data.

    Klicka på Gruppera på fliken Data

    Visningsindikatorerna visas bredvid gruppen på skärmen.

   3. Fortsätt att markera och gruppera underliggande rader tills du har skapat alla nivåer som ska ingå i dispositionen.

   4. Om du vill dela upp rader i gruppen markerar du raderna och klickar på Dela upp grupp i gruppen Disposition på fliken Data.

    Du kan också dela upp dispositionsavsnitt utan att ta bort hela dispositionen. Håll ned SKIFT och klicka på plus eller minus för gruppen, och klicka sedan på Dela upp grupp i gruppen Disposition på fliken Data.

    Viktigt!: Om du delar upp en disposition när detaljinformationen är dold, kan det hända att detaljraderna förblir dolda. Om du vill visa informationen drar du över de synliga radnumren intill de dolda raderna. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start, peka på Dölj & Ta fram och klicka sedan på Ta fram.

Överst på sidan

Skapa en disposition med kolumner

 1. Kontrollera att varje rad med data som ska disponeras har en rubrik i den första kolumnen, innehåller liknande data på varje rad samt att cellområdet inte innehåller några tomma rader eller kolumner.

 2. Infoga egna sammanfattningskolumner med formler direkt till höger eller till vänster om varje grupp med detaljkolumner. I tabellen i steg 4 visas ett exempel.

  Obs!: Om du vill visa information i en disposition med kolumnformat måste sammanfattningskolumnerna innehålla formler som refererar till celler i var och en av detaljkolumnerna för gruppen.

 3. Ange om sammanfattningskolumnen är placerad till höger eller till vänster om detaljkolumnerna. Klicka på dialogruteikonen Disposition i gruppen Disposition på fliken Data.

  Hur du anger placering av sammanfattningskolumnen

  1. Klicka på dialogruteikonen Disposition i gruppen Disposition på fliken Data.

   Klicka på dialogruteikonen i gruppen Disposition

  2. Om sammanfattningskolumnen är placerad till vänster om detaljkolumnerna avmarkerar du kryssrutan Sammanfattning till höger om poster. Om sammanfattningskolumnen är placerad till höger om detaljkolumnerna markerar du kryssrutan Sammanfattning till höger om poster.

  3. Klicka på OK.

 4. Skapa en disposition genom att göra något av följande:

  Automatisk disposition

  1. Om det behövs markerar du en cell i cellområdet.

  2. Klicka på pilen under Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data och klicka sedan på Autodisposition.

  Manuell disposition

  Viktigt!: När du grupperar dispositionsnivåerna manuellt bör du se till att alla data visas för att undvika att kolumnerna grupperas fel.

  1. Skapa en disposition för den överliggande gruppen.

   Hur du gör en disposition av den överliggande gruppen (alla kolumner förutom totalsumman)

   1. Markera alla underliggande sammanfattningskolumner och tillhörande detaljinformation.

    I exemplet nedan innehåller kolumn E delsumman för kolumn B till och med D. Kolumn I innehåller delsumman för kolumn F till och med H. Kolumn J innehåller totalsumman. Om du vill gruppera all detaljinformation för kolumn J markerar du kolumn B till och med I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Region

    Jan

    Feb

    Mar

    Kv1

    Apr

    Maj

    Jun

    Kv2

    H1

    2

    Öst

    371

    504

    880

    1 755

    186

    653

    229

    1 068

    2 823

    3

    Väst

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1 557

    2 077

    4

    Nord

    447

    469

    429

    1 345

    579

    180

    367

    1 126

    2 471

    5

    Syd

    281

    511

    410

    1 202

    124

    750

    200

    1 074

    2 276

    Viktigt!: Ta inte med sammanfattningskolumn J (totalsumman) i markeringen.

   2. Klicka på Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data.

    Klicka på Gruppera på fliken Data

    Visningsindikatorerna visas bredvid gruppen på skärmen.

  2. Alternativt skapar du en disposition för en underliggande, kapslad grupp (enskilda grupper med detaljkolumner).

   Hur man gör en disposition av den underliggande, kapslade gruppen (grupper med detaljkolumner)

   1. För varje underliggande, kapslad grupp markerar du detaljkolumnerna intill den kolumn som innehåller sammanfattningskolumnen.

