Skapa en datamodell i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En datamodell kan du integrera data från flera tabeller effektivt bygga en relationsdatakälla i en Excel-arbetsbok. I Excel används datamodeller transparent, vilket ger tabelldata som används i pivottabeller och pivotdiagram. En datamodell visualiseras som en samling tabeller i en fältlista och oftast, inte ens vet du den finns där.

Innan du kan börja arbeta med datamodellen, måste du hämta vissa data. Som vi kommer använder webbdelen Kom och omvandla (Power Query) upplevelse så kanske du vill backa ett steg och titta på en video eller följ vår utbildning för på Get & transformering och Power Pivot.

Var är Power Pivot?

Var är hämta och omvandla (Power Query)?

 • Excel 2016 och Excel för Office 365 - hämta och omvandla (Power Query) har blivit integrerat med Excel på fliken Data.

 • Excel 2013 - Power Query är ett tillägg som ingår i Excel, men måste aktiveras. Gå till Arkiv > Alternativ > Tillägg i Hantera nedrullningsbara listrutan längst ned i fönstret, klicka på COM-tillägg > . Kontrollera Microsoft Power Query för Excel kan sedan OK för att aktivera den. En Power Query-flik läggs till i menyfliksområdet.

 • Excel 2010 - ladda ned och installera Power Query-tillägget. När är aktiverad läggs en Power Query-flik till i menyfliksområdet.

Komma igång

Först måste du hämta några data.

 1. Använd Data i Excel 2016 och Excel för Office 365 > Hämta och transformera Data > Hämta Data och importera data från ett antal externa datakällor, till exempel en textfil, Excel-arbetsbok, webbplats, Microsoft Access, SQL Server eller en annan relationsdatabas som innehåller flera relaterade tabeller.

  Gå till Power Query i Excel 2013 och 2010 > Hämta externa Data och välj datakällan.

 2. Uppmanas du att markera en tabell. Om du vill lägga in flera tabeller från samma datakälla markerar du alternativet Aktivera markering av flera tabeller . När du markerar flera tabeller skapas automatiskt en datamodell för dig.

  Obs!: För de här exemplen använder vi en Excel-arbetsbok med fiktivt Elevinformation på kurser och betyg. Du kan hämta vår Student datamodell exempelarbetsbokenoch följa dem. Du kan också versionen med en slutförd datamodell..

  Hämta och omvandla (Power Query) Navigator
 3. Markera en eller flera tabeller och sedan klicka på Läs in.

  Om du behöver redigera källdata kan välja du alternativet Redigera. Mer information finns i avsnittet: Introduktion till frågeredigeraren (Power Query).

Du har nu en datamodell som innehåller alla tabeller som du har importerat och kommer att visas i Fältlistan för pivottabellen.

Meddelanden: 

 • Modeller skapas på implicit väg om du importerar två eller fler tabeller till Excel på samma gång.

 • Modeller skapas uttryckligen när du använder tillägget Power Pivot för att importera data. I tillägget representeras modellen i layouten flikar liknar Excel, där varje flik innehåller tabelldata. Finns i Hämta data med hjälp av Power Pivot-tilläggsprogrammettill grunderna för import av data med hjälp av en SQL Server-databas.

 • En modell kan innehålla en enda tabell. Om du vill skapa en modell som bygger på en enda tabell markerar du tabellen och klickar på Lägg till i datamodell i Power Pivot. Det kan du göra om du vill använda Power Pivot-funktioner, till exempel filtrerade datamängder, beräknade kolumner, beräknade fält, KPI:er och hierarkier.

 • Tabellrelationer kan skapas automatiskt om du importerar relaterade tabeller som har primär- och sekundärnyckelrelationer. Excel kan normalt använda den importerade relationsinformationen som grund för tabellrelationer i datamodellen.

 • Tips på hur du minskar storleken på en datamodell finns i Skapa en minneseffektiv datamodell med Excel och Power Pivot.

 • Mer information finns i självstudiekurs: importera Data till Excel och skapa en datamodell.

Tips: Hur vet du om din arbetsbok innehåller en datamodell? Gå till Power Pivot > Hantera. Om du ser kalkylblad-liknande data finns en modell. Läs Ta reda på vilka datakällor som används i en arbetsboks datamodell för att få mer information.

