Skapa en community

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En SharePoint online-communityn är en virtuell plats där idéer diskuteras och delas. Det får öppna kommunikation genom att främja diskussioner bland användare som både dela sin expertis och lär dig mer från andra. Aktivt deltagande rekommenderas via ett belöningssystem som identifierar medlemmar för deras nivå på aktiviteten och kvalitet åtagande.

Viktigt!: SharePoint community-mallar och webbplatser är inte tillgängliga i Office 365 grupp anslutna webbplatser. Använda en blogg eller team-webbplats i stället.

I den här artikeln

Använda mallen Community-webbplats

Skapa en community-webbplatssamling

Skapa en community-webbplats

Administrationsinställningar för communities

Hantera community-medlemmar

Konfigurera community-inställningar

Konfigurera ryktesinställningar

Skapa och tilldela märken till nyckeldeltagare

Skapa ett märke

Redigera märkesinformation

Tilldela ett märke

Använda mallen Community-webbplats

En SharePoint-community är en webbplats där mallen Community-webbplats används för att tillhandahålla sidor, webbdelar, listor och andra resurser som behövs för communityn. En community kan till exempel skapas som en underwebbplats på en gruppwebbplats, eller staplas tillsammans med andra communities inom en dedikerad webbplatssamling. Vem som helst kan skapa en community som en underwebbplats, men det är bara administratören för webbplatssamlingen som kan skapa en community vid webbplatssamlingens rot.

Community-webbplatser innehåller fyra wiki-sidor (Start, Kategorier, Medlemmar och Om) som lagras i wiki-sidbiblioteket. De här sidorna innefattar olika webbdelar som kan vara synliga eller dolda beroende på användarens behörighet. Webbdelen Community-verktyg, som kan användas för att hantera communityn och dess innehåll, visas till exempel bara för community-ägare och -moderatorer. Precis som med gruppwebbplatser och wiki-sidbibliotek kan du anpassa de här community-sidorna genom att lägga till mer text, bilder och andra webbdelar. En community om ett ämne eller ett specifikt område bör ha ett utseende som passar för det aktuella ämnet eller området. Du kan åstadkomma detta genom att använda ett unikt tema och en unik bakgrundsbild och genom att använda en anpassad webbplatsikon. Självklart kan du också skapa ytterligare sidor för communityn och annat vanligt SharePoint-innehåll, till exempel listor och bibliotek.

Skapa en webbplatssamling för communities

Administratörer för webbplatssamlingar kan skapa nya webbplatssamlingar från innehavaradministrationscentret (SharePoint Online) eller centret för central administration (SharePoint Server).

 1. Gå till > Administratör > Tjänstinställningar > Webbplatser > Skapa webbplatssamling.

 2. I Rubrik skriver du ett namn för communityn. Den här rubriken visas på startsidan för communityn och i det globala navigeringsfältet längst upp på sidan. Om du väljer att ta med en länk till communityn i Snabbstart eller det globala navigeringsfältet för den överordnade webbplatsen visas denna rubrik där.

 3. Vid Välj ett språk väljer du det primära språket för webbplatsen. Texten i användargränssnittet, till exempel menynamn och rubriker, kommer att visas på det språk du väljer här.

 4. Vid Välj en mall väljer du Community-webbplats.

 5. Vid Tidszon visas din aktuella tidszon som standard. Ändra den om det behövs.

 6. Vid Administratör anger du namnet på den eller de personer som ska administrera community-webbplatsen. De här namnen (som ska avgränsas med kommatecken) måste redan finnas i företagsadresslistan.

 7. Vid Lagringskvot anger du mängden lagringsutrymme på servern som ska dedikeras till den här webbplatssamlingen.

 8. Vid Serverresurskvot anger du mängden serverresurser som ska dedikeras till webbplatssamlingen. Standardvärdet är 300.

Skapa en community-webbplats

En community-webbplats är en underwebbplats som kan skapas under vilken annan SharePoint-webbplats som helst.

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. >webbplatsinnehåll gruppwebbplatsen eller andra befintliga webbplats.

 2. Klicka på ny underwebbplats.

 3. I Rubrik skriver du ett namn för communityn. Den här rubriken visas på startsidan för communityn och i det globala navigeringsfältet längst upp på sidan. Om du väljer att ta med en länk till communityn i Snabbstart eller det globala navigeringsfältet för den överordnade webbplatsen visas denna rubrik där.