    Titta på exemplet nedan. Om du vill gruppera kolumn B till och med D, som har en sammanfattningskolumn i kolumn E, markerar du kolumn B till och med D. Om du vill gruppera kolumn F till och med H, som har en sammanfattningskolumn i kolumn I, markerar du kolumn F till och med H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Region

    Jan

    Feb

    Mar

    Kv1

    Apr

    Maj

    Jun

    Kv2

    H1

    2

    Öst

    371

    504

    880

    1 755

    186

    653

    229

    1 068

    2 823

    3

    Väst

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1 557

    2 077

    4

    Nord

    447

    469

    429

    1 345

    579

    180

    367

    1 126

    2 471

    5

    Syd

    281

    511

    410

    1 202

    124

    750

    200

    1 074

    2 276

    Viktigt!: Ta inte med sammanfattningskolumnen för gruppen i markeringen.

   2. Klicka på Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data.

    Klicka på Gruppera på fliken Data

    Visningsindikatorerna visas bredvid gruppen på skärmen.

 5. Fortsätt att markera och gruppera underliggande kolumner tills du har skapat alla nivåer som ska ingå i dispositionen.

 6. Om du vill dela upp kolumner i gruppen markerar du kolumnerna och klickar på Dela upp grupp i gruppen Disposition på fliken Data.

Klicka på Dela upp på fliken Data

Du kan också dela upp dispositionsavsnitt utan att ta bort hela dispositionen. Håll ned Skift och klicka på plus eller minus för gruppen, klicka på Dela upp grupp i gruppen Disposition på fliken Data.

Om du delar upp en disposition när detaljinformationen är dold, kan det hända att detaljkolumnerna förblir dolda. Om du vill visa informationen drar du över de synliga kolumnbokstäverna intill de dolda kolumnerna. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start, peka på Dölj & Ta fram och klicka på Ta fram

Överst på sidan

Visa eller dölja data i dispositioner

 1. Om du inte ser dispositionssymbolerna Ett två tre , plus och minus klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ (Excel 2007). Du kan också klicka på fliken Arkiv (andra versioner och sedan på Alternativ. Klicka på kategorin Avancerat och välj kalkylbladet under Visningsalternativ för det här kalkylbladet. Markera sedan kryssrutan Visa dispositionssymboler om en disposition används.

 2. Klicka på OK.

 3. Gör något av följande:

  Visa eller dölj detaljinformationen för en grupp   

  • Om du vill visa detaljdata för en grupp klickar du på plus för gruppen.

  • Om du vill dölja detaljinformationen för en grupp klickar du på minus för gruppen.

   Visa eller dölj hela dispositionen vid en särskild nivå   

  • Klicka på numret för önskad nivå i dispositionssymbolerna Ett två tre . Detaljinformationen på lägre nivåer döljs.

   Om en disposition t.ex. har fyra nivåer kan du dölja den fjärde när du visar resten av dem genom att klicka på tre .

   Visa eller dölj all detaljinformation i dispositionen   

  • Om du vill visa all detaljinformation klickar du på den lägsta nivån i dispositionssymbolerna Ett två tre . Om det t.ex. finns tre nivåer klickar du på tre .

  • Om du vill dölja all detaljinformation klickar du på en .

Överst på sidan

Formatera en disposition

I Microsoft Office används formatmallar som Radnivå_1 och Radnivå_2 för raderna i en disposition, och formatmallar som Kolumnnivå_1 och Kolumnnivå_2 för kolumnerna i en disposition. Formaten använder fetstil, kursiv stil och andra textformat för att framhäva sammanfattningsraderna eller sammanfattningskolumnerna i dina data. Genom att ändra formatmallarnas egenskaper kan du använda olika text- och cellformat för att anpassa dispositionens utseende. Du kan tillämpa en formatmall för en disposition när du skapar dispositionen eller i efterhand.