Skapa relationer mellan tabeller

Nästa steg är att skapa relationer mellan tabeller, så att du kan hämta data från några av dem. Varje tabell måste ha en primärnyckel eller unika fältidentifierare som Student-ID eller klass tal. Det enklaste sättet är att dra och släppa fälten om du vill ansluta dem i Power Pivot- Diagramvyn.

 1. Gå till PowerPivot > Hantera.

 2. Välj Diagramvy på fliken Start.

 3. Alla importerade tabeller visas och du kanske vill ta dig tid att ändra storlek på dem beroende på hur många fält som var och en.

 4. Dra primärnyckelfältet från en tabell till nästa. Följande exempel är diagramvyn vår student tabeller:

  Power Query datamodellen relation diagramvyn

  Vi har skapat följande länkar:

  • tbl_Students | Student-ID > tbl_Grades | Student-ID

   Dra med andra ord Student ID-fältet från tabellen studenter till fältet Student-ID i tabellen betyg.

  • tbl_Semesters | Semester ID > tbl_Grades | Semester

  • tbl_Classes | Klass tal > tbl_Grades | Klass tal

  Meddelanden: 

  • Fältnamn behöver inte vara samma för att kunna skapa en relation, men de måste vara samma datatyp.

  • Kopplingar i Diagramvyn har ”1” på en sida och ett ”*” på den andra. Det här innebär som det finns en 1: n-relation mellan tabellerna och som avgör hur informationen används i dina pivottabeller. Se: relationer mellan tabeller i en datamodell för att få mer information.

  • Kopplingarna anger bara att det finns en relation mellan tabeller. De visas inte faktiskt du vilka fält som är kopplade till varandra. Om du vill se länkarna, gå till PowerPivot > Hantera > Design > relationer > Hantera relationer. I Excel kan du gå till Data > relationer.

Använda en datamodell för att skapa en pivottabell eller ett pivotdiagram

En Excel-arbetsbok kan innehålla endast en datamodell, men den modellen innehåller flera tabeller som kan användas flera gånger i hela arbetsboken. Du kan lägga till fler tabeller till en befintlig datamodell när som helst.

 1. Gå till Hantera i Power Pivot.

 2. Välj Pivottabell på fliken Start.

 3. Välj var du vill att pivottabellen ska placeras: ett nytt kalkylblad eller den aktuella platsen.

 4. Klicka på OK och Excel lägger till en tom pivottabell med fönstret Fältlista visas till höger.

  PowerPivot-Fältlista

Nästa, Skapa en pivottabelleller Skapa ett pivotdiagram. Om du redan har skapat relationer mellan tabeller kan använda du något av fälten i pivottabellen. Vi har redan skapat relationer i exempelarbetsboken Student datamodell.

Lägga till befintliga, orelaterade data i en datamodell

Anta att du har importerat eller kopierat stora mängder data som du vill använda i en modell, men inte har lagts till i datamodellen. Flyttar nya data i en modell är lättare än du tror.

 1. Börja genom att markera en cell inom de data som du vill lägga till i modellen. Det kan vara valfri mängd data men data formateras som en Excel-tabell som passar bäst.

 2. Lägg till data med någon av följande metoder:

 3. Klicka på Power Pivot > Lägg till i datamodell.

 4. Klicka på Infoga > Pivottabell och markera Lägg till dessa data i datamodellen i dialogrutan Skapa pivottabell.

Området eller tabellen läggs till i modellen som en länkad tabell. Mer information om hur du arbetar med länkade tabeller i en modell finns i Lägga till data med Excel-länkade tabeller i Power Pivot.

Lägga till data i en Power Pivot-tabell

I Power Pivot kan du lägga till en rad i en tabell genom att skriva direkt på en ny rad som du kan göra i ett Excel-kalkylblad. Men du kan lägga till rader genom att kopiera och klistra ineller uppdatera källdata och Uppdatera Power Pivot-modell.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Hämta & transformering och Power Pivot självstudiekurs

Introduktion till Frågeredigeraren (Power Query)

Skapa en minneseffektiv datamodell med Excel och Power Pivot

Självstudiekurs: Importera Data till Excel och skapa en datamodell

Ta reda på vilka datakällor som används i en arbetsboks datamodell

Relationer mellan tabeller i en datamodell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×