Skapa en delad postlåda

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Uppdaterades senast den 11 juli 2018

Det är enkelt att skapa en delad postlåda så att en grupp användare kan övervaka och skicka e-post från en gemensam e-postadress, exempelvis info@contoso.com. När en person i gruppen svarar på ett meddelande till den delade postlådan ser svarsmeddelandet ut att komma från den delade postlådan, inte från den enskilda användaren.

Delade postlådor inkludera en delad kalender! Många småföretag som använder den delade kalendern som en plats för alla för att ange sina avtalade tider. Om du har 3 personer som gör kunden besök använda alla den delade kalendern ange avtalade tider. Det här är ett enkelt sätt att se till att alla informeras om personer är.

Skapa en delad postlåda och lägg till medlemmar

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Videoklipp: Skapa en delad postlåda

Prova själv!

 1. Gå till grupper i Office 365 Administrationscenter > Klicka här för att gå till delade postlådor i administratörscenter. .

  Gå till administrationscenter för Office 365.

  Gå till administrationscenter för Office 365.

  Logga in med ett globalt administratörskonto för Office 365 eller Exchange-administratörskonto. Om du får meddelandet ”du har inte behörighet att komma åt den här sidan eller utföra åtgärden ” sedan du inte är administratör för Office 365 Hitta administratör på företaget.

 2. Ange ett namn för den delade postlådan på sidan Lägg till en postlåda. Guiden väljer sedan e-postadress, men du kan redigera den.

  Namnge den delade postlådan.

 3. Klicka på Lägg till. Det kan ta några minuter innan du kan lägga till medlemmar.

 4. Under Nästa steg väljer du Lägg till medlemmar för postlådan. Medlemmarna är de personer som ser inkommande e-post till den delade postlådan, och de utgående svaren.

  Välj Lägg till medlemmar

 5. Klicka på knappen +Lägg till medlemmar. Markera de personer som ska använda den delade postlådan och klicka på Spara.

  Välj medlemmar som ska tilldelas till den delade postlådan.

 6. Välj Stäng.

Klart! Du har en delad postlåda och innehåller en delad kalender. Gå till nästa steg: Tillåt alla Se skickat e-post.

Tillåta alla att se skickad e-post (svaren)

Standardinställningen är att e-post skickad från den delade postlådan inte sparas i den gemensamma Skickat-mappen. Den sparas istället hos den person som skickade meddelandet, i mappen Skickat.

Om du vill tillåta alla se den skickade e-posten, i administrationscentret Office 365 redigera inställningar för delad postlåda och välj Skickat > Redigera.

Välj Skickat > Redigera.

Lägga till den delade postlådan i Outlook

Om ditt företag har aktiverat automatisk mappning (det har de flesta som standard), visas den delade postlådan i Outlook-appen automatiskt för användarna, eller visas efter att de har stängt och startat om Outlook.

Mer information finns i:

Få ett felmeddelande om att inte skicka behörigheter?

Anta att du skapar en delad postlåda och försök sedan att skicka ett meddelande från den. Men du får det här:

”Det gick inte att skicka meddelandet. Du har inte behörighet att skicka meddelanden från den angivna användaren ”.

Det här meddelandet visas när Office 365 har uppstått ett problem med reproducering svarstid. Det borde försvinna i en timme eller det när informationen om din nya delad postlåda (eller tillagda användare) replikeras på alla våra datacenter. Vänta en timme och försök sedan att skicka meddelandet igen.

Använda en delad postlåda på en mobil enhet (mobil eller surfplatta)

Öppna din webbläsare om du vill öppna en delad postlåda på en mobil enhet, logga in på Office 365 och gå sedan Outlook på webben. Mer information finns i lägga till en delad postlåda i Outlook på webben. Du kan komma åt den delade postlådan från Outlook på webben.

Du kan inte komma åt den delade postlådan från Outlook-programmet som är installerat på den mobila enheten. Vill du använda den här funktionen? Låta Outlook tekniska teamet vet. Rösta här!

Använda den delade kalendern

När du har skapat den delade postlådan skapas automatiskt en delad kalender. Vi som delad postlådekalender i stället för en SharePoint-kalender för att hålla reda på avtalade tider och var finns personer. En delad kalender är integrerat med Outlook och det är mycket enklare att använda än en SharePoint-kalender.

 1. Öppna kalendervyn i Outlook-programmet och välj den delade postlådan.

  Välj kalendervyn

 2. Alla medlemmar i den delade postlådan ser avtalade tider som du lägger in.

 3. En medlem i den delade postlådan kan skapa, visa och hantera avtalade tider i kalendern på samma sätt som de gör sin personliga avtalade tider. Alla som tillhör delad postlåda kan se deras ändringar i den delade kalendern.

Vidarebefordra e-postmeddelanden som skickas till en delad postlåda

Du behöver inte tilldela en licens till den delade postlådan för att vidarebefordra e-post som skickas till den. Du kan vidarebefordra meddelanden till en giltig e-postadress eller distributionslista.