Gör något av följande:

Tillämpa en formatmall på en sammanfattningsrad eller sammanfattningskolumn automatiskt   

 1. Klicka på dialogruteikonen Disposition i gruppen Disposition på fliken Data.

  Klicka på dialogruteikonen i gruppen Disposition

 2. Markera kryssrutan Automatiskt format.

Tillämpa en formatmall på en befintlig sammanfattningsrad eller sammanfattningskolumn   

 1. Markera cellerna du vill välja dispositionsformat för.

 2. Klicka på dialogruteikonen Disposition i gruppen Disposition på fliken Data.

  Klicka på dialogruteikonen i gruppen Disposition

 3. Markera kryssrutan Automatiskt format.

 4. Klicka på Använd format.

Du kan också använda autoformat för att formatera disponerad information.

Överst på sidan

Kopiera information i en disposition

 1. Om du inte ser dispositionssymbolerna Ett två tre , plus och minus klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ (Excel 2007). Du kan också klicka på fliken Arkiv (andra versioner och sedan på Alternativ. Klicka på kategorin Avancerat och välj kalkylbladet under Visningsalternativ för det här kalkylbladet. Markera sedan kryssrutan Visa dispositionssymboler om en disposition används.

 2. Använd dispositionssymbolerna Ett två tre , minus och plus till att dölja den detaljinformation du inte vill ska kopieras.

  Mer information finns i avsnittet Visa eller dölja data i dispositioner.

 3. Markera området för sammanfattningsrader.

 4. Klicka på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Gå till.

  Klicka på Sök och markera och klicka sedan på Gå till

 5. Klicka på Gå till special.

 6. Klicka på Enbart synliga celler.

 7. Klicka på OK och kopiera sedan dina data.

Överst på sidan

Dölja eller ta bort en disposition

Obs!: Ingen information tas bort när du döljer eller tar bort en disposition

Dölja en disposition

 • (Excel 2007) Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ. Du kan också klicka på fliken Arkiv (andra versioner och sedan på Alternativ. Klicka på kategorin Avancerat och välj kalkylbladet som innehåller dispositionen du vill dölja under Visningsalternativ för det här kalkylbladet och avmarkera kryssrutan Visa dispositionssymboler om en disposition används.

Ta bort en disposition

 1. Klicka på kalkylbladet.

 2. Klicka på Dela upp grupp i gruppen Disposition på fliken Data och klicka sedan på Ta bort disposition.

  Klicka på Dela upp och sedan på Ta bort disposition

  Viktigt!: Om du tar bort en disposition när detaljinformationen är dold, kan det hända att detaljraderna eller detaljkolumnerna förblir dolda. Om du vill visa informationen drar du över de synliga radnumren eller kolumnbokstäverna intill de dolda raderna eller kolumnerna. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start, peka på Dölj och ta fram och klicka sedan på Ta fram rader eller Ta fram kolumner.

Överst på sidan

Skapa en sammanfattningsrapport med ett diagram

Tänk dig att du vill skapa en sammanfattningsrapport som bara innehåller summor och som dessutom illustreras i ett diagram. Så här gör du:

 1. Skapa en sammanfattningsrapport.

  1. Skapa en disposition.

   Mer information finns i avsnitten Skapa en disposition med rader eller Skapa en disposition med kolumner.

  2. Dölj detaljinformationen genom att klicka på dispositionssymbolerna Ett två tre , plus och minus så att bara summorna visas som i följande exempel av en raddisposition:

   Lista med disposition som gör att endast rader med summor visas

  3. Mer information finns i avsnittet Visa eller dölja data i dispositioner.

 2. Illustrera sammanfattningsrapporten i ett diagram.

  1. Markera den sammanfattningsinformation som du vill illustrera i diagrammet.

   Om du exempelvis bara vill visa delsummorna för Buchwald och Davolio i diagrammet, men inte totalsummorna, markerar du cell A1 till och med C11 som du ser i exemplet ovan.

  2. Skapa diagrammet. Klicka till exempel på Rekommenderade diagram i gruppen Diagram på fliken Infoga eller välj en annan diagramtyp.

   Om du skapar diagrammet med diagramguiden ser det ut som i exemplet nedan.

   Diagram utifrån data i delsummor

   Om du visar eller döljer detaljinformation i dispositionen uppdateras diagrammet så att informationen visas eller döljs.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×