Skapa en datamodell i Excel

Med en data modell kan du integrera data från flera tabeller och bygga en Relations data källa i en Excel-arbetsbok. I Excel används data modeller transparent och tillhandahåller tabell data som används i pivottabeller och pivotdiagram. En data modell visualiseras som en samling tabeller i en fält lista och det mesta är att du aldrig kommer att känna till det.

Innan du kan börja arbeta med data modellen måste du skaffa vissa data. För att vi ska använda funktionen Hämta & omvandla (Power Query) så att du kan gå tillbaka och titta på en video eller följa vår Learning-guide på skaffa & transformering och Power Pivot.

Var är Power Pivot?

Var finns & omvandla (Power Query)?

 • Excel 2016 & Excel för Office 365 -få & omvandla (Power Query) har integrerats med Excel på fliken data .

 • Excel 2013 – Power Query är ett tillägg som ingår i Excel, men som måste aktive ras. Gå till alternativen för fil > > tilläggoch välj com-tillägg > till List rutan Hantera längst ned i fönstret. Kontrol lera Microsoft Power Query för Exceloch klicka sedan på OK för att aktivera den. En Power Query -flik läggs till i menyfliksområdet.

 • Excel 2010Ladda ned och installera Power Query-tillägget.. När den är aktive rad kommer en Power Query -flik att läggas till i menyfliksområdet.

Komma igång

Först måste du skaffa vissa data.

 1. I Excel 2016 och Excel för Office 365 kan du använda Data > Hämta & omvandla data > Hämta data från ett valfritt antal externa data källor, till exempel en textfil, Excel-arbetsbok, Microsoft Access, SQL Server eller annan Relations databas som innehåller flera relaterade tabeller.

  I Excel 2013 och 2010 går du till Power Query > Hämta externa dataoch väljer data källa.

 2. Du uppmanas att välja en tabell. Om du vill hämta flera tabeller från samma data källa markerar du alternativet Aktivera markering av flera tabeller . När du markerar flera tabeller skapar Excel automatiskt en data modell åt dig.

  Obs!: I de här exemplen använder vi en Excel-arbetsbok med fiktiva elev uppgifter om kurser och betyg. Du kan ladda ner exempel arbets boken för student data modelloch följa den. Du kan också Ladda ned en version med en färdig data modell..

  Hämta & omvandla navigering (Power Query)
 3. Markera en eller flera tabeller och klicka sedan på Läs in.

  Om du behöver redigera källdata kan du välja alternativet Redigera . Mer information finns i: Introduktion till Frågeredigeraren (Power Query).

Nu har du en data modell som innehåller alla tabeller du importerade och de visas i fält listanför pivottabellen.

Meddelanden: 

 • Modeller skapas implicit när du importerar två eller fler tabeller samtidigt i Excel.

 • Modeller skapas när du använder Power Pivot tillägget för att importera data. I tillägget representeras modellen i en flik som liknar Excel, där varje flik innehåller tabell data. Se Hämta data med Power Pivot-tilläggsprogrammetför att få grundläggande information om data import med hjälp av en SQL Server-databas.

 • En modell kan innehålla en enda tabell. Om du vill skapa en modell utifrån en enda tabell markerar du tabellen och klickar på Lägg till i data modell i Power Pivot. Du kan göra det här om du vill använda Power Pivot funktioner, till exempel filtrerade data uppsättningar, beräknade kolumner, beräknade fält, KPI: er och hierarkier.

 • Tabell relationer kan skapas automatiskt om du importerar relaterade tabeller som har primär-och sekundär nyckel relationer. Du kan vanligt vis använda den importerade Relations informationen som bas för tabell relationer i data modellen.

 • Tips på hur du minskar storleken på en data modell finns i skapa en minnes effektiv data modell med Excel och Power Pivot.

 • Mer information finns i själv studie kurs: importera data till Excel och skapa en data modell.

Tips: Hur kan du se om arbets boken har en data modell? Gå till Power Pivot > Hantera. Om du ser kalkyl blads data, så finns det en modell. Se: ta reda på vilka data källor som används i en arbets boks data modell för att få mer information.