 4. I Beskrivning skriver du en kort beskrivning av communityns syfte eller innehåll. Beskrivningen är viktig, eftersom den visas tydligt på community-portalen för att hjälpa användare att förstå vad olika communities är till för.

 5. I URL-namn skriver du det webbplatsnamn som du vill ska visas i URL-adressen.

 6. Vid Välj ett språk väljer du det primära språket för webbplatsen. Texten i användargränssnittet, till exempel menynamn och rubriker, kommer att visas på det språk du väljer här.

 7. Vid Välj en mall väljer du Community-webbplats.

 8. Vid Användarbehörigheter väljer du:

 9. Använd samma behörigheter som den överordnade webbplatsen på community-webbplatsen ärver behörigheter från webbplatsen ovanför i hierarkin. Du kan inte ändra behörigheter på community-webbplats om du inte är administratör på den överordnade webbplatsen. Gå noggrant igenom det här alternativet. Ärva från överordnade fält innebär att användare i gemenskapen kan få högre eller lägre-behörigheter på objektnivå än normalt för den roll som de har tilldelats i communityn.

 10. Använd unika behörigheter (rekommenderas) tilldelar community medlemmar särskilda behörigheter som är unika för community-webbplats. Behörigheterna tillämpas inte på andra platser i hierarkin.

 11. Vid Vill du visa den här webbplatsen i Snabbstart för den överordnade webbplatsen? väljer du:

 12. Ja om den nya communityn ska visas i fältet Snabbstart på den överordnade webbplatsen.

 13. Nej om den nya communityn inte ska visas i fältet Snabbstart på den överordnade webbplatsen.

 14. Vid Vill du använda det övre länkfältet från den överordnade webbplatsen? väljer du:

 15. Ja om en länk till communityn ska visas i det globala navigeringsfältet på den överordnade webbplatsen.

 16. Nej om communityn inte ska visas i det globala navigeringsfältet.

 17. Vid Vill du använda det övre länkfältet från den överordnade webbplatsen? väljer du:

 18. Ja om du vill visa det globala navigeringsfältet från den överordnade webbplatsen, oavsett om fältet innehåller community-webbplatsen eller inte.

 19. Nej om du vill dölja det globala navigeringsfältet på community-webbplatsen.

 20. Klicka på Skapa.

Överst på sidan

Administrationsinställningar för communities

När du har skapat en webbplatssamling med mallen Community-webbplats ser du en ny kategori med inställningar på sidan Webbplatsinställningar. Med inställningarna under Community-administration kan du ställa in principer för gruppmedlemskap, konfigurera och hantera diskussionskategorier, definiera hur stötande innehåll ska hanteras och definiera poängsystemet för deltagande i communityn.

Inställning

Förklaring

Var finns mer information?

Hantera diskussioner

Det här är en diskussionslista som moderatorn för communityn kan använda för att övervaka alla pågående diskussioner. Från den här sidan kan moderatorn se vem som har gjort inlägg, hur många som har svarat, hur många “gilla” eller stjärnklassificeringar inlägget har fått och om inlägget är en aktuell diskussion. Moderatorn kan också använda listan för att tilldela statusen Aktuell diskussion.

Moderera en community

Hantera kategorier

Det här är en kategorilista där moderatorn kan skapa, redigera och ta bort diskussionskategorier.

Moderera en community

Hantera medlemmar

Det här är en medlemslista där ägaren eller administratören kan övervaka aktiviteterna från alla medlemmar. Från den här listan kan administratören se medlemmarnas namn och foton, det datum då varje medlem anslöt, aktuella aktiviteter och ryktespoäng. Administratören kan också tilldela medlemmar märken härifrån. Observera att när en medlem läggs till på den här listan beviljas inte automatiskt några behörigheter, och medlemmen läggs inte till i communityn. Användaren måste genomgå anslutningsprocessen för att läggas till i en community.

I den här artikeln

Community-inställningar

Det här är en inställningssida där ägaren eller administratören kan ange hur godkännande för nya medlemmar ska hanteras och om rapportering av stötande innehåll ska aktiveras.

I den här artikeln

Ryktesinställningar

Det här är en inställningssida där ägaren eller administratören kan definiera ett belöningssystem som baseras på medlemmarnas aktivitet.

I den här artikeln

Hantera community-medlemmar

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. på din communitysida > Webbplatsinställningar.

