Skapa en datavy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ditt företag samlar in och lagrar data – mängder med data. För att göra dessa data mer tillgängliga och hanterbara för dig och din arbetsgrupp, vill du skapa ett uppföljnings- och rapporteringsprogram på gruppens Microsoft SharePoint-webbplats. Hur ska du börja?

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du snabbt skapa en anpassad vy av data som ständigt uppdateras, en så kallad datavy. Med datavyn kan du visa data från en mängd olika källor, bl.a. databasfrågor, XML-dokument, webbtjänster, SharePoint-listor och -bibliotek samt serverskript.

Du kan infoga en datavy på sidan på två sätt. Du kan skapa ett datablad genom att dra datakällan från mapplistan eller datakällbiblioteket till en ny eller befintlig sida på webbplatsen, eller genom att använda kommandot Infoga datavy och sedan ändra vyn genom att infoga de fält som ska visas från åtgärdsfönstret Information om datakälla.

I den här artikeln beskrivs datavyerna och hur du skapar en exempel-XML-fil som används som datakälla, samt hur du skapar en datavy utifrån dessa data genom att dels dra och släppa, dels använda åtgärdsfönstret Information om datakälla. I artikeln används en XML-fil som datakälla så att du lätt kan skapa den och följa med. I anvisningarna går det att använda även andra datakällor, t.ex. SharePoint-listor med data, som kanske är den vanligaste datakällan när du skapar en datavy.

Viktigt!: I den här artikeln beskrivs också hur du skapar datavyer på SharePoint-webbplatser som finns på servrar som kör Windows SharePoint Services 3.0. Alla funktioner kanske inte finns om webbplatsen inte lagras på en server som körs på Windows SharePoint Services 3.0.

I den här artikeln

Vad är en datavy?

Skapa en XML-fil som en exempel-datakälla

Skapa en datavy genom att dra datakällan till sidan

Skapa en datavy med hjälp av åtgärdsfönstret information om datakälla

Föreslagna fortsättning

Vad är en datavy?

En datavy är en live, anpassningsbara vy av en datakälla som utnyttjar Microsoft ASP.NET-teknik. Office SharePoint Designer 2007 hämtar data från en datakälla i form av Extensible Markup Language (XML) och visar dem med hjälp av Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). Du kan ändra en datavy med hjälp av Office SharePoint Designer 2007. En datavy kan visa data från en mängd olika källor, inklusive databasfrågor, XML-dokument, webbtjänster, SharePoint-listor och bibliotek och serverbaserade skript. Du kan också skapa en datavy som visar data från flera datakällor.

En datavy hämtar data från en datakälla och visar dem med hjälp av XSLT

Datavyerna visar aktuella vyer av data som du kan filtrera, sortera och gruppera. Du kan också ändra layout, tillämpa format eller villkorsstyrd formatering som du kan granska direkt (WYSIWYG, what you see is what you get).

När du infogar en datavy i din sida kan använda du också WYSIWYG verktygen i Office SharePoint Designer 2007 att lägga till eller ta bort kolumner, ändra teckenformatering eller använda färger. När du formaterar en datavy med hjälp av WYSIWYG verktygen i Office SharePoint Designer 2007 infogas Extensible Stylesheet Language (XSL) direkt i HTML. Det går att redigera XSL direkt i kodvyn, kan du använda formateringsverktygen i Office SharePoint Designer 2007 att tillämpa XSL snabbt och enkelt utan att känna till några XSL.

Överst på sidan

Skapa en exempeldatakälla i form av en XML-fil

Northwind Traders är ett företag som distribuerar exklusiv mat och lagrar sin produktlista i XML-format. Produktlistan innehåller bl.a. lagerinformation. Nu ska din arbetsgrupp göra en lageruppföljning genom att skriva ut rapporter som distribueras till andra grupper. Du föreslår att ni skapar en datavy på intranätet så att grupper i hela företaget snabbt och enkelt kan få tillgång till informationen, så att inga lagerrapporter behöver skrivas ut.

I följande procedur måste du använda en XML-fil som datakälla. Om du inte har någon sådan på SharePoint-webbplatsen måste du först skapa Northwind Traders-produktlistan. När du har gjort det kan du skapa en vy av informationen som finns i listan genom att använda en datavy.

Skapa filen produkter.xml

 1. Klicka på Öppna webbplatsArkiv-menyn.

 2. Bläddra till och välj SharePoint-webbplatsen i dialogrutan Öppna webbplats och klicka sedan på Öppna.

 3. Om du uppmanas till det skriver du ditt namn och lösenord i dialogrutan Anslut till. Klicka sedan på OK.

 4. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 5. Dubbelklicka på Textfil i dialogrutan Nytt.

  En ny textfil öppnas på webbplatsen.

 6. Kopiera följande rader med kod genom att markera dem och trycka på CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Placera insättningspunkten högst upp på sidan i Office SharePoint Designer 2007 och tryck på CTRL+V för att klistra in koden som du kopierade till sidan.

 8. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 9. I rutan filnamn i dialogrutan Spara som skriver du products.xml.

 10. Klicka på XML i listan Filformat och sedan på Spara.

Överst på sidan


Skapa en datavy genom att dra datakällan till sidan

Resultatet är en standardvy över data med de första fem fälten i datakällan visas i varje rad i en standardtabell när du drar en datakälla till en sida. Datavyn är dock helt anpassningsbara. När du har infogat datavyn kan du enkelt lägga till kolumner till eller ta bort kolumner från datavy som bäst passar dina behov. Mer information finns i avsnittet Ändra kolumnerna i en datavy.