Skapa relationer mellan tabeller

Nästa steg är att skapa relationer mellan tabeller, så att du kan hämta data från vem som helst. Varje tabell måste ha en primär Key eller ett unikt fält-ID, som elev-ID eller klass nummer. Det enklaste sättet är att dra och släppa dessa fält för att ansluta dem i Power Pivot- diagramvyn.

 1. Gå till Power Pivot > Hantera.

 2. Välj diagramvynpå fliken Start .

 3. Alla importerade tabeller visas och det kan vara en bra idé att ändra storlek på dem beroende på hur många fält de har.

 4. Dra sedan primär fältet från en tabell till nästa. I följande exempel visas diagramvyn i våra elev tabeller:

  Vyn Power Query data modell Relations diagram

  Vi har skapat följande länkar:

  • tbl_Students | Elev-ID > tbl_Grades | Elev-ID

   Med andra ord drar du fältet Student-ID från tabellen elever till fältet Student-ID i tabellen betyg.

  • tbl_Semesters | Termin-ID > tbl_Grades | Termin

  • tbl_Classes | Klass nummer > tbl_Grades | Klass nummer

  Meddelanden: 

  • Fält namn måste inte vara identiska för att du ska kunna skapa en relation, men de måste vara samma datatyp.

  • Kopplingarna i diagramvyn har en "1" på ena sidan, och "*" på den andra. Det innebär att det finns en 1: n-relation mellan tabellerna och att den bestämmer hur data ska användas i pivottabeller. Se: relationer mellan tabeller i en data modell för mer information.

  • Kopplingarna indikerar bara att det finns en relation mellan tabeller. De visar då inte vilka fält som är kopplade till varandra. Om du vill se länkarna går du till Power Pivot > hantera > design > relationer > hantera relationer. I Excel kan du gå till Data > relationer.

Använda en data modell för att skapa en pivottabell eller ett pivotdiagram

En Excel-arbetsbok kan bara innehålla en data modell, men den modellen innehåller flera tabeller som kan användas upprepade gånger i arbets boken. Du kan lägga till fler tabeller i en befintlig data modell när som helst.

 1. Gå till Hanterai Power Pivot.

 2. På fliken Start väljer du pivottabell.

 3. Välj var du vill att pivottabellen ska placeras: ett nytt kalkyl blad eller den aktuella platsen.

 4. Klicka på OKså läggs en tom pivottabell till i fönstret fält lista till höger.

  Fält lista för pivottabell i PowerPivot

Skapa sedan en pivottabelleller skapa ett pivotdiagram. Om du redan har skapat relationer mellan tabellerna kan du använda något av fälten i pivottabellen. Vi har redan skapat relationer i exempel arbets boken för elev data modell.

Lägga till befintliga relaterade data i en data modell

Anta att du har importerat eller kopierat massor av data som du vill använda i en modell men inte har lagt till den i data modellen. Det är lättare än du tycker att skicka nya data till en modell.

 1. Börja med att markera en cell i de data som du vill lägga till i modellen. Det kan vara ett valfritt urval av data, men data formaterade som en Excel-tabell är bäst.

 2. Använd någon av dessa metoder för att lägga till data:

 3. Klicka på Power Pivot > Lägg till i data modell.

 4. Klicka på infoga > pivottabelloch markera sedan Lägg till dessa data i data modellen i dialog rutan skapa pivottabell.

Området eller tabellen läggs nu till i modellen som en länkad tabell. Mer information om hur du arbetar med länkade tabeller i en modell finns i lägga till data med hjälp av Excel-länkade tabeller i Power Pivot.

Lägga till data i en Power Pivot tabell

I Power Pivot kan du inte lägga till en rad i en tabell genom att direkt skriva en ny rad i ett Excel-kalkylblad. Men du kan lägga till rader genom att kopiera och klistrain eller uppdatera källdata och Uppdatera Power Pivot-modellen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Få & transformering och stöd linjer för Power Pivot

Introduktion till Frågeredigeraren (Power Query)

Skapa en minnes effektiv data modell med Excel och Power Pivot

Själv studie kurs: importera data till Excel och skapa en data modell

Ta reda på vilka datakällor som används i en arbetsboks datamodell

Relationer mellan tabeller i en datamodell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×