 1. På sidan Klicka här för att gå till delade postlådor i administratörscenter. väljer du den delade postlådan som du vill redigera.

 2. Välj vidarebefordran av e-post > Redigera.

 3. Ställ in knappen och ange 1 e-postadress om du vill vidarebefordra meddelanden till. Det kan vara en giltig e-postadress. Om du vill vidarebefordra till flera adresser måste du skapa en distributionslista adresser och ange namnet på distributionslistan.

 4. Välj Spara.

Skicka automatiska svar från en delad postlåda

 1. På sidan Klicka här för att gå till delade postlådor i administratörscenter. väljer du den delade postlådan som du vill redigera.

 2. Välj autosvar > Redigera.

 3. Ställ in knappen och välj om du vill skicka svar till personer i din organisation eller utanför din organisation.

 4. Skriv ett meddelande till personer inom organisation. Du endast lägga till text, inga bilder.

 5. Om du dessutom vill skicka ett svar till personer utanför organisationen markerar du kryssrutan, väljer vem som ska få svaret och skriver texten. Du kan inte bara skicka till personer utanför organisationen. Du måste alltid även skicka till personer inom organisationen.

 6. Välj Spara.

Gräns för delad postlåda: 50 GB

Den delade postlådan kan lagra upp till 50GB data utan att du tilldelar en licens till den. Därefter måste du tilldela en licens till postlådan att lagra ytterligare data. Mer information om licensiering av delad postlåda finns i Exchange Online begränsningar.

När en delad postlåda når lagringsgränsen kommer du att kunna ta emot e-post ett tag till, men du kommer inte att kunna skicka ny e-post. Därefter slutar den att ta emot e-post. De som skickar e-post till postlådan får ett meddelande om utebliven leverans.

Förhindra medlemmar från att ta bort meddelanden i en delad postlåda

Tyvärr kan du förhindra att personer från att ta bort meddelanden i en delad postlåda. Anta till exempel att du har 5 personer som använder en delad postlåda. En av dem tar bort ett e-postmeddelande när du har läst den. E-postmeddelandet har nu tagits bort för alla, även om de inte hade läsa meddelandet. Det enda sättet runt detta är att skapa en Office 365-grupp i stället för en delad postlåda.

En grupp i Outlook kan liknas vid en delad postlåda. En jämförelse mellan två finns i Jämföra grupper. Om du vill lära dig mer om grupper finns i Lär dig mer om grupper

Övrig viktig information om delade postlådor

 • Du behöver inte tilldela licenser för delade postlådor som är under 50 GB.

 • Du måste ge användare behörighet (medlemskap) att använda den delade postlådan. Det är bara personer i organisationen som kan använda en delad postlåda.

 • Du kan inte ge personer utanför ditt företag (som t.ex. har ett Gmail-konto) åtkomst till den delade postlådan. Om du vill göra det kan du skapa en grupp för Outlook i stället. Du kan läsa mer i Skapa en Office 365-grupp i administrationscentret.

 • Du kan inte komma åt en delad postlåda från Outlook för iPhone eller Android. Mobilprogrammet för Outlook använda inte funktionen för att få åtkomst till delade postlådor, och den ska inte läggas till.  Om du vill öppna en delad postlåda från något av följande enheter Använd webbläsaren för att öppna Outlook på webben och komma åt den delade postlådan på så sätt. Eller skapa en Office 365-grupp i stället för den delade postlådan. Mer information finns i Jämföra grupper.

 • Du kan inte kryptera e-post som skickas från en delad postlåda.  Det här är en delad postlåda har inte ett eget kontext (användarnamn/lösenord) så att det inte går att tilldela en nyckel.  Om fler än en person är medlem och de skicka/ta emot e-postmeddelanden de krypterats med sina egna tangenter, andra medlemmar kan ska kunna läsa e-postmeddelandet och andra kanske inte, beroende på vilken offentlig nyckel e-postmeddelandet har krypterats med.

 • Du kan konvertera användarnas postlådor till delade postlådor. Finns i Konvertera en postlåda till en delad postlåda.

 • Användare som har global administratör eller Exchange-administratören roller kan skapa delade postlådor.

 • Om du vill skapa en delad postlåda, måste du prenumerera på en Office 365 för företag-abonnemang som innehåller e-post (Exchange Online-tjänsten). Office 365 Business-prenumeration inkluderar inte e-post. Office 365 Business Premium betyder.

 • En delad postlåda är inte avsedd för direkt log på. Användarkontot för den delade postlådan själva ska stanna kvar i inaktiverat läge.

Åtgärda problem med att skapa delade postlådor

 • Felmeddelande: Proxyadressen "smtp:<namn på delad postlåda>" används redan av proxyadresserna eller LegacyExchangeDN för "<namn>." Välj en annan proxyadress.

