Skapa en diskussionstavla

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa diskussionstavlor på Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen om du vill dela information och diskutera saker med andra.

Översikt

På diskussionstavlan visas de senaste diskussionerna först, samt antalet inlägg för varje diskussion. På så sätt kan du snabbt se var den senaste aktiviteten pågår och vilka diskussionstavlor som är mest populära. Medlemmar kan också anpassa egna vyer av diskussionstavlan.

Diskussioner på en diskussionstavla

På en ny Windows SharePoint Services 3.0-webbplats finns som standard redan en diskussionstavla. Den kallas för Gruppdiskussion, men du kan ändra namnet och andra inställningar eller skapa flera diskussionstavlor.

Om Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen har konfigurerats till att ta emot e-post, kan deltagarna lägga till objekt på diskussionstavlan från sina e-postprogram.

Diskussionstavlan Gruppdiskussion skapas automatiskt när en ny webbplats skapas med Windows SharePoint Services 3.0.

Om du godkänner standardnamnet på diskussionstavlan kan du och din grupp börja skapa diskussioner genom att öppna diskussionstavlan och följa anvisningarna senare i den här artikeln.

Du kan också anpassa tavlan Gruppdiskussion genom att byta namn på den och ändra andra inställningar. För att kunna göra det måste du ha behörighet att ändra design på listorna på webbplatsen.

 1. Klicka på Gruppdiskussion i Snabbstart.

  Om Gruppdiskussion inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Gruppdiskussion.

 2. Om du vill ändra inställningarna för den här diskussionstavlan på Inställningar-menyn menyn inställningar , klickar du på Inställningar för diskussionstavla.

 3. Om du vill ändra namn och beskrivning klickar du på Rubrik, beskrivning och navigering under Allmänna inställningar och skriver ett annat namn och en annan beskrivning.

 4. Ändra andra inställningar om du vill och klicka på Spara.

 5. Gå tillbaka till diskussionstavlan och klicka på det nya namnet i navigeringsfältet.

Du kan skapa en ny diskussionstavla om du vill ha flera diskussionstavlor på webbplatsen, eller om du har tagit bort tavlan Gruppdiskussion och vill skapa en till.

Om listorna på webbplatsen har konfigurerats till att ta emot e-post, kan du ange en e-postadress för diskussionsgruppen när du skapar den. Kontakta administratören om du vill ha mer information.

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

  Tips: I de flesta fall kan du använda Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp i stället att slutföra det här steget.

 1. Klicka på Diskussionstavla under Kommunikation.

 2. Skriv ett namn på diskussionstavlan i rutan Namn. Du måste ange ett namn.

 3. Beskriv vad diskussionstavlan ska användas till i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

  Om du planerar att diskussionstavlan ska kunna ta emot innehåll via e-post, lägger du till dess e-postadress i beskrivningen så att andra personer snabbt hittar den.

 4. Ange i avsnittet Navigering om du vill att diskussionstavlan ska visas i Snabbstart.

 5. Om du vill att diskussionstavlan ska kunna ta emot e-post klickar du på Ja under Aktivera denna lista för att ta emot e-post. Det här alternativet kan bara användas om servern kan ta emot e-post.

 6. Skriv ett unikt namn under E-postadress som kan användas som en del av diskussionstavlans e-postadress.

 7. Klicka på Skapa.

Om en administratör har gjort så att Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen kan ta emot e-post, kan du konfigurera diskussionstavlan så att dess deltagare kan anslå meddelanden på den via e-post. Deltagarna skapar sina meddelanden på vanligt sätt och placerar namnet på diskussionstavlan i rutan Till eller Kopia i e-postmeddelandet.

Om deltagarna tillhör en SharePoint-grupp som har en distributionslista, kan en diskussionstavla ingå i den e-postlistan. När deltagarna sedan skickar e-post till medlemmarna i gruppen, läggs deras diskussioner automatiskt till och arkiveras på diskussionstavlan på Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen.

Med anvisningarna nedan konfigurerar du en befintlig diskussionstavla, till exempel Gruppdiskussion, så att den tar emot e-post. Du kan också göra de här inställningarna när du skapar en ny diskussionstavla.

 1. Om diskussionstavlan inte redan är öppen, klickar du på dess namn i Snabbstart.

  Om namnet på diskussionstavlan inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på diskussionstavlan.

 2. Om du vill ändra inställningarna för den här diskussionstavlan på Inställningar-menyn menyn inställningar , klickar du på Inställningar för diskussionstavla.

 3. Klicka på Inställningar för inkommande e-post under Kommunikation.

 4. Klicka på Ja under Aktivera denna lista för att ta emot e-post.

 5. Skriv ett unikt namn i rutan E-postadress som kan användas som en del av diskussionstavlans e-postadress.

 6. Välj andra inställningar du vill ha, till exempel om bilagorna ska bevaras i meddelanden som skickas i e-postmeddelanden (till exempel bilder och dokument) eller om det ursprungliga e-postmeddelandet ska sparas på diskussionstavlan som en bifogad fil.

 7. Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • Om någon har konfigurerat SharePoint-gruppen till att ta emot e-post, kanske diskussionstavlan redan har en egen e-postadress. I så fall antecknar du adressen och kontrollerar sedan med webbplatsägaren eller administratören.

  • Om Inställningar för inkommande e-post inte visas kan det bero på att webbplatsen inte har konfigurerats så att listor kan ta emot e-post. Kontakta administratören om du vill ha mer information.

Du kan skriva ett meddelande som välkomnar nya medlemmar till diskussionstavlan eller som innehåller riktlinjer för hur den ska användas.

 1. Om diskussionstavlan inte redan är öppet klickar du på rubriken i Snabbstart.

  Om namnet på diskussionstavlan inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på diskussionstavlan.

 2. Klicka på menyn Nydiskussion.

 3. Skriv ämnet och texten för meddelandet och välj önskad formatering.

 4. Klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×