Office
Logga in

Skapa en datakälla för ett kopplat dokument

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Word kan hämta data från en mängd olika datakällor för att skapa kopplat dokument. När Word är en del av Microsoft Office-program, godkänner Word enkelt data från Outlook, Excel och Access. Det kan acceptera data från andra källor, bland annat webbsidor, öppna dokument textfiler och avgränsad datafiler lagras som oformaterad text. Även om du inte har en en befintlig datakälla kan du enkelt skapa en ny datakälla från Word.

Datakällor för dokumentkoppling

Här är några exempel på datakällor som du kan använda för dokumentkoppling i Word.

 • Excel-kalkylblad

  Ett Excel-kalkylblad fungerar som en datakälla för kopplat dokument om alla data är på ett ark och data formateras, så att den kan läsas väl med Word. Mer information finns i förbereda din Excel-datakälla för kopplat dokument

 • Kontaktlista i Outlook

  Du kan hämta kontaktinformation direkt från din Outlook-kontaktlista kunna Word finns i avsnittet Exportera Outlook-objekt .

 • Apple kontaktlista

  Du kan exportera Apple kontakter till ett Excel-kalkylblad och använda den som en distributionslista för dokumentkoppling.

 • FileMaker Pro-databas

  Importera data från FileMaker Pro datakällan innan du kan använda den för att utföra dokumentkopplingen.

 • Textfiler

  Du kan använda valfri textfil med datafält avgränsade (eller avgränsade) med TABB eller kommatecken och poster avgränsade med stycketecken.

En distributionslista kan skapas i Word för att skicka massutskick under dokumentkopplingsprocessen.

 1. VäljUtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. VäljNy Knappen Nytt dokument i verktygsfältet Standard

  Du använder det här tomma dokumentet för att skapa en datakälla.

 3. VäljHanteraren för Koppla dokumentVerktyg-menyn.

 4. Under 1. Välj dokumenttyp, väljer du Skapa en ny och välj sedan standardbrev.

 5. Under 2. Välj mottagarlistan, Välj Få lista och klicka på Ny datakälla.

 6. Klicka på ett fältnamn som du inte vill inkludera i datakällan, väljerTa bort fältnamn och välj sedanOK i rutan fältnamn i rubrikrad.

 7. Skriv ett namn och välj en plats för datakällan och välj sedan Spara.

  Kom ihåg var du sparar datakällan. Du måste veta var den finns senare.

 8. I dialogrutan Dataformulär skriver du in data för en datapost (till exempel en mottagares förnamn i Förnamn, efternamn i Efternamn, gatuadress i Adress1 osv.).

  Obs!: Ange inte blanksteg i rutor som du vill lämna tomma.

 9. När du har fyllt i rutorna för en post, väljer du Lägg till ny.

 10. Upprepa steg 8 och 9 för varje post som du vill ange.

 11. När du har lagt till alla poster som du vill använda, klicka på OK.

  Tips: När du vill återgå till dialogrutan Dataformulär senare i Koppla dokument för, under 2. Välj mottagarlistan, väljer du Redigera datakälla   Knappen Redigera källdokument .

 12. Välj StängArkiv-menyn.

 13. VäljSpara om du vill spara datakällan.

 14. Om du vill ta bort tomma öppna dokumentet, väljer du Spara inte.

Varje kolumn i Excel-bladet innehåller en kategori med information eller datafält – t.ex. namn, gatuadress, ort, region och postnummer. Den första raden i cellerna, som kallas rubrikposten, innehåller namnen på datafälten. Varje efterföljande rad innehåller en post, t.ex. namn och adress till en person.

Obs!: När du senare skapar etiketter använder du fälten i rubrikposten för att ange var olika data ska hamna.

 1. Öppna Excel.

 2. På den första raden i bladet skriver du en rubrikpost för dina adresser.

  Exempelvis skriver du i den första kolumnen i den första raden Namn, i den andra kolumnen skriver du Adress, i den tredje kolumnen skriver du Ort, i den fjärde kolumnen skriver du Region och i den femte kolumnen skriver du Postnummer så att Excel-bladet ser ut ungefär så här:

  Excel-blad som innehåller rubrikposter

 3. På den andra raden skriver du uppgifter om namn och adress för en mottagare.

  Lägg till så många rader med adresser som du vill. Ditt Excel-blad bör nu se ut ungefär så här:

  Excel-blad som innehåller adresser

 4. Välj Spara   Knappen Spara .

 5. Skriv ett namn för arbetsboken, t.ex. adresser.

  Kom ihåg var du sparar bladet. Information om platsen behövs vid ett senare tillfälle.

 6. Stäng Excel-arbetsboken som innehåller mottagarlistan.

  Om du inte stänger Excel-arbetsboken som innehåller listan eller om du öppnar den igen innan du slutför dokumentkopplingen kan du inte slutföra kopplingen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×