  Problemet inträffar när du försöker ge en delad postlåda ett namn som redan används. Anta att du vill ha delade postlådor med namnen info@domän1 och info@domän2. Du kan göra det på två sätt:

Så här fungerar automatisk mappning med delade postlådor

Automatisk mappning är inställt på användarens postlåda, inte på den delade postlådan.

Detta innebär automapping inte fungerar om du försöker använda en säkerhetsgrupp för att hantera vem som har åtkomst till den delade postlådan. Om du vill automapping, måste du uttryckligen tilldela behörigheter.

Så här skapar du en delad postlåda i administrationscentret för Exchange

Vissa kunder har all hantering av postlådan i administrationscentret för Exchange. Här följer instruktioner för hur du skapar delade postlådor i det gränssnittet.

Om du vill se vilken behörighet du behöver utföra de här åtgärderna finns i posten ”användarpostlådor” i mottagare behörigheter.

 1. I Exchange Administrationscenter går du till mottagare > delas > Lägg till.

 2. Fyll i de obligatoriska fälten:

  • Visningsnamn

  • E-postadress

 3. Om du vill tilldela behörigheten Fullständig åtkomst eller Skicka som klickar du på Lägg till och väljer sedan de användare som du vill ge behörighet till. Du kan använda tangenten CTRL om du vill markera flera användare. Är du osäker på vilken behörighet du ska använda? Se Vilken behörighet ska du välja?.

  Obs!: Med behörigheten Fullständig åtkomst kan användaren öppna postlådan samt skapa och ändra objekt i den. Med behörigheten Skicka som kan alla utöver postlådans ägare skicka e-post från den delade postlådan. Båda behörigheterna krävs för att den delade postlådan ska kunna hanteras.

 4. Klicka på Spara för att spara ändringarna och skapa den delade postlådan.

 1. Gå till Mottagare > Delad > Redigera.

 2. Klicka på Delegering av postlåda

 3. Om du vill bevilja eller ta bort behörigheter för fullständig åtkomst och skicka som klickar på Lägg till eller Ta bort och välj sedan de användare du vill bevilja behörigheter för.

  Obs!: Med behörigheten Fullständig åtkomst kan användaren öppna postlådan samt skapa och ändra objekt i den. Med behörigheten Skicka som kan alla utöver postlådans ägare skicka e-post från den delade postlådan. Båda behörigheterna krävs för att den delade postlådan ska kunna hanteras.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Spara.

 • Fullständig åtkomst Behörighet för fullständig åtkomst kan en användare logga in på den delade postlådan och fungerar som ägaren till postlådan. När du är inloggad, kan användaren skapa kalenderobjekt; läsa, visa, ta bort och ändra e-postmeddelanden, skapa uppgifter och kalender kontakter. Dock kan inte en användare med fullständig behörighet skicka e-post från den delade postlådan om de också har skicka som eller skicka på dig behörighet.

 • Skicka som Skicka As-behörighet kan en användare imitera den delade postlådan när du skickar e-post. Till exempel om Molly loggar in på den delade postlådan marknadsföring avdelning och skickar ett e-postmeddelande, det kommer att se ut avdelningen marknadsföring skickas e-postmeddelandet.

  Men hon inte finns i någon av e-post som skickas till eller från den dela adressen.

 • Skicka för räkning Skicka på räkning behörighet kan en användare som skickar e-post åt den delade postlådan. Till exempel om John loggar in på den delade postlådan mottagningen Building 32 och skickar ett e-postmeddelande kan det se ut som meddelandet skickades av ”Johan åt mottagningen Building 32”. Du kan inte använda EAC för att bevilja skicka på räkning behörigheter måste du använda cmdleten Set-postlåda med parametern GrantSendonBehalf .

Använda Ny postlåda PowerShell-cmdlet för att skapa delade postlådor. Om du vill använda denna cmdlet, behöver du ansluta till Exchange Online PowerShell.

Följande exempel visar hur du skapar den delade postlådan Försäljningsavdelningen och beviljar behörigheterna Fullständig åtkomst och Skicka för till säkerhetsgruppen MarketingSG. Användare som är medlemmar i säkerhetsgruppen beviljas behörighet till postlådan.

 1. Skapa en e-postaktiverade säkerhetsgrupp som heter MarketingSG. PowerShell instruktioner finns i Manage Mail-Enabled säkerhetsgrupper.

 2. Ansluta till Exchange Online PowerShell.

 3. Kör följande kommando:

New-Mailbox -Shared -Name "Sales Department" -DisplayName "Sales Department" -Alias Sales | Set-Mailbox -GrantSendOnBehalfTo MarketingSG | Add-MailboxPermission -User MarketingSG -AccessRights FullAccess –InheritanceType All

Borde jag skapa en delad postlåda eller en Office 365-grupp för Outlook?

Mer information finns i Jämföra grupper.

Viktigt: är för närvarande inte går att migrera en delad postlåda till en Office 365-grupp.  Finns det någonting som du vill?  Berätta för oss. Omröstning här!

Vi använder din feedback för att prioritera vilka funktioner som vi arbetar på.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×