Datavyer baseras på Microsofts ASP.NET 2.0-teknik. Om du vill skapa en datavy måste du utgå från en ASP.NET-sida (ASPX-fil). I det här exemplet ska du skapa en ny ASP.NET-sida och sedan skapa en datavy genom att dra datakällan till sidan.

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. Dubbelklicka på ASPX i dialogrutan Nytt.

  En ny sida med en FORM-tagg öppnas.

  ASP.NET-formtagg

 3. Gör något av följande:

  • Leta reda på datakällan i mapplistan – i det här fallet produkter.xml – och dra den till sidan.

  • Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn. Leta reda på datakällan i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek – i det här fallet produkter.xml – och dra den till sidan.

   En datavy visas nu på sidan och åtgärdsfönstret Information om datakälla öppnas.

   Datavy som du har skapat genom att en dra en datakälla, och som visar de första fem fälten
   De första fem fälten visas i en standardtabellayout.

Överst på sidan


Skapa en datakälla genom att använda åtgärdsfönstret Information om datakälla

När du skapar en datavy genom att använda åtgärdsfönstret Information om datakälla, infogar du först en datavy på sidan. Därefter väljer du en datakälla i Datakällbibliotek, ett åtgärdsfönster som hanterar de datakällor som finns för en SharePoint-webbplats. När du har valt datakälla öppnas åtgärdsfönstret Information om datakälla. Välj vilka fält som du vill visa i åtgärdsfönstret Information om datakälla och infoga dem sedan i datavyn.

Datavyer baseras på ASP.NET 2.0-teknik. Om du vill skapa en datavy måste du utgå från en ASP.NET-sida (ASPX-fil). I det här exemplet ska du skapa en ny ASP.NET-sida och sedan skapa en datavy genom att använda åtgärdsfönstret Information om datakälla.

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. Dubbelklicka på ASPX i dialogrutan Nytt.

  En ny sida med en FORM-tagg öppnas.

  ASP.NET-formtagg

 3. Klicka på Infoga datavyDatavy-menyn.

  En tom datavy visas nu på sidan och åtgärdsfönstret Datakällbibliotek öppnas.

  En tom datavy

  Nu när du har infogat datavyn är det dags att börja lägga till data.

 4. Leta reda på datakällan i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek, klicka på den och sedan på Visa data.

  Klicka på produkter.xml under XML-filer och sedan på Visa data. Om rubriken XML-filer är komprimerad klickar du på plustecknet (+) då att den visas.

 5. Klicka i åtgärdsfönstret Information om datakälla på de fält som du vill infoga i datavyn.

  Tips: Du markerar flera fält genom att hålla ned CTRL samtidigt som du klickar.

  Klicka på ProductName under Products i mappen ProductsRoot om du arbetar med exemplet. Tryck på och håll ned CTRL medan du klickar på UnitsInStock, UnitsOnOrder och ReorderLevel.

  Valda fält i åtgärdsfönstret Information om datakälla

 6. Klicka på Infoga markerade fält som och sedan på Vy med flera objekt för att infoga den valda informationen i datavyn.

  Obs!: Visa enskilda objekt innehåller en enda post i en datavy. Vy med flera objekt innehåller fler poster, med fälten i kolumner och rubriker för varje kolumn.

  De fält som du väljer i åtgärdsfönstret Information om datakälla visas nu i en tabell.

  Products.xml som den visas i en datavy

  När du har skapat en datavy kan du använda WYSIWYG-verktygen, t.ex. verktygsfältet Formatering om du vill ändra teckensnitt, justera text eller använda färg. När du tillämpar ny formatering på en datapunkt i datavyn, tillämpar Office SharePoint Designer 2007 formateringen på alla data som finns på samma nivå i XML genom att ändra XSLT-formatmallen som hör till sidan. Om du t.ex. markerar Chai i bilden ovan och klickar på Fet i verktygsfältet Formatering tillämpar Office SharePoint Designer 2007 samma formatering på allt innehåll som finns i fältet ProductName.

  Fetstil som tillämpas på alla data i fältet ProductName

Överst på sidan


Förslag på nästa steg

Datavyer är avancerade, helt anpassningsbara vyer av uppdateringsbara data. Nu när du har lärt dig att skapa en datavy kanske du vill lära dig att:

 • Filtrera data i en datavy    Du kan enkelt filtrera data i en datavy. Mer information finns i filtrera data i en datavy.

 • Sortera och gruppera data i en datavy     Du kan snabbt sortera eller gruppera data i en datavy. Mer information finns i Sortera och gruppera data i en datavy.

 • Använd villkorsstyrd formatering i en datavy    Du kan använda särskild formatering i en datavy när data i datavyn uppfyller vissa villkor. Mer information finns i Använd villkorsstyrd formatering i en datavy.

 • Skapa en formelkolumn i en datavy     Du kan skapa en beräknad kolumn som visar resultatet av en beräkning av andra kolumner i en datavy precis som med ett kalkylblad. Du kan till exempel multiplicera enhetspriset med antalet enheter i lager och visa det totala värdet av objekten i en separat kolumn. Mer information finns i Skapa en formelkolumn i en datavy.

 • Ändra kolumner i en datavy    Du kan snabbt och enkelt lägga till, ta bort eller ordna kolumner i en datavy. Mer information finns i Ändra kolumnerna i en datavy.

 • Visa data från flera källor i en enda datavy     Du kan länka två eller flera relaterade datakällor och visa data från de källorna i en enda datavy. Mer information finns i Visa data från flera källor i en enda datavy.

 • Visa exempeldata i en datavy     Du kan enkelt visa exempeldata i en datavy.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×