 2. Under Community-administration klickar du på Hantera medlemmar.

Konfigurera community-inställningar

 1. I webbdelen Gruppverktyg på communityns hemsida klickar du på Community-inställningar.

 2. I Fastställt datum anger du datumet till det datum då communityn skapades. Det här datumet visas på sidan Om för communityn och standardvärdet är det datum då webbplatsen skapades.

 3. Markera rutan Tillåt nya medlemmar som du vill ansluta till utan godkännande av administratören eller moderator vid automatiskt godkännande av behörigheter förfrågningar. Om du vill ansluta till, medlemmar behöver åtminstone läsbehörighet. Mer information om behörigheter finns i Hantera community-medlemskap. Observera att det här alternativet visas bara om community-webbplats skapas som rot för en webbplatssamling.)

 4. Vid Rapportera stötande innehåll markerar du kryssrutan om community-medlemmarna ska kunna rapportera inlägg för granskning av en moderator. Moderatorn granskar rapporten med utgångspunkt från företagets riktlinjer och kan därefter välja att ta bort inlägget eller återställa det.

Konfigurera ryktesinställningar

 1. I webbdelen Gruppverktyg på communityns hemsida klickar du på Ryktesinställningar.

 2. Vid Klassificeringsinställningar klickar du på:

 3. Ja om du vill att medlemmar ska kunna klassificera diskussioner och svar.

 4. Nej om du inte vill att medlemmar ska kunna klassificera innehåll.

 5. Gillar om du vill aktivera klassificering med alternativen Gilla/Sluta gilla.

 6. Stjärnklassificeringar om du vill aktivera ett mer nyanserat klassificeringssystem där användaren tilldelar 1-5 stjärnor.

 7. Vid Resultatpoängsystem för medlemmar markerar du kryssrutan bredvid Aktivera resultatpoängsystem för medlemmar om du vill att poäng ska kunna tilldelas för deltagande i communityn. Ange det antal poäng som ska tilldelas när en medlem skapar ett nytt inlägg, svarar på ett inlägg, får 4 eller 5 stjärnor på sitt inlägg och får omdömet “Bästa svar” för sitt inlägg.

 8. Vid Resultatnivåer anger du det antal poäng som ska krävas för avancemang till de olika nivåerna.

 9. Vid Resultatmärken klickar du på:

 10. Visa resultatnivå som bild om medlemmarnas resultatnivåer ska visas som en serie med en till fem staplar.

 11. Visa resultatnivå som text om medlemmarnas resultatnivåer ska visas med en rubrik eller en anpassad text.

 12. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa och tilldela märken till nyckeldeltagare

Märken är ett tydligt sätt att uppmärksamma särskilt aktiva medlemmar i communityn. Märkena kan visa vilken roll en medlem har, till exempel MVP eller moderator, eller vilken deltagandenivå medlemmen har uppnått, till exempel expert eller nyckeldeltagare. Märkesrubrikerna kan anpassas för att passa kulturen och förutsättningarna för din organisation. Till skillnad från resultatnivåer som specifikt visar antalet poäng som medlemmen har erhållet i ryktessystemet fungerar märken som "presenter" som medlemmen kan få när som helst av communityns ägare eller moderator.

När en community-medlem får ett märke visas märket tydligt tillsammans med en särskild ikon i medlemslistan och i alla diskussioner och svar där medlemmen deltar.

Skapa ett märke

 1. Klicka på Skapa märken från webbdelen Gruppverktyg på communityns hemsida.

 2. Klicka på nytt objekt.

 3. Skriv ett namn för märket.

 4. Klicka på Spara.

Redigera märkesinformation

 1. Klicka på Skapa märken från webbdelen Gruppverktyg på communityns hemsida.

 2. Klicka på redigera.

 3. Markera märkesnamnet.

 4. Klicka på Redigera objekt på menyfliksområdet.

 5. Gör de ändringar du vill och klicka sedan på Spara.

Tilldela ett märke

Obs!:  Du måste vara ägare eller moderator för communityn för att kunna tilldela ett märke.

 1. Klicka på Tilldela märken till medlemmar från webbdelen Gruppverktyg på startsidan för din community.

 2. Markera den medlem som ska få märket.

 3. På fliken Moderering klickar du på Ge märke.

 4. Välj ett märke i listrutan.

 5. Klicka på Spara.
  Märket visas under medlemmens namn i alla diskussioner och svar i alla webbdelar där medlemmen finns med, till exempel Nyckeldeltagare.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders